-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Pałki

Czajkowski 1783-84 r.
Patki, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Pustkowie Dąbski.

Słownik Geograficzny:  
Pałki, os. młyn. i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Zadzim, odl. od Sieradza 28 w.; folw. ma 4 dm., 14 mk.; rozl. mr. 622: gr. or. i ogr. mr. 330, łąk mr. 60, past. mr. 9, lasu mr. 187, nieuż. mr. 36; bud. z drzewa 12; las nieurządzony.

Spis 1925:
Pałki, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 153. Mężczyzn 84, kobiet 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 153. Podało narodowość: polską 153.

Wikipedia:
Pałki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim.Wieś sołecka pomiędzy miejscowościami Zadzim i Pęczniew. Liczy 60 domów, a powierzchnia to 888 ha. Wieś chętnie odwiedzana przez wypoczywających głównie mieszkańców Łodzi, ze względu na duży las i ciszę. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1839 r.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 18
_________________________________________________________________________________Kaliszanin 1886 nr. 39

We wsi Pałki, pow. sieradzkim, padł pastwą płomieni wiatrak, ubezpieczony na 1000 rs.; (...)

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 45 

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Michale Stefańskim, właśc. 2 dz. 1350 sąż. z maj. Rudunki i po tymże Michale Stefańskim i jego żonie Józefie, właśc. prawa zastawu 22 1/2 m. ziemi i wierzycielach sumy 500 rb. z maj. Pałki, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 6 grudnia 1926 r., w którym to dniu osoby interesowane winny głosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 21

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
4) Marjanie Radajewskim, współwierzyc. sumy 2.631 rb. 85 kop., zabezpieczonej na hipotece majątku Pałki, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na dzień 4 marca 1928 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

d. 11 lutego 1927 r.
7697 „Bronisława Bogusiak" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa i wędlin we wsi Pałki, gm. Wierzchy, pow. sieradzkie­go. Istnieje od 1926 r. Właśc. Bronisława Bogusiak, zam. we wsi Pałki.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 32a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 1 grudnia 1928 r.:

10042. „Irena Słodzińska" — sklep spożywczo-kolonjalny w Pał­kach, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właś­cicielka Irena Słodzińska, zamieszkała w Palkach.

Echo Sieradzkie 1933 6 styczeń

Krew w przeręblu.
Zemsta awanturników za obciążające zeznania.
Sieradz, 5 stycznia.
Młodzież wsi Gogowiec gm. Wierzchy urządziła w mieszkaniu gospodarza Smolnego zabawę. Zaproszono chłopców i dziewczęta z całej okolicy, przybył również Tadeusz Błażejewski wraz z narzeczoną Natalją Wrzesińska ze wsi Pałek.
Gdy zabawa rozgorzała na dobre, Błażejewski wyszedł przed dom. Wślad za nim wyszli Jan Wewiórski, Kazimierz Sałata i Stanisław Dobrzalski, którzy wspólnie rzucili się na szczęśliwego narzeczonego. Błażejewski począł uciekać i gdy się znalazł na stawie poślizgnął się i upadł. Atakujący dopadli go i poczęli niemiłosiernie bić kijami.
Wreszcie pokrwawionego i omdlałego Błażejewskiego przyciągnęli do pobliskiego przerębla i wepchnęli go pod tafle lodową.
W tym czasie przechodził tamtędy niejaki Franciszek Sałata, który przeszkodził w wykonaniu zbrodniczego zamiaru i napół martwego Błażejewskiego wyciągnął z wody i po dłuższej akcji ratowniczej doprowadził do przytomności.
Ciężko pobitego i pokłutego nożami w stanie groźnym odstawiono do szpitala sejmikowego w Sieradzu.
Z przeprowadzonego dochodzenia okazało się że zbrodniczego napadu dokonali z zemsty za złożone obciążające zeznania w sprawie Józefa Błaszczyka przed st. przodownikiem Maliszem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
13. Pałki, obejmującą: wieś Hilarów, kolonję Pałki, wieś Pałki, wieś Wola Sipińska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 czerwiec

ZA KRADZIEŻ LEŚNĄ.
Stanisław Frontczak, lat 31, ze wsi Pałki, gminy Wierzchy za kradzież w lesie skazany został na 4 tygodni aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 czerwiec

OPŁACIŁO MU SIĘ.
Walenty Jeżak, 44 lat, ze wsi Pałki gminy Wierzchy za kradzież chojaka skazany został na 7 dni aresztu.

Echo Tureckie 1938 nr 43

Zamordowanie

W dniu 4 bm. w godzinach rannych na polach wsi Przywidz, gm. Pęczniew został odnaleziony trup nazwiskiem Pakosz Stanisław, lat 37 mieszkaniec wsi Pałki, gm. Wierzchy, pow sieradzkiego. Pakosz został zamordowany nożem. Sprawca za­bójstwa narazie nieujawniony.

Dziennik Łódzki 1974 nr 219


W Pałkach pow. Poddębice Andrzei L. prowadząc "Stara" potrącił przebiegającego jezdnie Czesława B. Pieszy doznał poważnych okaleczeń i przebywa w szpitalu. (kl)
5 komentarzy:

 1. Srarsi ludzie często wspominają jakoby ich dziadkowie wspominali o dawnej miejscowości położonej między miejscowościami Wola Sipińska a Zadzim . Osada ta nazywała się Lutowie bądź Lutów . Mówi się że w dawnych czasach był tam drewniany kościół i coś na wzór osady rybackiej. Dziś to około 20 hektarów bagien/moczarów otoczonych łąkami. Ja osobiście pamiętam jak nauczycielka w szkole właśnie w Zadzimiu mówiła że tam w "Lutowiu" ludzie mieszkali w domach na palach ...

  OdpowiedzUsuń
 2. Wsie legendarne. Bardzo ciekawa relacja. Utworzę nową etykiete specjalnie przeznaczoną dla takich zaginionych miejsc, których nie ma na mapach, ani w źródłach pisanych, lecz krążą jeszcze wśród ludzi jako podania z lat minionych. Proszę o weryfikacje położenia tego miejsca.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam mapę gminy Zadzim z około 1980 roku i jest tam ta "wieś" ale nie mam jak przesłać :(

  OdpowiedzUsuń
 4. W obrębie dzisiejszego sołectwa Pałki znajduje się też miejsce dawniej określane jako Ameryka , jest to 5 domów oddalone 3 km od Zadzimia na zachód. W 2008 r. Mieszkaniec Przywidza Henryk Brzozowski (88 lat) powiedział że nazwa tego miejsca wzięła się z prostych okoliczności : w czasie wojny poszukiwano pewnego partyzanta z Woli Sipińskiej który uciekł okupantom ,a przesłuchiwani mieszkańcy zgodnie stwierdzali że przedostał się do Ameryki (USA). Ale tak na prawdę ukrywał się w jednym z budynków we wsi Pałki i stąd nazwano to miejsce Ameryka . Można zauważyć że na mapach Targeo czy Geoportal wciąż figuruje nazwa Ameryka choć mieszkańcy piszą się Pałki.

  OdpowiedzUsuń
 5. AMERYKA JEST NA SKRZYŻOWANIU DROGI POWIATOWEJ PRZY PRZYWIDZU , NAWIGACJA NAWET POKAZUJE

  OdpowiedzUsuń