-->

czwartek, 16 maja 2013

Nowawieś / Drogomirz

Taryfa Podymnego 1775 r.
Nowa Wies v. Drogien, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Nowa Wieś, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Mikuski.

Słownik Geograficzny:
Nowawieś al Drogomirz, wś w pow. łęczyckim, par. Bałdrzychów. Istniała w XVI w. (Lib. Ben. Łask., I , 371).

Nie odnaleziona na mapach. Być może jest to wieś Nowa Wieś Szadkowska

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1760


6. Roku Pańskiego 1760, dnia 26. lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 19 czerwca dziecko zrodzone z Urodzonych Ludwika Otockiego posesora Nowej Wsi zwanej Drogon i Elżbiety z Sucheckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Marianna, Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Otocki z Morowska parafii Chlewo i Urodzona Katarzyna z Wolskich Otocka małżonka tego Urodzonego Tomasza.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1766

1. Roku Panskiego 1766-go, dnia 6-go kwietnia. Ja Jerzy Placyd Ledecki przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski, ochrzciłem dwoma imionami Kunegunda Franciszka, urodzoną 15 marca Roku Pańskiego 1766 córkę Urodzonych i Szlachetnych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich jego małżonki, dzierżawców Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Maciej Krykowski dziedzic Chodaków i Urodzona Szlachetna Wiktoria Suchecka z Paszkowskich łowczyni bils?, dziedziczka z Kamieniacza.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1770

8. Roku Pańskiego 1770, 11 sierpnia. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem urodzone 12-go lipca dziecko Urodzonych i Szlachetnych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich, małżeństwa posesorów z Nowej Wsi, któremu nadałem dwa imiona Zuzanna Klara. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki i Łucja z Korzennickich jego małżonka, posesorzy z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1772


15. Dnia 2-go lutego. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem z wody urodzone dnia 22. stycznia dziecko Urodzonych i Szlachetnych Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona ? .... Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Otocki ze swoją małżonką Elżbietą z Sucheckich, posesorzy Nowej Wsi zwanej Drogorz.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1772

Roku Pańskiego 1772, dnia 6-go lipca. Ja Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, dopełniłem ceremonii nad dzieckiem Wojciechem urodzonym dnia ... tego roku, synem Szlachentych i Urodzonych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich, prawowitych małżonków, posesorów Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Cielecki ze swoją małżonką Salomeą z Trepków starostwo prusinowskie, dziedzice z Zygrów etc.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1774

25. Dnia 25 listopada. Ja brat Antoni Ledecki ? z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych konwentu łagiewnickiego, ochrzciłem dwoma imionami Maksym i Karol urodzonego 30 października, syna Urodzonych i Szlachetnych Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich, dziedziców z Porczyn, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Wojciech Mogilnicki z Pudłowa i Szlachetna i Urodzona panna Justyna Otocka posesorka z Nowej Wsi.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1775

2. 1775. dnia 7-go maja. Ja brat Antoni Ledecki z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ochrzciłem dwoma imionami Florian Stanislaw, syna Urodzonego Kazimierza Wodzińskiego i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Urodzony Teodor Komornicki z Wyrębowa i Szlachetna Urodzona panna Justyna Otocka z Nowej Wsi.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1783

32. Roku Pańskiego 1783, dnia 28 października. Ja Leonard Schejer, wikary kościoła parafialnego bałdrzychowskiego, przełożony zakonu cystersów monastyru sulejowskiego, ochrzciłem imieniem Jan Kapistran, syna Urodzonych i Szlachetnych Państwa Walentego i Antoniny z Milewskich, prawowitych małżonków Otockich, posesorów zastawnych wsi Nowa Wieś. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Milewski burgrabia sieradzki ze swoją małżonką Urodzoną Panią Faustyną z Wierzchlejskich.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza