-->

sobota, 11 maja 2013

Niewiesz

Zajączkowski:
Niewiesz-pow. poddębicki 1) 1357 notatka z XIX w., TP 3304 f. 5 (?): „(Niewiesz) - 1400 occisus" (sic). 2) 1386 T. Sir. I f. 4: Newess - Chebda de N. 3) 1391 T. Sir. I f. 22: Newesz - Chebda de N. 4) 1393 T. Sir. I f. 47: Newesz - Chebda de N. 5) 1394 T. Sir. I f. 59: Newes - Chebda de N. 6) 1398 Hube, Zbiór Sier. 139: Newesz - Chebda de N. 7) 1399 T. Sir. II f. 108-109; Hube, Zbiór Sier. 156, 167: Newesz, Newessz- Budco plebanus de N., Chebda de N. 8) 1399 oryg., KDW 1998: Newesch - przed sądem wiecowym sieradzkim występuje jako strona Stanislaus Pella de N. 9) XVI w. Ł. I, 353, 357, 366, 369-370: Nyewyesch, Nyevyesch - villa, wł. szl., par. w m., dek. i arch. uniejowski. 10) 1511-1518 P. 189: Nyeviesz- par. w m., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 232: Nyewiesch - jw. 11) XIX w. SG VII, 135: Niewiesz - wś, folw., 3 os., par. i gm. w m., pow. turecki. Uwagi: obecnie N. i N. - Lasy, Spis 745.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Niewiesz, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 27 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Niewiesz, parafia niewiesz, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szanguszkowa kszna.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Niewiesz, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niewiesz, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 183, odległość od miasta obwodowego 9.

Słownik Geograficzny:  
Niewiesz, wś, fol. i trzy os., pow. turecki, gm. i par. Niewiesz, odl. od Turka w. 27. Posiada kościół par. murowany. Wś ma 17 dm., 307 mk.; fol. 9 dm., 92 mk.; trzy os. 3 dm., 21 mk. N. stanowił jedne dobra z wsią Karnice (ob.). Dobra N. składają się z fol. N., Sempułki, Karnice i Wilczków, wsi N., Wilczków, Grocholice, Boczki i Karnice. Rozl. m. 3548; fol. N. gr. or. i ogr. mr. 406, łąk mr. 110, pastw. mr. 80, lasu mr. 1379, nieuż. mr. 47, razem mr. 2023; płodozmian 11-polowy; fol. Sempułki gr. or. i ogr. mr. 263, łąk mr. 40, pastw. mr. 29, nieuż. mr. 16, razem mr. 348; płodozmian 8-polowy; fol. Karnice gr. or. i ogr. mr. 407, łąk mr. 80, pastw. mr. 116, nieuż. mr. 34, razem mr. 638; płodozmian 7 i 8-polowy; fol. Wilczków gr. or. i ogr. mr. 278, łąk mr. 21, past. mr. 192, lasu mr. 11, nieuż. mr. 36, razem mr. 539; płodozmian 8 polowy, bud. we wszystkich fol. mur. 15, z drzewa 45. Wś N. os. 43, z gr. mr. 213; wś Wilczków os. 25, z gr. mr. 190; wś Grocholice os. 16, z gr. mr. 198; wś Boczki osad 11, z gruntem mórg 41; wś Karnice osad 45, z gruntem mr. 172. N. jest starożytną osadą, gniazdem rodziny Chebdów Niewieskich. Na początku XV w. spotykamy Jana Chebdę z Niewiesza, dziekana gnieźn., protonotaryusza apostolskiego, archydyak. kujawskiego, kan. krakowskiego, który w 1440 r. zabity został przez własnego brata Lastka Chebdę z Grabia (Paprocki Herby, 538). Będzie to zapewne ten, który jako kanonik włocław. występuje w liczbie świadków na kilku aktach z początków XV w. (Kod. dypl. M. Rz. II, 368, 379, 387). Rodzina ta miała upodobanie do stanu duchownego. Jan Chebda zwany Pełka jest prob. gnieźn. w 1428 r., Mikołaj Chebda z N. prob. krusz. i kan. gnieźn. Rzecz naturalna iż Chebdowie wznieśli w swej siedzibie kościół i ufundowali parafię, istniejącą już zapewne w początku XV w., skoro w 1455 r. Jan ze Sprowy, arcyb. gnieźn., tworzy przy tym kościele altaryą z fundusza zostawionego przez zmarłego Jana Chebdę. Na uposażenie tej altaryi zapisał on 200 grzywien na N. i Grocholicach, od których 8 grzyw. procentu pobierał altarysta, tudzież plac zwany Krawcowskie a na nim dom z ogrodem i łąkę, tudzież wolny wręb w lesie w miejscach przeznaczonych dla kmieci. Proboszcz zaś posiadał dziesięciny z fol. i łanów kmiecych w N., dziesięcinę lnianą po 2 grosze z łanu, i w Biessynowicach (nieznana dziś miejscowość) miał rolę podzieloną na trzy pola: pod oziminę, jarzynę i na ugor, tudzież przyległe z polem łąki. Według regestr. pobor. z 1552 i 53 r. N., w okr. Szadkowskim, miał 4 łany kmiece i 12 osadników. W 1734 wś cała została zniszczoną przez partyzantów Augusta III. Nowy kościół murowany, ozdobny, z wieżą, został wzniesiony w 1874 r. staraniem proboszcza, przy udziale parafian (Łaski, Lib. Ben. I, 369). N. par., dek. turecki, 1631 dusz. N. gm. należy do s. gm. okr. III w Niemysłowie, st. poczt. w Uniejowie, urząd gm. w Dominikowie, ma 12076 mr. obszaru i 3920 mk. Br. Ch.

Spis 1925:
Niewiesz, wś i kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 30, kol. 9, inne zamieszkałe kol. 3. Ludność ogółem: wś 227, kol. 173. Mężczyzn wś 103, kol. 79, kobiet wś 124, kol. 94. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 227, kol. 173. Podało narodowość: polską wś 227, kol. 173.

Spis 1925:
Niewiesz-Lasy, folw., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 20, kobiet 19. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 29, mojżeszowego 10. Podało narodowość: polską 39. 

Wikipedia:
Niewiesz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. Miejscowość położona w odległości ok. 10 km na północny zachód od Poddębic. Dawniej siedziba istniejącej do 1954 roku oraz w latach 1973-1976 gminy Niewiesz. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Gniazdo rycerskiego rodu Chebdów herbu Pomian, którzy w XV wieku przyjęli nazwisko Niewieskich. W okresie powstania styczniowego Niewiesz był miejscem bitwy oddziałów płk. Kajetana Słupskiego (ok. 1000 ludzi) z Rosjanami z garnizonu łódzkiego (2 roty piechoty i 70 huzarów), którymi dowodził płk Broemson. Po stronie rosyjskiej były znaczne straty. Poległo 29 powstańców, pochowanych w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu. W bitwie tej brał udział Józef Szumski - ojciec Marii Dąbrowskiej. W dniach 6-9 września 1939 r. toczyły się w rejonie Niewiesza ciężkie walki 25 DP armii "Poznań" z Niemcami o utrzymanie przepraw przez Wartę. W walkach zginęło wielu żołnierzy niemieckich. W odwecie Wehrmacht, gdy wkraczał do wsi, zamordował co najmniej kilkadziesiąt cywilnych osób. Na skraju wsi, przy szosie z Uniejowa do Poddębic, stoi okazały pomnik upamiętniający ofiary wojny. Pierwszy kościół w Niewieszu stał już w 1455 r. Kolejny kościół, murowany, postawiono w 1874 r. Został on zniszczony w czasie działań wojennych. Obecną świątynię zbudowano w latach 1970-1980. Z dawnego założenia dworskiego pozostały resztki zabudowań gospodarczych i fragmenty parku.

Wikipedia:
Niewiesz-Kolonia (do 2008 Niewiesz)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice przy drodze krajowej nr . W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NIEWIESZ par. Niewiesz, p. poddębicki, jest gniazdem rodziny Chebdów Niewieskich, która wydała wielu duchownych, zniszczony przez przeciwników Augusta III. Nowy kościół murowany wzniesiono w 1874 roku. Dobra obejmują; wsie Niewiesz, Karniec, Wilczków, Grocholskie, Boczki i folwarków; Sempułki, Niewiesz, Karnice i Wilczków. Własność Józefy z Lipskich i Klemensa Zakrzewskiego sędziego Pokoju powiatu zgierskiego. W 1912 r. wieś, folwark i osada mają 2482 mg powierzchni, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Napoleon Zakrzewski. (Kobyłecki 1832 k.218, SGKP t.7, s.135,PGkal.)


1992 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grób powstańców 1863 r. na cmentarzu w Niewieszu

Fot. Janusz Marszałkowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mogiła rozstrzelanych w dniu 8.09.1939 r. 311 mieszkańców na cmentarzu w Niewieszu

Fot. Janusz Marszałkowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomnik pomordowanych 7-9.09.1939 r. przez żołnierzy Wehrmachtu mieszkańców z terenu gminy na cmentarzu w Niewieszu

Fot. Janusz MarszałkowskiAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1617

Tego samego roku, dnia 24 września. Ja ? [Cyrogrillus]? ? kapłan , ochrzciłem Jadwigę córkę Szlachetnego Wawrzyńca Lesczyńskiego z Małego La? i Barbary. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Jankowski, Małgorzata Dombrowska małżeństwo.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1632

Maj
Dnia 10. Ja Stanisław Dombrowski ? w Niewieszu, ochrzciłem córkę Szlachetnych rodziców Macieja i Zofi Dominikowskich, której imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi [byli] Pan Wawrzyniec Lesczyński z Urodzoną Panią Reginą Borzewicką.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1633

Luty
Dnia 14. Ja Stanisław Dombrowski ? w Niewieszu, ochrzciłem córkę Szlachetnych rodziców Mikołaja i Doroty Jankowskich, której imię Joanna. Rodzicami chrzestnymi [byli] Maciej Lesczyński i Anna Lipnicka.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1645

Marzec
Roku jak wyżej, dnia 12. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Urodzonych i prawowitych rodziców Pana Marcina Stepczeńskiego i Urodzonej Marianny Skotnickiej małżonki Pana Stepczeńskiego, którego imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Pan Piotr Skotnicki z Urodzoną Marianną Malską

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1646

Kwiecień
Roku jak wyżej, dnia 5. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych Stanisława i Reginy Lesczyńskich, którego imię Joachim. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony i Wielmożny Pan Andrzej z Grudna Grudziński rawski wojewoda ze swoją córką Urodzoną Franciszką Grudzińską.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1648

Styczeń
Roku jak wyżej, ten sam, ochrzciłem syna Szlachetnych małżonków Bartłomieja i Marianny z Jankowic, którego imię Sebastian. Rodzice chrzestni Jakub Rozdzałowski i Marianna Malska. ? Dambrowski pleban z Niewieszu.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1648

Listopad
Roku jak wyżej, dnia 1. Ja Stanislaw Dambrowski, pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych rodziców Jana i Justyny Jankowskich, którego imię Marcin. Rodzice chrzestni Szlachetna Felicjan Lesczyński i Bogumiła Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1661

Roku jak wyżej, dnia zaś 4 marca. Ja Stanisław Więckowicz proboszcz Niewiesza, ochrzciłem imieniem Petronela, córkę Wielmożnego Pana Walentego i Katarzyny Bykowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Przewielebny Stanisław Gosiorowski proboszcz wartski? i Wielmożna Pani Katarzyna Zale...

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1672

Roku tego samego, dnia 8 grudnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Macieja i Marianny Morawskich, prawowitych i Szlachetnych rodziców z Dużej Lipnicy. Rodzicami jej chrzestnymi Urodzony i Wielmożny Kazimierz Karol z Ła? Łopatecki ? posesor i Urodzona i Wielmożna panna Teresa Pstrokońska z Niewiesza.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1676

Roku tego samego jak wyżej, dnia 29 marca. Ja brat Mikołaj Gędzicki z zakonu ? ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Samuela Pstrokońskiego i Urodzonej Teresy, prawowitych małżónków z Niewiesza, którego imię Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Łopatecki z Urodzoną Panią Katarzyną swoją małżonką z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1677

Październik
Roku tego samego, dnia zaś 3 października, Wielebny Mikołaj Gądzicki ochrzcił imionami Ewa i Jadwiga, córkę Urodzonych rodziców Samuela i Teresy Pstrokońskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Adrian Miastowski i Teresa Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1678

Wrzesień
Roku tego samego, dnia zaś 7 września. Ten sam jak wyżej ochrzcił Reginę, córkę Szlachetnych rodziców Andrzeja Biernackiego i Marianny. Rodzice chrzestni jej Szlachetni Łukasz Kozubowski i Teresa Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1682

Lipiec
Roku tego samego, dnia zaś 18 lipca, Znakomity i Przewielebny Sebastian z Dobr? dziekan i oficjał uniejowski ?, ochrzcił Jana, syna Urodzonych i Wielmożnych rodziców Samuela [Budzisz] Pstrokońskiego i Teresy jego małżonki. Rodzice chrzestni jego Jaśnie Wielmożny Pan Jan Olszowski kasztelan bra...... ? Zofia Mączyńska

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1682

Lipiec
Roku tego samego, dnia 22 lipca. Ten sam jak wyżej wikary, ochrzcił imieniem Anna, córkę Szlachetnych rodziców Kazimierza i Marianny Lesczyńskich, małżonków z Ułanów. Rodzice chrzestni jej Urodzony i Wielmożny Samuel Budzisz Pstrokoński z Niewiesza i Urodzona Katarzyna Kamocka z Lipnicy Małej.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1685

Roku Pańskiego 1685, dnia 1 stycznia. Najznakomitszy i Przewielebny Kazimierz kustosz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił dwoma imionami Jan i ?, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanislawa i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Przewielebny Onufry ... dziekan i oficjał kolegiaty uniejowskiej i Urodzona ? Stempczyńska ?

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1692

Październik
Roku jak wyżej, dnia 18 października. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Łukasz, syna z nieprawego łoża nieznanego ojca a matki zaś Ewy. Rodzice chrzestni jego Marcjan Bogusławski i Urodzona panna Teresa Idzikowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1693

Roku jak wyżej, dnia 8 grudnia. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Barbara, urodzoną dnia 5 grudnia, córkę Urodzonego Daniela i Ewy Zwiastowskich, prawowitych małżonków z Niewiesza. Rodzice chrzestni jej Urodzony Stanisław Pawłowski z Wilczkowa i Urodzona Marianna Skotnicka z Biernacic.
Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1696

Roku jak wyżej, dnia 9 lutego. Ja jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Sebastiana i Katarzyny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Skotnicki z Biernacic i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Niewiesza.[brak imion dziecka]Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1699MarzecRoku jak wyżej, dnia 8 marca. Ja ten sam, ochrzciłem syna imieniem Stanisław Szlachetnych rodziców Franciszka i Zofii Pstrokońskich. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Wawrzyniec Budzisz Pstrokoński i Szlachetna panna Teresa Niego?ka.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1699MarzecRoku jak wyżej, dnia 25 marca. Ja ten sam, ochrzciłem córkę imieniem Marianna z Niewiesza Szlachetnych rodziców Andrzeja i Marianny Przybelskich. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Wojciech Pstrokoński i Szlachetna Zuzanna Otocka wdowa.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705Roku jak wyżej, dnia 20 lutego.Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Scholastyka i Konstancja, córkę Szlachetnych rodziców Adama i Konstancji Bratkowskich, prawowitych małżonków .... Rodzicami jej chrzestnymi byli Mikołaj ...ski i Zofia Relska.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 170618 października ochrzciłem imieniem Łukasz, syna prawowitego małżeństwa Jana wójta i Marianny z Niewiesza. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Pstrokoński i Szlachetna Jadwiga Bogucka z Ułanów.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1709Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dnia 15 czerwca imieniem Jan, syna Konstancji i Adama Bratkowskich, prawowitych małżonków z Ułanów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Pstrokoński podstoli sieradzki z Niewiesza i Teresa Niegodzka.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1711Ten sam jak wyżej, 9 kwietnia ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnych Hipolita i Barbary Kwiatkowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Jan Pstrokoński z Niewiesza z Urodzoną Agnieszką Jankowską z Jankowic.Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1716Zadzim13. lipca ochrz. imionami Aleksy, Stanisław, syna Urodzonych Jana i Anny Świderskich, prawowitych małżonków obecnie mieszkających w Zadzimiu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Pstrokoński posesor z Niewiesza podstoli sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią Katarzyną Sapieżyną dziedziczką z Zadzimia, starościną wilkowyjską.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1721Luty... bieżacego. Ja ten sam ochrzciłem Walentego, syna Urodzonych Jana i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr wsi ... Rodzice chrzestni jego Szlachetny Jan Więckowski z Niewiesza i Szlachetna Żakowska z SzarowaAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1722Listopad... bieżacego ochrzciłem Jana Chryzostoma, syna Urodzonych Seweryna i Katarzyny Skotnickich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzice chrzestni jego Znakomity i Przewielebny Grabowski kanonik uniejowski i Urodzona Magdalena Walewska z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1723Czerwiec5. bieżącego. Ja jak wyżej ochrzciłem Jana, syna Szlachetnych Adama i Konstancji Bratkowskich ... z Ułanów, za zgodą Przewielebnego proboszcza parafii uniejowskiej. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Józef Walewski z Niewiesza i Urodzona panna Wiktoria Radoszewska.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1728Wrzesień... bieżącego. Ja Jakub Broszkowski kapłan Niewiesza, ochrzciłem imieniem Rozalia, Regina, córkę Urodzonych Jana i Jadwigi Gomolińskich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Walewski obecnie posesor dóbr wsi Niewiesz z Wielmożną Magdaleną swoją małżonką.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1730Tego samego dnia ochrzciłem Ewę ?, córkę Urodzonych Stanisława i Barbary Ostrowskich, prawowitych małżonków, posesorów wsi ?wa. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Franciszek Andrzej Nekanda Trepka i Urodzona Slesiow? z Ropowa.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1730Październik9 bieżącego. Ja ten sam, ochrzciłem syna Walentego i Magdaleny Pniowskich, prawowitych małżonków, któremu nadalem imiona Franciszek i Józef. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Pan Józef Walewski pososer z Niewiesza i Urodzona Katarzyna Walewska jego córka.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1735Sierpień7 bieżącego, ja jak wyżej, ochrzciłem synów, którym nadałem imiona, pierwszemu Bartłomiej a drugiemu Ignacy, Urodzonych Stefana i Elżbiety Korzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Walewski z Niewiesza i Urodzona Konstancja Suchorska z Borze?Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1736Luty13 bieżącego, ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Zuzanna i Agata, córkę Urodzonych Andrzeja i Marianny Trebków. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Józef Walewski z Urodzoną Magdaleną Walewską z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1737Karnice 18 września.Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Urodzonych Andrzeja i Marianny Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pieszkowski i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1738ListopadSęputkiRoku Pańskiego 1738, dnia 7-go tego samego miesiąca. Ja Mateusz Gadecki kapłan Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Salomea i Elżbieta, córkę Urodzonych Stefana i Elżbiety Korzenickich. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Jan Jankowski z Jankowic i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1738Roku jak wyżej, dnia 7. stycznia Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz i oficjał uniejowski za osobistą zgodą proboszcza, błogosławił małżeństwo Urodzonych Pana Władysława? Kamińskiego z Golic z Urodzoną Anną Walewską [z] Niewiesza, na mocy indultu, pominąwszy trzy zapowiedzi. Świadkowie Wielmożny i Urodzony Pan Jan? Kos podkomorzy ..., Andrzej Nekanda Trepka, Józef Walewski ojciec nowozaślubionej i inni.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1739Z LipnicyRoku Pańskiego 1739, dnia 27-go września. Ja Daniel Kałbukowski zarządca Niewiesza, za zgodą wałsnego proboszcza, ochrzciłem imieniem Michał Franciszek, syna Wielmożnych Konstantego Kociołkowskiego i Katarzyny z Walewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Kamiński z Golicza i Wielmożna Marianna Głębocka z Wi..czewic.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1741Dnia 25 października ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Michał, Zachariasz, z konieczności bez ceremonii, którą potem dopełnił, syna Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny ? Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef ...woski i panna Helena Po..yńska z dworu w Niewieszu.   Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1745Z NiewieszaRoku jak wyżej, dnia zaś dwudziestego piątego kwietnia, Przewielebny Andrzej ... ojciec rektor szkoły kaliskiej jezuitów, ochrzcił imionami Teodora, Balbina, córkę Wielmożnych Jana Kolumny Walewskiego chorążego [sieradzkiego] starosty wartskiego i Konstancji z domu Radolińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jan Ko[s] podkomorzy chełmeński i Wielmożna Marianna Radolińska z Żelazkowa.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1747Roku Pańskiego 174?, dnia 3? kwietnia, ja ? Wilkanowski ... kolegiaty łęćzyckiej, kustosz dekanatu i oficjał uniejowski, ochrzciłem imionami Stefan, Juliusz, urodzonego dnia 13 kwietnia syna Wielmożnego Jana Walewskiego chorążego sieradzkiego, sędziego grodzkiego piotrkowskiego, starosty wartskiego i Konstancji z Radolińskich prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Hieronim Skrzyński kasztelan brzeziński i Konstancja.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1747Z LipniczkiRoku jak wyżej, dnia 1-go września, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Idzi, Bogumił, syna Urodzonych Michała Germanowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Walewski chorąży sieradzki, starosta wartski, posesor dóbr Niewiesza ze swoją małżonką Konstancją z domu Radolińską.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1752Roku 1752, dnia 19 maja, ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Agnieszka?, urodzone dnia 16 kwietnia dziecko Urodzonych Fabiana Potockiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Potocki i Wielmożna Marianna Cielecka z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1757NiewieszDnia 26 lipca, roku jak wyżej. Ja ... Trzonkiewicz kapłan ..., ochrzciłem dwoma imionami Ignacy Jakub ?, dziecko Wielmożnych Państwa Józefa Zaremby Cieleckiego skarbnika ziemi bilskiej starosty ? i Marianny z Wstowskich niezupełnie oprócz ceremonii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Mogilnicki starosta i Anna jego ... i Katarzyna z Pągowskich Oczosalska wojewodzina piotrkowska i wielu innych znakomitych asystujących.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1758NiewieszDnia 28 sierpnia, Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski, błogosławił małżeństwo Urodzonego Kacpra Stokowskiego cześnika mielnickiego z ...yną Oczoszalską panną z miejscowej parafii poprzedziwszy zapowiedziami. Świadkami zas byli Jaśnie Wielmożny Urodzony Pan Józef Mogielnicki starosta [nieszawski] Zygmunt Dobek regent kasztelanii sieradzkiej, Piotr Oczosalski podczaszy piotrkowski i wielu innych.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1759NiewieszDnia 28 stycznia. Ja ten sam kapłan, ochrzciłem 3-ma imionami Karol, Franciszek, Piotr, dziecko Wielmożnych Państwa Józefa Zaremby Cieleckiego skarbnikowicza bielskiego i Marianny z Wstowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Pomian z Dubna Łubiński ... ? i Jaśnie Wielmożna Aniela Mączeńska kasztelan... sieradzka.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1763Szarów spoza parafii.Dnia 18 lutego, ja jak wyżej ochrzciłem dwoma dziecko imionami Martyna [?], córkę Urodzonych Antoniego Czyżewskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Turczynowicz z ... i Urodzona panna Zuzanna Chmieleńska z dworu w Niewieszu.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1765Tego samego roku. Ja jak wyżej ? ... błogosławiłem małżeństwo ? Urodzonego Józefa Jana Bartos[zewskiego]? z Zuzanną Trepczanką panną, poprzedziwszy ? zapowiedziami w kościele wobec Boga i zgromadzonego ludu, nie znajdując żadnych przeszkód. Obecni świadkowie Wielmożny Pan Pruski ze wsi Karnice, Wielebny Stefan Waleski i Józef Mi?kowicz organista kościoła Niewiesza i inni.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1773KarniceDnia 2-go kwietnia w Roku Pańskim 1773 pochowałem dziewczynkę imieniem Honorata, córkę Urodzonych Państwa Bogdańskich, która zmarła we wsi Karnice lat około trzy i pół, w kościele Niewiesza przy dużych drzwiach.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1773BiernaciceJa jak wyżej pochowałem Mariannę ze Skotnickich Marońską zmarłą [z dzieckiem]? przy porodzie lat 24, dziecko ochrzczone z wody w kościele parafi NiewieszAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1774BiernaciceDnia 8-go stycznia 1774-go roku jak wyżej ? proboszcz pochowałem pannę imieniem Katarzyna Szołowska Szlachcianka lat około 20, ? nie opatrzoną sakramentami z powodu zaniedbania rodziców i rodziny, w miejscu po zachodniej stronie ?Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1782NiewieszDnia 5. lutego. Ja Ignacy Domański kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, ochrzciłem imionami Bogumiła, Barbara i Tekla, urodzoną dnia 27 grudnia 1781 roku córkę Urodzonego Pana Wojciecha Kochcickiego i Magdaleny z Michniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Najjaśniejszy Pan Franciszek Bieliński starosta czerski i Najjaśniejsza panna Barbara Bielińska córka tego Najjaśniejszego starosty, Wielebny Jerzy Dobrzański kanonik katedralny krakowski i Najjaśniejsza panna Tekla Bielińska córka tegoż Najjaśniejszego starosty.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1782Dnia 30 maja zmarł Urodzony Pan Roch Chrzanowski lat wieku swego około 56 wdowiec, za życia mąż Eufrozyny. Opatrzony sakramentami a przed śmiercią [wyspowiadany]. Pogrzebany w ziemi kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1782BiernaciceDnia 28 sierpnia zmarła Urodzona panna Agnieszka Chlewska lat wieku swego 24. Przed śmiercią opatrzona sakramentami, pochowana w sklepieniu kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1784NiewieszDnia 15. sierpnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej, w naglącej potrzebie w domu, w niebezpieczeństwie śmierci, bez matki chrzestnej, dziecko imionami Antoni, Rafał i Hipolit, Urodzonego Pana Norberta Jaxy Bykowskiego i Marianny z Koźmińskich, prawowitych małżonków, ekonomów. Dziecko to zmarło dnia 19 sierpnia i zostało pochowane.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1786NiewieszDnia 22 czerwca zmarł Urodzony Pan Mikołaj Biegański w wieku lat około 60, zostawił żonę Mariannę, przed śmiercią opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzuAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1790BernaciceDnia 24 stycznia zmarła Urodzona Salomea z Zaborowskich Kędzierska wdowa lat około 40, za życia żona Andrzeja, przed śmiercią nie opatrzona żadnymi sakramentami, ? jej ciało pogrzebane w grobowcu w kościele w ziemi ?Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1791BernaciceDnia 13 stycznia zmarła ? Barbara z Morawickich Korzenicka wieku swego lat około 60, przed śmiercią tylko rozgrzeszenie ogólne warunkowe uzyskawszy, gdyż do przyjmowania innych sakramentów - z powodu defektu zmysłów i obłąkania, których często w życiu swym doświadczała - niezdolna była. Wiodła życie uczciwe, a w chwilach przebłysku często do sakramentów Pokuty i Komunii z sercem skruszonym i należną pobożnością przystępowała. Ciało jej pochowano na cmentarzu ku północy.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1793KarniceDnia 9-go stycznia. Ja Jan Nepomucen Pidłos? ? archikolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, zarządca w Niewieszu, ochrzciłem natychmiast w chorobie, urodzoną dnia 4 bieżącego miesiąca, córkę Jaśnie Wielmożnych Andrzeja Jabłkowskiego i Marianny z Obnińskich, prawowitych małżonków, trybunów bydgoskich, we dworze opuszczając świętą ceremonię, której nadałem imiona Anna, Kunegunda, Honorata. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Walenty Korzynicki z parafii wartskiej i panna Franciszka Dzierzbicka z parafii Niewiesz. Dnia 12. czerwca dopełniłem ceremonię w kościele drużbińskim.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1794Niewiesz.Dnia 15-go grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Barbara, Anna, Tekla, córkę Urodzonych Kacpra Gumińskiego i Honoraty z Brzozowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Ksawery Zakrzewski podczaszy gnieźnieński z Wielmożną Apolonią Skrzyńską. Asysta Wielmożny Teodor Skrzyński i Barbara Skotnicka.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1794BiernaciceDnia 18 grudnia zmarła Wielmożna i Urodzona Pani Marianna z Zabłockich Skotnicka lat wieku swego 30, reszty życia żona Antoniego, przed śmiercią opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana w grobowcu tego kościoła, po porodzie.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1795Niewiesz.Dnia 20-go grudnia. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem imionami Bogumił, Tomasz, syna Urodzonych Kacpra Gumińskiego i Honoraty z Brzozowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kociołkowski stolnik halicki z Lipnicy ? i Teresa z Dąbrowskich Kosobucka. Asysta Urodzeni Ignacy Miloszewski i Katarzyna Sieroszewska z ?Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1796BiernaciceDnia 17 września zmarł Urodzony Gabriel Miniszewski lat wieku swego 34, reszty życia mąż Teresy, przed śmiercią opatrzony wszystkimi sakramentami. Pochowany na cmentarzu w kierunku zachodnim.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1798KarniceDnia 28-go marca zmarł Urodzony Pan Paweł Kosobucki lat wieku 89, przed śmiercią wyspowiadany, wzmocniony komunią świętą i odpuszczeniem zupelnym ?. Pochowany w grobowcu tego kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1798Niewiesz DwórDnia 28-go lipca. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz archidiakon? kościoła kolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Rozyna i Prakseda, urodzoną dnia 17 tego miesiąca córkę Wielmożnych i Urodzonych Michała Mokrskiego i Tekli z Boguslawskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Bogumił Szołowski sędzia łęczycki z Tarczewa i Anna Kossobucka z Fułek pokojowa? JKMAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1800NiewieszRoku jak wyżej, dnia 25. marca zmarło dziecko imieniem Prakseda, córka Wielmożnych i Urodzonych Michała i Tekli z Bogusławskich Mokrskich, lat dwa, pochowana w grobowcu tego kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1805SempulkiDnia 2-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem Karol, syna Urodzonych Jakuba Grzegorzewskiego syna nieżyjącego Urodzonego Marcina Grzegorzewskiego z Urodzonej Marianny z Więckowskich Grzegorzewskiej małżeństwa rodziców syna i Konstancji z Oskrzyckich Grzegorzewskiej córki Urodzonego Michala Oskrzyckiego i Urodzonej Barbary ze Skulskich Oskrzyckiej, małżenstwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Miłoszewski ? dóbr Niewiesza i jego żona Marcjanna. asysta Urodzeni Ignacy Miłoszewski i Joanna Wenderska, wszyscy z Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1806KarniceRoku jak wyżej, dnia 15 listopada zmarł Urodzony Pan Józef Lipski posesor dóbr Karnice, lat prawie 34, reszty życia mąż Urodzonej Pani Serafiny. Jego ciało zostało pochowane w ? tego kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807NiewieszDwórDnia 14-go marca zmarł Wielmożny i Urodzony Pan Jakub Miłoszewski wieku swego 46 lat, przed śmiercią został opatrzony wszystkimi kościelnymi sakramentami, reszty życia mąż Marcjanny z Prądzyńskich, jego ciało zostało pochowane w grobowcu tego kościoła, posesor dóbr.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807Karnice DwórDnia 5-go kwietnia. Ja jak bezpośrednio wyżej dopełniłem ceremonię w kościele części Niewiesza nad Wielmożnym Józefem Walentym Lipskim. Asysta Wielmożni Urodzeni Państwo Klemens Zakrzewski dziedzic dóbr ze swoją żoną Józefą z Lipskich Zakrzewską, Wielmożny Antoni Zakrzewski i Barbara Wywiorowska z ... [Chropy]Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807NiewieszRoku 1807, dnia 10-go maja. Ja Jan Pigłosiewicz kanonik uniejowski, prepozyt miejscowy, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił, Stanisław urodzonego dnia 5-go maja (syna nieżyjącego Urodzonego Jakuba Miłoszowskiego, który zakończył życie dnia 14. marca tego roku) syna Urodzonych Antoniego Miłoszewskiego z Julianny z Gwiazdowskich Miłoszewskiej małżeństwa rodziców syna i Urodzonej Marcjanny z Prądzyńskich córki Urodzonego Józefa Prądzyńskiego z nieżyjącej Marianny ze Stodolskich Prądzyńskiej małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Prądzyński i Joanna Wędeńska.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807NiewieszRoku jak wyżej, dnia 19. czerwca zmarł Urodzony Joachim Gordon, żołnierz pozostając wierny wojsku ? przy Jaśnie Wielmożnym Izydorze ? Krasińskim regimentarzu generalnym, po wtóre ? który od dnia 18 maja żył z wielkim bólem głowy do dnia ostatniego, kiedy oddał ducha Bogu o 7-ej w wieku 17. lat. Ciało jego zostało pochowane w ? tego kościoła.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1810NiewieszDwórDnia 2-go października Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego. Ja Jan Nepomucen Pigłowski archidiakon ? kolegiaty łęczyckiej i kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem imionami Marianna, Tekla i Michalina, córkę Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego i Małgorzaty ze Stanisławskich, urodzoną dnia 12-go września o ósmej wieczorem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Suchorski posesor dóbr Karnice i Wielmożna Urodzona Jozefata Galiszewska? dziedziczka z Poddębic.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1811Dwór Niewiesza1811 Dnia 30 grudnia o godzinie 11-ej w południe. Ja Kazimierz Kozłowski prezentowany na urząd zarządca, ochrzciłem dziecko urodzone dwudziestego szóstego grudnia o godzinie 12 w południe roku ?, syna Wielmożnych i Urodzonych Ksawerego i Małgorzaty ze Stanisławskich prawowitych małżonków Madalińskich, któremu nadałem imiona Stefan Adam i Jan Ewangelista. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Antoni i Franciszka z Suchorskich Czyżewscy z wsi Sędów.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1812Niewiesz1812 Dnia 22 września o godznie 6-ej wieczorem. Ja Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem dziecko imieniem Tekla urodzone dnia 22 września o godzinie 10-ej przed południem, córkę Urodzonego Mikołaja i Krystyny z Szołoskich, prawowitych małżonków Sokołowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Ksawery Madaliński ze swoją małżonką Małgorzatą.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1814Czerwiec dwór NiewieszRoku tego samego, dnia ósmego czerwca. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy, ochrzciłem dziecko i nadałem mu imiona Paulina, Małgorzata i Antonina Wielmożnych Ksawerego Madalińskiego i Małgorzaty ze Stanisławskich, posesorów dóbr Niewiesza, prawowitych małżonków, córkę urodzoną dnia czwartego czerwca o godzinie dziesiątej przed południem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Stanisławski i Rozalia z Gołębiowskich jego małżonka, posesorzy tej wsi Rogów.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1814Dwór NiewieszRoku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego czternastego, dnia dziewiętnastego grudnia. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy kościoła niewieszskiego, ochrzciłem chłopca i nadałem mu imiona Ksawery, Łazarz i Gracjan, urodzonego dnia szóstego tego miesiąca o godzinie szóstej rano, syna Wielmożnych Innocentego Kokowskiego i Franciszki z Suchorskich jego małżonki, dziedziców wsi Zaborów parafii Małyń powiatu szadkowskiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski dziadek dziecka, zastawca dóbr Karnice i Niewiesza, dóbr Sędowa i Businy i Wielmożna Pani Małgorzata ze Stanisławskich Madalińska posesorka ze wsi Niewiesz.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1816StyczeńDwór NiewieszWielmożnych Państwa Michała Jaszewskiego i Józefy z Krobanowskich.Roku tego samego jak wyżej, dnia szóstego stycznia. Ja Urban Szpakiewicz kapłan kościoła niewieszskiego, ochrzciłem urodzoną dnia czwartego tego miesiąca o godzinie dwunastej w nocy, dziewczynkę jedynie z wody święconej w niebezpieczeństwie zagrażającym śmiercią i nadałem jej imiona Antonina, Marcjanna i Honorata, córkę Wielmożnych Michala Jaszewskiego dowódcy wojsk koronnych, dziedziców dóbr Lipnicy z przyległościami i Józefy z Krobanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ksawery Madaliński posesor dóbr Niewiesza i Urodzona Balbina Przepałkowska posesorka dóbr Ułan kapitanowa wojsk koronnych polskich. Asystentami byli Pan Stefan Madaliński małoletni i panna Ludwika Madalińska siostra, Łukasz Berendt kawaler i panna Tekla Madalińska, wszyscy z dworu NiewieszaAkta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1816LipiecDwór NiewieszUrodzonych Kazimierza Wstowskiego i Wiktorii ze Szczuckich.Roku tego samego jak wyżej, dnia dwudziestego szóstego lipca. Ja Urban Szpakiewicz kapłan Niewiesza, ochrzciłem urodzoną dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca o godzinie ósmej wieczorem, dziewczynkę i nadałem jej imiona Emilianna i Anna, córkę Urodzonych Kazimierza Wstowskiego i Wiktorii ze Szczuckich małżonki, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Niewiesza z obu stron Szlachetnych. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Klemens Zakrzewski podczaszy łęczycki, dziedzic dóbr Poddębice z przyległościami i Józefa z Lipskich Zakrzewska jego małżonka i panna Tekla Wstowska siostra z dworu Niewiesza.Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1817Wieś Sucha, parafia Leźnica Duża. Wielmożnych Maksymiliana Krąkowskiego i Nepomuceny ze Szczuckich.Roku tego samego, dnia piątego stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia pierwszego listopada, dziewczynkę nadając jej imiona Kamila i Bertolda, córkę Wielmożnych Maksymiliana syna nieżyjącego Wielmożnego Macieja Krąkowskiego z Wielmożnej Heleny z Truszkowskich Krąkowskiej, małżeństwa rodziców syna i Nepomuceny córki Wielmożnego Stanisława Szczuckiego z Katarzyny z Su[c]horskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Wstowski posesor dóbr Niewiesza i panna Honorata Zboińska z ...Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 18272. Biernacice Tomasz Sylwester KamińskiRoku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego siódmego, drugiego stycznia. Ja Walenty Marczyński zarządca Niewiesza, chrzciłem dziecko i nadałem mu imiona Tomasz Sylwester, urodzonego drugiego tego miesiąca o godzinie czwartej po południu, syna pracowitych Franciszka Kamińskiego i Julianny z Gałdów służących dworu w Biernacicach, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Erazm Pstrokoński młodzian i Urodzona panna Tekla Miloszewska, wszyscy z Biernacic.


Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1827 nr 211

Podpisany Reient Powiatu Wartskiego iako Kurator massy bezdziedziczney, po S: P: X. Urbanie Szpakiewiczu, Plebania Parafii Niewiesza Powiatu Wartskiego, pozostałey, około 600 Złp. w gotowiźnie, i w aktywach Złp. 28 gr. 15 wynoszącej, wyrokiem Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego, z dnia 8 Lutego r. b. mianowany, wzywa ninieyszem Sukcessorów pobocznych, prawo do tego spadku mieć mogących, tudzież wierzycieli, wielu z mieysca zamieszkania niewiadomych, iżby się w ciągu trzech miesięcy, pierwsi z legitymacyą do spadku, drudzy z prawami swych wierzytelności, do inwentarza pozostałości podanych, lub opuszczonych zgłosili, inaczej po upłynieniu tego czasu, na zasadzie Artykułu 770 Kodexu Cywilnego, massa ta za bezdziedziczną uznaną i na rzecz skarbu publicznego zasądzona będzie.
w Warcie dnia 11 Sierpnia 1827 r.
Paweł Dębski.  


Dziennik Powszechny 1832 nr 321

Po zgasłem życiu Józefy z Lipskich Zakrzewskiey, Klemensa Zakrzewskiego małżonki, którey śmierć nastąpiła w dniu 13 Kwietnia 1830 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych, na imię sukcessorów zmarłey:
1. Tytułu własności dóbr ziemskich Niewiesz, do których należą: Karnice, Wilczków, Grocholice, Boczki i Sempułki, z przyległościami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem.
2. Tytułu własności całey schedy dóbr Maykowa, do których należy część wsi Chmielnika z przyległościami w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych.
3. Tytułu własności iedney trzeciey części dóbr Ułany w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem leżących; termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lutego 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Sierpnia 1832 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 125

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po śmierci: 1. Wojciecha Suchorskiego, właściciela summy 34,200 złp. na dobrach Żerosławice w Powiecie Wartskim, Województwie Kaliskiem sytuowanych, w dziale IV, Nr. 3 lokowaney, tudzież  
2. Anny z Suchorskich Borowskiej i Maryanny Suchorskiey panny, współwłaścicielek obowiązku wyposażenia na dobrach Niewieszu, w tymże Powiecie i Województwie położonych, w dziale IV ad 5 a zapisanego, (...) otworzyły się postępowania spadkowe, o których donosząc, zawiadamiam osoby interessowane, iż do uregulowania spadków tych termina a mianowiciej: dwóch pierwszych nadzień 19 Sierpnia 1835 roku, (…) w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem wyznaczone zostały. Kalisz dnia 27 Stycznia 1835 roku. Ignacy Główczewski, R. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 150

(N. D. 3173.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Józefie Wierzchlejskim co do schedy przypadającej dla tegoż z summ a, złp. 4079 gr. 17 8/9 na dobrach Charłupi Wielkiej w dziale IV pod Nr. 7 wpisanej i summy zł. 8,100 na dobrach Złoczewie w dziale IV ad Nr. 1 ad litera c, zapisanej, obudwóch pożyczką z Towarzystwa Kredytowego spłaconych.
2. Po Alexandrze z Nowowiejskich Pieniążkownej co do summy złp. 26092 w dziale IV ad Nr. 6 na dobrach Niewieszu w Powiecie Wartskim wpisanej z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 16 (28) Stycznia 1842 r. o godzinie 9 zrana, tu w kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 25 Czerwca (7 Lipca) 1841.
Mikołaj Basiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 103

(N. D. 1648). Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 11 (23) Lutego r. z. рrzybył do karczmy we wsi Niewierzu Gminie tegoż nazwiska, Okręgu Wartskiego, człowiek z imienia nazwiska i zamieszkania niewiadomv, lat 50 mieć mogący, włosów ciemno blond, czoła średniego, nosa miernego, twarzy okrągłej oczów niebieskich, brody i wąsów zapuszczonych koloru jak włosów, ubrany był w spodnie z płótna starego łatane, surdut z sukna szaraczkowego podarty, a na wierzchu także surdut podarty z sukna białego, czapkę z sukna granatowego podartą i dwa pantofle z krajki; kulawy na lewą nogę, który nazajutrz w skutek appoplexyi płucnej życie zakończył. Wzywa więc każdego, ktoby o imieniu i nazwisku pomienionego człowieka wiedział, aby wiadomość tę Sądowi naszemu udzielił.
Kalisz dnia 14 (26) Marca l844 roku.
Sędzia Prezydujący, Świerczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 52

(Ν. D. 889) Sąd Policyi Prostej Okręgu Zgierskiego.
W dniu 12 (24) Stycznia r. b. w przejeździe przez miasto Zgierz, kufer skurzany własny Józefa Zakrzewskiego właściciela dóbr Niewiesz w Okręgu Wartskim pod miastem Poddębicami mieszkajecego przez oberżnięcie postronków skradziono, a wybrawszy z niego rzeczy, kufer próżny, zaraz za miastem Zgierzem na łąkach blisko traktu porzucili, rzeczy z niego skradzione są następujące. 1, czypek koronkowy cały obszyty niebieskiemi wstążkami w gazie; 2, Czycek z koronką obszyty aksamitką szafirową pąsową i sz..mus*; 3, czypek obszyty samemi koronkami szerszemi; 4, czepek czarny z białemi lilia zielone i werzali* był ubrany w wstążki; 5, kapelusz zielony aksamitny już noszony; 6, Dwie serwety stołowe duże, w których znajdowały się bułki i wendlina: 7, cytryny frandzle i torsady, wzywa każdego aby za dostrzeżeniem którego bądź objektu u kogo w posiadaniu będącego o tem Sądowi naszemu lub Władzy miejscowej zaraz donieść nieomieszkali.
Zgierz dnia 9 (21) Lutego 1849 roku.
Laskowski Podsędek.

*nieczytelne

Warszawska Gazeta Policyjna 1851 nr 36


Darowiznę corocznej opłaty rs. 60, jako funduszu wiecznego dla kościoła parafialnego w Niewierzu, przez Walentego Mycielskiego uczynioną, rada administracyjna postanowieniem z d. 8 (20) grudnia r. z., zatwierdziła.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 225

(N. D. 3642) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Wartskiego.
W m. Październiku r. z. przybłąkał się do wsi Niewiesza w Okręgu tutejszym położonej źrebak maści wiśniogniadej baz żadnej odmiany mierzyn, teraz już wałach lat dwa mający gdy do własności konia tego nikt się niegłasza, Sąd wzywa niewiadomego właściciela, ażeby z dowodami własność usprawiedliwiającemi w ciągu miesiąca jednego do Sądu tutejszego po odbiór zgłosił się pod utratą gdyż po upływie czasu tego, na rzecz Skarbu spieniężony zostanie.
Warta d. 27 Lipca (8 Sierpnia) 1851 r.
Asse. Tryb. p. o. Podsędka Grzybowski.

Kurjer Warszawski 1858 nr 168

Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskiem. — Podaje do publicznej wiadomości, iż w następstwie ogłoszonych w miesiącu Marcu r. b. konkursów, wyznaczone przez Towarzystwo nagrody, przyznane zostały przez Okręgowe, Powiatowe i Oddziałowe Delegacje osobom, których lista według kategorji nagród poniżej zamieszcza się: a) List pochwalny z dodatkiem pieniężnym Rs: 15, dla czeladzi, sług i rzemieślników wiejskich: 18) Łukasz Jęczmionka v. Piechota, Pasterz z Niewiesza.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 47 

(N. D. 983) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ludwika Skrzyńskiego wierzyciela summy złp. 27692, na dobrach Niewiesz w Okręgu Wartskim pod N. 7 ubezpieczonej, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 31 Sierpnia (12 Września) b. r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej, Kalisz dnia 12 (24) Lutego 1860 r.
Radca Dworu, Ziemięcki.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 175

(N. D. 4983) Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 7 (19) Stycznia r. b. pomiędzy SSami Piotra i Anny z Rozwadowskich małżonków Paprzyckich ocznie zapadłego, sprzedane będą w drodze działów przez publiczną licytacyą nieruchomości wiejskie jako to: młyn wiatrak, dom z zabudowaniami, oraz pięć mórg gruntu, w dobrach Niewieszu O-gu Wartskim położone, oszacowane przez biegłych na rsr. 524 kop. 80.
Nieruchomości te należą niepodzielnie do SSrów to jest: Tekli z Paprzyckich Ozimińskiej Elżbiety Paprzyckiej, w Tągowie górnym, Maryanny z Paprzyckich Urbankiewiczowej, Franciszki z Paprzyckich Wiśniewskiej w Niewieszu, Józefa Paprzyckiego w Poddębicach zamieszkałych doletnich współwłaścicieli, oraz Wojciecha i Franciszka rodzeństwa Paprzyckich nieletnich, który Józef Paprzycki jest opiekunem, a podopiekunem jest Józef Kęskiewicz gospodarz w Niewieszu mieszkający.
Sprzedaż odbywać się będzie przed W. Andrzejem Szelążek Rejentem Ogu Wartskiego w mieście Warcie zamieszkałym. Warunki w Kancellaryi tegoż Rejenta jako też u podpisanego Patrona w Kaliszu mieszkającego, imieniem SSów doletnich sprzedaż tę w drodze działów popierającego, przejrzane być mogą.
W terminie d. 18 (30) Lipca r. b. nieruchomość ta temczasowo przysądzoną została Wincentemu Ozimińskiemu za rs. 500, termin zaś do stanowczego przysądzenia tej nieruchomości na d. 15 (27) Sierpnia r. b. godzinę 10 z rana oznaczony został.
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1860 r.
Karol Emilian Bille.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 15

(N. D. 315) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, iżby na Leona Lewandowskiego przeciwko któremu wszelkie poszlaki osiągnięto iż w pływał do rozboju we wsi Ostrowitym Powiecie Konińskim w dniu 12 (24) Listopada r. z. u tamecznych karczmarzy spełnionego, obecnie z pobytu niewiadomego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, bacznę oko zwracały, a wrazie ujęcia go Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawiły.
Rysopis jego jest następujący: ma lat 39, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, oczu niebieskich, nosa niedługiego, włosów na głowie blond długich, czasami nosi brodę nie bardzo długą, takiegoż koloru, a zawsze wąsy takież krótkie, żonaty poddany Prusski, utrzymywał się ze służby za ekonoma, a przybywszy przed kilkunastu laty do kraju tutejszego, służył za ekonoma w dobrach Grójec Powiecie Konińskim u hrabiego Bielińskiego przez laty trzy, następnie w wsi Niemieszu Powiecie Kaliskim u P. Zakrzewskiego przez dwa lata, dalej we wsi Krępie tymże Powiecie u P. Szyslera przez lat dwa, potem w wsi Miłkowicach u P. Bogdańskiego przez rok jeden, potem w wsi Pudlicach u P. Ruszkowskiego przez trzy lata, w Złoczewie u wdowy z nazwiska niewiadomej, przez rok jeden, w wsi Strzelcach pod Częstochową przez rok jedenj a ostatnią w wsi Biernacicach Powiecie Kaliskim u P. Iłowieckiego przez rok jeden.
Tyniec dnia 1 (13) Grudnia 1860 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Wiadomości z Pola Bitwy 1863 nr 14

Województwo Kaliskie. — Dnia 23 maja oddziały Oborskiego,Włodka i Szumlańskiego, liczące około 1,400 ludzi, stoczyły bitwę około Uniejowa we wsi Niewierz. Siły moskiewskie w liczbie 2ch rot piechoty, 70 huzarów, wyprawione na wozach z Uniejowa ku Poddębicom wpadły w zasadzkę urządzoną przez Pułkownika Oborskiego o godzinie 7ej rano. Po silnem natarciu strzelców naszych, moskwa nie czując się dość silną by stawić czoło, z początku zaczęła się cofać regularnie, następnie uciekała w popłochu aż do wsi Niewierz, gdzie się zabarykadowała, i spotkała goniących silnym rotowym ogniem. O godzinie 2ej po południu przypuszczono szturm do wsi, strzelców prowadził Włodek, zawzięta obrona wojsk moskiewskich, a może nietrafna dyspozycya dowódzców, spowodowały, że walka trwała do godziny l0ej wieczór prawie bezowocnie. Ze strony moskwy wprawdzie były znaczne straty, ale i my straciliśmy 30 zabitych i 50 rannych. Zaraz w pierwszem starciu ranieni wódcy Pułkownik Oborski i Włodek.

Dziennik Warszawski 1865 nr 280

(N. D. 7422) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Salomei Kozarskiej, dla której, na dobrach Niewiesz z Okręgu Wartskiego, pod Nr. 17 działu IV. zapisaną jest ewikcja nieoznaczonej wysokości.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na dzień 15 (27) Czerwca 1866 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej pod prekluzją.
Kalisz d. 30 Listopada (11 Grudnia) 1865 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Zorza 1869 nr 21

RÓŻNOŚCI.
Odgróźki (Zdarzenie prawdziwe).
O milę od m. Uniejowa leży wieś Niewiesz. Owóż tam zdarzył się wypadek, który dla nauki chcę opowiedzieć. A było to tak: przed 30 laty złapano w nocy na gorącym uczynku dwóch złodziejów. Jak się to zwykle dzieje, sołtys przyprowadził ich do karczmy, aby, doczekawszy ranka,-oddać ich sądowi. Karczmarzem pod ten czas był tam niejaki Górski, człowiek, co to jak mówią, nie lubił nikomu darować, to téż i teraz, gdy zobaczył owych złodziejów, a przytém miał i głowę zapruszoną — nuż im wymyślać, raz po raz potrącać, żeć się i sprzykrzyło winowajcom. Poczekaj! nie podarujemy ci tego, ściskając pięście krzyknęli. Nikt tam wtedy na to nie zważał, złodziejów oddano sądowi i znów po staremu cicho było w wiosce.
Jeden i drugi rok upłynął, aż tu jednej nocy, jakoś już pod jesień, straszny jęk zbudził usypiającą karczrnarkę. W sadku po za domem spał właśnie jéj mąż—pobiegła tam. — Górski leżał z roztrzaskaną głową. Na krzyk biednej kobiety wnet zbiegło się ludu nie mało, przybiegł i X. Proboszcz, jaki taki czém mógł jął ratować,—ale daremny był ratunek, umierający wskazał tylko, iż zabójca podobny do żyda trzymającego sad w téj wsi, i skonał. Zjechał sąd, badał, poszukiwał, wszystko na próżno, żadnego śladu—boi ów żyd na swoje szczęście na parę dni przedtem wyjechał. W tém ktoś przypomniał sobie owo zajście nieboszczyka ze złodziejami i ich pogróżki. Natychmiast aresztowano ich, daremne były zaklinania, świadkowie zaprzysięgli o tych pogróżkach, — wyrok skazujący ich na więzienie zapadł.
Piętnaście lat upłynęło, a kawał to czasu, toć powoli już zapomniano o strasznej zbrodni; żona zabitego z sierotami gdzieś tam już daleko terała się w świecie, nikt nie wiedział nawet o losie zabójców, ażali żyją jeszcze lub nie. — Aleć zbrodnia zawsze się wyda—i prędzej czy później karę odniesie. Tak się téż i teraz stało na niemałe wszystkich zdziwienie.
Zabójca Górskiego był Idzi, owczarek z bliskiego folwarku; on to żerdzią z płota zadał cios śmiertelny, gdy karczmarz wzbraniał mu kraść owoc z swego sadka. Stróż nocny widział to wszystko, ale bojąc się jak mówił zemsty i świadczenia w sądzie, milczał tyle lat, i tyle lat na próżno chciał zagłuszyć wyrzuty sumienia,—nie znalazł spokoju,— bo krew zamordowanej ofiary, bo łzy żony i sierot, jęki niewinnie tą razą cierpiących, — o pomstę do Boga wołały. Teraz dopiero wyznał wszystko księdzu proboszczowi, a wydany złoczyńca przyznał się do zbrodni. Wypuszczono teraz mniemanych zabójców — lecz jednego tylko, drugi już dawno nie żył.
Moi kochani! prawdziwe to zdarzenie, nie żadne zmyślenie, toć możecie się o niém dowiedzieć, toć dużo jeszcze żyje z tych, co na to patrzeli. Niech ono służy za przykład, jak się to trzeba wystrzegać odgróżek, a jakże to często, rozgniewawszy się, mówicie, a ty taki, ty owaki, poczekaj!—wymówisz złe słowo, nie zrobisz bracie tego, złość cię minie, a tu nuż wypadek jaki —ot i ani wiesz, kiedy i jak łatwo możesz paść ofiarą twego języka. J. Czechowski.

Kaliszanin 1872 nr 24


Wypadki śmierci:(...) 30 stycznia (11 lutego) w wsi i gminie Niewieszu, powiecie Turekskim, Maryanna Odrowska córka officjalisty, pozo­stawiona w stancji bez dozoru, zbliżyła się do pieca od którego zatliła się na niej odzież, a w skutek silnego poparzenia zmarła; (...)

Dziennik Warszawski 1873 nr 251

N. D. 7216. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Karoliny Zakrzewskiej wierzycielki sum rs. 823 kop. 80, rs. 2,250 i rs. 3,912 k. 80 pod Nr. 2 a. b. c. oraz rs. 7,426kop. 20 pod Nr 4. Na dobrach Niewiesz.
Toczą się postępowania spadkowe do ukończenia których wyznaczony został termin nadzień 19 (31) Maja 1874 r. w którym strony interesowane z prawami swemi w Kancelarji podpisanego Rejenta zgłosić się winny.
Kalisz d. 7 (19) Listopada 1873 roku.
Teofil Józef Kowalski.

Kaliszanin 1875 nr 60

Ogłoszenia.
Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu. Podaje do wiadomości, iż na mocy upoważnienia JW. Prezesa Trybunału Cywilnego w Kaliszu z da­ty 11/23 lipca r. b. Nr. 3551 sprzedane zostaną przez publiczną licytację, przed podpisanym Rejentem w d. 4/16 i następnych sierpnia r. b. od godziny 9 z rana poczynając, na gruncie dóbr Niewiesz, w pow. Turekskim, ok. Wartskim położonych, odbywać się mającą; a) meble i porząd­ki pokojowe, b) szkło i porcelana, c) Futra i garderoba, d) naczynia kredensowe, e) srebro, f) bielizna, pościel, łóżka i meble gościnne, g) naczynia kuchenne i różne sprzęty gospodarskie, h) wina różnego gatunku, i) miedź kuchenna, k) ko­nie cugowe, l) powozy i uprząż, ł) skóry, m) psczoły i pawie, n) naczynia i porządki śpiżarniane, oraz dalsze drobne ruchomości, do spadku po śp. Józefie Zakrzewskim otwartego, należące.

Kalisz d. 15/27 lipca 1875 r. Zenon Łopuski.

Kaliszanin 1875 nr 77

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej. Pożary: D. 22 sierpnia (3 września) w majątku Niewiesz tegoż pow., włościanin Franciszek Kerasik lat 42, uderzony przez konia tylnemi nogami w głowę, umarł w skutek tego uderzenia.

Kurjer Warszawski 1875 nr 99


Ś. p Józef Zakrzewski, Dziedzic Dóbr Niewiesza zmarł w tychże w dniu 8 maja r. b. Eksportacja zwłok odbędzie się do kościoła parafialnego w miejscu w dniu 11 maja r. b a nazajutrz Nabożeństwo żałobne i pogrzeb, na które pozostała Familja zaprasza Przyjaciół i Znajomych.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 103

N. D. 2882. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Józefa Zakrzewskiego właściciela dóbr Niewiesz w o-gu Wartskim położonych, i współwłaściciela kapitałów: rs. 823 kop. 80, rubli sr. 2250 i rs. 3912 kop. 80 pod Nr. 2abc, oraz 7426 kop. 80 pod Nr. 4, w dziale IV wykazu na tychże dobrach ubezpieczonych.
(...) otworzyły się spadki do uregulowania których, termin na dzień 24 Listopada (6 Grudnia) 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczam.  
Kalisz d. 12 (24) Maja 1875 r.
Zenon Łopuski.

Kurjer Warszawski 1878 nr 106


W dniu 11 maja, to jest w sobotę, o godzinie 10-tej rano, odbędzie się nabożeństwo w kościele św. Antoniego przy ulicy Senatorskiej za duszę ś. p. Józefa Zakrzewskiego, b. właściciela dóbr Niewiesza, na które siostra pobożnych zaprasza.  

Kaliszanin 1881 nr. 60

W dobrach Niewiesz powiat turecki odbywa się sprzedaż
TORFU
w pryzmach hurtowa i detaliczna.  

Kaliszanin 1886 nr. 50

We wsi Niewiesz, w powiecie tureckim, powstały od uderzenia pioruna ogień zniszczył cztery zabudowania gospodarcze, ubezpieczone na 550 rs. Przyczem pogorzelec poniósł strat przeszło na 500 rs. w nieubezpieczonych ruchomościach.

Kaliszanin 1886 nr. 91

W majątku Niewiesz, powiat turecki, stacja pocztowa Uniejów, będą z wiosny do sprzedania
SADZONKI SOSNOWE
jednoroczne 1000 sztuk po 50 kop. O wczesne zamówienia uprasza się. 

Gazeta Świąteczna 1887 nr. 331/32

LISTY do Gazety Świątecznej. Z gminy Niewiesza, powiatu Tureckiego. Treść: Nowy kościół i ogrodzenie cmentarza.- Żydzi handlarze we wsi i kto ich trzyma.- Uchwała przeciw paleniu, ale brak dozoru.- Szczególni ochotnicy do urzędów. Parę lat temu, kosztem dziedzica Niewiesza, p. Zakrzewskiego, i dziedzica Bieszewic, dziś już nieżyjącego Lisieckiego, w Niewieszu zbudowano piękny murowany kościół na sposób gotycki. W tym roku znowu z zachęty czcigodnego naszego proboszcza, księdza Mrozowskiego, kosztem parafjan, a za staraniem członka dozoru kościelnego, p, Chawałkiewicza, i wójta gminy, p. Jabłońskiego, ogrodzono cmentarz grzebalny pięknym murem, gdyż poprzednio na grobach dziadów i ojców naszych pasła się nierogacizna. Szkoda tylko, że pod samym kościołem osiedliło się tu kilka rodzin żydowskich, a z tego powodu często zdarzają się tu różne kradzieże. Chociaż ci żydzi mieli już kilka razy brzydkie sprawy w sądzie, nic to nie pomaga i wciąż broją. Włościanie nasi, a -w szczególności Janiak i Pełczyński, łasząc się na parę rubli zarobku, pobudowali umyślnie na swych ogrodach przy kościele domki na mieszkanie dla tych żydów, a wyrostki ze wsi przesiadują u nich i palą papierosy, za które przynoszą im jaja, kartofle i zboże, kradzione rodzicom i innym gospodarzom. Chociaż na zebraniu gminném ustanowiono kary na palących papierosy pomiędzy budynkami, lub po nocach, ale to nie wiele pomaga; gdyż wójtowi gminy trudno samemu każdego pilnować, a choć który z gospodarzy zobaczy palącego, to nic nie mówi, żeby później nie potrzebował stawać za świadka w urzędzie. Ludzie w naszej gminie są dosyć trzeźwi i pracowici. Opłacają w swojim czasie podatki, a tylko z pięciu gospodarzami z zagonowéj szlachty, co są między nami, wójt ma najwięcej trudności, bo nigdy bez fantowania nie płacą. Jest też kilku ochotników na urzędy, co nawet pisać nie umieją, a koniecznie chcą być wójtami, sędziami, ławnikami, byle mieć jakikolwiek urząd. Obiecują oni po 25 rubli na fundę przy wyborach, aby tylko na nich głosować; ale to jakoś im się nie udaje, bo ludzie teraz przecie coraz mędrsi i wiedzą, że taki, co nawet pisać nie umie, a i w głowie nie ma dużego rozsądku, to nie może nijakiego urzędu sprawować, bo nie potrafiłby spełniać należycie swojich obowiązków. W. K.  

Gazeta Świąteczna 1889 nr. 444

LISTY do Gazety Świątecznéj. Z Niewiesza w guberńji kaliskiej. Treść: Parafja.- Jéj kościół i cmentarze. Papierośnicy i sklepy żydowskie. Parafja Niewieska jest niewielka, bo ma zaledwo tysiąc sześćset głów ludności. Leży ona w powiecie tureckim, a najbliższém od niéj miasteczkiem jest Uniejów. Posiada piękny kościół murowany, wzniesiony przed siedemnastu laty na miejscu dawnego drewnianego. Wkrótce potém otoczono go pięknym murem z kratami żelaznemi. Cmentarz też grzebalny, co był dawniej obwiedziony lichym płotem, został powiększony i ma mur dookoła. A choć jeszcze trochę w porządkach parafjalnych brakuje, to mamy nadzieję, iż niezadługo znajdzie się wszystko, co potrzeba, bo parafja nasza do robót i kosztów chętnie się przyczynia, choć są jeszcze tacy, co się dadzą poganiać. Ale czém pochwalić się nie możemy, to tém, że w Niewieszu jest sklep żydowski, do którego schodzą się codzień wieczorem a nawet i w święta papierośnicy. Kadzą oni tam Wołkową izbę, i swoje tak drogie zdrowie zatruwają śmierdzącym dymem, a przy tém gawędzą, słowami zgorszenia, których i Wołek nie jest ciekawy. Do utrzymywania tego sklepu w Niewieszu przyczynia się najwięcej jeden z gospodarzy naszych, który w swym domu mieszkanie Wołkowi już od kilku lat wydzierżawia. Lecz sprzykrzył on się już i temu swojemu komornikowi. Oto przychodzi do sklepu i prosi:-„Wołciu, papieroska... Wołciu, ze szklankę herbatki!... Wołciu, kawałek cukru... „To znów: Wołciu, kawałek chały!..." Choć rodzina jego obsługuje Wołka, i ogień mu pali, a nawet tak go kocha, że jak chcieli włościanie nasi zrobić uchwałę, ażeby był we wsi sklep przez katolika utrzymywany, ów gospodarz się odezwał: „Niech płaci 50 rubli na podatki dla wsi!" Jednak pomimo to już się Wołkowi sprzykrzyli ci goście domowi tak, iż dzieci, w które Wołek jest dość bogaty, plują na nich. Drugi zaś podobny sklep ma u nas Jojne, który mięska w domu Józefa Janiaka. Wołek jednak już nie miałby w Niewieszu mieskania, gdyby nie gospodarz który mieszkając tam dopiero od roku, przyjął go do nowo zbudowanego domu. Dziwno też nam się wydaje, że zamiast chałupę po chrześćjańsku poświęcić, on w niéj żyda zasadził. Lecz pomimo tego nie tracimy nadzieji, że sklepy żydowskie zamienią się na chrześćjańskie; że zamiast przepalać pieniądze, zaczną ich nasi używać na sprowadzanie gazety. Jeden z parafjan.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 354

Wspomnienie.
W Niewieszy, w pow. tureckim, zmarł po długiej chorobie proboszcz miejscowy ś. p. ks. Aleksander Mrozowski.
Ur. d . 27-go w r. 1827-ym, święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1852-im, proboszczem w Niewieszy był przeszło lat 30.  

Gazeta Świąteczna 1893 nr. 655

W gminie Niewieszu, w powiecie Tureckim, - pisze jeden z czytelników naszych, - mają się odbyć w tych dniach wybory na wójta. Pragnących dostać się na ten urząd niebrak. Są tacy, co już od pół roku skarbią sobie głosy za wódkę i piwo, i po kilkadziesiąt rubli na to potracili. Ale daremne to zabiegi, bo nasi gminiacy nie mają zwyczaju wybierać wójta za wódkę. Wszak ci jest, jak się okazało, kilku, co lubią wypić, a nie mają za co sobie kupić; ale to wyjątki i nieliczne ich głosy nie będą miały znaczenia na wyborach. Że zaś nie wszystkich gminiaków można sobie zjednać za pomocą kieliszka, mieliśmy tego dowód przy ostatnich wyborach. Jeden z ochotników na urząd wójta wydał mnóstwo pieniędzy na poczęstunki, a jednak osiadł na koszu i tylko to zyskał, że mu do dziś dnia niedostatek w domu doskwiera. Otóż i w tym roku nie lepszy pewnie będzie skutek z owego częstowania.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 80

Kradzież konia. W nocy na 24-go września r. b. skradziono ks. Kurowskiemu administratorowi par. Niewiesz 5-letnią karą klacz.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 349

Kronik a myśliwska.
D. 2 -go b. m . odbyło się polowanie u p. Napoleona Zakrzewskiego w dobrach Poddębice i Niewiesz w gub. kaliskiej.
Ubito 100 zajęcy, 3 kozły i 6 lisów.

Kurjer Warszawski 1897 nr 73

+ Pożary.
D. 5-go b. m. na folwarku Niewiesz, w pow. tureckim, należącym do p. Napoleona Zakrzewskiego, zgorzał dwór, wraz z częścią ruchomości domowych. 


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 250

Ochrona lasów.
Jak już donosiliśmy, w d. 5-ym b. m., w Kaliszu odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne komitetu gubernjalnego ochrony leśnej. Przewodniczył gubernator, r. t. Daragan, obecni byli pp.: wiceprezes sądu okręgowego, rz. r. st. N. Naumow, wicegubernator Stremouchow, prezes komisji włościańskiej, rz. r. st. Bazia, starszy rewizor leśny Antonikowski i obywatel ziemski, Emil Repphan.
Po odczytaniu okólnika J. E. Głównego Naczelnika kraju, p. gubernator zawiadomił, że na stałych członków komitetu ze strony właścicieli lasów przedstawił pp. Romockiego i Repphana.
Komitet zatwierdził podział gmin pomiędzy naczelników straży ziemskiej, zaś starszy rewizor leśny przedstawił spis lasów, w których w gub. kaliskiej prowadzony jest wyrąb pustoszący. Komitet postanowił przedsięwziąć kroki, celem wstrzymania wyrębu w tych lasach.
Komitet rozesłał do właścicieli lasów okólnik, w którym zawiadamia, że na zasadzie nowego prawa zabrania się: 1) prowadzenia pustoszących cięć lasu, niezgodnych z planem gospodarstwa leśnego;
2) karczowania samowolnego gruntów podleśnych i zmiany ich przeznaczenia; 3) pasania bydła w porębach i zagajnikach, nieistniejących lat co najmniej piętnaście.
Nadzór nad lasami, nieobciążonemi serwitutami leśnemi, ustanowiono, jak następuje:

W pow. tureckim w gminach: Wichertów, Kowale Pańskie, Niewiesz, Pęcherzew, Piekary i Piętno pomocnika leśniczego Borowieckiego; w gminach: Biernacice, Wola Swiniecka, Goszczanów, Grzybki, Wielgoszcz, Lubola, Malanów, Ostrów Wartski, Skotniki, Skarżyn, Strzałków i Tokary naczelnika straży ziemskiej. 

Gazeta Kaliska 1901 nr. 69

Rządca samodzielny. inteligentny, na ordynarji, potrzebny jest od św. Jana r. b. do dóbr Niewiesza. Kwalifikacje lub kopje świadectw proszę nadsyłać do administracji dóbr Poddębice, przez Łęczycę.

Strażak 1903 nr 11

Niewiesz—wieś, w powiecie Tureckim, 25 października, w niedzielę, była świadkiem niezwykłej, bo na wsi bodaj czy nie pierwszej *) w kraju tego rodzaju uroczystości—poświęcenia wiejskiej straży ogniowej. O godzinie 11. rano wkroczył do miejscowego kościoła parafialnego szereg kompletnie umundurowanych strażaków w liczbie 45 dobranych zuchów — gospodarskich synów z Niewiesza, Lipnicy i Grocholic z własną orkiestrą pod kierunkiem swego organizatora p. Rodryga Zakrzewskiego. Po wysłuchaniu uroczystej mszy św. i serdecznej przemowy gorliwego straży ogniowych protektora, księdza proboszcza Stankowskiego, oddział ów przeszedł na plac gimnastyczny, gdzie przybyły zaraz ks. proboszcz poświęcił oddział oraz sikawkę, 2 beczki i cały komplet nowych narzędzi ratunkowych, a po zdjęciu zbiorowej fotografii przez amatora p. K . Zakrzewskiego rozległ się alarm do pożaru. W 6 minut cały oddział na 2 wozach rekwizytowych, z całym taborem pośpieszał na wieś, gdzie urządzony był sztuczny pożar. Z prawdziwą przyjemnością i podziwieniem przyglądaliśmy się akcyi ratunkowej nadzwyczaj dzielnie i wprawnie rozwiniętej i przeprowadzonej przez młodziutką straż pod kierunkiem p. Zakrzewskiego. Wszystko tam było; nie brakło nawet wynoszonych z płomieni dzieci, ludzi, (!!) rzeczy, przy czem krzyżujące się rozkazy kierownika, w lot chwytane i z nadzwyczajną szybkością spełniane były. Po tak pracowitej próbie, w gościnnych salonach p. Zakrzewskiego odbyło się wspaniałe przyjęcie reprezentantów sąsiednich straży ogniowych z Poddembic, Golic, no i Uniejowskiej, (której oddział stanowi Niewieska straż). Wesoła, towarzyska, jak zwykle strażacka biesiada, przeplatana okolicznościowymi toastami, a po niej tańce w sali strażackiej, przeciągnęła się do północy, by na drugi dzień każdy strażak mógł stanąć do zawodowej swej pracy. W czasie zabawy nadeszły depesze z życzeniami od straży w Łęczycy i Dąbiu. Oddział Niewieski Uniejowskiej straży ogniowej zorganizowany został w przeciągu niespełna 3 miesięcy przez p. Rodryga Zakrzewskiego, który za szlachetnym przykładem swego czcigodnego ojca p. Napoleona Zakrzewskiego, nadzwyczaj hojnego Prezesa poddembickiej straży ogniowej, nietylko chętnie przyłączył się do straży Uniejowskiej, (której obrany został Wiceprezesem, lecz nadto nie pożałował i trudu osobistego i własnego grosza i w tak krótkim czasie pokazał, co może zrobić zacne i prawdziwie obywatelskie serce, a energiczny umysł. Uznanie się też należy owym poczciwym synom gospodarzy wiejskich z Niewiesza, Lipnicy i Grocholic, którzy na pierwszą wieść, że p. Zakrzewski myśli zorganizować w swoim Niewieszu pogotowie ratunkowe pożarnicze, do pomocy uniejowskiej straży, tak liczną gromadką pośpieszyli mu z osobistą, a nawet i materyalną pomocą, czem dopomogli do tak szybkiego utworzenia niewieskiego oddziału i obecnie są tak czujni i czynni, że już 4 razy gotowi byli biedz w komplecie z pomocą, na widok łun choć dalekich, a przy pożarze w Dominikowicach 24 września, ujawnili całą swoją dzielność i tak prędko nabytą już wprawę. Nieporównanym pomocnikiem w całem powyższem dziele p. R. Zakrzewskiego jest jego zastępca, jak się sam o nim wyraża — prawa ręka — Walenty Jałkiewicz, syn gospodarza z Niewiesza, co też ścisłości, niniejszem się zaznacza. Słowem, oddziałem niewieskim straży uniejowskiej p. R. Zakrzewski dzielnie się zasłużył okolicy, a więc i społeczeństwu; oby przykład ten owocnem odbił się echem po kraju, byśmy wkrótce więcej takich szlachetnych czynów po wsiach notować mogli. ...ski.
(Zamieszczamy tę korespondencyę na wiarę naszego szan. korespondenta, znanego nam zaszczytnie z gorliwej działalności na polu pożarniczem, obawiamy się jednak, czy pod wpływem radosnego uczucia, nie patrzał przez okulary nazbyt—różowo. Red.)
*) W Zdunach, pod Łowiczem, istnieje również straż włościańska Red.

Gazeta Kaliska 1903 nr 18

Ś. p. Aleksandra z Maleszewskich Dzierzbicka, Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Ś-temi Sakramentami, zmarła 17 b. m. w Biernacicach, w wieku lat 56. Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 20 b. m. t. j. we wtorek z Biernacic do kościoła parafjalnego w Niewieszu; dnia następnego, t. j. w środę odbędzie się nabożeństwo żałobne o godzinie 11 rano, po którem nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym. Na smutne te obrzędy pogrążeni w smutku mąż, dzieci i zięciowie zapraszają krewnych przyjaciół i znajomych.

Zorza 1903 nr 51

Straż ogniowa wiejska założoną została we wsi Niewieszu pod Uniejowem, w gub. kaliskiej.


Gazeta Świąteczna 1903 nr. 1192

Wiejskie straże ogniowe. We wsi Niewieszu pod Turkiem, w guberńji kaliskiéj, odbyła się w niedzielę 25 października bardzo rzadka jeszcze u nas uroczystość - poświęcenie wiejskiéj straży ogniowéj. O godzinie 11-éj rano wkroczyło do kościoła 45 strażaków, dobranych zuchów, synów gospodarskich z Niewiesza, Lipnicy i Grocholic. Wszyscy mieli na sobie mundury strażackie. Przyszli pod kierunkiem p. Rodryga Zakrzewskiego, z własną kapelą. Po uroczystéj mszy św. i przemowie gorliwego popieracza straży ogniowych, księdza proboszcza Stankowskiego odbyło się poświęcenie straży, oraz sikawki, dwóch beczek i całego doboru narzędzi ratunkowych. Następnie dziarską drużynę sfotografowano. Wtém rozległo się hasło do pożaru. W sześć minut cały oddział na dwóch wozach ze wszystkiemi narzędziami pośpieszył na wieś, gdzie umyślnie dla próby podpalono jakąś szopę. Z prawdziwą przyjemnością można było patrzeć na młodziutką straż krzątającą się dzielnie pod kierunkiem p. Zakrzewskiego. Pożar był niby bardzo gwałtowny, więc nietylko budynki ratowano, ale trzeba było wynosić z płomieni dzieci i ludzi dorosłych. Rozkazy kierownika wlot chwytano i spełniano z nadzwyczajną sybkością. Po tak pracowitéj próbie p. Zakrzewski przyjmował uprzejmie w swym domu przedstawicieli straży ogniowych z Poddębic, Golic, no, i z Uniejowa, bo drużyna niewieska stanowi oddział straży uniejowskiéj. W czasie wesołéj zabawy nadeszły telegrafem życzenia od straży w Łęczycy i Dąbiu. Drużyna niewieska utworzyła się w niespełna trzy miesiące staraniem p. Zakrzewskiego, który za przykładem swego ojca, p. Napoleona Zakrzewskiego, przewodniczącego w straży ogniowéj poddębickiéj, nie żałował trudu i grosza na pożytek ogółu. Należy się też „Bóg zaplać" młodzieńcom z Niewiesza, Lipnicy i Grocholic, którzy nietylko osobiście, ale i pieniędzmi przyłożyli się do tak szybkiego utworzenia straży ogniowéj w Niewieszu. Już cztery razy gotowi byli biedz z pomocą na widok pożarów, choć dalekich, a przy pożarze w Dominikowicach 24 września okazali wiele dzielności i wprawy, tak prędko już nabytéj. Gorliwym pomocnikiem p. Zakrzewskiego jest jego zastępca i „prawa ręka", Walenty Jałkiewicz, syn gospodarza z Niewiesza.

Zorza 1904 nr 50

Sikawka gromadzka. I we wsi Niewiesz pod Uniejowem w gub. kaliskiej będzie sikawka pożarna, a nabyła ją tu za zachętą p. Zakrzewskiego gromada wiejska.

Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 10

WYBORY DO DUMY.
W tygodniu ubiegłym i bieżycym w fabrykach w Warszawie i w gub. warszawskiej wyznaczone zostały wybory pełnomocników od robotników. Ogół robotników guberni warszawskiej (prócz Warszawy) w 65 fabrykach stanowi liczbę 29,284 osoby, oraz pól trzecia tysiąca robotników kolejowych. Mieli oni razem wybrać 87-u pełnomocników. Jednakże do wyborów nigdzie nie doszło. W warsztatach kolei Nadwiślańskich i Wiedeńskiej, robotnicy również do wyborów nie przystąpili. W samej Warszawie na 114 fabryk robotnicy wybrali tylko z czterech. (...)
W POWIATACH:
W gub. kaliskiej.
W pow. tureckim, gub. kaliskiej, wybrani zostali na pełnomocników z mniejszej własności do powiatu:
(...) w gm. Goszczanów-Walenty Waliś z Janówka i Tomasz Filipczak z Sulmowa, w gm. Zelgoszcz-Walenty Szewczyk ze Świnic i Andrzej Maciejewski z Chwalborzyc, w gm. Biernacice-Józef Mizera z Czekaja i Walenty Papierkowski z Konopnicy; w gm. Ostrów Warcki Józef Sobczak z Czerniakowa i Andrzej Swierczyński ze Strachowic, w gm. Niewiesz-Antoni Miłosz z Borzewiska i Wawrzyniec Binkowski z Łęgu, w gm. Przytki-Walenty Krakowiak z Proboszczowic i Walenty Kowalczyk z Cielc; w gm. Niemysłów-Władysław Mejer z Siedlątkowa i Michał Piaseczny z Niemysłowa, (...).

Gazeta Sądowa Warszawska 1906 nr 37

(...). Tegoż dnia izba rozpoznawała jeszcze następujące sprawy polityczne: 1) Florjana Frankiewicza, oskarżonego o to; w dniu 19 Stycznia r. b. w Zduńskiej Woli, wśród szeregowców symbirskiego pułku piechoty, rozpowszechniał odezwy, nawołujące do buntu, oraz o to, że przechowywał u siebie wydawnictwa „Organizacji wojskowo-rewolucyjnej P. P . S." . Izba sądowa skazała Frankiewicza na 8 miesięcy twierdzy z zaliczeniem więzienia prewencyjnego. 2) 19-letniego Jana Kopaczewskiego, oskarżonego o agitację rewolucyjną wśród wojska i wygłoszenie mowy przeciwrządowej na wiecu N. D. w Łęczycy. Kopaczewski skazany został na 10 miesięcy twierdzy z zaliczeniem 9 miesięcy więzienia prewencyjnego. 3) 42-letniego Wojciecha Stefaniaka, mechanika tartaku w Niewieszu, w pow. tureckim, oskarżonego o namawianie robotników do przygotowywania kos na rewolucję i obrazę Majestatu. Stefaniaka izba uznała za winnego jedynie obrazy Majestatu w stanie nietrzeźwym i skazała na 3 miesiące twierdzy z zaliczeniem 4 miesięcy więzienia prewencyjnego. (…).

Rozwój 1906 nr 203

(…) Oprócz sprawy Lipczyńskiego, izba sądowa rozpoznała w poniedziałek jeszcze następujące procesy:
(…) 42-letniego Wojciecha Stefaniaka, mechanika tartaku w Niewieszu, w pow. tureckim, oskarżonego o namawianie robotników do przygotowywania kos na rewolucję i o obrazę Majestatu, uznano jedynie winnym obrazy Majestatu po pijanemu i skazano na 3 miesiące twierdzy, z zaliczeniem 4 miesięcy więzienia prewencyjnego.
Komplet wyrokujący stanowili: prezes Koczubej, członkowie izby sądowej: Elenbogen, Kudriawcew i Smirnow, przedstawiciele stanów: sędziowie gminni Młodzianowski i Szolc oraz wójt gminy Łasice.

We wszystkich sprawach powyższych, z wyjątkiem sprawy Frankiewicza, w charakterze obrońcy stawał z Warszawy adw. przys. Bronisław Bouffał, Frankiewicza zaś bronił pom. adw. przys. Kostro.

Rozwój 1907 nr 26

Polska Macierz Szkolna.
Ostatnio przez kuratora zatwierdzone zostały następująco szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej.
W ziemi Kaliskiej: (...)Niewierzu, Dominikowicach (...).

Gazeta Kaliska 1907 nr 222

Śmierć w płomieniach. We wsi Niewiesz, pow. tureckiego, w czasie wynikłego w domu Lisiaka pożaru znalazła śmierć w płomieniach 76-letnia staruszka, włościanka Józefa Kaźmierczak.


Gazeta Kaliska 1907 nr 295

Potrzebny do parafji Niewiesz (2000 ludności) organista zakrystjan wyznania rzymsko-katolickiego, moralny, żonaty, od Nowego Roku albo zaraz.


Zorza 1911 nr 41

+ Tow. Pożyczkowo-oszczędnościowe. W bieżącym miesiącu zostanie otwartych w gub. Kaliskiej pięć wiejskich towarzystw pożyczkowooszczędnościowych, a mianowicie: w Rychnowie (pow. Kaliski), w Niemysłowie (pow. Turecki), w Kraszewicach (pow. Wieluński), w Niewieszu (pow. Turecki) oraz w Opatówku. (…)Zaranie 1911 nr 43

Ruch współdzielczy. W gub. kaliskiej zakładają obecnie pięć wiejskich towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych, a mianowicie: w Rychnowie (pow. kaliski), w Niemysłowie (pow. turecki), w Kraszewicach (pow. wieluński), w Niewieszu (pow. turecki) oraz w Opatówku.Gazeta Świąteczna 1912 nr 1633

Do wzorowo prowadzonej pasieki poszukuje się praktykantów chcących się wyuczyć pszczelnictwa i ogrodnictwa. Nauka bezpłatnie. Mieszkanie i jadło u miejscowego pszczelarza-ogrodnika. Listy adresować: R. Zakrzewski w Niewieszy, poczta Uniejów, w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1912 nr 1648

Miód kupuję. Przysłać próbkę z podaniem ceny. Zakrzewski we wsi Niewieszy, poczta Uniejów, w guberńji kaliskiej.

Zaranie 1913 nr 33

Z Niewieszy pod Uniejowem. Gdy człowiek wyjdzie na świat a obejrzy się dokoła, to go jakiś smutek i żal ogarnia. Niebo zachmurzone, deszcz codzień pada, a zboże w kopkach psuje się... Łudzi się człowiek nadzieją, że przecie nastąpi pogoda i jakoś się plon z pola zbierze... Znowu w dni pogodne, gdy się po świecie spojrzy, po urodzajach i po ludziach, to jeszcze większy smutek i żal obejmie człowieka, bo wszędzie się widzi brak nauki. Oj, ta ciemnota! Co to za straszny wróg ludu polskiego! Na początku lipca przejechałem się w moje strony rodzinne. Jest to wieś Niewiesz, pod Uniejowem, w gub. kaliskiej. Śliczna to okolica: bogata, ziemie urodzajne, a chłopi mają tam jakiś wygląd dzielny; tylko to straszne, że dusze mają jakby zakute w kajdany sobkostwa i duchowej zależności. Przed dziesięciu laty założono tam straż ogniową ochotniczą. Założycielem był p. Rodryg Zakrzewski, dziedzic Niewiesza. Przez cały czas swego istnienia straż ta nie rozwinęła się i tylko tyle, że się strażą nazywa a to z powodu złego zarządu. Od dwuch lat znowu istnieje w Niewieszu Kasa pożyczkowo-oszczędnościowa; jej zarząd składa się z księdza, z dwuch gospodarzy i z dziedzica, a kasjerem jest właściciel domu, co zajmuje się sklepikarstwem. Od wkładów płacą 6 procent, pożyczki dają na 8 procent. Mojem zdaniem, to zawiele dla drobnego rolnika. A co gorsza, pan kasjer jest rozpajaczem ludzi, bo trucizną, alkoholem w swoim sklepiku handluje. Czyż taki może być pomocny w pracy ludowej? Chyba nie, bo on dba tylko o swoją kieszeń. Kiedy znalazłem się w otoczeniu dawnych swoich kolegów, pytam: „a czytacie wy jakie gazety"? Usłyszałem odpowiedź, że w całej wsi Niewieszu żaden gospodarz nic nie czyta. Biorę ja „Zaranie" z kieszeni i mówię: „oto jest gazeta dla chłopa na dzisiejsze czasy". Wtedy dali mi odpowiedź, że u nich jest „Zaranie" wzgardzone, bo to „masońskie". Ja im mówię: „gdybyście czytali „Zaranie", to wcaleby wasza wioska inaczej wyglądała". Cóż, kiedy mówią mi dalej, że ich ksiądz wcale czytelnictwa nie poleca, bo i sam siedzi sobie spokojnie, zajęty jeno swoją gospodarką. To też we wsi pijaństwo się strasznie szerzy. W Święta Wielkanocne młodzież zebrana w sklepiku tak raczyła się monopolką, że aż się pobili, poranili i do dziś areszty odsiadują. Ale cóż, kiedy proboszcz lubi ludzi ciemnych: ani złego nie gani, ani do dobrego nie zachęca. Smutny jest obraz wioski mojej rodzinnej. Bracia i koledzy moi ze wsi Niewiesza! Nie siedźcie tak dłużej, jak te ćmy nocne; zabierajcie się sami do czytania, bierzcie się do „Zarania", a z jego pomocą wyrabiajcie się na samodzielnych obywateli kraju. Czytajcie pilnie o kooperatywach zagranicznych, o tem, jak to już chłop duński lub czeski się urządził, jak handel ujął w swoje ręce i wyzbywa się pośredników, jaki dobrobyt kwitnie u chłopa zagranicznego... Jak się zbudzicie i czytać zaczniecie, to będziecie omijać sklepy, które prowadzą handel wódką, a założycie własne stowarzyszenie spożywcze, a potem może i dom ludowy, i teatr, i śpiewy wspólne — słowem, wioska Niewiesz przybierze inny wygląd, gdy będzie miała ludzi światłych. A do was, tłumiciele oświaty, wołam: nie tamujcie ludowi drogi do tego skarbu nauki i wiedzy, nie wstrzymujcie przekleństwami od „Zarania", bo gdy przez nie ludzie się zbudzą i oświecą, to ustanie wyzysk, ustanie pijaństwo, kłótnie i bijatyki i nowe, lepsze życie zapanuje na polskiej ziemi. Was, proszę, czytelnicy „Zarania", z tamtej mojei rodzinnej strony, jeżeli znacie moich braci i kolegów, to zbliżcie się do nich, dajcie im ten numer „Zarania", w którym będą te moje słowa, do przeczytania, a może ich wstyd ogarnie, że ja o nich tak piszę i zaczną myśleć o wydźwignięciu się z niemocy i senności, czego im z serca życzę. Brat i kolega Tomasz Pełczyński.

Rozwój 1913 nr 182

Poco tak drogo kupować w sklepach i nabywać nieraz towar wątpliwej wartości, kiedy dominium Niewiesz, poczta Uniejów, gub. kaliska, dostarcza prawie o połowę taniej wyborowy z wirówki, prawdziwy pszczeli miód. Zwracamy pobrane pieniądze podwójnie wrazie udowodnienia najmniejszego zafałszowania. Cena: funt 30 kop., pud 11 rb. w plombowanych słoikach lub eleganckich puszkach blaszanych. Dostawa do domów bezpłatnie. Reprezentacya i skład główny na Łódź: J. Zaborowski, Wólczańska 41, telefon Nr 15-7.

Zaranie 1914 nr 11

Parcelacja. Ogromny majątek ziemski Niewiesz, położony w pobliżu Uniejowa, w Kaliskiem, należący do p. Zakrzewskiego, został nabyty przez Bank włościański za 380,000 rubli w celach parcelacyjnych.

Gazeta Łódzka 1914 nr. 139

W lesie majątku Niewiesz, w pow. tureckim, rozbiegały się zaprzężone do woza konie Józefa Jastrzebskiego i poniosły wskutek czego woźnica 16 letni Wawrzyniec Gadomski spadł z woza i zabił się na miejscu.

Zorza 1917 nr 9

Kary za ociąganie się z dostawą i za mielenie zboża. Za ociąganie się z dostawą zboża z rozporządzenia władz niemieckich przestano za karę wydawać cukier i skóry 8 gminom w pow. tureckim. Gminy te są: Goszczanów, Grzybki, Ostrów Warcki, Wichertów, Nieśwież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świnecka.
Także z rozporządzenia władz okupacyjnych zamknięto wszystkie młyny w powiatach kaliskim i tureckim.
Prezydent policyi niemieckiej w Lodzi skazał młynarza, Wacława Dratwickiego w Grodzisku, w gminie Wiskitno na 500 marek kary, albo 50 dni aresztu, ponieważ wbrew zakazowi meł w swym młynie nocami zboże.
Ukarano także 4 tygodniowem więzieniem gospodarza Augusta Asmusa ze wsi Dobrzan, w gminie Puczniew za to, że nie dostawił zboża.

Godzina Polski 1917 nr 50

Ukaranie gmin.
Z powodu ociągania się z dostawą zboża, z rozporządzenia władz przy obecnym podziale cukru i skóry wstrzymano wydawanie tych artykułów następującym 8 gminom powiatu tureckiego: Goszczanów, Grzybki, Ostrów-Wartski, Wichertów, Niewież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świniecka.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1725 „Franciszek Piotrowski", przewóz pasażerów samochodem z Uniejowa do Aleksandrowa, z siedzibą we wsi Niewiesz, pow. Tureckiego; właściciel Franciszek Piotrowski we wsi Niewiesz;

Rozwój 1921 nr 331

Dzierżawy.
Łódzki urząd wojewódzki podaje do wiadomości, że w dniu 12 grudnia r. b. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi drogą
przetargu ustnego, poprzedzonego konkursem ofert, będą wydzierżawione majątki państwowe w powiecie Sieradzkim—Górka Klonowska oraz osada młynarska—Kuźnica Zagrzebska, (...) w powiecie Tureckim—Niewiesz. Warunki w "Monitorze".

Rozwój 1922 nr 28

ś. p.
Aleksander Pruss-Augustowski
Właśc. majątku Ułany, Uczestnik powstania 63-go roku.
Opatrzony Sw. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach oddał Bogu ducha dnia 26 stycznia 1922 roku w wieku lat 75.
Eksportacja drogich nam zwłok z majątku do kościoła parafjalnego w Niewieszu nastąpi w niedziele, dnia 29 stycznia, o godzinie 3-ej po południu, pogrzeb zaś w poniedziałek, 30 stycznia, o godzinie 11-ej rano, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, znajomych w głęboikim smutku pogrążeni
Żona, córki, synowie, wnuki i zięć.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2151

Może kto wie o losie lub śmierci Piotra Olczyka, żołnierza z rossyjskiego 23 Nizowskiego pułku piechoty, 9 roty, który, raniony w głowę w dniu 3 września 1914 roku, był w szpitalu wojskowym II-im w Warszawie (ul. Wiejska, 8). Wiadomość listowną proszę przesłać do Ks. Proboszcza w Niewieszu, poczta Uniejów. Koszta będą zwrócone.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2151

Może kto wie o losie lub śmierci Józefa Bilskiego, żołnierza z rossyjskiego 23 Nizowskiego pułku piechoty, 9 roty, który w roku 1914 dał o sobie wiadomość z Ostrołęki. Nic o nim nie słychać od dnia bitwy pod Królewcem. Wiadomość listowną proszę przesłać do Ks. Proboszcza w Niewieszu, poczta Uniejów. Koszta będą zwrócone.

Rozwój 1923 nr 237

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę
S. P.
Wiktorowi Wyrzykowskiemu
a w szczególności Wielebnemu Ojcu ks. Mitlakowi za wypowiedzenie słów pociechy i ks. Janowi Dzikowskiemu proboszczowi parafji Niewiesz za bezinteresowne wzięcie udziału w pogrzebie serdeczne podziękowanie składa Rodzina.


Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja l., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 23

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 8 stycznia 1924 r.

5303 „Michał Michałowicz i Rafał Lewental", tartak w Niewierzu, star. Tureckiego. Wspólnikami są: Michał Michałowicz, zam. w m. Kole, z. Kaliskiej i Rafał Lewental, zam. w os. Przedecz, z. Warszawskiej, star. Włocławskiego. Firma jest spółką firmową i zawartą została na czas nie­ograniczony, a istnieje od miesiąca stycznia 1922 r. Zarząd spółki spra­wują obaj wspólnicy. Wszelkie zobowiązania spółki winny być podpisywane łącznie przez obydwóch wspólników. Kapitał zakładowy spółki wy­nosi 20.000.000 mk.
Każdy ze wspólników ma prawo podpisywać w imieniu firmy korespon­dencję handlową i pełnomocnictwa dla adwokatów do prowadzenia spraw sądowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20.000.000.000 mk.

Echo Tureckie 1924 nr 29

Wypadki:
Samobójstwo.
Dnia 2 sierpnia 1924 r., powiesił się, w lesie Niewiesz, robotnik fabryczny z Ło­dzi, Bolesław Rafał Palka, liczący 47 lat. Powodem samobójstwa był brak pracy. Tenże Palka, dnia poprzedniego, w stanie, nietrzeźwym, w zamiarze utopienia się wsko­czył do rzeki Warty, w Uniejowie, lecz został wyratowany. Po wydobyciu go z rzeki Palka awanturował, kłucąc się, dlaczego go wyratowali. Posterunek P.P. w Uniejo­wie umieścił Palkę w areszcie, celem wy­trzeźwienia, gdzie pozostawał do 2 sierp­nia. Po wypuszczeniu z aresztu, Palka udał się do lasu w Niewieszu, i powiesił się na szelkach, na drzewie.

Echo Tureckie 1924 nr 30

Subsydjum dla Straży Ogniowych Ochotn. pow. Tureckiego.
Dnia 4 sierpnia 1924 r., na zasadzie uch­wały Wydziału Powiatowego specjalna Ko­misja w osobach p. p. Insp. Ubezp. Łętowskiego i Insp. Sam. Glądały, dokonała podziału subsydjum Sejmiku Powiatowego dla Straży ogniowych pow. Tureckiego 1500 zł. a mianowicie: Związkowi Florjańskiemu w Warszawie 120 zł., Redakcji „Przegląd Pożarniczy" 50 zł., Strażom Ogniowym: w Turku 200 zł. Szadowie 100; po 50 zł. w Uniejowie, Do­brej, Orzeszkowie, Poniatowie, Miłkowicach, po 30 zł. Grodzisku, Drozdowie Chwalborzycaeh, Czepowie, Świnicach, Wilamowie, Wieleninie, Witowie, Niewieszu, Niemysłowie, Pęczniewie, Socha, Cielcach, Ustkowie, Kowale-Pańskie, Wietchininie, Mikulicach, Tokarach, Milejewie, Goszcza­nowie, Jeziorsku, Skęczniewie, Piekarach, Boleszczynie, Psarach i Luboli.
Straży w Kaczkach, jako nie funkcjonu­jącej zapomogi nie przyznano. Straży dwor­skiej w Malanowie, nie wykazującej żadnej działalności, która 1923 r. otrzymała 126 milj. mk. z ubezpieczeń na kupno węży, z tych względów subsydjum nie przyznano.
Straży w Słodkowie nie funkcjonującej, która również otrzymała z ubezpieczeń w naturze węża i od p. Sznerra sikawkę, dla tego również nie subsydjowano.
Powyższy podział został zaaprobowany przez Wydział Powiatowy, na posiedzeniu dnia 5 września r.b. Przeto straże, którym przyznano subsydjum, mogą je otrzymać z Kasy Pow. Zw. Komunalnego, w każdym czasie, w godz. urzędowych, przez osoby pisemnie upoważnione, od odnośnych Zarządów Straży.
T. O.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 51

KOMUNIKATY.
509
Łódź, dnia 5 grudnia 1924 r.
W dniu 20 stycznia 1925 r. o godzinie 10ej rano, odbędzie się w państw. maj. Niewiesz, gm. Niewiesz, powiatu Tureckiego przetarg publiczny na sprzedaż ruin kamiennego budynku, przeznaczonych na rozbiórkę. Osoby chcące wziąć udział w licytacji, złożyć winne przed jej rozpoczęciem do rąk Przewodniczącego Komisji licytacyjnej wadjum w wysokości 200 złotych.
Cena wywoławcza wynosić będzie 971 zł.

Wicewojewoda: (—) Łyszkowski.


Echo Tureckie 1925 nr 3

Wścieklizna.

Dnia 26-XII 1924 r. Wojciech Kubisiewicz z Niewiesza, idąc lasem został ukąszony w nogę przez psa wściekłego. Przyszedłszy do domu, pożyczoną brzytwą od sąsiada Andrzeja Obolewskiego wyciął sobie uką­szone miejsce na nodze, oddając brzytwę z powrotem właścicielowi. Andrzej Obolewski goląc się nią skaleczył, przez nieostroż­ność policzek. Z powodu zadraśnięcia, twarz poczęła szybko puchnąć, a Obolewski doz­nawał silnego bólu oraz zawrotu głowy. Le­karz miejscowy w Poddębicach orzekł, że obaj są uważani za pokąsanych przez psa wściekłego, wysyłając ich równocześnie do antyrabicznego instytutu w Warszawie ce­lem dalszego leczenia.

Echo Tureckie 1925 nr 9

Wypadki:
Jak fabrykują się napady ban­dyckie.
Dnia 22 lutego r. b. o godzinie 4 rano został zaalarmowany posterunek w Niewieszu przez posterunek w Poddębicach, że w nocy z dnia 21 na 22 lutego pomiędzy godziną 23 a 24 tą trzech zamaskowanych nieznanych bandytów uzbrojonych w rewol­wery dokonali napadu w lesie Niewiesz obok tartaku p. Szykiera na handlowca Dy­mitra Andrasza, zamieszkałego w Łodzi a powracającego z Poznania. Dymitr Andrasz podał, że pod groźbą rewolwerów odebra­no mu dwa portfele z gotówką 1850 zł. oraz nowy rower na którym poszkodowany jechał. Andrasz podał następnie że po do­konaniu napadu dwaj bandyci uciekli natychmiast do poblizkiego lasu, trzeci zaś bandyta wsiadłszy na zrabowany rower po­jechał szosą w kierunku Uniejowa. Poste­runek P. P. w Niewieszu, po zawiadomie­niu, udał się natychmiast na miejsce popeł­nionego czynu gdzie wspólnie z posterun­kiem z Poddębic ustalili że powyższy na­pad jest symulowany. Dymitr Andrasz wzię­ty w krzyżowy ogień pytań przyznał się, że faktycznie żadnego napadu nie było, a zrobił to jedynie z braku gotówki, ponie­waż jako główny dostawca oliwy i smarów do wielu przedsiębiorst przemysłowych obracał pieniędzmi swych wspólników; a obecnie straciwszy pieniędze nie jest wsta­nie swych wspólników wypłacić.
Na Andrasza posterunek P.P. w Niewie­szu zrobił doniesienie do władz sądowych za wprowadzenie w błąd i złożenie fałszy­wego zameldowania.
Nadmienić należy, że w tutejszym powiecie były już dwa razy fingowane napady, a sprawcy tychże zostali zato pociągnięci do odpowiedzialności sądowej
W. Folner
kom. post. P. P.

Echo Tureckie 1925 nr 12

Józef Zaremba z gm. Niewiesz rocznik 1894 zagubił książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. Kalisz

Echo Tureckie 1925 nr 20

POŻAR
Dnia 29 kwietnia r. b. wybuchł pożar w stodole gospodarza Wawrzyńca Mokrosa wsi Niewiesz. Pastwą płomieni padła stodo­ła oraz dach domu, wartości około 1,000 zł. Oprócz tego spaliły się narzędzia rolnicze, jak: sieczkarnia i młócarnia oraz większa ilość wymłóconego prosa.
Podpalenia dokonał 4-ro letni chłopczyk syn wspomnianego gospodarza, bawiąc się w stodole zapałkami.
W lokalizowaniu ognia brała czynny udział straż pożarna oraz funkcjonarjusze P. P. z Niewiesza.

Echo Tureckie 1925 nr 36

Ogłoszenia drobne.
Stanisław Kałużny z gm. Niewiesz roczn. 1894 za­gubił książeczkę wojskową, wydaną przez Komisję Przegl. w Uniejowie

Echo Tureckie 1925 nr 36

Obwieszczenie
W myśl Ustawy z dnia 23-1 1925 r. o nadzorze państwowym nad ogierami i rejest­racji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 17 poz. 113) oraz rozporządzenia Ministra rolnictwa i D. P. z dnia 10-VII. 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami (Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 511) i rozporządzenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 sierpnia r. b. L. R. d. 1196 v|2 po­daję do wiadomości publicznej plan funk­cjonowania Wojewódzkiej Komisji Kwalifika­cyjnej dla licencji ogierów na terenie powia­tu tureckiego przyczem zaznaczam, że obo­wiązkowemu przeglądowi podlegają wszyst­kie ogiery w wieku, poczynając od 2 lat ukończonych na wiosnę r. b.
Plan funkcjonowania W. K. K.

Termin przeglądów
Wykaz gmin i miast z których ogiery doprowadzić należy
Dnia
od godz.
w punkcie

6
paźdz. 1925 r.
10 rano
Uniejów
Z gminy Biernacice, Kościelnica, Skotni­ki, Wola Świniecka Zelgoszcz, Niemysłów, Niewiesz, Unie­jów.
7 - X.
10 rano
Turek
m. Turek, m. Dobra gm. Kowale Pańskie, Malanów, Skarżyn, Piętno, Pęcherzew, Wichertów.
14- X.
9 rano
Jeziorsko
Z gm. Ostrów Wartski, Piekary, Tokary Lubola, Goszczanów, Grzybki.

Właścicieli ogierów przestrzega się by
we własnym interesie przedstawiali Komisji ścisłe dane o pochodzeniu ogierów kwalifi­kowanych (rodowody i t. p.). W razie przy­prowadzenia ogierów spisem nie objętych posiadacz winien o tem zawiadomić przewodniczącego.
Wszystkie ogiery winny być doprowadzo­ne na godzinę przed rozpoczęciem przeglą­du, bez uprzęży lub siodeł, jedynie w trenzlach lub uździenicach z powodami (sznura­mi lub rzemieniami czyli łańcuchami).
Po zakończeniu przeglądu, wydane zos­taną dla ogierów zakwalifikowanych świa­dectwa uznania.
Turek, dnia 27 sierpnia 1925 r.
Starosta L. BORYSŁAWSKI.


Echo Tureckie 1925 nr 37

Z Lipnicy.
Są ludzie, którzy idąc za natchnieniem swego serca, płonącego miłością ojczyzny społeczeństwa, pracuje z zapałem dla dobra ogólnego. Nowym tego dowodem jest założenie Lipnickiej straży Pożarnej Ochotni­czej. Dnia 9 (dziewiątego) sierpnia, dzięki inicjatywie i staraniom pana Józefa Korzeniowskiego syna Bronisława, odbyło się zebranie gospodarzy, na którem jednogłośnie postanowiono zorganizować Lipnicką straż Pożarno Ochotniczą.
Na Prezesa wybrano pana Sylwestra Ry­dygiera, właściciela, folwarku Dominikowice, na wiceprezesa pana Władysława Kazimierczaka, Komendantem został pan Kazimierz Lewandowski, zastępcą komendanta pan Stanisław Malewski, sekretarzem p. Józefat Korzeniowski, kasjerem p. Juljan Kowalski, gospodarzem p. Bronisław Korzeniowski, wice gospodarzem p. Edmund Miłosz, adjutantem p. Józef Świtalski.
Godność prezesa honorowego oddano p. Aleksandrowi Wisłockiemu, właścicielowi majątku Niewiesz— Lasy.
Pan prezes Rydygier z chęcią przyjął swój urząd i dnia 16 sierpnia przyjechał do Lipnicy, na Zebranie Walne a swoją obec­nością i prawdziwą gorliwością w kierowa­niu sprawy wywołał niezwykły zapał wśród zebranych gospodarzy.
Gromadnie i chętnie zapisywano się na członków honorowych i czynnych.
W dwa dni później pan prezes Rydygier zwołał zebranie zarządu i załatwił pilne sprawy bieżące. Godna pochwały i naślado­wania jest energja i gotowość do ofiar, ja­ką okazał pan prezes Rydygier, pan pre­zes honorowy Al. Wisłocki oraz pan sekre­tarz, Józefat Korzeniowski przez swoje gor­liwe prace.
Cześć więc założycielom i zarządowi Lipnickiej Straży Pożarnej Ochotniczej oraz powodzenie w dalszej działalności.
Władysław Kowalski.

Echo Tureckie 1925 nr 39

Ogłoszenia drobne.
Szymański Stefan, z gminy Niewiesz, powiatu Tu­reckiego, jadąc w dniu 7 września b. r. szosą od Aleksandrowa do Poddębic zagubił książeczkę woj­skową i kartę mobilizacyjną oraz kartę powołania na komisję kontrolną. Łaskawego znalazcę prosi o zwrot.

Echo Tureckie 1925 nr 43

Zmiany w djecezji.
Mianowany: ks. St. Moszczeński b. kape­lan W. P. proboszczem w Niewieszu. Przeniesiony: ks. I. Dzikowski z Niewiesza do Wrzeszczowic.

Echo Tureckie 1925 nr 47

Ogłoszenia drobne.
Antoni Redeł roc 1893 gm. Niewiesz zagubił ksią­żeczkę wojskową wydaną przez P.K.U. Kalisz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
8. Antoni Adamiak, zam. w Niewieszu, gm. Niewiesz, zagubił kartę ewid. Nr. 25561/VII. Dupl. wystawiono za Nr. 52274/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1926 nr 13

Wybory wójta w gm. Niewiesz.
Wskutek zgonu długoletniego wójta gm. Niewiesz ś.p. Kaszyńskiego, zostały dokonane dnia 24-o b.m. nowe wybory wójta. Z pośród licznych kandydatów na wójta ogłoszonych w urzędzie gminnym, zgromadzenie gminne wybrało przez aklamację zastępcę wój­ta p. Adama Zdrojewskiego z Lipnicy pełniącego tym
czasowo po śmierci Kaszyńskiego obowiązki wójta. Na zastępcę wybrano także jednogłośnie p. Ignace­go Kaszyńskiego z Balina.
Wybory przeprowadzał osobiście pan Starosta, a także uczestniczył p. inspektor samorządowy.

Echo Tureckie 1926 nr 15

Wypadki:
Nieostrożne obchodzenie się
z bronią.
Dnia 31 marca r.b. we wsi Niewiesz tu­tejszego powiatu, w zagrodzie Feliksa Srogosza podczas tegoż nieobecności, 14 stoletni służący, Józef Kosiński, zabrawszy z otwartej szuflady stołu rewolwer, system Nagan, począł nim manipulować. Przy ma­nipulacji rewolwer wystrzelił trafiając w ser­ce 15—letnią służącę Józefę Pawlak która na miejscu zabitą została.
Dochodzenie policyjne wykazało że go­spodarz Feliks Srogosz posiadał rewolwer beż zezwolenia władzy.

Echo Tureckie 1926 nr 22

Dalsza budowa telefonów w powiecie
W tych dniach nastąpiły dalsze połączenia telefoniczne gmin więcej oddalonych od po­wiatowego miasta, a mianowicie: Piekary, Tokary i Goszczanów. Obecnie jest prowa­dzona linja do gmin Ostrów—Wartski, Grzybki i Niemysłów.
Następnie kolumna budowy sieci telefo­nicznej udaje się za Uniejów, gdzie zapro­wadzi telefony w gminach: Biernacice, Niewiesz, Skotniki i Wola Świnecka, jakoteż na posterunkach policyj­nych a także w niektórych majątkach ziem­skich. Dotychczas połączenie otrzymało 12 urzędów gminnych, kilka posterunków policyjnych, wszystkie magistraty i przytułek w Wichertowie. Za kilka tygodni sieć telefoni­czna powiatowa zostanie ostatecznie ukoń­czona i oddana do użytku publicznego.
T. G.

Echo Tureckie 1926 nr 36

Budowa linji telefonicznej Uniejów—Łódź.
Szerokie rozgałęzienie telefonów w po­wiecie Tureckim, szczególnie dla Uniejowa i okolicy wymaga bezpośredniego połącze­nia telefonicznego z m. Łodzią, gdyż dzi­siejsza komunikacja przez Turek—Koło jest nader utrudnioną tem bardziej, że Uniejów z okolicą, a nawet Turek tak związane są stosunkami handlowymi i władzami wojewódzkiemi z Łodzią, że przeprowadzenie bezpośredniej linji telefonicznej Uniejów— Łódź wydaje się już dziś rzeczą nieodzow­ną, a nawet palącą.
Najwięcej zainteresowani w tej sprawie miejscowi kupcy Uniejowscy oraz ziemiaństwo okoliczne z p. E. Rydygierem z Do­minikowic na czele, zwołali w dn. 25 VI r. b. do Uniejowa pierwsze zebranie abonentów telefonicznych należących do centrali pocz­towo—telefonicznej w Uniejowie, na które zaproszono również p. Inspektora Samorzą­dowego na pow. Turecki T. Glądałę i p. Naczelnika miejscowego Urzędu pocztowo- telegraficznego I. Kameckiego.
Po szczegółowem przeprowadzeniu w tej sprawie dyskusji uznano za konieczne nie­zwłoczne podjęcie starań o urządzenie telefonicznego połączenia Uniejowa z Łodzią przez Wartkowice i Łęczycę.
Ten kierunek a nie inny uznano na razie za najodpowiedniejszym z tego względu, że budowa nowej linji miała być dokonaną tylko od Uniejowa do Wartkowic czyli na przestrzeni 12 kilometrów, od Wartkowic i dalej bowiem linja już istnieje. Niezależnie od powyższego zdecydowano zarazem pro­sić odnośne władze o zezwolenie zaangażowania na koszt abonentów jednego urzędni­ka do obsługi w centrali telefonów, specjalnie poza godzinami urzędowemi t. j. od 12 do 3 pół pół. i od 6 do 9 godz. wie­czorem. Na wydatki tej obsługi a także przyjęcia na siebie części kosztów budowy linji; abonenci w liczbie 26 dobrowolnie się opodatkowali narazie w ogólnej kwocie 950 zł.
Równocześnie wydelegowano pp. T. Glądałę i I. Kameckiego do Warszawy celem przedstawienia powyższej sprawy w Dyrek­cji pocztowo Telegr. i możliwie szybkiego jej zrealizowania.
Po powrocie jednak delegatów z War­szawy i złożeniu przez nich na następnem w dn. 29 lipca r. p. zebraniu sprawozdania, wyświetliło się że Dyrekcja poczt. i Telegrafów w Warszawie pragnie poprzeć bu­dowę linji Uniejów—Łódź, lecz nie przez Wartkowice, a przez Poddębice, co właści­wie jest praktyczniejszem i dogodniejszem załatwieniem sprawy dla całego pow. Tu­reckiego i jeżeli pierwotnie nie domaga się uwzględnienia budowy linji w tym właści­wie kierunku, to jedynie z uwagi, że skie­rowanie linji na Poddębice kosztować bę­dzie znacznie drożej, gdyż budować ją trze­ba od Uniejowa do Aleksandrowa na prze­strzeni 38 kilometr.
Dyrekcja P. i T. w Warszawie przyrzekła rozpocząć budowę niezwłocznie przy zagwa­rantowaniu przez miejscowych abonentów lub Samorządy dostarczenia słupów i pok­rycia pewnych wydatków w ogólnej kwocie około 7000 zł.
Wobec tak pomyślnego wyniku przed­sięwziętych starań, zebrani jednomyślnie uchwalili zrezygnować z poprzedniego, swe­go projektu budowy linji przez Wartkowice i w całej rozciągłości poprzeć projekt D. P. i T. zbudowania takowej przez Poddębice, deklarując jednocześnie podwyższenie pier­wotnie zadeklarowanych sum do 2210 zł. a mianowicie.
1. Bank Spółdzielczy w Uniejowie 50 zł.
2. Bednarek Władysław .... 25 zł.
3. Koziński Józef 40 zł.
4. Magistrat m. Uniejowa ... 100 zł.
5. Syndykat Rolniczy 50 zł.
6. ks. Kanonik Cyranowski . . 50 zł.
7. p. Kamecki Józef 15 zł.
8. p. Lewin Aron 50 zł.
9. p. Matusiak I 30 zł.
10. p. Dr. Bojakowski 25 zł.
11. p. Inż. T. Trzaskowski z Zielenia 25 zł.
12. p. Rydygier S. z Dominikowic 150 zł.
13. p. Skrzyński I. z Krask ... 100 zł.
14. p. Kociorski S. z Kik ... 50 zł.
15. p. Orzechowski A. ze Zbylczyc 150 zł.
16. p. Poręczewski T. ze Świnic . 75 zł.
17. p. Kretkowski z Parsk ... 75 zł.
18. p. Gerlicz W. ze Stemplewa . 150 zł.
19. p. Bosak A. z Czepowa . . 300 zł.
20. p. Cichecki D. z Borku ... 100 zł.
21. Urząd gm. Kościelnica, Niewiesz, Biernacice, Wola—Świń., Skotniki, Zelgoszcz po 
100 zł.—600
2210
O pokrycie reszty brakującej sumy zwró­cono się do Sejmiku pow. w Turku, który również jak i cały powiat niemniej zainte­resowany jest w budowie tej linji.
Z zadeklarowanej sumy 1szą ratę 1041 zł. niezwłocznie z uchwałą abonentów przes­łano główn D. P. i T. w Warszawie. Do ostatecznego zrealizowania omawianej kwe­stii zebrani abonenci powołali komisje z 3 osób w skład której weszli: właściciel mająt­ku Dominikowice p. S. Rydygier, kierow­nik urzędu pocztowo telegr. p. I. Kamecki i inspektor samorządowy na pow. Turecki p. T. Glądała.
Z chwilą uruchomienia mającej być zbu­dowanej linji Uniejów—Poddębice—Łódź, władze miarodajne zapewniły również prze­sunięcie urzędu Poczt.-Telegr. w Uniejowie o jeden stopień wyżej czyli do kateg. IV lit. C., co pociągnie w konsekwencji dodanie jednej siły etatowej na koszt państwa, dla obsługi telefonów w ciągu całego dnia t. j. w tych godzinach jak to ma miejsce obecnie np. w Turku. Z tych też względów zrzeczono się angażowania siły pomocni­czej do obsługi telefonów kosztem abonentów uważając za właściwsze przekazanie tej su­my niezwłocznie na budowę nowej linji, biorąc pod uwagę jeszcze i tę okoliczność, że utrzymanie tej siły w ciągu jednego tyl­ko roku kosztowałoby rocznie do 1700 zł. Gdyby więc w najgorszym razie budowę linji ukończono wiosną 1927 r. to korzyści z takiego obrotu sprawy będą nadzwyczaj pożyteczne.
Sprawa obecnie już jest tak dobrze pos­tawiona, że pozostaje tylko do załatwienia poparcie jej finansowe przez Sejmik w Tur­ku. W dużej mierze istnienie projektowanej linji potrzebne jest także Poddębicom okolicy a nawet i m. Aleksandrów. Możliwe że miasta te skłonne były i powinny ponieść częściowo koszta wzmiankowanej budowy, pożądane więc jest, aby Komisja powołana do realizacji budowy, wyjednała od gm. Poddębice i m. Aleksandrowa pewne kwoty na doprowadzenie budowy do skutku.
Szybka i sprężysta dotychczasowa działal­ność abonentów, a zwłaszcza komisji 3-ch aby tylko nie słabła, a dalsze fundusze nie zawiodły, zasłuży sobie na wdzięczność i uznanie dzisiejszego społeczeństwa, a nawet i przyszłych pokoleń.
A Kaczyński.

Echo Tureckie 1926 nr 39

Zmiany na stanowiskach sekretarzy gminnych.
W obecności p. inspektora samorządu gminnego odbyły się instalacje na nowe miejsca 4 sekretarzy gminnych: 22-go b. m. w gminie Lubola instalowa­no p. Antoniego Kaczyńskiego, sekretarza magistra­tu miasta Uniejowa, który objął stanowisko sekreta­rza gminy Lubola na miejsce p. Jana Pomykalskiego, przeniesionego do gminy Niewiesz 23-go pan Pomykalski przyjął urzędowanie od P. Stanisława Podczaskiego przeniesionego z gm. Niewiesz do Biernacic, 24-go p. Bolesław Porulski oddawał kancelarję urzędu gminnego Biernacice p. Podczaskiemu, a w dniu wczorajszym p. Porzelski został zainstalo­wany w magistracie Uniejowskim.

Echo Tureckie 1926 nr 39

Z życia gmin.
Uchwalenie dwuch nowych kas gmin­nych pożyczkowo-oszczędnościowych W tych dniach znowóż powstały dwie nowe placówki kredytowe. Mianowicie w gminach Niewiesz i Pęcherzew otwarto ka­sy pożyczkowo—oszczędnościowe, z kapita­łem zakładowym uchwalonym przez te gmi­ny po 2000 złotych.
W gminie Niewiesz odbyło się 16 b. m. pierwsze posiedzenie Zarządu w składzie przewodniczącego - Bogumiła Skórko, skar­bnika Ignacego Spławskiego i trzeciego członka Michała Lewandowskiego. Po pożyczki zgłosiło się 49 osób, żądających kil­kunastu tysięcy złotych. Udzielono poży­czek sto złotowycn 24 osobom, dwum odmówiono, a 23 kandydatów pozostawiono do następnego razu, postanawiając udzielać pożyczek kolejno, w miarę posiadanej go­tówki.
Następnego dnia taka sama czynność od­była się w gminie Pęcherzew, przy udziale Zarządu — przewodniczącego Melchiora Ku­rzawy, skarbnika Jana Masopusta i trzecie­go członka Stanisława Kałużyńskiego. Po pożyczki stawiło się w dniu kasowym 23 oso­by z ogólnej liczby zapisanych 31. Wszys­tkich przybyłych obdzielono pożyczkami w wysokości po 100 złotych każda, rozdano więc 2300 zł. jakkolwiek deklaracji o po­życzki było ogółem 5900 zł.
Obydwie gminy wystąpiły do Banku Rol­nego w Warszawie o zaciągnięcie poży­czek na powiększenie kapitału obrotowego. Pierwsze czynności nowopowstałych kas dokonywały się pod kierunkiem p. Inspektora Samorządowego.

Echo Tureckie 1926 nr 40

Z życia gmin.
Wybory ławników sądowych.
W ubiegłym miesiącu zostały przeprowa­dzone na zasadzie pisma p. Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu wybory ławników do Sądu Pokoju w Uniejowie i ich zastę­pców w 7-u gminach należących do tego Sądu. Wybory przeprowadzał p. inspektor samorządu gminnego, które dały wynik następujący:
1) Gmina Biernacice— ławnicy—Mi­chał Żabiński, Walenty Kramarski i zastęp­ca Wojciech Ćzyżo.
2) Gmina Kościelnica—ławnicy—Antoni Galoch, Antoni Zielonka i zastępca Woj­ciech Tomczyk.
3) Gmina Niewiesz—ławnicy—Wincenty Grenda, Adam Lewandowski i zastępca Jan Kawecki.
4) Gmina Piekary—ławnicy—Marcin Ur­bańczyk, Apolinary Urbańczyk i zastępca Józef Tomczak.
5) Gmina Skotniki-ławnicy-Walenty Je­żewski, Stanisław Kałucki i zastępca Le­on Wojterak.
6) Gmina Wola —Świnecka—ławnicy—Józef Furmaniak, Jan Tymieniecki i zastępca Jó­zef Sęczkowski.
7) Gmina Zelgoszcz-ławnicy-Ignacy Grzelakowski, Rafał Wawrzyniak i zastępca Woj­ciech Bereziński.
Od kandydatów wymagano przynależnoś­ci do państwa polskiego ukończonych 25 lat, znajomości języka polskiego, w mowie i piśmie i kwalifikacji moralnych.

Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.
Tomasz Glądała.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 10

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A i B, sądu okręgowego w Łodzi wnie­siono następujące wpisy pod Nr. Nr:

10695/A. „Piotr Kolski". Komunikacja samochodowa Poddębice— Łódź. Firma istnieje od 3 sierpnia 1926 r. w Poddębicach, tartak Niewierz. Właśc. Piotr Kolski, zam. w Poddębicach, tartak Niewierz.

Echo Tureckie 1927 nr 13

Z Sejmiku Powiatowego.
W dnia 21 marca r. b., w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Turku, odbyło się budżeto­we posiedzenie Sejmiku Powiatowego, pod przewodnictwem Starosty p. Borysławskiego. Obecnych było około 70 osób, w tem Członków Sejmiku 40.
P. Starosta po zagajeniu posiedzenia po­dał do wiadomości, dla orjentacji, Człon­ków Sejmiku, wysokość budżetów sąsied­nich powiatów, a mianowicie: Kaliskiego 1,149000 zł., 2) Kolskiego 954,000 zł. 3) Konińskiego 832,000 zł.
Budżet powiatu Tureckiego sporządzony jest na 747,000 zł.
Z pośród wielu spraw rozpatrywanych więcej zainteresowania wzbudziła sprawa szosowa. W ożywionej dyskusji przyjmowa­li udział pp. Starosta, Poręczewski, Jabłoń­ski, Inż. Czerkaski, Kociurski, Golcz, Włodarski, Rutecki, Sękalski. Dużo czasu poświęcono dyskusji dwóm kierunkom szos, a mianowicie Czepów—Parski i Wartkowice- Łódż. Również Cielce—Warta—Cielce—Ko­ciołki. Jak wnioskować można najuboższą okolicą pod względem kamieni jest gmina Grzybki. Jak wywnioskowaliśmy z konkluzji Pana Starosty, wieś Goczczanów wiele zro­biła pod względem drogi we wsi. Najbo­gatsze pod względem obfitości kamienia są gminy: Niemysłów i Lubola.
W sprawie oświaty przyjmowali w dys­kusji udział: pp. Starosta, Poręczewski, In­spektor Bartel, Prałat Majewski i Cybocki. Mówiono o walce z analfabetyzmem, o oś­wiacie pozaszkolnej, o bibljotekach w szkołach powszechnych, o sieci latających bibljotek, o bibljotekach w gminach. Przeszedł wniosek 5 tys. złotych na bibljoteki przy gminach.
W sprawie popierania rolnictwa w dyskusji przyjmowali udział pp. Starosta, Porę­czewski, Kociurski, Sękalski, Rutkowski, Anczak, Cybocki, Wilk. Referat o szkołach rolniczych odczytał p. Rutkowski, o którym bliższe szczegóły podamy w „Kwartalniku Rolniczym" przy "Echu Tureckiem".
W sprawie zalesienia nieużytków, w dys­kusji przyjmował udział p. Komisarz Och­rony Lasów z Konina.
Lotne piaski nie tylko zajmują przestrze­nie zbytecznie, lecz przedostawszy się na pola urodzajne niszczą dochód.
W powiecie Tureckim takie lotne piaski znajdują się w gminach: Niemysłów, Kościelnica, Lubola, Tokary, Niewiesz.
Sejmik akceptował 4.000 zł. na zalesienie nieużytków. Przemawiał także kierownik Ogniska Kultury Rolnej z Kościelca p. Ba­raniecki, zapraszając członków Sejmiku Tu­reckiego o zwiedzenie Ogniska, przyczem p. Starosta Borysławski wspomniał o bro­szurce wydanej w języku francuskim to znaczy, że francuzi interesują się tą sprawą naszą tem bardziej i nasi rolnicy powinni interesować się.
Przemawiał także p. dyrektor Szkoły Rol­niczej w Popowie, wskazując, że w szkole jest obecnie 2 uczni z Pomorza i 9 ze Ślą­ska, iluż więc powinno być uczni z tutej­szego zakątka.
Do Komisji Drogowej powołano p. Czyźo. Do Komisji Rewizyjnej p. Kociurskiego. Po przedyskutowaniu jeszcze wolnych wnio­sków, do których stanęło szereg mówców pp: Cybocki, Czyźo, Rutkowski, Kupczyk, Jabłońsi, Klata, Gruchot, Wesołowski, Krotoski. Posiedzenie zakończono późnym wieczorem.
Budżet, po wniesionych poprawkach i do­pełnieniach powiatu Tureckiego wynosi su­mę 776,000 zł.
Protokułował p. Osiński, sekretarz Wy­działu Powiatowego.

Echo Tureckie 1927 nr 14

Poświęcenie sztandaru Stow. Młodzieży Polskiej w Niewieszu.
Dnia 25 marca b.r. odbyło się w Niewieszu, pod Uniejowem uroczyste poświęcenie sztandaru Stow. Młodzieży Polskiej. Na uro­czystość złożyły się nabożeństwo i poświę­cenie sztandaru w Kościele parafjalnym, prze­mówienie rodziców chrzestnych, wręczenie sztandaru, przemówienie ks. patrona, oficera Instrukcyjnego P.W. i gości, popisy chóru stow. deklamacje, a w Końcu defilada przybyłych na uroczystość stow. pol. i straży ogniowej.
Po nieszporach Oficer Instrukcyjny wy­głosił dla Stow. odczyt p.t. "Przysposobienie wojskowe Narodu".
Patronem Stow. jest ks. proboszcz Moszczeński, b. kapelan 25 Dyw. Piech.

Echo Tureckie 1927 nr 34

Kredyty na zasiewy rolne
Powiat Turecki uzyskał na zasiewy rolne 80000 złotych kredytu na warunkach ulgo­wych od Państwowego Banku Rolnego ce­lem rozdzielenia tej kwoty pomiędzy drob­nych rolników, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych. Na dwuch posiedzeniach powiatowego komitetu pomocy rolnej przy udziale delegatów rad gminnych postano­wiono udzielić powyższy kredyt pomiędzy zakwalifikowanych przez komitet rolników za pośrednictwem istniejących w powiecie kas gminnych pożyczkowo—oszczędnościo­wych, a mianowicie:
1) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Zelgoszczy łączną kwotę 24.000 zł. dla gmin:
a) gm. Zelgoszcz—8000 zł., b) gm. Wola Świniecka—8000 zł. i c) gm. Skotniki-8000 złotych.
2) Kasie Gminnej Poż. Oszczędnościowej w Niewieszu łączną kwotę 13.000 zł. dla gmin:
a) gm. Niewiesz—3000 zł. b) gm. Kościelnica—5000 zł. i c) gm. Biernacice—5000 zł.
3) Kasie Gminnej Poż. oszczędnościowej w Grzybkach łączną kwotę 6000 zł. dla gmin;
a) gm. Grzybki 3000 zł. b) gm. Niemysłów 3000 zł.
4) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Ostrowie—Wartskim łączną kwotę 13000 zł. dla gmin:
a) Ostrów—Wartski—5000 zł., b) gm. Pie­kary—5000 zł. i c) gm. Lubola—3000 zł.
5) Kasie Gminnej Pożyczkowo Oszczęd­nościowej w Pęcherzewie łączną kwotą 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Pęcherzew—3000 zł., b; gm. Ma­lanów—3000 zł. c) gm. Piętno—3000 zł.
6) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Goszczanowie łączną kwotę 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Goszczanów—3000 zł., b) gm.Skarżyn—3000 zł. i c) gm. Tokary—3000 zł. i
7) Kasie Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Wichertowie łączną kwotę 6000 zł. dla gmin:
a) gm. Wichertów—3000 zł. i b) gm. Ko­wale Pańskie—3000 zł.
Kasy gminne pośredniczące w udziale kredytu mogą pobrać na swoją korzyść 2 i pół procent za operacje kasowe. Gminy nie posiadające kas nie tylko strącą te procenty, lecz mieszkańcy ich zmuszeni są udawać się do sąsiednich gmin często dość odległych od swoich siedzib, aby otrzymać pieniądze.
Te i tym podobne powody przemawiają bardzo za tem, aby kasy gminne pożycz­kowo oszczędnościowe powstały we wszyst­kich gminach i to w jaknajktótszym czasie gdyż trudności kredytowe w dalszym ciągu istnieją a to z kolei ujemnie się odbija na rolnictwie.
T. Glądała.

Echo Tureckie 1927 nr 39

Pogrzeb weterana 1863 roku.
W dniu 20 września r.b. we wsi i gmi­nie Niewiesz zmarł Antoni Hacz, powstaniec 1863 r. przeżywszy lat 88.
Zmarły został pochowany na cmentarzu Niewieszskim, na dawniejszem polu bitwy, w której brał czynny udział w walkach o niepodległość Ojczyzny.
Zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku odprowadził w uniformie wojskowym ksiądz proboszcz Moszczyński, b. kapelan wojsko­wy, wypowiedziawszy w słowach podnio­słych i wysoce wzruszających mowę pogrze­bową. W odprowadzeniu zwłok ś.p. Anto­niego Hacza wzięli udział: policja w Niewieszu, oraz delegacje ze swoimi sztanda­rami: Powstańców i Wojaków i Związku Strzeleckiego z Turka.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 53

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dz. 10 października 1927 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek, dla:
1) nieruchomości we wsi Niewiesz, pow. tureckiego, składającej się z dwóch osad włościańskich, zapis. w tab. pod Nr. Nr. 29 i 34, ogólnej przestrzeni 11 morgów 232 pr. ziemi, z budynkami i należącej do Walentego i Bolesławy małż. Lisieckich;
2) nieruchomości we wsi Niewiesz, pow. tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapis. w tab. likw. pod Nr. 23, ogólnej przestrzeni 10 morg. 150 pr. ziemi, z budynkami i należącej do Józefa Wróblewskiego;

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarii hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1928 nr 12

Wypadki:
Kronika policyjna.
Pożar.

Dnia 6-III r.b. o godzinie 15-ej w lesie „Napoleonów", gm. Niewiesz, pow. Turec­kiego, spaliło się około 2-ch mórg 6-cio letniego zagajniku, zalesionego sosną, dę­bem, brzeziną i osicą na szkodę Zakrzew­skiego z Poddębic. Pożar został umiejsco­wiony i ugaszony przez mieszkańców kol. Niewiesz. Przyczyną pożaru jest prawdopo­dobnie nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Straty wynoszą około 1500 zł.

Echo Tureckie 1928 nr 16

Przyjęcie ośrodka państwo­wego Niewiesz.
Dnia 13 b.m. delegaci Wydziału Pow. z członkiem Wydziału Ks. Kan. Cyranowskim na czele przyjęli od kontrolera majątków państwowych Województwa Łódzkiego p. Michniewicza ośrodek majątku państwowe­go Niewiesz przestrzenią około 28 morgów gruntu ornego i łąki, w tem znaczna przestrzeń ogrodu owocowego i parku, oraz dwór i zabudowania gospodarcze.
Majątek ten, który został przeznaczony dla Sejmiku Powiatowego na urządzenie w nim niższej szkoły rolniczej żeńskiej, przy­jęto w stanie nadzwyczaj zdewastowanym i skutkiem tego nie nadającym się obecnie na cel powyższy. Trzeba będzie uprzednio porobić znaczne nakłady, a przedewszystkiem doprowadzić do porządku dwór który w dzisiejszym stanie nie mógłby być zamieszkanym.

Echo Tureckie 1928 nr 20

Licytacja.
Wydział Powiatowy w Turku niniejszym podaję do wiadomości osób interesowanych a zwłaszcza dzierżawców sadów, iż dnia 25 maja r. b. o godzinie 12 w południe w sali Wydziału Powiatowego w Turku (gmach Starostwa) odbędzie się licytacja publiczna na oddanie w dzierżawę na sezon tegoroczny sadu owocowego w Niewieszu, przestrzeni 6 morgów w którym znajduje się 740 drzew owocowych, oraz około 7-miu morgów łą­ki. Cena do licytacji na sad 1.000 zł. in plus i łąka 300 zł. in plus.
Przystępujący do licytacji winni złożyć przed rozpoczęciem licytacji 10 proc. kaucji a pozostałą sumę, przy której się utrzymują na licytacji—wpłacić do Kasy Wydziału Powiatowego w przeciągu jednego miesiąca.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta (—) L. Borysławski.


Echo Tureckie 1928 nr 23

Burza gradowa.

Dnia 23 maja, część gminy Niewiesz i Biernacice nawiedziła burza gradowa, która wyrządziła poważne straty w zasiewach.

Echo Tureckie 1928 nr 26

Z posiedzeń Wydziału Powia­towego w Turku.
(...) Wydział dalej zatwierdził statut uchwalo­ny przez Zgromadzenie gminne Piętno dla mającej powstać kasy gm. poż. oszczędno­ściowej, oraz sprawozdanie roczne dawniej pozostałych 7-miu kas gminnych pożyczkowo oszczędnościowych za 1927, a mianowicie: Goszczanowskiej, gm. Grzybki, Niewiesz, Ostrów Wartski, Pęcherzew, Wichertów i Zelgoszcz. (...).
T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 32

Kronika miejscowa.
Zmiany w Djecezji.
Wikariusz parafji Turek ks. Ignacy Radkowski został mianowany proboszczem parafji Niewiesz. Ks. Radkowski w tych dniach opuszcza Turek i obejmuje probostwo.

Echo Tureckie 1928 nr 39

Z posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
W dniu 17 b. m. odbyło się posiedzenie Wydziału Powiatowego pod przewodnictwem Starosty p. L. Borysławskiego, przy udzia­le 5ciu członków Wydziału. Załatwiono 11 spraw, a mianowicie:
3) Kwestję utrzymania porządku i czystości w szkołach powszechnych, postanawiając wy­jaśnić Urzędom gminnym, iż dzieci szkolne nie mogą być używane do wykonywania funkcyj związanych z utrzymaniem porząd­ku w salach szkolnych i, że powinny być przez Gminy uchwalone na te cele niezbędne środki, zaś kwestja, czy nie należałoby włożyć te czynności na dzieci, powinna być usunięta z pod dyskusji zarówno na posiedzeniach Rady jak i zgromadzeń gmin­nych.
9) Postanowiono wydzierżawić ośrodek majątku Niewiesz na okres trzechletni.
Oprócz powyższych punktów rozpatrzono i załatwiono jeszcze 7 spraw bieżących mniejszej wagi.
T. G.


Echo Tureckie 1928 nr 42

Postanowienia Rad gmin­nych w sprawie wyjazdowych sesji sądowych.
Na skutek telefonogramu Wy­działu Powiatowego w Turku z dnia 13-go września 1928 r. w sprawie orzeczenia, czy gminy Grzybki i Ostrów Wartski i inne zgodzą się na poniesienie odpowiednich kosztów na oświetlenie, opał, wynajem mieszkań i przejazd 4-ch członków perso­nelu sądowego, w razie urządzenia wyjaz­dowych sesji sądowych w mieście Warcie, rady powyższych gmin powzięły uchwały negatywne, motywując to w następujący sposób. Rada Gminy Grzybki, mając na uwadzę starania gminy o przyłączenie w przyszłości gminy Grzybki do bliżej poło­żonego powiatu Sieradzkiego, odmawia przyznania jakichkolwiek środków na kosz­ty oświetlenia, opału, mieszkania, usługi i przejazdu personelu sądowego na sesje sądowe do Warty. Rada Gminy Ostrów— Wartski po przedyskutowaniu propozycji urządzenia sądowych sesji wyjazdowych kosztem gminy, nie godzi się na ponosze­nie kosztów związanych z urządzeniem wyjazdowych sesji sądowych w Warcie, gdyż ten nowy wydatek zbytnio by obciążył bud­żet gminy nie posiadający obecnie pokrycia, bez tej pozycji wydatków. Takie same uchwały odmowne powzięły Rady gmin—Niemysłów i Niewiesz. G.


Echo Tureckie 1928 nr 43

Obwieszczenie.

Komornik przy Sądzie Okr. w Kaliszu K. KARKOWSKI zam. w Turku obwiesz­cza, że w dniu 29 października 1928 roku od godz. 10 z rana, we wsi i gminie Niewiesz, na zaspokojenie Skarbu Państwa, od­będzie się sprzedaż przez licytację publicz­ną: koni, krów, jałowizny, breczki, narzędzi rolniczych, kartofli i innych, ocenionych na sumę zł. 4338, należących do Michała Obolewskiego. 


Echo Tureckie 1928 nr 49

Komornik.
OBWIESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie Okr. w Kaliszu K. KARKOWSKI, zamieszkały w mieście Turku obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1929 r. o godzinie 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Turku odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, osady włościań­skiej, położonej we wsi i gminie Niewiesz, zap. do tab. likw. pod Nr. 23, zawierającej przestrzeni 10 morgów 157 prętów, należą­cej do Józefa Wróblewskiego, na której to osadzie znajdują się następujące zabudowa­nia: dom mieszkalny, stodoła i 2 szopy z drzewa kryte słomą, oraz obora murowana kryta dachówką, studnia z dren jak również drzewa rosnące.
Opisana osada urządzonej księgi hipote­cznej niema, alimentami obciążona nie jest, w dzierżawie ani zastawie w chwili wręcze­nia wezwań egzekucyjnych nie znajdowała się; została wyznaczona na sprzedaż na zaspokojenie Wiktorji Fret i Adama Grzymskiego z weksli opatrzonych klauzulami Są­du Pokoju w Turku z dnia 2 grudnia 1927 r. Nr. Nr. A. 215 i 216 | 27 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun­kowej 5000 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w sumie 500 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskiem.

Warunki licytacyjne mogą być przegląda­ne u komornika prowadzącego sprzedaż a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku.


Echo Tureckie 1928 nr 52

Działalność Instruktorjatu O.T.R. w roku 1928.
Okres zimowy—Styczeń, Luty zużytkowa­no na opracowanie preliminarza, oraz pogadanki w kółkach, zresztą instruktor nowy musiał zapoznać się z terenem i nawiązać kontakt z instytucjami współpracującemi.
Na kółkach propagowano stosowanie usz­lachetnionych nasion i uprawę buraków pastewnych, zebrano zamówień na 800 kg. lnu Łotewskiego i len ten O. T. R. sprowadzi­ło i rozdzieliło wśród 120 rolników, mamy obecnie podziękowania za to nasienie.
Zorganizowano 3 sekcje maszynowe. W kwietniu przeniesiono biuro do Uniejo­wa. Przeprowadzono zakup, sądzenie i wy­jednanie kredytu, przez kasę Stefczyka w Niemysłowie na 2300 drzewek w kwocie 7500 zł. Sady handlowe założone na 45 morgach u 29 gospodarzy. Jednocześnie przy akcji sadowniczej organizowano Rolnika, którego zebranie organi­zacyjne odbyło się 26 maja, początkowo zapisało się członków 29, na udział wpłaci­li 700 zł. dzisiaj jest 219 członków, a kwo­ta udziałów przekracza 5500 zł.
W maju założono 10 pólek z potasowa­niem ziemniaków. Działalność w okresie przednówkowym skierowaliśmy na tworze­nie sekcji maszynowych przy kółkach, powstało ich 31. Instruktorjat udzielał informacji i pomocy w szczepieniu świń gdyż jeden pracownik ma w tym względzie praktykę.
Z chwilą uruchomienia Rolnika i umiesz­czenia go w lokalu O. T. R. wszystkie sprawy natury handlowej mogły być znacz­nie lepiej i w szerszym zakresie uwzględ­nione, a Instruktorjat ograniczył się do na­dawania kierunku.
Szczególne życzenia O. T. R. uwzględ­nione przez Rolnika: sprowadzenie na za­mówienie kółek 45 kg. rzepy ścierniskowej, 17 ctm. wyki ozimej, 120 ctm. zbóż siew­nych w tem 70 z Kościelca.
W okresie przedżniwnym zorganizowano dobrze udane wycieczki do Kościelca. O. T. R. wzięło udział w dożynkach w Spale, złożyliśmy wieniec P. Prezydentowi.
Na ten czas p. Prezes zakupił dla O. T. R. piękny sztandar, wycieczka nasza składa­jąca się z 65 osób, pojechała do Spały z orkiestrą Strzelca, uczestnicy jej są zado­woleni.
Zorganizowano nowych Kółek 5: w Dzierzążnie, Karnicach, Niewieszu, Grzybkach i Spićmierzu. Tylko dzięki posiadaniu brat­niej organizacji Rolnik, O. T. R. jesienią było w stanie zakupić i rozdzielić na kre­dyt z P. B, R. 12500 drzewek, tworząc liczne sady handlowe, gęsto rozmieszczone w okolicy Uniejowa, lecz dotarliśmy z tą pracą i do reszty gmin (Grzybki 600 drzew) 11 listopada O. T. R. wzięło udział ze sztandarem w Uniejowie. W b. okr. odb. tyg. kursy gospodarstwa kobiecego obejmujące naukę gotowania, hygjenę i uspołecznienie odby­ły się już w Świnicach, Popowie, Luboli, a teraz są w Karnicach, wszędzie z dużem powodzeniem. Instruktor Jan Małecki w tym roku brał często udział w różnych zebraniach, konferencjach i dużo razy w spra­wach O. T. R. wyjeżdżał do Warszawy i Łodzi. Personel O. T. R. składa się z in­struktora, pomocnika, sekretarza oraz na okres 3 m-cy zaangażowanego instruktora— ogrodnika. Środki lokomocji: koń i brycz­ka, rower własny pomocnika i motocykl oddany do użytku O. T. R. przez spółdzielnię „Rolnik" Kółek należy do O. T. R. 33.
Działalnością swą celujemy: w organi­zacji sekcji maszynowych jest 31 narzędzi zakupiły za sumę powyżej 65000 zł.
Utworzenie "Rolnika" też nie jest pow­szednim plonem pracy O. T. R., a posa­dzenie w jednym roku u włościan około 15000 drzewek owocowych i to racjonalne uważamy za rezultat, wątpliwe, czy gdziekolwiek w innym powiecie w Polsce
osiągnięty.
Obecnie przygotowujemy, też tylko dzięki współpracy z „Rolnikiem " plantacje ce­buli na 65 morgach, na które wydamy rol­nikom nasiona, nawozy, narzędzia, sami im zasiejemy, gotówkę na pielonkę oraz gwarantujemy im zbyt, za wszystko to za­płacą po sprzęcie.
Działalność ta jest wywołana żądaniem Min. Roln. rozwijania hodowli cebuli. Upowszechniamy myśl i energicznie zmie­rzamy do tego aby w Uniejowie powstała spółdzielcza przetwórnia warzyw i owoców.
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze
w TURKU.

Jan Małecki.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 69aDnia 18 lipca 1928 roku.
9198. „Spółka Leśna Szykier i Kolski" — tartak Niewiesz z siedzi­bą na tartaku Niewiesz, pow. tureckiego. Celem spółki jest eksploata­cja lasów i handel drzewem oraz przerobionym z niego wszelkim materjałem drzewnym. Wspólnicy Bernard Szykier i Aron Kolski, zam. na tartaku Niewiesz, tejże gminy w pow. tureckim. Firma jest spółką fir­mową, zawartą na mocy aktu, zeznanego przed notarjuszem Kubiczkiem w Uniejowie w dniu 13 marca 1928 roku, za rep. Nr. 307 na czas nieogra­niczony, jednak każdy ze wspólników ma prawo za 6-miesięcznym zgóry wypowiedzeniem notarjalnem żądać rozwiązania tej spółki i jej likwida­cji. Zakup lasu i materjału drzewnego oraz sprzedaż takowych, zawiera­nie wszelkich umów i kontraktów, wydawanie w imieniu spółki weksli, odbiór dla spółki należności, przyjmowanie i zwalnianie robotników, określanie im wynagrodzenia i wogóle prowadzenie wszelkich spraw i czynności spółki winno być dokonywane wspólnie przez obydwóch wspólników. Odbiór z poczty wszelkiej korespondencji i sum z przeka­zów uskuteczniać może każdy ze wspólników lub osoba przez niego upo­ważniona. Umów przedślubnych wspólnicy nie zawierali.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 94

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, za­mieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1929 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną osady włościańskiej, położonej we wsi i gminie Niewiesz, pow. tureckim, zapisanej do tabeli likw. pod Nr. 23, zawierającej przestrzeni 10 morgów 157 pręt., należącej do Józefa Wró­blewskiego, na której to osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny, stodoła i 2 szopy, z drzewa, kryte słomą, oraz obora murowana, kryta dachówką, studnia z dren, jak również rosnące drzewa owocowe.
Opisana osada urządzonej księgi hipotecznej nie ma, alimentami obciążona nie jest, w dzierżawie, ani zastawie w chwili wręczenia wez­wań egzekucyjnych nie znajdowała się; została wyznaczona na sprzedaż na zaspokojenie należności Wiktorji Fret i Adama Grzymskiego z weksli opatrzonych klauzulami sądu pokoju w Turku z d. 2 grudnia 1927 roku, Nr. Nr. A. 215 i 216/27 roku.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 5.000 zł., przystępu­jący do licytacji obowiązany jest złozyć vadium w sumie 500 zł. i świa­dectwo o pochodzeniu włościańskiem.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika prowa­dzącego sprzedaż, a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.  

Echo Tureckie 1929 nr 4

Ogłoszenia drobne.
Stanisław Baranowski rocznik 1894 ze wsi i gm Niewiesz, pow. Tureckiego zagubił książeczkę wojs­kową.

Echo Tureckie 1929 nr 11

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Tur­ku obwieszcza, że w dniu 22 marca 1929 r. o godz. 10 rano, we wsi i gminie Niewiesz przed domem sołtysa na zaspokojenie Skarbu Państwa, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną: koni, krów, jałowizny bry­czki, narzędzi rolniczych, kartofli i innych ocenionych na sumę 4338 zł., należący do Michała Obolewskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 15 października 1928
9734. „Walenty Wodziński" — sklep spożywczy i sprzedaż mięsa w Niewieszu, tejże gminy, powiatu tureckiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Walenty Wodziński, zamieszkały w Niewieszu.
9741. „Antoni Tarnowski" — sklep spożywczy w Niewieszu, tejże gminy, powiatu tureckiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Antoni Tar­nowski, zamieszkały w Niewieszu.

Echo Tureckie 1929 nr 26

Ogłoszenie.
Powiatowa Kasa Chorych w Turku ni­niejszym podaje do wiadomości osóza­interesowanych, iż powiat Turecki zostaje podzielony na nastepujące 4 okręgi Kaso­we:
1) TUREK, 2) UNIEJÓW, 3) DOBRA, CIELCE obejmujące swą działalnością kategorje osób podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby, w myśl art. 3 Ustawy z dnia 19-5-1920 r. (Dz. Ust, R. P. Nr, 44 poz. 272), uprawnione do świad­czeń Kasy, zależnie od miejsca zamieszka­nia, względnie zatrudnienie w oznaczonym dla danego Okręgu Ambulatorium Kasy.
Okręg 2-gi AMBULATORJUM KA­SY CHORYCH w UNIEJOWIE obejmuje: miasto UNIEJÓW i gminy BIERNACICE, KOŚCIELNICA, NIEMYSŁÓW, NIEWIESZ, SKOTNIKI, WOLA-ŚWINECKA i ZELGOSZCZ.
Przyjęcia lekarskie: w poniadziałki, środy i piątki od godz. 10 m. 30 do 11 m. 30.
przyjęcia dentystyczne, codziennie od godz 9-ej do 10-ej rano.
Naświetlanie lampą kwarcową codziennie od godz. 18 za wyjątkiem sobót, AKUSZERKI— SŁAWSKA Bronisława i TYCZYŃSKA Fr. udzielają pomocy położ­nicom na zasadzie przedłożonych dowo­dów z Ambulatorjum Uniejów. BIURO ODDZIAŁU czynne codziennie od godz. 8 do 13 pp.(...).

Echo Tureckie 1929 nr 36

Ludwikowi Janeckiemu z gm. Niewiesz, dnia 27. VII.29 zaginął browning Cal. 7,65 Nr. 150-361.
Znalazcę uprasza się o oddanie takowego za wy­nagrodzeniem.

Echo Tureckie 1929 nr 37

Z Sądu.
Ucieczka warjata.
19 sierpnia r.b. posterunkowy policji z Niewiesza p. Gralak, będąc w obchodzie służbowym, zauważył w lesie na tartaku nie znajomego osobnika o podejrzanym wyglą­dzie. Gdy go zatrzymał dla wylegitymo­wania—okazało się, iż człowiek ten nie po­siada żadnych osobistych dokumentów, na­tomiast objaśnił posterunkowemu, iż nazy­wa się Piotr Malec i pochodzi z powiatu wilejskiego, przez 16 miesięcy przebywał w szpitalu w Kochanówku, jako umysłowo chory, a obecnie został wypuszczony na wol­ność i powraca do domu, lecz zabłądził w lesie.
Jako włóczęga, nie posiadający żadnych dokumentów, Malec został zaaresztowany i przekazany do dyspozycji Sądu Grodzkiego w Turku. Przeprowadzona korespon­dencja przez władze sądowe z zarządem Szpitala dla psychicznie- nerwowo chorych w Kochanówku — ustaliła, że Piotr Malec istotnie przebywał w szpitalu, lecz 15 sierpnia zbiegł w niewiadomym kierunku i po­szukiwania są w toku.
Tym więc sposobem został z powrotem odtransportowany do Kochanówka na kura­cję a postępowanie karne przeciwko niemu jako niepoczytalnemu jest umorzone. Z ta­kiego obrotu rzeczy Malec był wielce niezadowolony, gdyż zdawał sobie wyraźnie sprawę, że dostaje się ponownie pod do­zór służby szpitalnej.
M. C.

Echo Tureckie 1929 nr 42

Wypadek samochodowy
Samochód ciężarowy wpadł na furę sia­na na szosie Aleksandrów—Poddębice, wóz został strzaskany, konie pokaleczone, woź­nica Włodarski z Niewiesza pod Turkiem uległ zmiażdżeniu prawej nogi. Szofer samochodu pociągnięty został do odpowie­dzialności.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 42

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, urzędujący w Kaliszu przy ulicy Fabrycznej 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 4 października 1929 roku o godzinie 10 rano sprzedawana bę­dzie nieruchomość „Osada Młynarska w dobrach Niewiesz", pow. turec­kiego, należąca do Józefa i Wandy małż. Tomczak, składająca się z zie­mi o przestrzeni 4 m. 263 pr. i budynków: 1) domu mieszkalnego, piwnicy, obory; domu mieszkalnego, obory z gliny i sadu w którym znajduje się 150 sztuk drzew owocowych.
Nieruchomość powyższa w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych właścicieli. Nieruchomość obciążona jest długiem na sumę 3.000 rubli, kaucją na 1.053 ruble, z rygorami odnoszącemi się do tych sum; sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dn. 29 października 1928 r., na żądanie Antoniego Tarchalskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 zł. za złożeniem vadium w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Łódzkie 1929 wrzesień

Powrót obłąkanego do Kochanówka.
Osobnik o podejrzanym wyglądzie.
19 sierpnia r. b. posterunkowy policji Niewiesza Gralak, będąc w obchodzie służbowym, zauważył w lesie na tartaku nieznajomego osobnika o podejrzanym wyglądzie. Gdy go zatrzymał dla wylegitymowania — okazało się, iż człowiek ten nie posiada żadnych osobistych dokumentów natomiast objaśnił posterunkowemu, iż nazywa się Piotr Malec i pochodzi z powiatu wilejskiego, przez 16 miesięcy przebywał w szpitalu w Kochanówku jako umysłowo-chory, a obecnie został wypuszczony na wolność i powraca do domu, lecz zabłądził w lesie.
Jako włóczęga, nie posiadający żadnych dokumentów. Malec został zaaresztowany i przekazany do dyspozycji Sądu Grodzkiego w Turku. Przeprowadzona korespondencja przez władze sądowe z zarządem szpitala dla psychicznie - nerwowo chorych w Kochanówku — ustaliła, że Piotr Malec istotnie przebywał w szpitalu, lecz 15 sierpnia zbiegł w niewiadomym kierunku i poszukiwania są w toku.
Tym więc sposobem został z powrotem odtransportowany do Kochanówka na kurację, a postępowanie karne przeciwko niemu jako niepoczytalnemu umorzono. Z takiego obrotu rzeczy Malec był wielce niezadowolony, gdyż zdawał sobie wyraźnie sprawę, że dostaje się ponownie pod dozór służby szpitalnej.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 27a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego. Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 28 grudnia 1929 roku:
11334. „Aron Kolski", sprzedaż drzewa opałowego w Niewieszu powiatu tureckiego. Istnieje od 1928 roku. Właściciel Aron Kolski, za­mieszkały w Niewieszu.

Echo Tureckie 1930 nr 46

Z działalności Bezp. Bl. Współp. z Rządem w powiecie.
W sobotę dnia 1 listopada odbyły się wiece B. B. W. R. prelegentów wysłuchano z zadowoleniem, okazując przychylne stanowisko dla Rządu Maszałka Piłsudskiego. Postanowiono od­dać swe głosy na Nr. 1.
W niedzielą dnia 2 listopada 1930 r. odbyły się wiece BiB.W.R.
(...) NIEWlESZ: O godz. 13.30 odbył się wiec B.B.W.R. Do zebranych w liczbie 100 przemówił Kubicki Józef. (...)
OBYWATELE!
Głosujcie na listę Nr. 1
Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem.
Na czele listy stoi
WIELKI BUDOWNICZY POLSKI
MARSZAŁEK
JÓZEF PIŁSUDSKI

Echo Tureckie 1930 nr 48

Z działalności B.B.W.R. w powiecie
Dnia 9. XI. 1930 roku odbyły się powiecie Tureckim następujące wiece B. B. W. R.
W NIEWIESZU do zgromadzonych w liczbie ok. 300 osób przemówił p. Tomczak z Uniejowa i p. Chomicz z Turku, po ożywionej dyskusji, znaczna część zebranych oświadczyła się za listą Nr. I.


Echo Tureckie 1931 nr 2

Obwieszczenie
Komornik Sądu Powiatowego w Turku II-go rew. z siedzibą w Uniejowie, na zasa­dzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem ob­wieszcza, że w dniu 23 stycznia 1931 roku od godz. 10-ej zrana we wsi i gminy Niewiesz, sprzedawany będzie w drodze publi­cznej licytacji, majątek ruchomy należący do Wojciecha Więckowskiego, składający się z 21.800 cegły wypalonej, na zaspoko­jenie pretensji Zygmunta Kałowskiego.
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 1490 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E. 512/30.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 7 lutego 1931 roku
8227. Do rejestru firmy „Konstanty Wlazło", sklep spożywczy, sprzedaż mięsa i wędlin oraz wyrobów tytoniowych we wsi Wola - Mikłowska, gminy Ostrów - Wartski", jak następuje: „Konstanty Wlazło", sklep spożywczy oraz sprzedaż wyrobów masarskich i tytoniowych w Niewieszu, powiatu tureckiego. Zakład w Woli - Mikłowskiej zli­kwidowany.


Echo Tureckie 1931 nr 35

Energiczny wierzyciel na ławie oskarżonych.
Jan Fiktus z Niewiesza, był wininien od kilku lat mieszkańcowi tejże wsi Antonie­mu Tarnowskiemu 25 zł., za artykuły żywnościowe wzięte w jego sklepiku. Ponieważ stałe nagabywanie dłużnika o uregulowanie należności, nie dawały pożądanych rezulta­tów, Tarnowski powziął myśl samemu wy­egzekwowania pieniędzy. Otóż dowiedział się on, że 13 lipca Fiktus będzie wpłacać w Kasie Oszczędnościowej „Ner—Warta"
w Niewieszu zł. 20 tytułem procentu za wypożyczony dług; udał się więc tego dnia do biura Kasy i oczekiwał cierpliwie na przybycie Fiktusa. Ten ostatni nie przeczu­wając nic złego istotnie zjawił się i po prze­prowadzeniu formalności kasowych, złożył prezesowi tegoż towarzystwa p. Kurzawie 20 zł. co widząc Tarnowski pochwycił banknot i schował go do kieszeni, oświad­czając, że nareszcie zdobył swoją należność. Fiktus osłupiał z takiego stanu rzeczy, lecz ze względu na autorytet instytucji banko­wej, ograniczył się tylko do słownego pro­testu, poczem nie zwlekając, udał się do posterunku policji w Niewieszu i zameldo­wał, że Tarnowski zabrał mu w celu przy­właszczenia 20 zł. i żąda pociągnięcia go do odpowiedzialności sądowej za kradzież. Postawiony w stan oskarżenia, Antoni Tar­nowski, nie przyznawając się do winy, wy­jaśnił, że jeżeli zabrał 20 zł. Fiktusowi, to dlatego, że ten był mu winien od kilku lat 25 zł. i że swoich pieniędzy nie miał moż­ności w inny sposób wycofać, dlatego po­sunął się do samowolnego zabrania. Po­krzywdzony Fiktus oświadczył, że gdy był winien Tarnowskiemu pieniądze, to wypły­wały one ze sprzedaży trunków, należność za które niewątpliwie zapłacił. Sąd Grodzki w Turku wyrokiem z dnia 26 sierpnia unie­winnił Tarnowskiego z pod zarzutu doko­nania kradzieży na szkodę Fiktusa, wycho­dząc z tego założenia, że Tarnowski jako wierzyciel Fiktusa zabrał pieniądze w długu i że przez zlikwidowanie swoich porachun­ków nie naraził Fiktusa na straty pieniężne wskutek czego postępek Tarnowskiego nie może mieć charakteru kradzieży.
Oczywiście, jeżeli Fiktus nie był winien nic Tarnowskiemu, to może on dochodzić swojej pretensji w drodze cywilnej i tą drogą uzyska zwrot zebranych mu 20 zł., na­tomiast meldowanie jego w policji, iż zo­stał okradziony, jest niewłaściwie. Musimy podkreślić fakt, że z jednej strony jest to dla nas bardzo miłe, iż ludność ma wiele zaufania do policji i o wszystkiem ją po­wiadamia i radzi się, ale z drugiej strony niepotrzebnie zajmują funkcjonarjuszom pań­stwowym drogi czas i trudzi ich sprawami należącymi wyłącznie do procesów cywilnych

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 64a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu Okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 27 maja 1931 roku.
9198. Do rejestru firmy „Spółka Leśna Szykier i Kolski", tartak Niewiesz w gm. Niewiesz, powiatu tureckiego", jak następuje: „Spółka leśna Szykier, Kolski i S-ka" tartak Niewiesz w gminie Niewiesz, powiatu tureckiego. Właścicielami są: 1) Aron Kolski, 2) Henryk Szy­kier, zamieszkali w tartaku Niewiesz, powiatu tureckiego, 3) Mieczy­sław Szykier i 4) Leon Bieleńki, zamieszkali w Łodzi pierwszy przy ulicy Sienkiewicza 37, drugi przy ulicy Piotrkowskiej 174. Wspólnik Bernard Szykier ustąpił swój udział w spółce na własność Henrykowi Szykierowi, Mieczysławowi Szykierowi i Leonowi Bieleńkiemu za ak­tami notarjusza w Łodzi Jarzębskiego, z dnia 19 października 1929 ro­ku za Nr.Nr. repert. 4191 i 4192. Pomiędzy Aronem Kolskim, Henry­kiem Szykierem, Mieczysławem Szykierem i Leonem Bieleńkim, zawiązana została spółka firmowa na podstawie umowy za podpisami prywatnemi z dnia 19 maja 1931 roku na termin do dnia 1 sierpnia 1933 roku z prawem automatycznego przedłużania na dalsze roczne okresy, o ile żaden ze wspólników nie zawiadomi listami poleconemi pozostałych wspólników na trzy miesiące naprzód o chęci rozwiązania umowy. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Prawo podpisywa­nia i żyrowania weksli, czeków i wogóle zobowiązań pieniężnych przy­sługuje wspólnikowi Kolskiemu z jednym z pozostałych wspólników pod stemplem firmowym. Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo odbierać korespondencję adresowaną dla spółki, zarówno zwykłą, jak też poleconą, telegraficzną i pieniężną, odbierać towary, przesy­łaną dla spółki za frachtami, kwitami bagażowemi i t. d., zawierać umowy towarowe z klijentami i dostawcami firmy, obliczać się z nimi, odbierać pieniądze należne spółce od osób prywatnych, instytucyj rządowych i komunalnych, oraz banków, nie wyłączając Banku Pol­skiego, reprezentować firmę przed władzami wszelkich dykasteryj i są­dami wszystkich instancyj, wreszcie wydawać pełnomocnictwa adwo­katom i obrońcom sądowym na prowadzenie wszelkich spraw zarów­no sądowych jak i administracyjnych.

Echo Tureckie 1932 nr 24

Wiece sprawozdawcze.
W dniach 23 do 26 maja r.b., p. Senator Rutkowski wygłosił przemówienia sprawoz­dawcze w Śpićmierzu (60 osób obecnych), w Niemysłowie (30), w Jeziorsku (50), w Niewieszu (80), w Pęczniewie (60), w Mił­kowicach (80).
Małą ilość przybyłych tłumaczy się niedbałem zawiadomieniem ludności wiejskiej o mających się odbyć zebraniach, dlatego też musiano nieraz korzystać z nabożeństw majowych.
Jeśli chodzi o nastrój ludności, to można z całem zadowoleniem stwierdzić, że jest on o całe 50% lepszy, niż w roku ubiegłym. Opozycji nic nie było, wszystkie pyta­nia nacechowane były przedewszystkiem rzeczowością. Zainteresowanie duże. Po skończonych zebraniach żegnano mówcę wy­razami podzięki.

Echo Tureckie 1932 nr 25

Wiece sprawozdawcze.
Pan Poseł Tadeusz Straszyński nadsyła do Redakcji następujące sprawozdanie, od­byte przez Niego wieców na terenie nasze­go powiatu.
W dniach od 23 do 29 maja r.b. poseł Straszyński Tadeusz wygłosił przemówie­nia na temat prac Sejmu z ostatniej sesji jesiennej, oraz o aktualnych zamierzeniach Rządu na przyszłość.
Wiece odbyły się we wsi: Śpićmierzu gm. Kościelnica 60 osób obecnych, we wsi i gm. Niewiesz 80 osób, we wsi i gm. Skarżyn 100 osób, we wsi Słodków gm. Piętno 250 osób, we wsi Piaski gm. Wola Świniecka 100 osób, we wsi Świnice gm. Zelgoszcz 100 osób, we wsi Józefów gm. Biernacice 60 osób, we wsi Wielenin gm. Kościelnica 100 osób i powtórnie na skutek życzenia ludności gminy we wsi Niewiesz. Wiec ten ostatni był bardzo licznie obesłany około 500 osób.
Jeśli chodzi o zainteresowanie ludności, stwierdzić należy że było duże, odnośnie zaś do nastroju, to był daleko lepszy, niż w okresie przedwyborczym.
Uwaga i cisza zebranych, pomimo około dwugodzinnych przemówień posła Straszyń­skiego były w zupełności zachowane, zaś jego wyczerpujące przemówienia nie nastręczały wiele pytań i wyjaśnień.
P. poseł Straszyński na wiecach swych nie ograniczał się jedynie do własnych prze­mówień lecz prosił zebranych o zabieranie głosu, aby tą drogą mógł być poinformo­wany o niedomaganiach i bolączkach ludności
Kwestja ulg podatkowych, która omawia­na była szczegółowo, wywarła na ludności dobre wrażenie i wiarę w obecny Rząd, że pod jego kierownictwem przeżywany kry­zys szybciej minie.
Po skończonych wiecach ludność doma­gała się urządzania takich wieców częściej zwłaszcza w obecnej porze, wolnej od ro­bót polnych, dowodząc że ludność żywo interesują sprawy dotyczące stanu gospodarczego, jak również, że życzeniem lud­ności jest zostać w stałym kontakcie ze swymi posłami.
Według otrzymanych informacji p. poseł Straszyński ma zamiar w dalszym ciągu urządzać wiece sprawozdawcze, aby jeszcze w okresie wolnym od robót polnych mógł objechać wszystkie gminy naszego powiatu.

Echo Tureckie 1932 nr 34

Ogłoszenia drobne.
Sztuwe Wilhelm rocznik 1906 z gm Niewiesz za­gubił książeczkę wojskową wydaną przez PKU. Ka­lisz. Takową unieważnia się.

Echo Tureckie 1932 nr 47

Z działalności B.B.W.R. w powiecie.
(...) W dniu 13 b. m. miało miejsce zgroma­dzenie członków i sympatyków B.B. w Niewieszu przy udziale około 200 osób. Prze­mawiał na zebraniu p. prof. M. Cieplak. Zebrani domagali się obniżenia podatków rolnych oraz cen kartelowych. Ogólny na­strój dobry.
Rząd obecnie pracuje właśnie nad wpro­wadzeniem w życie samorządowe poważ­nych oszczędności.

Echo Tureckie 1932 nr 50

Koło Gminne Związku Rezerwistów.
W dniu 20 listopada r. b. w remizie stra­żackiej w Niewieszu odbyło się zebranie organizacyjne Koła Gminnego Związku Re­zerwistów i byłych wojskowych.
Na zebranie przybyło 80 osób. Zebraniu przewodniczył p. Roman Bonikowski, który w krótkich słowach przedstawił cel zebrania poczem dłuższy referat o celach i zadaniach Związku Rezerwistów wygłosił p. Feliks Stępień.
Po wygłoszonym referacie przez p. Fe­liksa Stępnia, na członków Koła Gminnego Związku Rezerwistów i byłych Wojskowych gminy Niewiesz zapisało się 50 rezerwistów reszta chwilowo od zapisu powstrzymała się. Członkowie wyłonili z pośród siebie Zarząd przez aklamację w składzie nastę­pującym:
Prezes—ppor. rez. p. Czerwiński Antoni.
Skarbnik—strzelec rez. p. Walerych Józef.
Sekretarz—starszy strzelec rez. p. Henryk Lewandowski.
Zastępcą sekretarza — kapral rez. p. Sta­nisław Dworczak.
Widząc jedynie w tężyźnie moralnej i sil­nej armji rezerwowej trwałą gwarancję naszych granic i Niepodległości, wzywam Was Koledzy rezerwiści do naszych szere­gów by na terenie naszego powiatu turec­kiego nie znalazł się ani jeden rezerwista, któryby nie zapisał się do Związku Rezer­wistów, a tym sposobem stworzymy drugą wielką armję rezerwową.
Henryk Lewandówski.

Echo Łódzkie 1932 styczeń


Echo Sieradzkie 1932 22 sierpień

TUREK
UZBROJENIA PRZECIW POŻAROWE W POW. TURECKIM.
Inspektor ubezpieczeń p. Łętowski, wyjednał w powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, zasiłki w naturze dla następujących Straży Pożarnych.
(...) Dla Straży Pożarnych w Mikulicach, Niewieszu, Wilamowie po beczce żelaznej dwukołowej.
Dla Straży Pożarnych w Brodni i Jeziorsku po 30 metrów węża tłocznego i 4 metry węża ssącego.
Dla Straży Pożarnych w Biernacicach (...) po 30 metrów węża tłocznego. (...) 


Echo Tureckie 1933 nr 6

Oddział Zw. Strzeleckiego w Niewieszu.
Dnia 8 go stycznia b. r., miejscowy od­dział Związku Strzeleckiego w Niewieszu, urządził w remizie Straży Pożarnej „JASEŁ­KA", które cieszyły się powodzeniem oraz uznaniem za doskonałe wykonanie ról ze strony amatorów-strzelców. Szczególnie od­znaczył się świetnie wykonaniem roli djabła strzelec Kowalski, jak również dobrze wy­konał rolę Heroda strzelec Andrzejczak.
Należy nadmienić, iż dn. 1-go i 6-go b. m. chór oddziału Związku Strzeleckiego brał czynny udział w miejscowym kościele podczas nabożeństw, odśpiewując pieśni ko­ścielne oraz kolendy.

Za wykonanie śpiewu Oddział Związku Strzel. otrzymał podziękowanie. Widz.


Echo Tureckie 1933 nr 13

Ogłoszenia drobne
Józef Czerski ze wsi i gminy Niewiesz, rocznik 1908 zagubił książeczkę wojskową i kartę mobiliza­cyjną wydaną przez P.K.U. Kalisz. Unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
15. Niewiesz, obejmująca: wieś Niewiesz. Napoleonów-Tartak, maj. Napoleonów, wieś Ułany i maj. Ułany.
16. Kol. Niewiesz, obejmującą kol. Niewiesz.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 41

Pożary w powiecie tureckim.
W dniu 29 września 1933 r. we wsi i gm. Niewiesz, powiatu tureckiego, wynikł pożar w posesji należącej do Władysława Cieślikowskiego, od którego spaliły się zabudo­wania gospodarskie wraz z zbożem i narzędziami rolniczemi oraz 10 sztuk drobiu. Ogólne straty wynoszą około 2200 złotych. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia z papierosa przez domowników poszkodo­wanego, podczas oprzętu inwentarza. W ak­cji ratowniczej brały udział straże pożarne: z Niewiesza, Kobylnik i Lipnicy.


Echo Tureckie 1934 nr 24

Zawody o P. O. S.
W dniu 31 maja 34 r. w godzinach popołudniowych staraniem Zarządu gminnego Związku Strzeleckiego odbyły się w Niewieszu zawody o P.O.S., odznakę strzelecką i indywidualne w poszczególnych konkurencjach.
Do zawodów o P.O.S. i odznakę strzelec­ką stanęło 35-ciu zawodników. P.O.S. zdo­byli: Korzeniowski Józefat, Cepa Antoni, Świątczak Franciszek, Powłoka Marjan, Gibki Stanisław, Dworczak Stanisław, Kosiński Stefan, Opas Eugenjusz, Walisiak Stefan, Dzierżawski Stanisław, Zych Józef, Hajdas Stanisław, Walisiak Tadeusz, Matuszewski Antoni, Jaszczura Adam i Tomczak Ed­mund.
Odznakę strzelecką zdobyli: Korzeniow­ski Józefat, Jaszczura Adam, Walisiak Ta­deusz, Tomczak Edmund, Matuszewski An­toni i Dworczak Stanisław.
Do zawodów indywidualnych stanęło 17 zawodników.
Czołowe miejsca zdobyli:
Skok wdal
Ob. Walisiak R. — 5,08 m. 1 sze miejsce
Ob. Gawroński J. — 4.84 m. II-gie . .
Ob. Walisiak S. — 4,80 m. Ill-cie . .
Bieg 100 metr.
Ob. Gawroński J. — 13,1 sek. I sze miejs.
Ob. Tomczak E. — 13,6 sek. II gie . .
Ob. Kosiński S. — 14 sek. Ill-cie . .
Rzut granatem
Ob. Walisiak S. — 88 m. I sze miejsce
Ob. Zych J. — 82 m. 60cm. Il-gie . .
Ob. Marciniak — 81 m. III-cie . .
Rzut kulą
Ob. Walisiak R. 10 m. 75cm. I sze . .
Ob. Lepa Jan 9 m. 45 cm. II-gie . .
Ob. Świątczak F. 9 m. Ill-cie . .
Strzelanie z odległości 50 metr.
Ob. Jaszczura A. — 88 p. I-sze miejsce
Ob. Matuszewski A. — 83 p. II-gie . .
Ob. Walisiak T. — 81 p. III-cie . .
Zawodnicy pierwszych miejsc otrzymali specjalne dyplomy.
Skład Komisji zawodów był następujący, przewodniczący ppor. rez. Ob. Czerwiński Antoni, sekretarz ob. Korzeniowski Józefat, członkowie: ppor. rez. Komendant. Związ­ku Strzel. Ob. Stępień Feliks, Komendant Post. Pol. Państw, ob. Ratajczyk Tomasz, Komendant ośrodka PW. ob. plutonowy Bzik Józef i kapr. rez. instruktor. Związku Strzel. w Niewieszu ob. Walisiak Stefan.
Zainteresowanie zawodami było b. duże: Dzięki pięknej pogodzie zawody wypadły imponująco i ściągnęły wiele publiczności.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wojciechu Włodarskim, właścicielu parceli Nr. 29, obszaru 11 ha 8833 metrów kw. z pod Nr. 23 działu II wykazu hipotecznego folwarku Niewiesz A, powiatu tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na dzień 1 października 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1934 nr 28

Echa Święta Morza w Niewieszu.
W dniu 29. VI. 34. staraniem miejscowe­go Koła LMK. został urządzony w Niewieszu uroczysty obchód "Święta Morza".
Porządek obchodu był następujący. Zbiórka oddziałów przed Post. Pol. Pańs. o godz. 7.30.
O godz. 8 wymarsz na nabożeństwo. O godz. 9.15 oddziały dla zamanifestowa­nia uroczystości przemaszerowały z orkie­strą przez wieś, a następnie przybyły na plac zbiórki gdzie ustawiły się celem wysłuchania przemówień.
Przemówienia wygłosili: p. Jan Augustowski i sekretarz gminy p. Józefat Korzeniowski.
P. Augustowski przemówił na temat jakie korzyści Polska ma, mając dostęp do mo­rza, a jakieby natomiast miał straty nie ma­jąc tego dostępu. P. Korzeniowski na te­mat o znaczeniu silnej floty wojennej i za­pisania się na członków LMK.
Po przemówieniach odbyła się defilada oddziałów.
O godz. 19.30 Akademja dla dzieci i star­szych przy ognisku.
Program akademji był następujący:
Dzieci z kol. let. w Niewieszu odśpie­wały kilka piosenek na dzień Święta Mo­rza, wygłosiły kilka deklamacji, jak również odczytów.
Przed rozpoczęciem akademji kierownik kol. let. p. Woźniakowski wyjaśnił dzieciom i zebranym o znaczeniu tej akademji i pa­lącego się stogu drzewa.
W przerwach przygrywała orkiestra.
Akademję zakończono o godz. 22.30 śpiewem "Nie rzucim ziemi" to samo odegra­ła orkiestra.
Dzieci i zebrani z radością rozeszły się do swych domów. Muszę tu nadmienić, że wogóle w urządzeniu obchodu uroczystości włożył bardzo dużo pracy sekretarz gminy p. J. Korzeniowski, a przy akademji kier. kol. let. p. Woźniakowski i jego zastępczy­ni p. Piskorska.

Dzięki pięknej pogodzie obchód wypadł imponująco.

Echo Tureckie 1934 nr 30

Czyn gm. Niewiesz godny naśladownictwa.
Uchwały rady gminnej tut. gminy z dnia 22-go lipca rb. są następującej treści.
Rada gminna gminy Niewiesz biorąc pod uwagę niebywałą klęskę powodzi jaka nawiedziła braci naszych w Małopolsce i która pogrążyła ich w wielką nędzą moralną materjalną postanowiła wypłacić z budżetu gminnego na ten cel 50 złotych.
Wójt gminy Sekretarz gminy
KAWECKI KORZENIOWSKI


Echo Tureckie 1934 nr 30

WYKAZ IMIENNY
Członków Zarządów Komitetów: powiatowego, wiejskich i gminnych Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi utworzonych w pow. tureckim.
(...) Komitet Gminny w Niewieszu.
Przewodniczący — Ks. B. Rorak, proboszcz para. Niewiesz. Sekretarz i Skar­bnik — J. Korzeniowski, sekr. Zarz. gm. Akcję zbiórkową przeprowadzi 19 sołtysów.(...).


Echo Tureckie 1934 nr 48

Z życia b. Wychowanków Szkoły Rolniczej w Popowie.
Dzień 11 listopada t. j. XVI Rocznicę odzyskania Państwa Polskiego obchodzono w Niewieszu bardzo uroczyście.
Program uroczystości był następujący:
O godz. 10.30 wymarsz oddziałów (dzieci szkolne, strzelcy, straże ogniowe, Koł Gospod. Wiejsk., Kółka Rolnicze, Rada Gm. i sołtysi do kościoła na nabożeństwo.
O godz. 13.30 defilada oddziałów, po defiladzie o godzinie 14-ej akademja.
Na akademję złożyło się:
1) Przemówienie p. Feliksa Stępienia,
2) Śpiewy dzieci szkoły powsz. z Dzierzązny
3) Referat sekretarza, Józefata Korzeniowskiego,
4) Wierszyki i deklamacje dzieci szkoły powszechnej z Niewiesza,
5) Deklamacja dzieci szkoły powsz. z Balinic.
Akademję zakończono o godzinie 17-ej Hy­mnem Narodowym, odśpiewanym przez wszystkich uczestników (około 1000 ) aka­demji i odegraniem Brygady przez orkiestrę

Dzięki pięknej pogodzie uroczystość wy­padła imponująco, nastrój był podniosły i uroczysty.


Echo Tureckie 1934 nr 50

Poświecenie budynków gminnych.
W dniu 25 listopada 1934r. odbyło się poświęcenie i otwarcie nowowybudowanych budynków gminnych w Niewieszu. O godz. 15 zebrała się Rada Gminna, sołtysi i za­proszeni goście. W krótce nadjechali z Tur­ku p. starosta St. Nożyński z małżonką, in­spektor samorządowy Wł. Głębowski i Pre­zes Rady Powiatowej B.B.W.R. dyr. poseł Cieplak. Aktu poświęcenia dokonał miejs­cowy proboszcz ks. Bolesław Rorat. Następ­nie p. Starosta w treściwem przemówieniu zobrazował pracę Komitetu Budowy, poś­więcanych budynków, dziękując mu za trud i wysiłek przy pracy twórczej dla dobra gminy i państwa — a której wynikiem są te świeżo do użytku mające być przeznaczo­ne budynki. Następnie p. Starosta przeciął wstęgę i wszedł wraz z wszystkimi zebrany­mi do wnętrza — przeglądając wszystkie ubikacje nowego budynku gminnego.

Po tej oficjalnej części uroczystości, od­było się skromne towarzyskie przyjęcie.

Echo Tureckie 1935 nr 12

Piękny czyn gm. Niewiesz.
Rada Gminna, gminy Niewiesz, docenia­jąc nieobliczalną wartość dla Polski dostę­pu do morzu przekazała obligację 6% Po­życzki Narodowej w kwocie 200 złotych na F O. M.


Echo Tureckie 1935 nr13

Echa Obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego w całym powiecie.
Dzień 19 marca 1935 r. w Niewieszu po­mimo niepogody wypadł bardzo pięknie i uroczyście, wszystkie domy przyozdobione były w portrety Marszałka Piłsudskiego, zie­lenią i chorągiewkami, na wyróżnienie w udekorowaniu zasługiwał nowo wybudowany gmach Zarządu gminnego. Wieczorem 18 i 19 marca wszystkie okna były iluminowane i odpowiednio udekorowane. Program uroczystości był następujący:
1) o godz. 8.30 oddziały wymaszerowały do kościoła na nabożeństwo.
2) o godz. 11 defilada.
3) o godz. 12.45 przemówienie, wygło­szone przez kierownika szkoły pow. w Balinie p. Czerwińskiego Antoniego.
4) o godz. 14 rozpoczęto akademję.
Na akademję złożyły się:
Śpiewy, które wykonała szkoła powszech­na z Niewiesza. Deklamacje wykonane przez dzieci szkolne w Balinie i Lipnicy.


W uroczystości brały udział wszystkie organizacje a mianowicie: dzieci szkolne ze wszystkich szkół na terenie gminy, strzelcy straże ogniowe, sołtysi, Rada Gminna, Ziemiaństwo, Koła Gosp. Wiejskich, Kółka Rol­nicze i Zarząd BBWR. na gm. Niewiesz.

Echo Tureckie 1935 nr 21

Po zgonie Marszałka.
(...) W Niewieszu.
Dnia 14 maja w gminie Niewiesz o go­dzinie 20 skoncentrowano wszystkie podod­działy Związku Strzeleckiego w gmachu Za­rządu Gminnego, gdzie odczytano orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dla uczczenia pamięci Wodza Narodu zarządzono 5 minutową ciszę.— Następnie komandant Zw. Strzeleckiego w Niewieszu J. Korzeniowski wygłosił dłuższe przemówienie o życiu i czynach Pierwszego Mar­szałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Po wygłoszeniu przemówienia odśpiewano pieśń żałobną —
* * *
Dnia 15 maja zwołano zebranie przedstawicieli organizacyj i społeczeństwa. Zebra­ni na przewodniczącego powołali sekretarza gminy Józefata Korzeniowskiego. Przewod­niczący odczytał orędzie Pana Prezydenta i dla uczczenia pamięci Wodza Narodu za­rządził jednominutową ciszę.
Na zebraniu postanowiono:
Dnia 16 maja urządzić uroczyste żałob­ne nabożeństwo w miejscowym Kościele parafjalnym, na które mają przybyć wszyst­kie szkoły i organizacje.—
Urządzić we wszystkich gromadach uro­czyste żałobne akademje.
Niezwłocznie przystąpić do zbierania ofiar na kopiec Marszałka.
* * *
Dnia 16 maja, o godz. 9, odbyło się Uroczyste żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Marszałka.— Po nabożeństwie uformował się pochód żałobny, w którym brały udział szkoły, organizacje ze sztandarami i orkiestrą, delegacje z m. Uniejowa i i gm. Biernacice, oraz miejscowa i okoliczna lud­ność.— Pochód, na którego czele szedł miejscowy proboszcz ks. Bolesław Rotat, udał się na cmentarz grzebalny w Niewieszu, do mogił powstańców z roku 1863, z którego to zebrano ziemię do urny na ko­piec Wodza Narodu. Przy mogile powstanców piękne okolicznościowe przemówie­nie wygłosił ks. proboszcz Rorat.
Następnie pochód skierował się na miejsce pobojowiska powstańców z 1863 r. (w obrębie wsi Niewiesz), skąd również zabra­no ziemię. Drugie okolicznościowe prze­mówienie wygłosił nauczyciel, por. rezerwy Stępień Feliks.
Na pobojowisku orkiestra odegrała mar­sza żałobnego i Pierwszą Brygadę.
Po odjeździe delegatów z urną, pochód powrócił na plac przed P.P.P. w Niewieszu, gdzie zostało odczytane rędzie Pana Prezy­denta przez Wójta gminy Jana Kaweckiego i następnie zarządzono chwilę ciszy. Po ciszy wygłosili przemówienia kier. szkoły w Niewieszu p. Janecka i kier. szkoły w Balinie p. Czerwiński.—
Na zakończenie odśpiewano pieśń żałobną.
Dnia 17 maja, o godz. 10 rano, wszyst­kie organizacje i ludność cywilna zebrały się w Uniejowie, celem złożenia podpisów w księdza kondolencyjnej. O godz. 5 po południu tegoż dnia zwołano wszystkich wojskowych zamieszkałych na terenie gmi­ny Niewiesz (obecnych 505) i odczytano orędzie Pana Prezydenta, oraz dla uczczenia pamięci Wodza zarządzono chwilę ciszy.—
* * *
Dnia 18 maja, w dalszym ciągu uroczy­stości żałobnych, ludność gminy Niewiesz ze wszystkiemi organizacjami pojechała do Turku celem wzięcia udziału żałobnem nabożeństwie polowem.
W czasie tych wszystkich uroczystości, w których wzięły bardzo liczny udział miesz­kańcy gminy Niewiesz, widać było smutek i przygnębienie na twarzach wszystkich — Cios jaki spotkał Polskę, odbił się w gmi­nie głośnem echem w sercach mieszkańców.

Echo Tureckie 1935 nr 29

W Niewieszu.
Dzień obchodu „Święta Morza" w Nie­wieszu pomimo niepogody wypadł nienajgorzej, a porządek jego był następujący:
O godzinie 8.30 organizacje i ludność, która dość licznie zebrała się, by wziąć udział w tym tak doniosłem święcie, pośpieszyli do kościoła na uroczyste nabożeń­stwo.—
O godzinie 11.30 po skończonem nabo­żeństwie organizacje i ludność udali się do sali posiedzeń Zarządu Gminnego, gdzie pre­zes miejscowego Koła L. M. i K. wygłosił długie przemówienie o ważności i znaczeniu Morza dla Państwa, oraz nawoływał ludność do zapisywania się na członków Koła L.M. i K.
Z powodu pogorszenia się pogody dal­sze uroczystości związane ze "Świętem Mo­rza" odłożono na dzień następny.
Następnego zaś dnia tj. 30.VI. r.b. wieczorem o godz. 19 dzieci z kol. letn. Rodz. Polic. urządziły wspaniałe ognisko, przy którem odbyła się piękna akademja ku czci Świę­ta Morza.— Obecnych było na akademji 150 osób.
Akademję zakończono o godz. 21 odśpie­waniem Hymnu Narodowego. S. P.

Echo Tureckie 1935 nr 38

Z życia Zw. Strzel. w Niewieszu.
Staraniem Oddziału Związku Strzeleckiego w Niewieszu, odbyły się zawody o P. O. S.
P.O.S. zdobyli: Korzeniowski J., Dwo­rach St., Joszczewa Adam, Joszczewa H., Adamczyk St., Świątczak St., Cepa Jan, Ko­rzeniowski St., Świątczak J., Kupczyk Ed., Mokros F., Kosiński S., Srogosz J.

Echo Tureckie 1936 nr 13

Z Niewiesza.
Dzień Imienin Wielkiego Marszałka ś. p. Józefa Piłsudskiego w Niewieszu obchodzo­no w skupieniu i powadze.
W wigilję Imienin t.j. 18 marca w miej­scowym kościele parafjalnym została od­prawiona żałobna msza święta za duszę ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której wysłuchały organizacje, dzieci szkolne oraz miejscowa i okoliczna ludność gminy.

Wieczorem tegoż dnia w prywatnem mie­szkaniu sekretarza gminy p. Korzoniowskiego Józefata, Oddział Z. S., pracownicy gminni, Komendant P.P. z Niewiesza wraz z posterunkowymi i ich rodzinami oraz wie­le innych osób w milczeniu wysłuchało prze­mówienia Pana Prezydenta R. P. S. P.

Echo Tureckie 1936 nr 21

Pierwsza rocznica zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niewieszu.
Jak w dniu tem w całej Rzeczypospoli­tej obchodzono I-szą rocznicę śmierci Wodza Narodu Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego, tak i w Niewieszu dzień ten, dzień wielkiej dla nas żałoby obchodzono z powagą i w skupieniu.
Od samego już ranka, prawie, że na każ­dym domku Niewiesza zawisły flagi o bar­wach narodowych przybrane krepą.
O godzinie 9.30 w miejscowem kościele parafjalnym została odprawiona żałobna msza święta za spokój duszy Wielkiego Marszałka, w której brała udział ludność cywilna, dzieci szkolne, Oddział Zw. Strzeleckiego, Posterunek Pol. Państw. i pracow­nicy Zarządu gminnego.
Po mszy świętej wszyscy zebrani udali się do remizy strażackiej, gdzie odbyła się żałobna akademja ku uczczeniu pamięci Wielkiego Marszałka, na którą złożyły się: okolicznościowe przemówienie, po przemówieniu recytacje "Myśli wybranych z pism Marszałka Józefa Piłsudskiego", które zo­stały bardzo pięknie wykonane przez dzieci szkolne z Niewiesza, następnie dzieci szkol­ne odśpiewały kilka pięknych i stosownych na tę uroczystość piosenek o Marszałku. Na zakończenie akademji odśpiewano hymn narodowy i Pierwszą Brygadę.
Nadeszła godzina 13-ta i wtedy rozkoły­sały się dzwony miejscowego kościoła, któ­re przez 15 minut dźwięczały tonem wiel­kiej żałoby, głosząc ludziom poważną chwi­lę, jaka odbyła się w Wilnie i wzywając ludność do kilkuminutowej, ciszy, co też wszyscy jasno myślący uczynili.
Tak samo i o godzinie 20.45 również odbyło się bicie dzwonków kościelnych, przy­pominając nam rocznicę wielkiej żałoby po zgonie Wielkiego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Stanisław Piątkowski.

Echo Tureckie 1936 nr 35

Uroczystości w Niewieszu.
W dniu 14 sierpnia w przeddzień roczni­cy Odparcia Najazdu bolszewickiego ludność i organizacje gm. Niewiesz uroczyście obchodziły capstrzykiem po którym na placu przed posterunkiem P. P. zapalono stos gdzie odbył się również apel za poległych w obronie ojczyzny z gm. Niewiesz. Apel rozpo­częto hymnem Narodowym zakończono zaś Marszem Chopena. Następnego dnia t.j. 15 VIII. r. b. o godz. 9 30 organizacje i stowarzyszenia udały się na nabożeństwo. Tegoż dnia o godz. 20 została urządzona uroczysta akademja przy ognisku, gdzie dzieci z kolonji letnich pod kierunkiem kier. p. Niedźwiedzkiego wykonały kilka stosownych na ten dzień wierszy i deklamacyj. W akademji brała udział miejsc. i okoliczna ludność jak również wszystkie organizacje w liczbie około 700 osób.


Echo Tureckie 1936 nr 40

Zjazd Straży w Turku.
Już w niedzielę 4 października b. r. Tu­rek będzie gościł u siebie wszystkie Straże Pożarne z powiatu, które wykazać mają swoje wyszkolenie bojowe.
Już odbyły się eliminacje w rejonach, na podstawie których zostały dopuszczone do zawodów powiatowych następujące Straże:
Grupa I: Kobylniki, Świnice Wartskie, Jeziorsko, Milejew, Malanów, Żeronice i Lu­bola.—
Grupa II: Spicmierz, Chorzepin, Wola Tłomakowa, Skarzyn, Niemysłów, Wielenin, Słodków i Czepów Dolny.
Poza konkursem. Zarząd Oddziału Po­wiatowego dopuścił następ. Straże: Ostrow­sko, Niewiesz, Wielanin, Biernacice, Ponia­tów, Pęczniew, Boleszczyn, Szadów Pańs­ki i Tokary.
Najlepiej w wyszkoleniu spisał się rejon Uniejów, gdzie wszystkie Straże weszły do poszczególnych grup.

Nagrody w pierwszej grupie: 1) nagroda P. Premiera Składkowskiego koń dla najlep­szego Naczelnika Straży plus 200 złot. dla Straży i 2) 100 zł. dla Straży. W drugiej grupie: 1) 150 zł. dla Straży i 2) 75 złot. dla Straży. Poza konkursem. 1) 100 złotych i 2) 50 zł.

Echo Tureckie 1936 nr 49

Plan rozbudowy szkół w pow. Tureckim.
W czwartek ubiegły odbyło się pod przewodnictwem ks. prałata dra J. Florczaka oraz p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, posiedzenie Rady Szkolnej Powiatowej powiatu tureckiego. Na posiedzeniu tym omówiono cały szereg spraw związa­nych ze stanem i położeniem szkolnictwa powszechnego na terenie naszego powiatu. Do najbardziej interesujących zagadnień należała bezsprzecznie poruszona przez p. ins. Borzęckiego sprawa rozbudowy szkolnictwa, plan podniesienia stopnia organizacyjnego pewnych szkół powiatu oraz plan wykończenia i budowy nowych szkół w powiecie. — Najważniejszym powodem tych zmian na lepsze, awansu, jest stanowczo za duża (zdaniem p. inspektora i wszystkich obecnych) ilość dzieci po klasach wiejskich szkółek. Gdy najwyższa norma na jednego nauczy­ciela (i tak zresztą za wysoka) winna wy­nosić 80 dzieci, szkoły w wielu miejsco­wościach naszego powiatu, urągające nieraz często, jeśli o pomieszczenie chodzi, naka­zom higieny i dbałości o zdrowie dzieci i nauczyciela, przekraczają ją przeszło w dwójnasób i co ważniejsza, nie mieszczą wszystkich dzieci, objętych obowiązkiem nauczania. Stan ten jest niedopuszczalny i musi się poprawić. Dużą winę ponoszą nieraz gminy. Nie wszystkie zresztą. Są bowiem takie, które ostatni grosz łożą na budowę i utrzymanie szkół, wychodząc z najsłuszniejszego stanowiska, że największym dobrem dzieci, rodziców, gminy i państwa jest oświata.— Do takich, które wypełniły najpiękniej swój obywatelski obowiązek, należą: Kowale Pańskie (które bez żadnej subwencji zaczęły budowę szkoły i doprowadziły pod dach, aż uzyskały subwencję Pana Premiera w kwo­cie 5 tys.) Tokary (które budową szkoły w Lipiczach zasłużyły na pochwałę), Zelgoszcz - Świnice, które wykazują ogromną prężność i pęd do oświaty. Obywatelskie stanowisko tych gmin, godne naśladowania przez inne, nawet sam Turek (sprawa budowy gimnazjum i liceum) pozwala stwierdzić poziom wyrobienia obywatelskiego wsi dzisiejszej, jej pęd żywiołowy do nauki i przez to do awansu społecznego, który ogarnia po Małopolsce Polskę całą, oraz pozwala dobrze wróżyć o naszej przyszłości. Ten pęd wsi do oświaty i szkoły musi być dla dobra ogólnego zaspokojony. —W imieniu władz szkolnych pan inspektor Borzęcki przyrzeka w bieżącym roku 1936-37 pod­nieść przez dodanie nowych etatów (razem 15-tu a więc o siedem więcej niż w powiecie kaliskim), stopień organizacyjny 13-tu szkołom naszego powiatu, stworzyć dwa nowe rejony wokół dwóch szkół zbiorczych, oraz dokończyć budowy 4 szkół a rozpo­cząć od nowa też czterech w tureckim po­wiecie, z tym jednak, że społeczeństwo po­prze wysiłki władz, jak należy, i wspólnym trudem podniesie wieś podturecką na wyż­szy, kulturalny poziom, tak zwłaszcza dzisiaj potrzebny Polsce.
Podwyższenie stopnia organizacyjnego winny otrzymać szkoły; w Ustkowie gminy Grzybki (nie przyjętych 40 dzieci!), w Brodni gm. Lubola, w Luboli, w Dziadowicach, gm. Piętno (45 dzieci nie przyjętych!), w Cisewiu, tej samej gminy Piętno, w Słodkowie, gm. Piętno (180 dzieci na 2 nauczycieli), w Woli Świnieckiej, w Lipiczach (150 dzieci na 2 naucz.), w Gawłowicach, gm. Goszczanów (228 dzieci na 3 naucz.) w Kawęczynie gm. Kowale Pańskie, w Malano­wie (264 dzieci na 4 naucz.), gdzie winna powstać na cały ten okręg szkoła III stopnia organ., w Tokarach i w Świnicach gminy Zelgoszcz (340 dzieci na 4 siły) — (gmina chce mieć szkołę 7-mio klasową). Z pod­wyższeniem stopnia łączy się zwiększenie etatów, na co gminy powinny dać warunki. Dodanie etatu nastąpi także w Uniejowie i Turku (zamiana praktyki).
Jest to bardzo dużo, ale gdy chodzi o potrzeby naszego powiatu, któremu potrzeba z 50 nowych sił, nawet mało. Drugim ważnym punktem realizacji programu w ro­ku bieżącym będzie sprawa ukończenia bu­dowy 4 szkół—w Ustkowie, Niewieszu, Ko­walach Pańskich i w Chlebowie (w Lipiczach została uroczyście otwarta w ub. nie­dzielę) i budowa czterech nowych: w Ostrowsku, w Dąbrowicach, gm. Piekary (poży­czka 2 tys. zł. z Tow. Pop. B. P.S. P.), w Brzegu, gm. Lubola (7-mio klasowa) oraz w Świnicach gm. Zelgoszcz, 7-o klasowa z kamienia i cegły. Do tego dojdzie utwo­rzenie dwóch rejonów ze szkołami zbior­czymi III st. dla okolicznych wiosek — w Ostrowsku (dla Ostrowska i O. Kolonii, Orzeszkowa wsi i ośrodka i I, II i III kolonii Orzeszków) i w Świnicach (dla wszyst­kich Świnic, Krasek, Olesina i Głogowca). Zebrani przyjęli z aplauzem plan rozbudowy szkolnictwa powszechnego w powiecie i wyrazili podziękowanie p. insp. Borzęckiemu za pracę oraz gminom Kowale Pań­skie, Tokary i Zelgoszcz za obywatelską postawę. Na tym, po uchwaleniu budżetu Rady Szkolnej Powiatowej—posiedzenie Rady zamknięto. Oby Turek swym zagadnie­niem gmachu nowego dla gimnazjum i li­ceum zechciał pójść śladem wyróżnionych gmin. Dla tak rozbudowanego szkolnictwa powszechnego w powiecie tureckim, Turek musi mieć szkołę średnią i liceum. Wieś woła o oświatę i garnie się do gimnazjum (dziś 25% uczniów, to synowie wsi).— W Turku musi powstać wiejskie gimnazjum. To jest prawdziwa misja Turku.


Echo Tureckie 1937 nr 8

Z przeszłości Turku i powiatu.
Rok 1863 w Turku i okolicy.
Na gościńcu wiodącym z Uniejowa do Poddębic i Łodzi, przy skrzyżowaniu dróg opodal wsi Niewiesz (dziś powiatu tureckiego) urządził pułk. Oborski dnia 23 maja o godzinie 7 rano zasadzkę na Moskali pułk. Bremsena, którzy w dwie roty z 70 huzara­mi na podwodach wracali z Uniejowa do Łodzi. Po gwałtownym natarciu strzelców Oborskiego, Rosjanie, nie czując się na si­łach, aby przyjąć bitwę, rozpoczęli odwrót, początkowo regularny, który jednak pod naporem powstańców wkrótce przemienił się w paniczną ucieczkę polnymi drogami aż do zabudowań Niewiesza. Tu sytuacja uległa zmianie. Moskale zabarykadowali wszystkie wejścia do wsi i silnym ogniem rotowym rozpoczęli odpowiadać na każdę próbę ataku powstańców na Niewiesz. —Tymczasem nadciągnęli od Łęczycy Włodek, Szumlański i Słupski. O godz. 2 po poł. strzelcy powstańcy z kosynierami pod dowództwem Włodka uderzyli na wieś. Atak załamał się w gęstym ogniu tylarierów rosyjskich. Bitwa zamieniła się w oblężenie, przerywane raz po raz na skutek uporu dowódców atakami w czystym polu. Trwało to do godziny 10 wieczór — bez żadnego rozstrzygnięcia.

Bitwa niewieska nie przyniosła Łęczycanom chwały. —Rosjanie Bremsena ponieśli straty ale powstańcy stracili z górą 30 za­bitych i przeszło pół setki rannych. W cza­sie szturmów uporczywych na wieś zostali ciężko ranni dowódcy Oborski i Włodek. (...).


Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1937 nr 41

Nowe gminy
Z dniem 1 października wprowadzony zo­stał w życie nowy podział gmin w powie­cie. Z dotychczasowy 19 gmin utworzo­no 10 gmin a mianowicie: (...) Goszczanów—wójt Pawlak Jan, Niewiesz—Kawecki Jan, Pęczniew — Bartkiewicz Tadeusz, Jeziorsko—Walerych Antoni, (...). Należy tu dodać, że nominacje wójtów są tymczasowe, t. zn. do czasu wybo­rów, które będą wkrótce zarządzone.

Nowy podział powiatu został gruntownie przemyślany i oparty o uzasadnione potrze­by gospodarcze, komunikacyjne i t. d. tych odcinków terenowych, które obejmować będą nowe gminy. Najważniejszą korzyścią nowego podziału będzie samowystarczalność budżetowa gmin, czego dotąd nie było. (...).


Echo Tureckie 1938 nr 1

Kradzieże
W dniu 21 grudnia Poster. w Niewieszu wszczął dochodzenie o kradzież 16 kupek torfu z łąki wartości 80 złotych. Kradzież ta dokonywana była systematycznie w mie­siącach: listopadzie i grudniu r.b. Sprawcy wykryci.


Echo Tureckie 1938 nr 4

Odznaczenie.

P. Józefat Korzeniowski sekretarz gmi­ny Niewiesz odznaczony został za pracę społeczną Bronzowym Krzyżem Zasługi.


Echo Tureckie 1938 nr 7

Skutki nieostrożności.
W dniu 4 lutego rb. mieszkanka wsi Niewiesz, Helena Dzieglewska, rozgrzewała przy ogniu w kuchni pastę do podłogi.

Pasta przesycona benzyną zapaliła się. Dzięglewska doznała poparzenia twarzy, obu rąk i nóg. Lekkiego oparzenia rąk do­znał również post. Gralak Andrzej, który pomógł Dzięglewskiej w gaszeniu pożaru, obojgu poparzonym udzielił pomocy p. dr. Bojakowski z Uniejowa.

Echo Tureckie 1938 nr 15

Komunikat O. T. O. i K. R.
Podajemy do wiadomości wszystkich pszczelarzy, którzy zamówili cukier dla podkarmiania pszczół, że takowy jest do odebrania w Kółku Rolniczym w Kossewie dla gm. Świnice, u p. Jankego Ludwika Leśni­ka, dla gm. Niewiesz i Pęczniew, a dla re­szty w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Turku.

Echo Tureckie 1938 nr 17

Dary Pana Premiera.
W dniach ostatnich Pan Premier Gen. Sławoj-Składkowski ofiarował dla powiatu tureckiego: 3 radioodbiorniki dla: Ochotni­czej Straży Pożarnej w Swinicach, Podod­działu Zw. Strzeleckiego w Niewieszu, Ko­ła Młodej Wsi. (...) Na budowę domu strażackiego w Go­szczanowie zł. 300. (...).

Echo Tureckie 1938 nr 21

W ROCZNICĘ
Mało kto może wie, że w przyszły po­niedziałek dnia 23 b.m. przypada 75 letnia rocznica jednej z kilku większych bitew sto­czonych na terenie naszego powiatu. Gdy niedawno obchodziliśmy wraz z całą Pol­ską uroczyście 75-lecie wybuchu powstania styczniowego z roku 1863, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że wieś Niewiesz pow. tureckiego w tym powstaniu, w dniu 23-go maja 1863, stała się terenem, morderczej całodziennej bitwy między powstańcami a przeważającymi siłami Rosjan. Warto, za artykułem "Rok 1863 w Turku i okolicy" dr. K. Skowrońskiego („Echo Tureckie" nr. 707 z dnia 14.II.1937) odtworzyć jej prze­bieg.
Wkrótce po triumfalnym przemarszu Taczanowskiego w początkach maja przez całe Kaliskie (i Turek) i odejściu jego po wy­granej nad Bruunerem pod Kościelcem na Ślesin, wkroczył z Mazowieckiego, od Łęczycy, większy oddział powstańców, powsta­ły z połączenia partyj Oborskiego, Włodka i Szumlańskiego pod komendą Słupskiego, w sile 1400 ludzi w nasze strony. Oddział ten stoczył walną bitwę z Moskalami pod
Niewieszem. Rozwinęła się ona w ten spo­sób: od Łodzi w kąt ku rzece Warcie poszedł w połowie maja na stłumienie poża­ru powstania ("maj — niebezpieczna pora dla Polaków"), a w pomoc gen. Brunnerowi z Kalisza sam łódzki naczelnik wojenny pułk. von Bremsen. W dniach 22 i 23 ma­ja wracał od Dobrej na Uniejów i Poddębice do Łodzi. Rankiem dnia 23 maja ru­szyły w ostatnim rzucie dwie roty jego pie­choty na podwodach wraz z nim i 70 hu­zarami, na Łódź z Uniejowa. Na skrzyżowaniu gościńców na Łódź, opodal wsi Nie­wiesz, czekała na nich zasadzka powstańcza. Urządził ją pułk. Oborski ze strzelcami.— Gdy czoło kolumny rosyjskiej zrównało się z linią zasadzki, Strzelcy Oborskiego daw­szy ognia gwałtownie (a trochę przedwcze­śnie) natarli na Rosjan. Wywiązała się bitwa. Była godzina 7 rano. Pod naporem powstańców Moskale wkrótce rozpoczęli od­wrót. Był on z początku regularny, gdy jednak pod wpływem powodzenia siła na­tarcia strzelców Oborskiego wzrastała z mi­nuty na minutę, odwrót Rosjan przemienił się w paniczną ucieczkę polnymi drogami w kierunku zabudowań Niewiesza. Tu sy­tuacja bitwy uległa zdecydowanej zmianie. Moskale, zająwszy wieś, zabarykadowali naprędce wszystkie wejścia do niej i silnym równym, rotowym ogniem rozpoczęli odpowiadać na każdą próbę ataku powstańców na Niewiesz.
Tymczasem w sukurs Oborskiemu nad­ciągnęli od Łęczycy i Uniejowa około po­łudnia Włodek, Szumlański i Słupski. Około godziny 14-ej nastąpił atak generalny połączonych sił powstańczych (ok. 1400 ludzi) na Niewiesz. Po krótkim przygotowaniu ogniowym strzelców, wspierani ich og­niem, kosynierzy złożeni z mazowieckich włościan, pod dowództwem Włodka, ude­rzyli z brawurą na pozycje umocnione Rosjan we wsi. Nastąpił przełomowy punkt bitwy niewieskiej. Brawurowy atak kosy­nierów w szalonym ogniu rosyjskich rot za­łamał się zupełnie. Bitwa zamieniła się w uporczywe oblężenie Niewiesza, przerywa­ne raz po raz, na skutek uporu dowódców powstańczych, atakami w szczerym polu. Trwały one, z krótkimi przerwami, aż do późnej nocy. Bez rezultatu. Bremsen ocalał. Pod osłoną nocy, około 20 godz., korzystając z przygnębienia powstańcow z powodu ciężkich strat w ludziach (z górą 30 zabitych, około 100 rannych i dowód­cach, ciężku ranni zostali w czasie uporczywych szturmów na wieś dowódcy Oborski i Włodek), Moskale maskowani ogniem hu­zarów wycofali się, bez większych szkód, na Poddębice.
Bitwa niewieska nie przyniosła realnych korzyści. Była właściwie nierozstrzygnięta. Wielkie straty powstańcze każą ją nawet nam uważać za klęskę. Może to była wi­na przedwczesnego napadu zasadzki, bez odcięcia odwrotu na Niewiesz, gorączki powstańców, ukojonych powodzeniem bez prób "wyciągnięcia" podstępem Moskali ze wsi pan dowódców, czy braku skoordynowania. Ale to nie ujmuje w niczym zasłudze. Po­wstańcy stawali jak bohaterzy. Cały dzień. Od świtu do nocy. Kosaynierzy okryli się chwałą. Dowódcy walczyli, jak prości żoł­nierze. Na froncie. Męczeństwo było. Po­zycja Moskali była nie do zdobycia — bez spalenia wsi. Tego nie zrobiono. A dziś pewnie nikt w niewieszu (i w Turku) nie pamięta o tych bohaterach w dniu 23 maja 1863 roku padłych na polu chwały na po­lach Niewieskich i pochowanych pewnie na niewieskim cmentarzu. Pomnika nie ma.— A są wszędzie gdzieindziej w Polsce. Prócz na naszym terenie. To wstyd nam wszystkim w 75 rocznicę ich bohaterstwa.
Ks.

Echo Tureckie 1938 nr 21

Z Niewiesza
Podziękowanie P. Premierowi Zarząd Związku Strzeleckiego w Niewieszu tą drogą składa najserdeczniejsze podziękowanie JW Panu Premierowi Gen. Sławoj Składkowskiemu za przydzielony aparat radiowy dla pododdziału Z.S. w Niewieszu.

Prezes J. Kawecki Komendant. J. Korzeniowski.


Echo Tureckie 1938 nr 22

Z Niewiesza
W związku z art. „W rocznicę" otrzy­maliśmy uzupełnienie, które z przyjemno­ścią zamieszczamy.— Korespondent nasz donosi, że na cmentarzu miejscowym wy­stawiono, swego czasu, krzyż na mogile poległych pod Niewieszem. w dn. 23 ma­ja 1863 r. powstańców, oraz że krzyż ten corocznie w rocznice narodowe i Zaduszki dekoruje młodzież szkolna ze Zw. Strze­leckim. Przy sposobności wyjaśniamy, że autorowi „W rocznicę" szło raczej o pom­nik na miejscu bitwy, podobny tym, jakie społeczeństwo powiatów sąsiednich wysta­wiły na polach bitew pod Ignacewem, Brdowem (Koło), Dalikowem (Łęczyca), Grochowami (Konin), oraz, że "kazał się wstydzić" nie tyle mieszkańcom Niewiesza, ile spo­łeczeństwu całego powiatu. I chyba miał wiele racji.
* * *
Od dłuższego już czasu Niewiesz niepo­koją ciekawe objawy „strachy" rozgrywa­jące się w domu Leokadii Stępień. Do najczystszych objawów należą pukania, ha­łasy i przerzucania przedmiotów. Dzieje się to zawsze w obecności 11-letniej córki Stępieniowej, która najprawdopodobniej jest wybitnym medium, co nie jest wielką rzadkością u dziewcząt w przejściowym wieku. "Strachy" więc nie istnieją, istnieją tu tylko przejściowe zdolności mediumiczne córki, które z czasem zanikną. W każdym jednak razie wywołują one poważ­ne zaniepokojenie wśród rodziny i we wsi.


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Niewiesz przewodniczący Jędrzej­czak Walenty, rolnik, Karnice zast. przewodn. Janiak Walenty, rolnik. Sędów sekretarz Stefański Zenon, nauczyciel, Nie­wiesz skarbnik Bonikowski Roman, rolnik, Lipnica członkowie zarządu 1) Lewandowski Kazimierz, rolnik, Lipnica 2) Papierkowski Władysław, rolnik, Konopnica (...).


Echo Tureckie 1938 nr 27

Z Niewiesza
W dniu 19 bm. Niewiesz obchodził po­trójną uroczystość: odpust Świętego An­toniego i Benona oraz poświęcenie sztan­daru Kółek Rolniczych gminy Niewiesz.
Przy sprzyjającej pogodzie uroczystości wypadły imponująco. Kościół i cmentarz wypełnili po brzegi wierni (około 1500).
O godz. 11 przewodniczący Komitetu ks. proboszcz Julian Olejnik po pięknym okolicznościowym kazaniu w obecności rodzi­ców chrzestnych i członków komitetu do­konał aktu poświęcenia sztandaru. Po poświęceniu została odprawiona uroczysta Msza św. Nowo ufundowany i poświęcony piękny sztandar brał udział w tymże dniu w uroczystej precesji, znaleźli się pod nim zorganizowani rolnicy z gm. Niewiesz.
Po nabożeństwie o godz. 13.10 odbyło się wbijanie gwoździ przez rodziców chrze­stnych i członków Komitetu Wyk. i Honorowego, w czasie którego ks. prob. Olejnik i prezes Kółka Rolniczego w Wilczkowie Janiak Walenty wygłosili przemó­wienia.
Inicjatorem ufundowania sztandaru Kó­łek Rolniczych gm. Niewiesz jest Kółko Rolnicze w Wilczkowie, które dzięki zro­zumieniu sprawy rozwija się pomyślnie i pracą swą daje przykład, jak należy słu­żyć dobru swemu i Ojczyzny.
Komitet sztandaru przystąpił do pracy w lutym rb. w nast. składzie: Przewodni­czący ks. prob. Julian Olejnik, sekretarz Józef Korzeniowski, sekr. gminy, członko­wie: Michał Augustowski, Janiak Walenty, Dutkiewicz Walenty, Srogosz Antoni i Srogosz Józef.
Protektorat nad uroczystością poświęce­nia sztandaru raczył przyjąć Pan Starosta Powiatowy w Turku Wacław Sulkowski.

Echo Tureckie 1938 nr 32

Utonięcie
W dniu 26 lipca r.b. o godz. 14.45 Czadkowski Zygmunt, ze wsi Balin, łowiąc ryby na wędkę w rzece Warcie, zauważył w wodzie zwłoki ludzkie, o czym niezwło­cznie powiadomił będącego nad rzeką st. post. Kostrzycę Michała z Posterunku w Niewieszu korzystającego z urlopu. Po wydobyciu z wody zwłok okazało się, że są to zwłoki nieznanej kobiety, lat około 60. Ogólny wygląd zewnętrzny wskazuje że jest to żebraczka. Zwłoki w wodzie przy­puszczalnie znajdowały się od paru dni.


Echo Tureckie 1938 nr 33

Kronika.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 1938 roku na­dał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Srebrny Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy społecznej — (...) prof. Janusz Gołąb z Popo­wa, (...)
Brązowy Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy zawodowej— (...) Jan Cieślak z Niewiesza, Stanisław Gliczyński, Mateusz Jadwiszczak z Tomisławic, (...) Józef Pietrzak z Śmiechowa, Józef Przybylski z Zalesia, (...).

Za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego Tad. Bartkiewicz z Zagórek, (...)Stan. Gasiński, Wal. Grochowski z Pęczniewa, Marta Hubnerowa, Wal. Jędrzejczak z Karnic, (...) Wład. Kowalski z Pęczniewa, (...) Bol. Leszczyński z Antonina, Ant. Olbiński ze Strachanowa, Wład Papierkowski z Konopnicy, Stan. Pawełczyk z Brodni, Tomasz Pawlak z Dzierzązny, (...).


Echo Tureckie 1938 nr 44

Z Niewiesza
Dnia 17 października 1938 r. o godzinie 9-ej rano w miejscowym kościele parafial­nym została odprawiona uroczysta Msza święta w związku z przyłączeniem Śląska Zaolzańskiego do Macierzy.
W nabożeństwie wzięli udział: szkoły po­wszechne, Rada gminna, Zarząd gminy, pracownicy gminy, sołtysi oraz organiza­cje z terenu gminy.
Po nabożeństwie miejscowy Ksiądz Pro­boszcz Julian Olejnik wygłosił piękne i podniosłe okolicznościowe kazanie pod­kreślając, że przyłączenie Śląska Zaolzańskiego do Polski możemy zawdzięczać je­dynie niewzruszonej podstawie naszego silnego Rządu i naszej niezwyciężonej i potężnej armii.

W końcu wezwał wszystkich do spełnie­nia obowiązku obywatelskiego, tj. aby w dniu 6 listopada 1938 r. nikogo nie bra­kło przy urnach wyborczych, aby tym sa­mym zadokumentować naszą jedność i spoistość w narodzie.

Echo Tureckie 1938 nr 47

Dwudziestolecie.
Dzień 11 listopada 1938 r. w dwudzie­stoletnią rocznicę odzyskania Niepodle­głości Państwa Polskiego gmina Niewiesz obchodziła b. uroczyście.
O godzinie 10 rano zostało odprawione uroczyste nabożeństwo.
Po nabożeństwie szkoły, organizacje i całe tłumy publiczności udały się pochodem do pomnika powstańca z roku 1863 dla oddania im hołdu, gdzie przepiękne przemówienie wygłosił Prezes Lokalnego Komitetu Obywatelskiego Ksiądz Julian Olejnik proboszcz Niewieszski.
Na zakończenie Prezes LKO. wzniósł okrzyk na cześć potężnej Armii, ukochane­go jej Wodza Marszałka Rydza-Śmigłego i Prezydenta Rzeczypospolitej.
Następnie publiczność odśpiewała „Nie rzucim ziemi", orkiestra odegrała hymn narodowy.
Szkoły i organizacje złożyły u stóp po­mnika powstańców wieniec.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 63

Wydział Hipoteczny, sekcja I przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Wojciechu Pańczyku, właścicielu obszaru 9 ha 8084 m z fol­warku „Niewiesz lit. A", powiatu tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 13 lutego 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 50/38.  

Echo Tureckie 1939 nr 5

Ze Zw. Rez. w Turku
W dniu 22 stycznia Komendant Powia­towy F.Z.O.O i Z.R w Turku łącznie z In­struktorem Powiatowym dokonali lustracji Kół Związku Rezerwistów w Niewieszu i w Świnicach oraz placówki w Piaskach przyczym stwierdzili że prace organizacyjne rozwijają się pomyślnie, a w szczególności program szkoleniowy przestrzegany jest należycie i wykonywany z całą dokładno­ścią przez odpowiednich kierowników. Dalej stwierdzono, że w Kole Z.R. w Niewieszu w dniu 15 stycznia odbyła się tradycyjna uroczystość dzielenia się przez członków tej organizacji opłatkiem, i taką samą uroczystość urządza w dniu 29 sty­cznia w Świnicach tamtejsze Koło Z R. łącznie ze Związkiem Strzeleckim przyczem po nabożeństwie odbędzie się wspól­na zabawa dla członków i zaproszonych gości.
Instruktor Wychowania Obywatelskiego w dniu 29 b.m. wygłosi również pogadan­kę w Kole Związku Podoficerów Rezerwy w Uniejowie na temat aktualny „rocznica powstania styczniowego".
Wreszcie należy z uznaniem podkreślić że proboszcz parafii Niewiesz ksiądz Ju­lian Olejnik podjął się wygłoszenia po­gadanek świetlicowych w Kole Z.R. w Nie­wieszu z zakresu wychowania obywatel­skiego za co Zarząd Powiatowy Z. R. w Turku wyraża czcigodnemu prelegentowi gorące podziękowanie.

Echo Tureckie 1939 nr 14

Komitet powiatowy
dla propagandy pożyczki przeciwlo­tniczej przy Komisarzu Powiatowym tejże pożyczki w Turku.
Pan Starosta Wacław Sulkowski jako Komisarz Powiatowy Pożyczki Przeciwlotniczej powołał Komitet Powiatowy w na­stępującym składzie.
1) Ks. Prałat Dr. Florczak, 2) Antoni Kawecki, 3) Kpt. Daniszewski, 4) inż. Kwie­ciński—Nadleśniczy 5) Antoni Walerych (Tomisłowice p-ta Warta), 6) Sieczko J. (Prezes Z. N.P.), 7) Scibior Ignacy (Prezes Zw. Rzem. Chrześć. ), 8) Korab Jan (Naczelnik Urzędu), 9) Zieliński Jerzy (Dyrektor KKO), 10) Grzybowski Czesław (Pre­zes POW), 11) Stach Franciszek (Dyrektor Gimnazjum), 12) Ks. Placek Bronisław (Probosz Chwalborzyce), 13) Rydygier Sylwester (maj. Dominikowice p-ta Uniejów), 14) Mieczysław Kaczorowski), 15) Krzymuski (ziemianin Prezes Zw. Ziemian maj. Bro­nów), 16) Dzierzbicki Władysław (Biernacice p-ta Uniejów), 17) Orzechowski Kazi­mierz (maj. Zbylczyce), 18) Kretkowski An­toni (Parski), 19) Karłowski Jan (Cielce), 20) Łaski (Kom. Pow. PP), 21) Kosieradzki (insp. szkolny).
Komitet powiatowy na zebraniu w dniu 4 bm przystąpił do pracy nad zorganizo­waniem Gminnych Komitetów Poż. Przeciwl powołując na Komisarzy Gminnych nastę­pujące osoby: Turek — p. Kawecki burmistrz; Uniejów p. Sieczko Stan. kier. szkoły, Dobra — p. Kowalski Czesław kier. Kasy Spółdz. Tuliszków — Kochański Władysław kier. szkoły, gm. Dobra — Bednarek Stan. wójt. gm. Dziadowice — Kowalski Stan. wójt, gm. Goszczanów — Pawlak Jan wójt gm. Jeziorsko — Serafin Piotr wójt, gm. Kowale Pańskie — Grzesiek Jan wójt, gm. Niewiesz — Rydygier Sylwester, gm. Orze­szków — Szyller naucz. z Dobrzyska gm. Pęczniew — Bartkiewicz wójt gminy, gm. Przykona — Szewczyk Józef naucz. z Przykony gm. Świnice — Greber Wład. kier. szkoły w Świnicach, gm. Tuliszków — No­waczyk Roman sekretarz gminy, gm. Wła­dysławów — Delong A. kier. szkoły w Kunach, gm Brudzew — Kubiak Kaz. wójt gminy.
Doceniając dorosłość i ważkość prze­prowadzonej akcji oraz konieczności nale­żytego i szybkiego jej przeprowadzenia na­leży przyklasnąć szybkiej i energicznej działalności Komisarza Powiatowego, p. Starosty W. Sujkowskiego i Komitetu Po­wiatowego.

Echo Tureckie 1939 nr 16

Kronika.
Ofiary na F.O.N.
(...) Godne podkreślenia są uchwały przedstawicieli gromad gminy Niewiesz. Oby­watele tej gminy zobowiązali się subskry­bować Pożyczkę OPL w stosunku:
a) małorolni po 1 zł. z morgi
b) więksi obszarnicy po 4 zł z morgi (...).

Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Czyś spełnił swój obowiązek?
W dniu 14 Kwietnia Związek Ziemian pow. tureckiego na zebraniu uchwalił za­kupić Pożyczkę Obr. Przeciwl. na sumy 60.000 zł.
* * *
Rada Gminna, gm. Niewiesz na posie­dzeniu w dniu 14 kwietnia uchwaliła 1000 zł na Pożyczkę Obr. Przeciwl. i 100 zł. na F.O.N.
* * *
Rada Gminna gminy Świnice w dniu 11 kwietnia uchwaliła 1000 zł. na Pożyczkę Przeciwl.
Do tej pory subskrybowali pożyczkę Przeciwlotniczą następujące miasta i gmi­ny powiatu tureckiego:

Miasto Turek 38.380 zł, gm. Włady­sławów 15.380 zł, gm. Niewiesz 14.000 zł, gm. Świnice 8.480 zł, gm. Przykona 6.720 zł, gm. Tuliszków 5.400 zł., gm. Brudzew 3.720 zł, gm. Jeziorsko 3.220 zł, miasto Uniejów 3.200 zł, gm. Pęczniew 3.100 zł, miasto Tuliszków 2.700 zł, gm. Dobra 2.400 zł, gm. Kowale P. 1.860 zł, gm. Goszcza­nów 1.480 zł. Razem 109.440 zł.

Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Echo Tureckie 1939 nr 22

Z Niewiesza
Odznaczenie
Ksiądz Proboszcz Julian Olejnik z Niewiesza został odznaczony za pracę spo­łeczną „Złotym Krzyżem Zasługi".

Echo Tureckie 1939 nr 22


Dzień 3-go maja
Dzień 3 Maja 1939 roku w Niewieszu obchodzony był bardzo uroczyście, a program uroczystości był następujący:
O godzinie 10 rano uroczyste nabożeń­stwo w miejscowym kościele zostało odprawione przez ks. proboszcza J. Olejnika, który następnie wygłosił bardzo podniosłe kazanie okolicznościowe. W nabożeństwie brały udział organizacje z terenu gminy Niewiesz i całej masy okolicznej i miejscowej ludności.
Po nabożeństwie odbyła się akademia na którą złożyły się:
a) Zagajenie, którego dokonał Prezes Komitetu Obywatelskiego ks. proboszcz Julian Olejnik.
b) Deklamacje dzieci szkolnych z Lip­nicy.
c) Przemówienie Walentego Dutkiewicza vice prezesa ZS i prezesa Akcji Katolic­kiej.
d) Deklamacje dzieci szkolnych z Karnic.
e) Przedstawienie amatorskie, p.t. „Woj­skowa kuracja" odegrane przez młodzież z Karnic.
W akademii miejscowa i okoliczna lu­dność wzięła masowy udział, tak, że duża sala parafialna wypełniona była po brze­gi. Obecni na akademii złożyli dobrowol­ne ofiary na F.O.N. które wynoszą 31.25zł.
Na zakończenie zebrani odśpiewali „Nie rzucim ziemi".

Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.
Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.

Echo Tureckie 1939 nr 24

Z działalności P.W.K.
Do pracy pod sztandarem P.W K. sta­nęło Koło Ziemianek w liczbie 16 pań. Pani Dzierzbicka, przewodnicząca Koła Zie­mianek, wygłosiła 4 odczyty w gm. Niewiesz i Orzeszków. Pani Orłowska wygłosiła także 4 odczyty w Turku, Muchlinie, Obrzębinie i Cisewiu, gdzie zainteresowa­nie kobiet było bardzo duże, zebranie za­gaiła p. K. Kolska, p. Orzechowska i p. Krzymuska w gm. Niewiesz, p. Temlerowa i p. Mazurkiewiczowa na terenie gm. Jeziorsko, p. Doruchowska we wsi Malanów, p. Orłowska w gm. Dziadowice, p. Linko­wa w gm. Przykona, p. Młodecka na te­renie gm. Kowale Pańskie, p. Pruska w Goszczanowie.
Koło gospodyń wiejskich rozwija co raz szerzej także swoją działalność, praca w miastach idzie w żywym tempie. W zwartości bowiem mieści się siła i rozum­na wielka praca, którą dopiero w skut­kach niejeden oceni.

Echo Tureckie 1939 nr 30

Zebranie O. Z. N.
w Niewieszu
W dniu 9 lipca 1939 r. w Niewieszu od­było się w sali parafialnej zebranie O.Z.N. które trwało od godziny 12.30—14.
Zebranie zagaił prezes miejscowego od­działu O Z.N. p. Walenty Jędrzejczak.
Po powitaniu Wlb Ks. Proboszcza J. Olejnika, p. posła Karśnickiego, oraz człon­ków i sympatyków O.Z.N., prezes Jędrzejczak zaprosił do stołu prezydialnego na przewodniczącego p. burm. m. Turku Ka­weckiego, jako przewodniczącego Obwo­du Tureckiego O.Z.N., na assesorów Ks. Proboszcza J. Olejnika, Sylwestra Rydy­giera, Jana Kaweckiego, Walentego Ja­niaka, Walentego Dutkiewicza i Piotra Ciepłuchę. Na sekretarza Józefata Ko­rzeniowskiego.
Na zebranie przybyło około 520 osób. Sala wypełniona była po brzegi. Pozatym uczestnicy zebrania zmuszeni byli z powodu braku miejsc na sali wysłuchać przemówienia p. posła Karśnickiego przez otwarte drzwi i okna.
P. poseł Karśnicki b. pięknie przedsta­wił zebranym dzisiejszy stan naszej gos­podarki narodowej, siły zbrojnej oraz co Polska zyskała od marca 1939 r. przez b. dobre prowadzenie polityki zagranicznej posiadanie tak silnej i potężnej armii, z którą liczy się dziś świat cały oraz przez zjednoczenie narodowe, w którym jest wielki i silny duch prowadzący do bez­względnego zwycięstwa.
Przemówienie p. posła przerywane by­ło gromkimi oklaskami.
Na zakończenie zebrania Prezes Powia­towy O.Z.N. p. Kawecki w krótkich sło­wach mocno podkreślił, jaki panuje duch w Narodzie Polskim oraz naszą gotowość bojową.
Zebrani słowa te potwierdzili długotrwałymi oklaskami, oraz odśpiewali „Nie rzucim ziemi".

Echo Tureckie 1946 nr 17

Dalsza lista turkowian pomordowanych w obozach koncentracyjnych.
Eugeniusz Chojniak z Niewiesza, podoficer za­aresztowany 7 marca 1942 r., zginął w Oświęcimie 20 lipca 1942 r.
Zmarłym Męczennikom Cześć!

Dziennik Łódzki 1947 nr 85

Za rabunek -12 lat więzienia
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał w trybie doraźnym sprawę Władysława Cepowskiego.
Cepowski będąc na robotach w Niemczech poznał Józefa Izydorczyka. Po powrocie do kraju, 8 grudnia 1946 r. odwiedził Izydorczyka we wsi Bliźnia, gm. Poddębice. Izydorczyk mieszkał w jednym domu ze swym szwagrem — Kujawą. W czasie wizyty Cepowskiego szwagrowie wszczęli rozmowę, a następnie przygotowania do wyjazdu do sąsiedniej wsi Niewierz, gdzie mieszkała rodzina żony Kujawy.
nocy 10 grudnia do mieszkania Kujawy, gdzie pozostały jedynie kobiety i 13-letnia córka Kujawy, zaczęto się dobijać. Na zapytanie Kujawiny, kto stuka, odpowiedź brzmiała: „Wojsko. Chcemy sprawdzić, czy nie nocują tu żołnierze". Kujawska początkowo nie otwierała, lecz ustąpiła, gdy przybysze zagrozili wyłamaniem drzwi.
Do pokoju weszło dwóch uzbrojonych mężczyzn. W jednym z nich Kujawina i Izydorczykowa poznały swego niedawnego gościa — Cepowskiego. Cepowski pod groźba użycia broni zażądał od Kujawiny 30 tys. zł. Przerażona kobieta dała mu 1.500 zł mówiąc, że więcej nie posiada. Wówczas zbój zaczął rewidować mieszkanie. Pieniędzy więcej nie znalazł, lecz z szafy zabrał wełnę i 2 garnitury męskie. Zauważyli, że Izydorczykowa wysunęła się z pokoju, napastnicy, bojąc się alarmu, zbiegli z łupem.
Sąd skazał Władysława Cepowskiego na 12 lat więzienia i utratę praw na lat 5. Na podstawie amnestii kara więzienia została złagodzona do 8 lat. (ibk)


Dziennik Łódzki 1970 nr 220


W Niewieszu, pow. Poddębice 25-letni Jan L. prowadząc ciągnik spowodował "wywrotkę" pojazdu. Jadący na ciągniku Jan P. doznał obrażeń ciała. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku.


Dziennik Łódzki 1974 nr 188


Niewiesz pow. Poddębice. Kierowca motocykla WSK 0672 Kazimierz K. lat 27 nie zachowując należytej ostrożności na łuku jezdni zderzył się z „Syreną" IT 6955 prowadzoną przez Zenona Ch. Pasażer motocykla Henryk J., lat 62 doznał złamania stawu biodrowego, zaś motocyklista doznał obrażeń ciała. Przebywają w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu.

_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 1992/1
_________________________________________________________________________________5 komentarzy:

 1. Gratulacje, świetny blog. Moja mama pochodzi z Sempółek, a tata z Józefowa obok wsi Szarów Księży. E.G.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mój dziadek też z Józefowa/Szarowa, pradziadek został zastrzelony przez niemców, jego nazwisko jest na pomniku, na tydzień przed narodzinami dziadka.

   Usuń
 2. Mój dziadek zginął na początku września 1939 zamordowany przez Niemców. Jego nazwisko zostało wyryte na pomniku poległych w Niewieszu. Dzięki Pana blogowi dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy... E.G.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo ciekawe wiadomości o Niewieszu i jego okolicach .Właśnie z moją 83 mamą szukałyśmy wiadomości o tych miejscach .Moja mama pochodzi z Grocholic .

  OdpowiedzUsuń
 4. Mr SCOTT serdecznie pozdrawia i przesyła wyrazy szczerego uznania Autorowi, za Jego mrówczą pracę przy realizacji projektu "Wsie regionu sieradzkiego ! Na temat wsi Niewiesz kilka zdjęć tutaj : http://panaszonik.blogspot.com/2014/06/wycieczka-nr-260-spycimierz.html Zapraszam (-:

  OdpowiedzUsuń