-->

wtorek, 28 maja 2013

Murowaniec

Słownik Geograficzny:  
Murowaniec, wś, pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Czarnożyły, odl. od Wielunia 8 w., 2 dm. Br. Ch.

Spis 1925:
Murowaniec, pustk., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 27. Mężczyzn 16, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27. Podało narodowość: polską 27.

Murowaniec, obecnie część wsi Gromadzice w gminie Czarnożyły.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
13. Stawek, obejmującą: pustk. Murowaniec, wieś Stawek.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza