-->

wtorek, 28 maja 2013

Morzykobyła

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Morzykobyła, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ożarów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Morzykobyła,  os., pow. wieluński, gm. Skomlin, par. Ożarów, odl. od Wielunia w. 8, dm. 1, mk. 9.

Spis 1925:
Morzykobyła, pustk., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 18. Mężczyzn 11, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 18. Podało narodowość: polską 18.

Morzykobyła, obecnie przysiółek w gminie Mokrsko.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
6. Ożarów, obejmującą: wieś Banasie, wieś Dobijacz. os. Głęboki-Ruczaj, wieś Kocilew, wieś Lasek, wieś Morzykobyłę, kol. Nowy-Folwark, wieś Ożarów, tow. Ożarów, folw. Ożarów, wieś Słoniny, wieś Sikornik.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza