-->

sobota, 4 maja 2013

Małyszyn

Rosin: 
MAŁYSZYN- (1389 Maliszyno, Malyschin) 5 km na NE od Wielunia. 1389 właśc. Stefan Gęsipior (PW 7, 49); 1419 granica między Starzenicami i Masłowicami dochodziła do narożnika M. (WP 309); 1448 Niemierza Rubikon (GO 1, 159); 1450 Mik. Maliski z Raczyna (K 6, 159); 1497 Bartosz z M. pożyczył 30 fl. prac. Jarosławowi pod zastaw 2 ł. w Raczynie (GW 2, 55); 1507 Piotr Maliski haer. w Raczynie (K 6, 259); 1520 par. Ruda, plebanowi dzies. snop. z 2 folw. wartości 1 grz. (Ł 2, 111); 1552 cz. J. Maliskiego miała 3/8 ł., a cz. 2 Masłowskich 2 kmieci (ŹD 290).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Małyszyn, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Małyszyn i Masłowice, parafia ruda, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Masłowska, podst. ostrz. (Marianna ze Wstowskich, wdowa po Janie Masłowskim, podstolim ostrzeszowskim.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Małuszyn, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 65, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Małyszyn, wś, os., folw., pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Ruda (Łaski, Lib. ben. II, 111); odl. od Wielunia w. 4; wś dm. 13, mk. 103; os. dm. 1; folw. dm. 1, mk. 8. Jest tu szkoła pocz. 1-kl. ogólna.

Spis 1925:
Małyszyn, wś, pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 95. Mężczyzn 52, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 95. Podało narodowość: polską 95.

Wikipedia:
Małyszyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1389 r. (Stefan Gęsipior „de Maliszyno”), późniejsze mówią o wsi Malischyno (1419) i Malyschin (1552). Wymieniani są również późniejsi właściciele wsi: Niemierza Rubikon (1448) i Mikołaj Maliski z Raczyna (1450). W rękach członków rodziny Maliskich wieś pozostawała przez następne lata – właścicielami byli Piotr (1507) i Jan (1552), ponadto w 1497 r. wymieniany jest Bartosz z Małyszyna. W 1522 r. część wsi należała do dwóch przedstawicieli rodziny Masłowskich. Wieś należała w 1520 r. do parafii Ruda, posiadała wówczas dwa folwarki, z których jeden przekształcił się zapewne później w wieś Małyszynek. W 1886 r. Małyszyn liczył 13 domów i 103 mieszkańców. Wieś poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r. W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się następujące domy: drewniane, Małyszyn 12 – koniec XIX w., przeniesiony w 1925 r.Małyszyn 15 – 1929 r. murowane Małyszyn 18 – ok. 1930 r. Małyszyn 24 – 1929 r. Małyszyn 25 – 1929 r., okna 1985 r. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1817 nr 74

Obwieszczenia. Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Woiewództwa Kaliskiego.—Gdy przy podziale spadku po Antonim Masłowskim Sędziu Pokoiu Powiatu Radomskiego, za iednomyślną Sukcessorów iego do Protokółu uczynioną Deklaracyią, sprzedaż nieruchomości przez publiczną licytacyią Wyrokiem postanowioną została ; stosownie przeto do art: 960 i 963 Kodexu postępowania Cywilnego kommunikuie Szanownej Publiczności tę wiadomość, iż w dniu 2 Października roku idącego, iako w terminie do przysądzenia stanowczego, odprawi się na Audyencyi Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego Wydziału I, na rzecz Sukcessorów tegoż Antoniego Masłowskiego, (z których Waleryian Masłowski w opiece Andrzeia Masłowskiego zostaiący w Podwodach zamieszkały nieletni, reszta zaś doletni) publiczna sprzedaż dóbr następuiących :
1) Masłowice z attynencyami Cholka i Lesie.— 2) Małyszyn i Stawek z attynencyią Stary Folwark, w Powiecie Wieluńskim.—3) Chorzenice z attynencyami Kąty, Antowizna, Borowiec, Kocielizna, Pustkowiem Cegielnia. — 4) Złobnica z attynencyami Będków, Jaiek, Maznica, Dąbrówka, w Powiecie Radomskim, wszystkie zaś w Woiewództwie Kaliskiem. Dobra Nro 1 i 2 leżą o 3 mile od granicy Szląskiey, o... mili od miasta Obwodowago Wielunia,—Dobra zaś Nro 3 i 4 leżą o mil 4 od Częstochowy, dokąd się produkta na sprzedaż wywożą, a o milę 1 od Radomska miasta Powiatowego i na trakcie. — Aby zaś podać wiadomość obszerności i wartości tychże dóbr, następuiące mieszczę wyszczególnienie:
1. Masłowice z swemi attynencyami maią— Gruntu 2giey Klassy morgów 544 prętów  148; — w Ogrodach morg: 17 prę:  35; — w Łąkach morg: 153 prę:  71; — Boru sosnowego niespornego mor: 595 prę:  88; — Boru sosnowego spornego mor: 78; Olszyny mor: 612 prę:  55 — Pastwisk mor: 857 prę:  115 —Przytem Młyn, Stawy, Cegielnia, Intrata roczna wynosi Zł. 17,222 gr. 2.—Wartość zaś podług oszacowania przez biegłych wynosi Zł. 305, 415 gr. 3.
2. Małyszyn i Stawek z attynencyą Stary Folwark, ma gruntu 2giey Klassy Morgów 650 prętów  134; Łąk morg: 69 prę:  46; — Pastwisk mor: 298 prę:  42; Olszyny mor: 70. —Dochód roczny wynosi Zł: 10,159 gr. 14 1/3. — Wartość zaś przez biegłych wyprowadzona na Zł: 165, 070.
3 Chorzenice z swemi attynencyami, maią gruntu 2giey Klassy morgów 1412 prętów  50; — Łąk mor: 148; — Pastwisk mor: 508 prę:  96; — Boru mor: 772 prę:  85 — Przytem Młyn i Cegielnia, dochodu rocznego Zł: 19,123 gr; 12 — Szacunek wyprowadzony na Zł: 345,760.
4. Złobnica z przynależytościami swemi ma roli morgów 786 prętów  163 — w Ogrodach mor: 11 prę:  50, —Łąk mor: 143`pręt:  38; — Pastwisk mor: 137 prę: 83; Boru mor: 5987 prę:  151. — Przytem Młyn i Stawy, dochodu rocznego Zł: 11, 946.— Wartość zaś wynosi Zł: 226, 341,
Wszystkie te dobra, które podług swego odosobnienia bez Inwentarza przecież, bo takowy Sukcessorowie sobie zachowuią, iuż w terminie przygotowuiącym dnia 18 Lipca r. b. i resp: — 1) Masłowice z attynencyami za 150, 000. — a) Małyszyn i Stawek z attynencyami za 80,000. — 3) Chorzenice z attynencyami za 160,000.— 4) Złobnica z attynencyami za 120,000. Licytowane były, będą w terminie ostatecznego przysądzenia przez Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego na 2 Października r. b. wyznaczonego więcey daiącemu za gotową zapłatą w monecie grubey kurs w kraiu maiącey, stosownie do warunków licytacyynych iuż ogłoszonych, i ogłosić się mianych stanowczo sprzedane. Zyczący przeto nabydź, zgłoszą się w oznaczonym przez Wyrok terminie dnia 2 Października 1817, w którym o warunkach ieszcze dowiedzieć się będą mogli. — Kalisz dnia 18 Sierpnia 1817 roku. Piątkiewicz Piarz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 103

(N. D. 1879) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra Ziemskie Urbanice składające się z wsi i folwarku Urbanice, z karczmą Tumidaj zwaną, do których jako przyległości należą części Biniądzice lit. a i Małszyn lit. A. stanowiące jedną całość i Gminę pod nazwiskiem Gmina Urbanice, w Ogu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, Władysława Kobierzyckiego dziedzica dóbr Majeczewic w wsi Majeczewicach Ogu Sieradzkim zamieszkałego, własne i w jego znajdujące się posiadaniu, na rzecz Gerszona Dreher Negocyanta i Ludwika Mamroth kupca, obydwóch w Kaliszu zamieszkałych, zamieszkanie prawne u Karola Emiljana Bille Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających, protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału dnia 17 (29) Stycznia 1851 r. zdziałanym, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą, zostały zajęte.
Uważając sposobem przybliżonym rozległość dóbr tych być może następna:
a) Place pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzem około morg 3,
b) ogrody ważywne dworskie około morg 3,
c) place pod zabudowaniami włościan i podpodwórza około morg 5,
d) role orne przez dwór obsiewane około morg 270,
e) pastwiska około morg 3,
f) drogi, rowy, wygony i wody około morg 5,
g) łąki dworskie około morg 25,
h) grunta orne włościańskie około morg 12, razem około morg 326 czyli włók 10, morg 26 miary nowopolskiej, albo dziesiatyn 167 miary rossyjskiej, grunta należą do klassy II. III. i IV.
W gruntach znajduje się kamień skałowy do budowy zdatny, fabryk ani zakładów żadnych niemasz, jak również inwentarza i porządków gospodarskich do gruntu przywiązanych, kolonistów niemasz. Jan przygodzki młynarz, z dzierżawionego wiatraka płaci rocznie czynszu rs. 37 kop. 50, karczmy są dwie, z których jedna w Urbanicach, a druga w miejscu Tumidaj zwanym gdzie Jan Mikołajewski trunki szynkuje, i z gruntu płaci rocznie rs. 9, zagrodników jest 4 z których każdy robi po dni 2 w tydzień pańskiego, a w czasie od S-go Jakóba do S-go Marcina po dni 3. Chałupników 4, z których trzech po dni 2, a zaś jeden po dni 3 w tydzień robi pańskiego.
w Wsi Urbanicach jest:
a) Dwór drewniany otynkowany o dwóch sieniach i czterech pokojach.
b) Officyna z kamienia murowana o dwóch izbach.
c) Chlewy przy samej oficynie z drzewa rzniętego.
d) Owczarnia, obory i stajnia pod jednym dachem.
e) Stodoły dwie, każda o dwóch klepiskach z drzewa rzniętego otynkowane, w jednej z stodół urządzony jest śpichrz.
Chałup włościańskich z należącemi do nich zabudowaniami jest 7, karczma Tumidaj z drzewa rzniętego z stajnią zajezdną, wiatrak zwyczajnej konstrukcyi.
Szczegółowe dóbr tych opisanie, obejmuje powołany i protokół Komornika Sikorskiego, który w dniu 18 (30) Stycznia 1851 r. Bogumiłowi Lenartowicz dziedzicowi dóbr Niedzielska jako ustanowionemu dozorcy, Marcinowi Kochanowskiemu Wójtowi gminy Urbaniec, Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego, doręczony.
W dniu 26 Stycznia (7 Lutego) 1851 r. do księgi wieczystej dóbr Urbanic wniesiony.
W dniu 29 Stycznia (10 Lutego) t. r. do księgi zaregestrowań Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisany został.
Sprzedaż dóbr Urbanic odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki pod jakiemi sprzedaż ta nastąpi i zbiór objaśnień przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Karola Bille Patrona w Kalisza sprzedaż tę popierającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków przedaży i zbioru objaśnień, na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 20 Marca (1 Kwietnia) 1851 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło następnie po odbyciu drugiej i trzeciej publikacyi warunków, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 11 (23) Maja r. b. godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału w Kaliszu oznaczony został, extrahenci podali za tę nieruchomość rs. 6000.
Kalisz d. 18 (30) Kwietnia 1851 r.
Wojciech Sliwiński.

Pamiętnik Religijno-Moralny 1854 tom 26 nr. 1


(…) Do parafii i rudzkiej należy dziesięć wsi, jako to: Ruda, Olewin, (Taczanowskiego), Kamionka rządowa, Rychłowice, (sukcessorów Rubachów) Kraszkowice, sukcessorów Frydrycha. Urbanice, (Kobierzyckiego) Starzenice, i Sienice, (Łubieńskiego) Masłowice, (Kręskiego) Małyszyn (Tegoż). W roku 1850 parafia rudzka liczyła dusz 2,630. (...)

Gazeta Kaliska 1893 nr. 35
 
Nadzwyczajne śmierci zdarzyły się w czerwcu r. b. w następujących miejscowościach gubernji kaliskiej: tegoż dnia (25) we wsi Małyszynie, powiatu wieluńskiego, umarł nagle 19-letni Antoni Gibek.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 73Dnia 9-go sierpnia we wsi Maleszyn, pow. wieluńskiego, utonął w rzece Prośnie 12-letni chłopiec Antoni Monczka.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
5. Małyszyn, obejmującą: wieś Małyszyn, folw. Małyszynek.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 25 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/57
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi
Małyszyn.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 1938 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 5 lipca 1938 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Małyszyn, gminy Starzenice, powiatu wieluńskiego.
Za Starostę:
(—) Mgr. R. Bojarski

Komisarz Ziemski.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 luty
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza