-->

wtorek, 28 maja 2013

Magnusy

Zajączkowski:
Magnusy -pow. łaski
1) 1398 Hube, Zbiór Sier. 140: Magnuszewicze - Luthogneus de M,
2) XVI w. Ł. I, 356-357, 374: Magnusche - villa, par. Małyń, dek. i arch. uniejowski. 3) 1552-1553 P. 247: Magnuszche - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 4) XIX w. SG V, 897: Magnusy -wś, 3 folw. i os. włościańska, par. jw., gm. Wodzierady, pow. łaski.
Uwagi: Koz. (I, 255) przyjmuje, że Magnuszewice zapiski z 1398 r. są identyczne z miejscowością Magnusy. Hipoteza ta jest uzasadniona tym, że w księgach sądowych ziemi sieradzkiej występuje w 1404 r. Mikołaj de Magnuszowice (Łag. NZH 21b), a w 1424 r. Stanisław Strzemik de Magnuszowice (T. Szadk. II f. 148, por. Koz. I, 255), na obszarze zaś ziemi sieradzkiej żadnej miejscowości tej nazwy nie ma i nie było; występują tam tylko Magnusy, które należy zatem utożsamić z Magnuszewicami z XIV i XV w. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Magnusy, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Magnusy, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 6 części, pierwsza Janicki, druga Pniewski, trzecia Czechowski, czwarta Sobowski, piąta Bogusławski, szósta Magnuski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Magnusy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 142, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Magnusy, wś, trzy folw. i os. włośc., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Małyń. M. dzielą się na kilka części: M. Łubińskiego, folw. 1 dm., 16 mk., 81 mr., i os. włośc. 2 dm., 44 mk., 21 mr ; M. Rogalińskiego, folw. 1 dm., 10 mk., 46 mr. i os. włośc. 1 dm., 6 mk., 6 mr.; M. Chmielińskiego, folw. 2 dm., 27 mk., 186 mr.; wś, 11 dm., 87 mk., 74 mr.; M. Wisławskiego, os. 1 dm., 8 mk., 40 mr. W 1827 r. było tu w ogóle 21 dm., 142 mk. Łaski, Lib. ben. I, 356, 374, zowie M. Magnusche.

Spis 1925:
Magnusy, wś i folw., pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 38, folw. 1. Ludność ogółem: wś 257, folw. 6. Mężczyzn wś 136, folw. 5, kobiet wś 121, folw. 1. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 257, folw. 6. Podało narodowość: polską wś 257, folw. 6.

Wikipedia:
Magnusy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MAGNUSY par. Małyń, p. poddębicki w 1783 roku wielu właścicieli: Bogusławski, Czechowski, Janicki, Magnuski, Pniewski, Sobolewski. Wieś, osada włościańska i trzy folwarki. Część D w 1784 od Chrzanowskich kupił Jan Sobowski (Kobyłecki 1818 k.1574, SGKP t.5, s.897 Część B- Franciszka Ksawerego Magnuskiego. W 1937 r. Adolfa Łubieńskiego, 102 ha.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1663 

6 maj
Tego samego dnia ochrzciłem córkę Szlachetnych Stanisława Otockiego i Marianny Smiełowskiej, małżonków z Baków, której nadałem imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Grzegorz Zalewski z Magnusów i Urodzona Marianna Konarska z Bogudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1664

Wrzesień
Ja, ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz małyński, ochrzciłem syna Urodzonych Marcina Bogusławskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Magnusów, któremu nadałem Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marian Skrzyński z Jezewa i Urodzona Urszula Wolska z Piorunowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

21 luty
Tego samego dnia ochrzciłem córkę Szlachetnych Stanisława Karszewskiego i Małgorzaty Zalewskiej, małżonków z Magnusów, której nadałem imię Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz tego kościoła małyńskiego i Urodzona panna Marianna Zalewska z Magnusów.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Marzec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Jana Taczanowskiego i Marianny Marzyńskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Maciej Bogusławski z Magnusów i Szlachetna panna Zofia Wolska z Jeżowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Lipiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Magnuskiego i Zofii Bielskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz Małynia i Szlachetna Katarzyna Bielska z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1666

9 maj.
Ja Piotr Frąckowicz, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Pilchowskiego i Anny Marszewskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Bogusławski z Magnusów i Urodzona panna Anna Rogozińska z Kłoniszowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1666

Październik
Ochrzciłem córkę Szlachetnych Kazimierza Radwańskiego i Zofii Magnuskiej, małżonków z Magnusów, której nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj ? Magnuski i Urodzona panna Zofia Mianowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1730

Magnusy
Roku 1730, dnia 27 listopada błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wiglewskiego i Jadwigi Magnuskiej z Magnusów, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, 1-szą w św. Katarzyny, 2-gą dnia 26 w pięćdziesiątnicę, 3-cią...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1731

Zmarł Urodzony Felicjan Magnuski lat plus minus 30 we wsi Magnusy 20 maja 1731 roku

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1732

[Magnusze]
24
Błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Zdzienickiego z Małynia z Anną Kozanecką z Magnusów, poprzedziwszy zapowiedziami w niedzielę ? i trzecia w sześćdziesiątnicę. Świadkowie Urodzony Jan Gumieński i obydwaj W?glewski, Kozanecki jej brat, Paweł Magnuski, Janicki i ...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1732

Magnusze
14 sierpnia
Ja ten sam, ochrzciłem syna Urodzonego Franciszka i Jadwigi Węglewskich, któremu nadałem dwa imiona Wawrzyniec Kajetan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Pniewski i Teresa Gomieńska

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1733

W roku 1733 dnia 17 kwietnia zmarł Urodzony Wojciech Magnuski z Magnusów lat plus minus 65. Pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1733

Magnusze
18 czerwiec
Ja proboszcz w Małyniu ochrzciłem córkę Urodzonego Stanisława Zdzienickiego i Anny z Kozaneckich, małżonków, której nadałem imię Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Krosnowski i Marianna Dobruchowska, wszyscy z Magnuszy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Magnusy
5-go kwietnia
Ja, proboszcz z Małynia, ochrzciłem syna Urodzonego Węglewskiego i Jadwigi z Magnuskich Węglewskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imie Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Zakrzewski i Szlachetna Kolczeńska ze szpitala.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Magnusze
Grudzień
Ja, proboszcz z Małynia, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Alberta Magnuskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gumiński z Przyrownicy i Jadwiga z Magnuskich Węglewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1742

Lipiec
Magnusy 23 lipca Roku Pańskiego 1742. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Stanisława Wituskiego z Marianną Janicką wdową. Świadkami byli Szlachetni Kozubski, Janicki, Przyczer i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1742

Wrzesień
Magnusy 16 września poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Majchra Pniewskiego z Agnieszką Magnuską wdową. Świadkami byli Szlachetni Pniewski i Magnuski Kozanicki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1742

Magnuse 18 wrzesień. Ja proboszcz Małynia ochrzciłem imieniem Marianna Konstancja córke Szlachetnych Antoniego Kąsinowskiego i Barbary z Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Chrzanowski i Katarzyna Ryczewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1743

Luty
Magnusy Roku Pańskiego 1743, dnia 28 lutego. Ja ? Lubieniecki poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Antoniego [C]rzanowskiego z Urszulą z Magnuskich. Świadkami byli Melchior Pniewski, Janicki, Chrzanowski, inny Józef Chrzanowski, Magnuski i inni w obliczu kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1744

Styczeń
Magnusy 9 stycznia 1744
Poprzedziwszy trzema zapowiedziami [?], Znakomity Józef Strzelecki dziekan i oficjał wolborski, błogosławił małżeństwo Szlachetnych Szymona Truskowskiego z Zuzanną ze Strzeleckich Magnuską wdową. Świadkami byli Franciszek Staszewski, Jan Gumieński, Stanisław ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1744

Magnusy
11 luty
Ja ? Lubieniecki kapłan Małynia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [...], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Walentego Strzeleckiego z Katarzyną Rydzeńską wdową. Świadkami byli Jan Gumieński, Hodakowski, Józef Hrzanowski.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1746

Magnusy
5 lutego 1746
Ja ten sam, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ... błogosławiłem małżeństwo Macieja Sobockiego z Katarzyną Chrzanowską, oboje z Magnusów. Świadkowie Chrzanowski, Janicki, Strzelecki, Pniewski szlachta i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1747

Magnusy luty
Ten sam pochowałem w grobowcu kaplicy św. Stanisława Kostki Urodzonego Józefa Kozubskiego opatrzonego sakramentami.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1747

Magnusy
Dnia 30 listopada, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonego Szymona Trzuskowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Grabski sędzia łęczycki i Marianna Stokowska jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1748

Kwiecień
Bogucice
Dnia jak wyżej, ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Wielmożnego Pana Grzegorza i Marianny Dobżenieckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Wituski z Marianną Łyszkowską oboje szlachta z Magnusów.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1748

Listopad
Magnusy
Dnia 4-go listopada, roku 1748. Ja Stanisław Gajewski proboszcz Małynia, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonego Antoniego Janickiego i Zofii z Krosnowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Pilichowski i Małgorzata z Jaworskich Kozubska wdowa z Magnusow.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1748

Magnusy
11 listopada 1748 roku. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi z ambony w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga; błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Piotra Pielichowskiego i Marianny Chrzanowskiej panny, oboje z Magnusów. Obecni świadkowie Urodzeni Stanisław Tymieniecki burgrabia sieradzki, Urodzony Dobruchowski, Wituski i inni z parafii.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1749

Magnusy
Dnia 19 lutego roku 1749 zmarł Urodzny Jan Łyszkowski lat plus minus 70, opatrzony sakramentami i pochowany na cmentarzu przy ...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1749

Kwiecień
Magnusy
Dnia 7-go kwietnia. Ja Stanisław Gajewski proboszcz Małynia, ochrzciłem dwoma imionami Magdalena Anastazja, córkę Urodzonych Antoniego Wawrzyńca Chrzanowskiego i Urszuli z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Chrzanowski i Zofia Pniewska z Zalewskich

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1749

Magnusy
Roku Pańskiego 1749. Dnia 27 lipca, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, Przewielebny Andrzej Zdzenicki wikary wierzchowski ... błogosławił małżeństwo Urodzonego Stanisława Pilichowskiego z Marianną z Magnuskich Łyszkowską. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Mikołaj Wolski, Pniewski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Magnusy
Roku 1750, dnia 27 stycznia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, w mojej obecności Przewielebny Krzysztof Zdzenicki kaplan wierzchowski, błogosławił w obliczu kościoła parafialnego małyńskiego małżeństwo Urodzonych Pawła Górskiego z Małgorzatą z Jaworskich Kozubską wdową. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Stanisław Tymieniecki, Tomasz Guniński, Kacper Stokowski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Czerwiec
Magnusy
Dnia 8-go tego samego, ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Helena, Aleksandra, córkę Urodzonych Szymona Trzaskowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Trzaskowski i Urodzona Zofia Dobkowa z Piorunowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Magnusy
Roku Pańskiego 1750, dnia 10 października. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszone z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego małyńskiego zwiazek małżeński Urodzonych Józefa Dolińskiego z Jadwigą Magnuską. Obecnymi [świadkami] byli Urodzeni Stanisław Dobruchowski, Paweł Górski, Kacper Stokowski i wielu innych z parafii małyńskiej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Magnusy
Dnia 9-go grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonych Piotra Pilichowskiego i Marianny z Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski i Agnieszka Poświatowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Magnusy
Dnia 10 lipca, ten sam, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonych Andrzeja i Petroneli Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Kwaśniewski i Agnieszka Pniewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Magnusy
Dnia 12 lutego 1753 roku. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Mikołaja Magnuskiego z Magnusy i Urodzonej panny Anny Starzyńskiej. Świadkami byli Urodzeni Franciszek Starzyński, Andrzej Dobek i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Magnusy.
24 lutego. Ten sam, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonych Antoniego Chrzanowskiego i Urszuli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Marianna Turowska z Dzierzążni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1754

Magnusy.
Dnia 24. lutego 1754 roku. Ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi Ładownej. Świadkami byli Urodzeni Walenty Strzelecki, Szymon Trzuskowski i wielu innych z parafii małyńskiej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1754

Marzec
Magnusy
Dnia 28. Ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich rodziców, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Chrzanowski i Anna jego Wielmożna małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Magnusy.
Dnia 6 sierpnia 1756 ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Urodzonych Szymona Truszkowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich Truszkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Teodor Truszkowski i Franciszka Rokossowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Magnusy
8-go wrzesnia ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi z Ładów Gawłowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Melchior Pniewski i Urodzona Marianna Dobruchowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Magnusy

Dnia 19 października zmarła Urodzona Agnieszka z Zalewskich Pilichowska lat plus minus 50 opatrzona sakramentami, pochowana została w świątyni przy ołtarzu św. Anny.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1757

Magnusy.
Dnia 25 lutego ochrzciłem dwoma imionami Eleonora, Kunegunda, córkę Urodzonych Felicjana Magnuskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Dobruchowski i Marianna jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1757

Magnusy.
3. grudnia 1757 roku zmarła Urodzona Barbara Podlaska lat plus minus 100, opatrzona sakramentami, pochowana została w świątyni przy dużym ołtarzu.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Marzec
Magnusy

Dnia 18 zmarł Urodzony Stanisław Dobruchowski lat plus minus 80, opatrzony sakramentami, pochowany został w świątyni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Magnusy
21 wrzesień. Tego samego dnia Przewielebny Hilary reformat św. Franciszka ochrzcił imieniem Mateusz, syna Urodzonych Melchiora Pniewskiego i Rozalii z Gawłowskich Pniewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Bezan dowódca wojskowy i Wielmożna Marianna Walewska kasztelanowa spicymirska z Lichawy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Magnusy
6-go lipca 1759 ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonych Wojciecha Tyszki i Urszuli Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Górski i Konstancja Wolska z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Magnusy
Dnia 12 września 1759 ochrzciłem dwoma imionami Krzysztof, Michał, syna Urodzonych Pawła i Teresy Kamockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Wąsowicz i Marianna Ły?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Magnusy
1-go stycznia ochrzciłem imieniem Agnieszka, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ludwik Wąsowicz i panna Marianna Walewska z Lichawy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Magnusy
5-go lutego 1760, ten sam, ochrzciłem imieniem Agata, córkę Urodzonych Antoniego Janickiego i Katarzyny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Kazimierz Wolski wikary kościoła małyńskiego i Konstancja Wolska z Gajewskich jego matka, potem dziecko zmarło.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Magnusy.
Roku Pańskiego 1760, dnia 16 czerwca. Ja, ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Julianna i Antonina, córkę Urodzonych Szymona Truszkowskiego i Zuzanny ze Strzeleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Melchior Pniewski i Rozalia jego małżonka z tej samej wsi.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Magnusy
Dnia 19 kwietnia. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Agnieszka i Zofia, córkę Wielmożnych Państwa Melchiora Pniewskiego i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Rokossowski starościc bach? i Agnieszka Bezanowa mieszkająca w dobrach Kłoniszewa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Magnusy
31 stycznia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Łukasza Gawłowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wincenty Gawłowski i Zuzanna Truskowska.
Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Magnusy
31 stycznia 1762 ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Paweł i Błażej, syna Urodzonych Franciszka Zdzenickiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Maciej Dąbski sędzia inowrocławski i panna Justyna Rupniewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Magnusy
6-go sierpnia 1762 zmarło dziecko imieniem Franciszka lat trzy, córka Urodzonego Walentego Zdzenickiego. Pochowana została na cmentarzu przy dzwonnicy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1763

Magnusy
Roku Pańskiego 1762, dnia 5-go grudnia ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci, imieniem Franciszek Ksawery, syna Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Stanisław Jabłkowski starościc zgierski i Zofia z Dobków Jabłkowska, małżeństwo przy ceremonii dopenionej 10-go lutego 1763 roku.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Magnusy
19 sierpień. Dnia tgo samego ochrzciłem imieniem Wawrzyniec Walenty, syna Urodzonych Marcina Pilichowskiego i Barbary z Jarocińskich Pilichowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Czartkowski i Magdalena Magnuska

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Magnusy
5-go grudnia 1764 zmarła przy porodzie Urodzona Marianna z Chrzanowskich Pilichowska lat około 30, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele z ochrzczonym w łonie matki dzieckiem, przy dużej kaplicy św. Anny.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Magnusy
Dnia 21 lutego 1765 ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz Magnuski i Marianna jego małżonka z Jeziorka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Magnusy
Dnia 16 czerwca 1765 ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Stanisława Korytkowskiego i Elżbiety z Pilichowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Urodzona Elżbieta Magnuska.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1815 nr 65

Doniesienia.
Po pierwszy raz.
Piotr Chmieliński , mieszka we wsi Magnusach, w powiecie Szadkowskim, ma zamiar udadź się w kray Rossyyski w interessie handlowym, bierze z sobą 3 ludzi, Walentego Grabskiego, Józefa Chomanowskiego i Jakóba Rogowskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 605


Nro 50831/19087 — WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczaiąc poniżéy wykaz osób z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych; Poleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby tych w Gminach swych śledzili, i od wyśledzonych należność tymże wykazem obiętą ściągnąwszy, Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odsyłali, o skutku zaś rapporta Kommissarzom Obwodów właściwych w dniach 30. złożyli, wrazie bowiem nie otrzymania wtem terminie rapportów, będzie tem samem uważane, że osoby śledzone w Gminach nieznayduią się ; gdyby zaś pobyt ich był tamże późniey wyśledzonym, Urzędnik Gminny będzie za to odpowiedzialnym.
Działo się w Warszawie dnia 31. Mca Sierpnia 1827 roku.
Za Radcę Stanu, Prezesa
Referendarz Stanu, Kommis: Wdzki KOŻUCHOWSKI. Komierowski Za Sekr: Jlnego
Wykaz za kwartał Iszy roku 1827. Osób zalegaiących w opłacie Stępla wpisowego a zpobytu niewiadomych.

34. Łucya Zarembina i Wincenty Górecki, zamieszkali w Magnuszach Powiecie Szadkowskim, wpisu Złłp: 32. gr: 20.  

Dziennik Powszechny 1831 nr 350

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Do przeniesienia własności summy 10,000 złp, na dobrach Magnusy B. C, dotąd na osobę Ignacego Klimaszewskiego dnia 5 Marca r. b. zmarłego, zapisaney, termin na dzien 15 Czerwca 1832 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został, o czem po raz pierwszy donosi. Kalisz d. 10 Grudnia 1831 r. Regent K. Z. W. K.
F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1834 nr 63

Komornik Sądu Pokoiu Powia. Szadkowskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, że,dnia 5 Maia r. b. o godzinie 10tey z rana, w mieście Pawiatowem Szadku, przed W. Wincentym Kobyłeckim, Reientem Powiatu Szadkowskiego i w Biurze tegoż, odbędzie się publiczna licytacya na wydzierżawienie sądowe, aktem z dnia 10 Czerwca 1833 r. przez podpisanego zaiętey części wsi Magnus Lit. B, C, z przyległościami w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położoney; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. z tem nadmienieniem, że pomieniona część dotąd przez wydzierżawienie czyniła zł. 78 rocznie; warunki do licytacyi w Biurze tegoż Reienta w każdym czasie przeyrzeć można. w Szadka dnia 24 Lutego 1834 roku. Kwiatuszyński.

Dziennik Powszechny 1834 nr 308

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po śmierci Kaietana Poray Chrzanowskiego, w dniu 14 Sierpniu 1831 r. w mieście Opolu zmarłego, otworzyło się postępowanie spadkowe, i do przeniesienia tytułu wspólwłasności: (…) d. tytułu współwłasności. dóbr Lichawy, w Powiecie Szadkowskim, e. 20,000 złp. na dobrach Ostrowie, w Powiecie Sieradzkim, w dziale IV, pod Nr. 8b; f. 20,000 złp. na dobrach Magnusy część lit. A. b M. w Powiecie Szadkowskim, w dziale IV, pod nr 3;(...) na spadkobierców iego, termin na dzień 7 Maia 1835 w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego został wyznaczony. Kalisz d. 30 Października 1834 r. Pisarz Kan. Ziem. Woi. Kaliskiego, D. Dzierożyński.  

Dziennik Powszechny 1835 nr 79

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po zgonie: 1. Salomei z Klimaszewskich Morawskiey, współwłaścicielki summy złp. 4,620 na dobrach Woli Grabiny, w Powiecie Piotrkowskim, w dziale IV, pod Nr. 3 i właścicielki summy złp. 3,200 na dobrach Magnusy lit. Aa, G, H, J, w Powiecie Szadkowskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 5 lokowaney; ; (…) otworzyło się postępowanie spadkowe i do przeniesienia wymienionych tu wierzytelności na spadkobierców zmarłych, termin na dzień 17/29 i 18/30 Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem został wyznaczony. Kalisz dnia 1/13 Marca 1835 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. Ignacy Główczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 93

Dobra Ziemskie Magnusy składająca się z trzech oddzielnych części lit. Aa. G. H. J. Α. b. M. N. oznaczone, czyli wszelkie użytki z tychże, położone w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, wypuszczone zostaną w trzech letnią dzierzawę poczynając od Sgo Jana Chrzciciela 1838 r. przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem Powiatu Szadkowskiego w Kancellaryi jego w dniu 19 (31) Maja 1838 r. rozpoczynając od godziny 10 z rana, u którego warunki przejrzane bydź mogą. Dzierzawa roczna wynosi złp. 1800.
Kalisz d.26 Mar. (7 Kwiet.) 1838r.
Wincenty Gustowski K. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 179

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 4030) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Ρο Walentym Chmielińskim co d tytułu własności dóbr Magnusy części lit Aa. G. H. I. i części Ab. M. oraz tytułu współwłasności dóbr Magnusy lit. N. w Okręgu Szadkowskim położonych;
2. Po Agnieszce z Pniewskich Chmielińskiej co do tytułu współwłasności dóbr Magnusy lit. N i co do summ na dobrach Magnusy lit. Aa. G. H. I pierwszej zł. 3689 gr. 15 z większéj summу 5325 zł. w dziale IV. pod Nr. 2, drugiej zł. 9007 z większej summy 12675 zł. w dziale IV. pod Nr. 6 resztujących;
(...)z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 13 (25) Lutego 1846 r. godzinę 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 27 Lipca (8 Sierpnia) 1845 r.
Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 136

(N. D. 3023) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Tekli z Kłodzińskich Chrzanowskiej co do summy rs: 150 na dobrach Magnusy część A. b. M. w dz. IV pod Nr. 3 a. i na dobrach Magnusy A. a. G. H. J. w dz. IV pod N. 4 a. z O-gu Szadkowskiego hypotekowanej (…).  
Otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termin na d. 21 Grudnia (2 Stycznia) 1854j5 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 5 (17) Czerwca 1854 r.
J. Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 270

(N. D. 5738) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak Cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające aby Antoninę Zawadzką ze służby utrzymującą się we wsi Maynusach Okręgu Szadkowskim ostatnio zamieszkała, o kradzież obwiniona, lat około 18 wieku licząca, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającą, pilnie śledziły, po wyśledzeniu ujęły, i sądowi tutejszemu, lub najbliższemu dostawić raczyły.
Piotrków 13 (25) Listopada 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 5 (17) Marca 1865 roku.
20. Magnusy z części Aa. G. H. J. Ab. M. N., składające się z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 196 k. 66, vadjum do licytacji rs. 975, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,369, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 50

N. D. 1452. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Franciszka Magnuskiego właściciela dóbr Magnusy lit. B. C. z Okręgu Szadkowskiego,
5. Dyonizego Wyszławskiego wierzyciela rs. 1,500 na tychże dobrach Magnusach lit В. C. w dziale IV pod Nr. 3 wykazu lokowanych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin na dzień 3(15) Września 1868 r. w Kaliszu w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 22 Lutego (5 Marca) 1868 r.
Wilchelm Grabowski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 12
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1898 nr 256

Spadki.
Wydział hypoteczny piotrkowskiego sądu okręgowego, oglasza o spadkach po śmierci następujących osób:
1) Juliana Śmiałkowskiego. współwłaściciela 15 morgów ziemi, we wsi Małusy, pow. Łaskiego:


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowania spadkowe, a mianowicie:
11) Wincencji z Iłowieckich Łubieńskiej, wierzycielce sumy 2.200 rb. z % i kaucją 220 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Magnusy część K. pow. Łaskiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 28 grudnia 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16 i 17 w kancelarji wydziału hipotecznego, co do punktów: 4 i 18 w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, co do punktów: 5 i 15 w kancelarji rejenta S. Żarskiego, wreszcie co do punktu 19 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2182

Stanisław Kowalczyk z Magnus, parafji Małyni, w listopadzie roku 1914 wywieziony przez Niemców do Zygier, a ztamtąd do Prus, zaginął i dotychczas niema żadnej o nim wiadomości. Ktoby wiedział o nim, niech zawiadomi urząd parafjalny w Małyni przez Lutomiersk.

Z Otchłani Wieków 1928 nr 3

Cmentarzysko "łużyckie" w pow. łaskim. Odkryto tu nowe cmentarzyska w Kwiatkowicach (z wczesnej epoki żelaznej) i w Magnusach. Kilka naczyń z obu miejscowości ofiarował nauczyciel p. Kazimierz Kurnatowski do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 58

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 30 kwietnia 1932 r., obwieszcza, że na skutek podania Władysława Burskiego, zamieszkałego w Łodzi, ul. Żytnia Nr. 9, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Stani­sława Kowalczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Stanisława Kowalczyka, wierzyciela petenta, a syna Jana i Wiktorji z Niezgockich, urodzonego w Wrząsawie, gm. Wodzierady, pow. łaskiego w dniu 15/28 marca 1880 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Magnusy, gm. Wodzierady, podczas działań wojennych w 1914 r. został ranny i uprowadzony przez wojska niemieckie, obecnie niewia­domego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opu­blikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Stanisława Kowalczyka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 329/31. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
8. Magnusy, obejmującą: wieś Magnusy, kolonję Magnusy, folwark Magnusy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.
Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 67

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi (sekcja ziemska) niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Adolfie Łubieńskim, zmarłym dnia 3 marca 1933 r., właścicie­lu dóbr Magnusy K, pow. łaskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 27 lutego 1936 r.

We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 447/35.

Echo Łódzkie 1935 listopad

Bitwa w szynku.
Jeden umiera, dwu siedzi.
Łódź, 14. 11. — Krwawo zakończona bójka miała miejsce w dniu wczorajszym w folwarku Puczniew, pod Łodzią. W miejscowym szynku raczyła się alkoholem grupa wieśniaków, pośród których znajdował się Stanisław Gajda, mieszkaniec wsi Magnosin, gminy Wodzierady, pow. łaskiego.
Pod koniec biesiady powstała bójka przyczem wszyscy uczestnicy libacji wystąpili przeciwko Gajdzie, którego poczęto bić kijami, butelkami od wódki itp. Kiedy inni wieśniacy zaalarmowani odgłosami walki pośpieszyli z pomocą, Stanisław Gajda, nieprzytomny leżał na ziemi
w kałuży krwi. Rannego, który odniósł kilka głębokich ran głowy i klatki piersiowej oraz złamanie nogi przewieziono do szpitala w Łodzi.
Zawiadomiona policja w rezultacie przeprowadzonego dochodzenia zatrzymała dwóch sprawców pobicia Gajdy, Konrada Czupurnego i Kazimierza Glapę, zamieszkałych we wsi Kwiatkowice, pod Lutomierskiem.
Czupurny i Glapa osadzeni zostali w areszcie do dyspozycji władz sądowych.
Stan przebywającego w szpitalu Stanisława Gajdy jest beznadziejny.

Dziennik Łódzki 1952 nr 304

O działaczach z nieprawdziwego zdarzenia
i prawdziwym nauczycielu.
świetlicy gromadzkiej w Ruciejowie (gm. Buczek) odbywa się kurs języka rosyjskiego. Kurs prowadzi miejscowy nauczyciel Zygmunt Wajs. Słuchaczy — 23.
O, nauczyciel Wajs umie trafiać do serc i umysłów wiejskiej młodzieży. Umie barwnie opowiadać o wielkim Kraju Rad, o gigantycznych budowlach komunizmu, o pracowitych i pełnych entuzjazmu ludziach radzieckich i ich ukochanym Wodzu — Stalinie — oraz o coraz bardziej zacieśniającej się przyjaźni polsko-radzieckiej. I chociaż w świetlicy jest nieraz zimno i mroczno, uczestnicy kursu nie ostygają w zapale i na wieczory radzieckie przychodzą z ochotą.
Zimno jest dlatego, że świetlica nie posiada przydziału węgla, a mroczno — ponieważ nauczycielowi wyczerpuje się jego własny zapas nafty.
W początku października świetliczanie napisali list do Wydziału Kultury i Sztuki przy PRN w Łasku, prosząc o pomoc w uzyskaniu przydziału węgla i nafty.
Głuche milczenie.
Sprawą zajął się powiatowy zarząd ZSCh. Referentka z Wydziału Organizacyjno-Rolnego, Zofia Ratajczak, pchnęła sprawę dalej: do Powiatowego Zarządu TPP-R. Powróciła z nosem na kwintę i z zapamiętaną odpowiedzią przewodniczącego Nowaka: „Czego chcecie od nas? ZSCh zorganizował, niech się ZSCh opiekuje".
Lecz ZSCh nie ma prawa wyznaczać świetlicom przydziałów. PZGS umywa ręce, bo brak odgórnego urzędowego papierka.
Wydaje się więc, że gdy ostatnie krople zaofiarowanej przez nauczyciela Wajsa nafty wypalą się w trzech świetlicowych lampach, zgasną również radzieckie wieczory w Ruciejowie. Byłaby to niepowetowana szkoda!
W pow. łaskim niezależnie od świetlic gminnych istnieją 52 świetlice gromadzkie, których opiekunem jest ZSCh i niemal wszystkie borykają się z tymi trudnościami co i świetlica w Ruciejowie.
Co więcej: 18 świetlic wymaga niezwłocznego przeprowadzenia mniejszych lub większych remontów. I znów nikt nie wie, jak rozwiązać sprawę przydziału desek, cegieł, cementu czy papy. Nawet Powiatowy Zespół Rozdzielczy Materiałów Budowlanych.
Nie jest tajemnicą, że instruktor kulturalno-oświatowy ZSCh Władysław Przybylski otrzymał od sekretarza Prezydium PRN bardzo znamienną odpowiedź: „No, cóż, jeśli świetlice wam się walą-zamknąć je". Iście „ojcowskie'" rozwiązanie.
A tymczasem w Piątkowisku (gm. Ruda Pabianicka) nie mają gdzie odbywać zebrań i narad członkowie spółdzielni produkcyjnej, zespołu świetlicowego, LZS, koła gospodyń wiejskich i koła ZSCh. Bo w dotychczasowej świetlicy (barak poniemiecki) dach przecieka w wielu miejscach, o-brywa się sufit, kruszą się zmurszałe deski w podłodze.
ZMP-owcy w Magnusach (gm. Wodzierady) wysłali już 5 listów, prosząc o przydział cementu, desek i papy, bo ich świetlicy potrzebne są ramy okienne, bo wymagają naprawy podłogi, sufit i dach. Szanowni adresaci nabrali jednak wody w usta.
Należy pamiętać, że świetlice gromadzkie mają poważną rolę do spełnienia,
Każda zamknięta świetlica-to wielka strata, to opóźnienie naszego marszu naprzód. C. M.

Dziennik Łódzki 1972 nr 46

Miecz pogięty, ażeby nie używał go już więcej żaden inny wojownik.
Onegdaj zatelefonował do Muzeum Regionalnego w Pabianicach W. Chlebowski, kierownik Szkoły Podstawowej w Przyrownicy (pow. łaski) zawiadamiając, że odkryto tam zabytki archeologiczne — naczynie gliniane ze spalonymi kośćmi oraz żelazny miecz.

Asystentka muzeum w Pabianicach — mgr Marta Majdowa, która zaraz następnego dnia pojechała do Przyrownicy, po obejrzeniu zabytków określiła ich chronologię na II i III wiek naszej ery. Gliniana popielnica z kośćmi oraz z dobrze zachowanym rytualnie zgiętym mieczem (na zdjęciu), tworzą zespół grobowy pochodzący z okresu wpływów rzymskich. Zwłaszcza cenny jest znaleziony miecz, który — jak nakazywał ówczesny rytuał — został przed włożeniem do grobu pogięty tak, ażeby nie używał go już więcej żaden inny wojownik, lecz żeby i w zaświatach służył swojemu panu.
Te ciekawe zabytki pochodzą z terenu cmentarzyska., które przed kilku laty zostało już częściowo zbadane przez ekspedycję muzeum w Pabianicach. W grobach męskich znaleziono tam wówczas, prócz popielnic z kośćmi, nożyki, groty strzał, sprzączki do pasa, a w kobiecych — przęśliczki, kościane grzebienie, fibule itd.
Należy się pochwała przypadkowemu znalazcy — rolnikowi ze wsi Magnusy L. Garze oraz kierownikowi szkoły w Przyrowonicy W. Chlebowskiemu. Dzięki ich wyrobieniu społecznemu, te cenne zabytki przeszłości wzbogacą teraz Regionalne Muzeum w Pabianicach. (M. J.)

Foto: L. Olejniczak


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza