-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Krzemieniew

Zajączkowski:
Krzemieniew  -pow. łęczycki
1) 1386 PKŁ I, 251: Crzemenouo - Prandotha de C. 2) 1387 PKŁ I, 308, 338, 359, 412, 422, 518: Crzemeneuo, Crzemenowo, Krzemenewo - Prandotha de C., de K. 3) 1388 PKŁ I, 878, 1090: Crzemenewo, Crzemeneuo - Prandotha de C. 4) 1389 PKŁ I, 1375 Crzemenowski - Prandotha C. 5) 1390 PKŁ I, 1562, 1565, 1701: Crzemeneuo - Prandotha de C. 6) 1392 PKŁ I, 2621, 2628: Crzemeneuo - Prandota de C. 7) 1393 PKŁ II, 4478: Crzemenewo - Prandota de C. 8) 1394 PKŁ I, 3196, 3309, 3331: Crzemeneuo - Woytco de C., Albertus de C. 9) 1398 PKŁ I, 5397: Crzemenewo - Prandota de C.
10) XVI w. Ł. II, 375-376: Krzemyenyewo, Krzemyenyow - villa, par. Dalików, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 11) 1576 P. 66: Krzemienievo - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 12) XIX w. SG IV, 780: Krzemieniew - kol., par. i gm. Dalików, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Krzemieniew, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Krzemieniow, parafia dalików, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Wyrzykowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Krzemieniew, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 86, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:
Krzemieniew,   kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od Łęczycy w. 19; ma dm. 31, mk. 237. W 1827 r. 12 dm., 86 mk. R. 1843 folw. K miał 782 mr. rozl.

Spis 1925:
Krzemieniew, kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 42. Ludność ogółem: 340. Mężczyzn 178, kobiet 162. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 295, ewangelickiego 45. Podało narodowość: polską 335, niemiecką 5.

Wikipedia:
Krzemieniew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KRZEMIENIEW par. Dalików, p. poddębicki, kupił od Mniszewskich za 55 tys. zł Michał Łaszewski, obszar 782 mg. W 1912 r. kolonia po byłym folwarku ma 782 mg, we władaniu cząstkowych właścicieli. (Kobyłecki 1830 k.546, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1712

6-go lutego
Ja Jan Stanisław Białecki, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Kłopotowskiego i Zofii Gosławskiej z Krzemieniowa, w kościele parafialnym dalikowskim. Świadkowie Stanisław Dzibałtowski, Pan Jerzy Gawroński, urodzony Pan Adam Trebiński i wielu innych wiarygodnych, którzy byli w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1719

Sarnów
Dnia 10 września
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni Józef Krzysztof, syna Urodzonego Pana Stanisława Strońskiego i Barbary, prawowitych małżonków z Krzemieniewa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Antoni Olszowski miecznik sieradzki i Wielmożna Pani Elżbieta Nagórska z Molnej

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1721 

29 września
Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Józef, Michał, syna Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego z Krzemieniowa i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Andrzej z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowski i Urodzona Pani Anna Ostrowska z Krzemieniowa.


Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1731 

Dalików dnia 10 sierpnia.
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Wawrzyniec i Roch, dziecko Wielmożnego Pana Macieja i Eleonory Grabskich, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Walenty Grabski sędzia łęczycki i Teresa Wyrzykowska Szlachcianka z Krzemieniewa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1733 

Krzemieniów dnia 6 grudnia.
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Michał, dziecko Wielmożnego Pana Jana i Agnieszki Jerzmanowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Wyrzykowski i Wielmożna Pani Eleonora Grabska.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1734


Krzemieniów
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj, dziecko Wielmożnego Pana Wawrzyńca i Łucji? Brzozowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wyrzykowski i Wielmożna Pani Marianna Zamoyska z Lubochy.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1738 

Krzemieniów dnia 20 grudnia
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Wiktoria, Emerencjanna dziecko Urodzonego Pana Józefa i Urodzonej Pani Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej i Wielmożna Pani Eleonora Grabscy.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1741

Dnia 19. marca Gajówka
Ja Stefan Nielebkowicz proboszcz dalikowski, ochrzciłem trzema imionami Gabriel Józef [?] dziecko Wielmożnego Pana Pawła i Rozalii Starczewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Marek Balikowski z Kałowa i Wielmożna Pani Teresa Chlebowska z Krzemieniowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1743 

7 styczeń
Krzemieniów dnia jak wyżej
Ja jak wyżej, ochrzciłem 3-ma imionami Kacper, Melchior i Józef, dziecko Urodzonego Pana Andrzeja i Marianny Radziodkowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Nagórski z Eleonorą Grabską cześnikową bres?

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1744 

Krzemieniów dnia 13 lipca.
Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata i Marianna, córkę Wielmożnego Pana Andrzeja i Marianny Radziodkowskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Grabski cześnik bresin? z Wielmożną Panią Marcjanną Białkowską.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1756 

Dnia 9 listopada Krzemieniew
Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obliczu kościoła, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Pilichowskiego z Anną Rychłowską. Świadkowie Urodzeni Panowie Wojciech Kosobudzki, Paweł Kosobudzki i Józef Rychłowski.


Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1763 


Krzemieniew 12. czerwca
Ja jak wyżej, dnia 12. czerwca ochrzciłem imieniem Felicjan, urodzone dnia 2 czerwca, dziecko Urodzonego Pana Jerzego Kossobudzkiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Wyrzykoski cześnik bracławski z Wielmożną Panią Anną Wardęską skarbnikową sieradzką, także Urodzony Pan Wojciech Kossobudzki z Wielmożną Panią Wyrzykoską z Brudnowa.


Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1764 

Dnia 5-go maja
Roku 1764. Ja Szymon Lorkiewicz, ochrzciłem Wielmożnego Pana Ignacego Wyrzykoskiego cześnika inowłodzkiego lat osiemnaście ponieważ nigdzie w księgach metrycznych nie znalazłem i z ? najmniejszej ? tamtego chrztu, dlatego tu został ochrzczony przeze mnie, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jerzy Kossobudzki z Krzemieniewa i Wielmożna Pani Anna z Szamoskich Wardęska skarbnikowa sieradzka.


Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1772 


Krzemieniów.
Roku 1772, dnia zaś 14 sierpnia ochrzciłem z wody dziecko Wielmożnego Pana Franciszka i Barbary z Grabowskich Wyrzykoskich, któremu nadałem imię Roch. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wincenty Starzyński łowczy łęczycki i Wielmożna Marianna z Waleskich Jabkoska żona cześnika szadkowsiego z Woli Krokockiej. Ceremonia zaś była dopełniona w kościele parafialnym Domaniewic w roku 1776.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1780 

Roku 1780, dnia 30 maja. Na mocy indultu wydanego przez Znakomitego oficjała łęczyckiego z dnia 22 bieżącego miesiąca, ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, kapłan w Dalikowie, Urodzonych Pana Józefa Kossobudzkiego ze wsi Futki wdowca i Annę Stanisłaską z Klichowskich także wdowę z Krzemieniowa, nie znajdując żadnych przeszkód zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Wielmożny Jan Kossobudzki podczaszy bracławski, Wielmożny Grzegorz Czarnecki wojski łęczycki, Wielmożny Antoni Szołowski łowczy malborski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1781 

Sarnów
Roku 1781, dnia 9. stycznia ochrzciłem urodzone dnia 2 bieżącego miesiaca, dziecko Wielmożnego Antoniego Szołowskiego i Rozalii z Rupniewskich łowczych marienburskich, małżonków tej parafii, któremu nadałem imiona Emilia Genowefa i Marcjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Magnuski z Krzemieniewa i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1782 

Krzemieniów
Roku 1782, dnia 12 lutego. Ja kierownik tego kościoła ochrzciłem z wody święconej dziecko Urodzongo Teodora Strzeleckiego i Marianny ze Zdychowskich, małżonków, któremu nadałem imię Konstancja. Ceremonia zaś była dopełniona 1 października w kościele parafii kwiatkow?. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Mniewski i Wielmożna Jadwiga z Ociosalskich jego żona z Pioronowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1786

Lubocha
Roku 1786, 9. lutego. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan ? łęczycki, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 23. stycznia dziecko Wielmożnego Kazimierza Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego i Anny z Terawskich, małżonków, któremu nadałem imiona Józef, Joachim i Rajmund. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki z Wielmożną Marianną Dąbrowską żoną nieżyjącego Wielmożnego Stefana Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego. Z drugiej strony Wielmożny Stanisław Terawski i Wielmożna Konstancja ?ecka z Krzemieniowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1788

Krzemienica
Roku 1788, dnia 16. stycznia oddała ducha Bogu Wielmożna Franciszka z Korytkowskich Wyrzykowska cześnikowa inowłodzka lat 91 w zgodzie z matką kościołem, jej ciało dnia 21 stycznia zostało pochowane w kościele dalikowskim przeze mnie przed ? miejscowego proboszcza, wyspowiadana i pokrzepiona eucharystią.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1788

Dalików.
Roku blisko upływającego 1788, dnia 25. października. Ja jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej w kruchcie, urodzone dnia 15. bieżącego miesiąca dziecko Urodzonych Wiktora i Rozalii ze Stępowskich Szołowskich obecnie mieszkańców Dalikowa, któremu nadałem imię Jan Kanty. Ceremonię dopełniłemw roku 1793 dnia piątego czerwca, przy której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marcin Miniszewski dziedzic dóbr Krzemieniewa i Wielmożna Marianna z Garbowskich Wardęska wojska łęczycka, dziedziczka z Dalikowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Krzemieniew
Roku 1791, dnia 3. marca, Wielmożny Jan Feliks Wyrzykowski lat 91, dziedzic dóbr Krzemieniewa, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu wyspowiadany przeze mnie ? Józefa Oleszyńskiego proboszcza katowickiego? przed trzema tygodniami. Pochowany w grobowcu pod ołtarzem sw. Anny.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Krzemieniew
Roku 1791, dnia 3. marca, Wielmożny Jan Feliks Wyrzykowski lat 91, dziedzic dóbr Krzemieniewa, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu wyspowiadany przeze mnie ? Józefa Oleszyńskiego proboszcza katowickiego? przed trzema tygodniami. Pochowany w grobowcu pod ołtarzem sw. Anny.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Krzemieniew.
Roku 1791, dnia 21. października. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, proboszcz w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 19. tego miesiąca dziecko Wielmożnych Marcina i Marcjanny Miniszewskich zastępcy dowódcy wojsk, któremu nadałem imiona Piotr z Alcantary i Jan Kanty. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Krajewski alumn szkoly województwa łęczyckiego z domu plebana i Urodzona Domicela z Małachowskich Biskupska z Brudnowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1794

Dalików

Roku 1794, dnia 2 listopada. Ja jak wyżej ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Wielmożnych Władysława i Marianny z Garbowskich Wardęskich wojskich łęczyckich, małżonków, któremu nadałem imiona Tadeusz, Leonard i Karol. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radlicki łowczy raw? z Wielmożną swoją żoną. Asysta Wielmożny Marcin Miniszewski z Krzemieniowa i Wielmożna Barbara córka Wielmożnego Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1819 nr 145

(Dalszy ciąę Listy zbiegłych Popisowych)
z Obwodu Łęczyckiego.
(...) 22 gi Marcin od Marek Kaźmierczak, z Gminy Krzemieniewa, ma lat 25, wzrostu stóp 5, cali 8 twarzy ściągłéy, oczów niebieskich, nosa miernego, włosów ciemnych, czoła niskiego. (...) 

Kurjer Warszawski 1872 nr 151


Dnia 8 go czerwca we wsi Dalikowie, powiecie łęczyckim, burza z gradem wywróciła dom miesakal i stodołę zniszczywszy przytem zasiewy. Straty wynoszą około 7,500 rubli; włościanie sąsiednich wsi Krzymieniewa, Władysławowa i Złotnika, ponieśli w zasiewach strat na summę przeszło 4,000 rubli.  

Dziennik Warszawski 1872 nr 196

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
I teraz także, tak samo jak w maju, oprócz pożarów, srożyły się burze i gradobicia, które były tym razem o wiele dotkliwsze, albowiem zboża, owoce i ogrodowizny były już na dojrzewaniu, tak, iż szkody zrządzone w polach nie dawały się naprawić. Gradobicie w czerwcu ominęło dwie tylko gubernje, warszawską i kielecką, lecz w pozostałych ośmiu gubernjach zarządziły wszędzie wielkie spustoszenia. A mianowicie: grad wytłukł w polu zboża ozime i jare: 27 maja, w gubernji kaliszskiej, w pow. łęczyckim, w majątku p. Wardeńskiego na 6,000 rs.; we wsiach Dalikowo, Krzemieniewo, Władysławowo i Złotniki


Dziennik Warszawski 1873 nr 167

N. D. 4673. Wójt Gminy Dalików w powiecie Łęczyckim.
Podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 18 (30) Sierpnia r. b. będzie sprzedaną przez publiczną licytację we wsi Krzemieniowo osada mórg 17 prętów 150 i budowli składające się poczynając od rs. 750 in plus. Mający chęć nabycia niech się zgłosi w oznaczonem miejscu terminie.
Warunki licytacyjne mogą być w każdym czasie w urzędzie gminnym przejrzane.
Dalików d. 27 Lipca 1873 r.

Poradnik dla Handlujących oraz dla Gospodyń i Mniejszych Posiadaczy Rolnych 1891 nr 13

Pożary. W kolonji Krzemieniew w powiecie łęczyckim od pęknięcia komina zgorzał dom drewniany włościanina Jungowskiego, ubezpieczony na 350 rubli.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Antonim Cyrulińskim, współwłaśc. 55 mórg z maj Krzemieniew i właśc. os. Nr 7 w maj. Zdżychów, pow. Łęczyckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
4. 6. 1928 L. B. P. 3655 Kółko Rolnicze w Krzemieniewie, gm. Dalików, pow. Łęczycki.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 42

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 18 lutego 1929 r. obwieszcza, że na skutek podania Heleny Betke, zamieszkałej w Konstantynowie, przy Placu Wolności Nr. 10, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Adolfa Betke za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Adolfa Betke, męża petentki, a syna Wilhelma i Wilhelminy z Arend­tów, urodzonego w Krzemieniewie pow. łęczyckim gm. Dalików, w dniu 14 maja 1885 roku, ostatnio zamieszkałego w Konstantynowie przy ul. Plac Wolności Nr. 8, obecnie po powołaniu go w 1914 r. do wojska ro­syjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Adolfa Betke po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1194/28.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 99

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, mający kancelarję w gmachu tegoż sądu, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci następujących osób:
2) Tomasza Jasińskiego, właśc. działki ziemi o przestrzeni 15 morg. ze składu majątku Krzemieniew, pow. łęczyckiego, zapisanej w II dziale wykazu hipotecznego pod Nr. 27 — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 czerwca 1931 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej notariusza, celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2430 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Krzemieniewie, pow. Łęczycki z dn. 21. VII. 1930 r. L. II. AP. 4611.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 96

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwie­szcza, że w dniu 5 lutego 1932 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Jana Mamińskiego, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Krzemieniew, gminy Dali­ków, powiatu łęczyckiego, województwa łódzkiego, stanowiącego wła­sność Juljana i Bronisławy małżonków Górniaków, Marjanny Jasiń­skiej, Jadwigi-Józefy Jasińskiej i Amelji z Komiczów Skalskiej.
Nieruchomość ta składa się z dwóch działek gruntu, zapisanych pod Nr. 27 działu drugiego wykazu hipotecznego majątku „Krzemie­niew", przyczem każda z działek zajmuje powierzchnię 15 morg., czyli razem 30 morg., podług opisu sporządzonego w dniu 24 września 1931 roku; na działkach powyższych znajdują się: 1) mury z kamienia wapiennego, po spalonym domu oraz 2) mury z kamienia polnego i gliny, pozostałe po spalonej oborze.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości za dług Juljana i Bronisławy małż. Górniaków, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Kaliszu, oraz obciążona jest na współwłasności małżonków Górniaków: 1) obowią­zkiem wydawania alimentów na rzecz Heleny i Marjanny Jasińskich, 2) ostrzeżeniem na kwotę 3.200 zł., i 3) zaległemi podatkami na kwotę 688 złotych 11 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 4.500 złotych, a za­mierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie 450 złotych.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 10

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 30 listopada 1931 roku, obwie­szcza, że na skutek podania Franciszki Betke, zamieszkałej w Konstantynowie, PI. Wolności 7, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Rudolfa Betke za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Ru­dolfa Betke, męża petentki, a syna Wilhelma i Wilhelminy z domu Arndt, urodzonego we wsi Krzemieniew, gm. Poddębice, w dniu 1/13 maja 1880 roku, ostatnio zamieszkałego w Konstantynowie PI. Wolności 7, powołanego w 1914 r. do szeregów armji rosyjskiej, obecnie niewiado­mego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opubli­kowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pl. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Rudolfa Betke, posia­dają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1211/31.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 14

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 11 października 1932 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Jana Mamińskiego, sprzedaż z publicznej licytacji w drugim terminie nieruchomego majątku, położonego we wsi Krzemieniew, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność Juljana i Bronisławy małż. Górniaków, Marjanny Jasińskiej, Jadwigi - Józefy Jasińskiej i Amelji z Komiczów Skalskiej.
Nieruchomość ta składa się z dwóch działek gruntu, zapisanych pod Nr. 27 działu II wykazu hipotecznego majątku „Krzemieniew", przyczem każda z działek zajmuje powierzchnię 15 mórg, czyli razem 30 mórg, podług opisu, sporządzonego przez b. Komornika A. Gałczyńskiego w dniu 24 września 1931 roku; na działkach powyższych znajdują się: mury z kamienia wapiennego po spalonym domu oraz mury z kamienia polnego i gliny, pozostałe po spalonej oborze.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, za dług Juljana i Bronisławy małż. Górniaków, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Kaliszu, oraz obciążona jest na współwłasności małż. Górniaków: 1) obowiązkiem wydawania alimentów na rzecz Heleny i Marjanny Jasińskich, 2) ostrzeżeniem na kwotę zł. 3.200 z %% i kosztami i 3) zaległemi podatkami na kwotę złotych 901 gr. 36.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy szacunkowej zł. 4.500, jednakże w trybie art. 1182 U. P. C., jako w drugim terminie, nieruchomość ta może być sprzedaną nawet poniżej ceny oszacowania, lecz nie poniżej 2/3 szacunku t. j. zł. 3.000, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 450.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:

(—) I. Hermanowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
11. Krzemieniew, obejmującą wieś Krzemieniew.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Gazeta Świąteczna 1937 nr 2937

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE. Ś. p. Stanisław Forysiak, stały czytelnik Gazety Świątecznej od roku 1905-go, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 1-go listopada 1936 roku we wsi Krzemieniewie w powiecie łęczyckim. Żył lat 68. Był to człowiek wielki nietylko wzrostem i silną budową, ale i cnotami. Głęboko pobożny i cichy, do każdego jednak umiał stosownie się odezwać. Tak światłych i nawskroś prawych ludzi, jak on, teraz coraz mniej się znajduje między nami. W obowiązkach swych był nadzwyczaj pilny, wykonywał wszystko ściśle w oznaczonym czasie. Był rolnikiem i pracował z poświęceniem w różnych zrzeszeniach społecznych. Pozostawił stroskanych: żonę, 4 córki i czterech synów, którzy proszą spółczytelników o westchnienie do Boga za duszę ukochanego Ojca.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
2) Stanisławie Forysiaku, zmarłym w dniu 2 listopada 1936 r. we wsi Krzemieniew, właścicielu działki nr 10, o pow. 2 dzies. 1350 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 8 wykazu hipotecznego Folwark Antoniew, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 11;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 661/38.Echo Łódzkie 1938 luty

POD ŁĘCZYCĄ. ŁĘCZYCA. 11. 2. - We wsi Krzemieniew pod Łęczycą powstał gwałtowny pożar w zagrodzie Macieja Krawczyka. Spłonęła całkowicie stodoła ze zbiorami oraz szopa z narzędziami rolniczymi. Straty ogólne wynoszą 2.000 zł. Wskutek silnego wiatru ogień przerzucił się na zabudowania Jadwigi Kabacińskiej, które spłonęły doszczętnie za wyjątkiem domu mieszkalnego. Ogień zniszczył stodołę ze zbożem, narzędzia rolnicze i oborę. Straty przekraczają 2 tysiące zł.


Dziennik Łódzki 1969 nr 43


W Krzemieniewie, pow. Poddębice, prawdopodobnie od zwarcia przewodów elektrycznych spłonął dach na budynku mieszkalnym Jerzego G.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza