-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Kraszyn

Zajączkowski: 
Kraszyn -pow. poddębicki
1) 1298 kop. XVI w., Ul. DKM 60 s. 233: Craszino, Crayszino - villa. Władysław Łokietek zatwierdza ugodę zawartą między kap. kruszwicką a Jarosławem z Kretkowa w sporze o wś C. tej treści, ze Jarosław odstąpił kap. Kretków, a ponadto: Iniunxit eciam eidem ville partem de C. cum parte gay versus villam, que Klenszhe vulgariter nuncupatur, z której to części wsi C. kap. zrezygnowała na rzecz Jarosława i jego synów. 2) 1393 T. Sir. I f. 49: Crassino - Syman de C. 3) 1398 T. Sir. II f. 41: Craszino - Wenceslaus de C. 4) 1399 Hube, Zbiór Sier. 161: Craszino -Albertus de C.
5) XVI w. Ł. I, 385: Cruschyn, Craschyno - villa, par. Wierzchy, dek. i arch. uniejowski. 6) 1552-1553 P. 247: Krassyn - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 7) XIX w. SG IV, 650: Kraszyn- wś i folw., par. i gm. Wierzchy, pow. sieradzki.
Uwagi: treść dok. z 1298 wzbudza liczne wątpliwości dotyczące wspomnianych w nich miejscowości. Kretków występuje w Wielkopolsce (Ł. II, 25; P. XII, 121; SG IV, 665) oraz w formie Kretkowo na Kujawach (SG IV, 665, u Ł. i P. brak). Tak samo Klenszhe trudne do zidentyfikowania. Istnieją również różne miejscowości o podobnej nazwie: Klęk (v.) w pow. brzezińskim oraz Klęcz, dawniejszy Tuklęcz nad Widawką pod Restarzewem (Ł. I, 464; P. 170, 178, 216; SG IV, 142), ponadto Ł. (II, 487-488) wym. Tuklęcz w par. Witonia pod Łęczycą, określając go jako pustkowie. Natomiast miejscowość o nazwie Kraszyn jest jedna; leży ona w par. Wierzchy. Wspomniany dok. świadczy więc o jej istnieniu w 1298 r., o ile oczywiście nazwa nie została w tekście przekręcona. Zaznaczyć należy, że Koz. (I, 203) nie odnosi zapisu z 1298 r. do K. w par. Wierzchy.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kraszyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kraszyn, parafia wierzchy, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Pstrokonski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kraszyn, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Wierzchy, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 73, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Kraszyn, wś, folw., pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Sieradza 28 w. Wś ma dm. 5, mk. 122, folw. zaś dm. 3, mk. 6. Por. Chodaki.

Spis 1925:
Kraszyn, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 95. Mężczyzn 42, kobiet 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 95. Podało narodowość: polską 95.

Wikipedia:
Kraszyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W dawnych dokumentach pojawiają się też wersje nazwy Krasin bądź Krasino, które być może odnoszą się do tej miejscowości. Na podstawie tego można by przypuszczać, że z Kraszyna wywodził się z szlachecki ród Krasińskich zamieszkujących w ziemi sieradzkiej. W 1608 przynajmniej połowa Krasina (Krasino) należała do Gabriela Krasińskiego i jego żony, Zofii z Zaborowskich. W 1647 część Krasina (Krasin) należała do Jana Skotnickiego i jego żony, Anny z Grzymisławskich (użyta forma -Krasin). W 1781 dziedzicem Kraszyna był Józef Pstrokoński herbu Poraj, cześnik inowłodzki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1606

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 17 września w niedzielę, był przeze mnie Jana Skromnicę obecnie wikarego parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetngo Jakuba Karchowskiego i Hanny, małżonków obecnie mieszkających we wsi Pietrachy, urodzony 13 tego miesiąca, któremu zostało nadane imię Stanisław, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Sebastian Schadeko pleban w Zadzimiu i Szlachetna panna Jadwiga Krasińska córka Szlachetnego ? Krasińskiego z Kraszyna.


Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1657

Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 lipca. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt w kościele św. Małgorztay, wikary i mansjonarz nie znajdując żadnych przeszkód potwierdził małżeństwo między Szlachetnym Panem Mikołajem Stokowskim a Szlachetną Panią Anną Zwiastowską wdową ze wsi Górki. Świadkowie Szlachetny Pan Albert Malski ze wsi Kraszyn, Pan Stanisław Piasecki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1749

 Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 27. kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Jana Masłowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Spinek i Urodzona Joanna Komornicka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1755

 Kraszyn.
Roku, jak wyżej. Dnia 10. października. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Brygida i Justyna, córkę Urodzonych Antoniego i Rozalii Chobrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Agnieszka z Mokrskich Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1765

 Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 29. listopada zmarł Urodzony Antoni Rossowski., opatrzony sakramentami, pochowany zostal przy drzwiach. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1768

 Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 27. stycznia oddała ducha Bogu Urodzona Marianna Zdzenicka w przymierzu z Matką Naszą Kościołem, ... opatrzona świętymi olejami, wiatykiem, ciało jej złożone zostało koło drzwi.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1768

 Kraszyn
Roku jak wyżej, dnia 29. kwietnia, ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone 18 tego [miesiąca] dziecko pracowitego Macieja i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jan Kanty, Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński i Urodzona Zofia Duninowna.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1768

Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15. listopada zmarło w domu swego ojca dziecko imieniem Honorata, córka Urodzonego Józefa Pstrokońskiego jeden rok mająca w przymierzu z Matką Świętą Kościołem, pochowana została przy drzwiach.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1769

 Kraszyn
Roku 1769, dnia 4-go kwietnia. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz Wierzchów, ochrzciłem urodzone dnia 3. tego miesiąca dziecko Urodzonych Józefa Pstrokońskiego i Wiktorii, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Izydor, Wojciech i Wincenty Ferrariusz. Ceremonia zaś zostałą dopełniona 2-go maja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz [K]ossowski chorąży orłowski i Wielmożna Anna z Siemianowskich Mogilnicka starościna nieszawska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1770

Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia 9-go lutego, zakonnik Maciej zakonu św. Franciszka Robotników Obserwantów ochrzcił urodzone tego samego dnia dziecko Urodzonych Józefa i Wiktorii Pstrokońskich, któremu nadał imię Gabriel, przy ceremonii zaś dodane były dwa imiona Ignacy i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Leśniewski i Małgorzata jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1773

 Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go października ochrzciłem urodzone dnia 5-go tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych Józefa i Wiktorii Pstrokońskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Placyd i Brunon. Ceremonia była 30. października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Feliks Złotnicki łowczy szadkowski i Wielmożna Krystyna Gołembowska skarbnikowa graniczna sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1774

Kraszyn
Roku Pańskiego 1774, dnia zaś 26. lutego, dziecko imieniem Teodozja lat dwa, córka Urodzonego Pstrokońskiego w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddała ducha Bogu. Ciało jej pochowane zostało w drzwiach.

Gazeta Warszawska 1804 nr 57

Człowiek imieniem Jozef Zdonowicz, ktory począwszy służbę swą za kuchcika umnie, podczas liczenia 100,000 zł: Pol: w domu Lewina Bankiera Kaliskiego, skradł worek złota Hollenderskiego samego, dukatów 995 i z temi; d. 30 Czerwca a. c. uciekł z Kalisza. Człowiek ten Jozef Zdonowicz z Poznańskiego iest rodem, ma lat 17: biały, pociągłey twarzy y z nosem długiem chuderlawy wzrostu marnego ieszcze, głowy dużey z postrzyżonemi włosami białemi, wargi i oczy duże, spencerek z sukna granatowego , leybik w paski niebieskie materyikowy, spodnie długie pomerańczowe nankinowe, buty z cholewami długiemi poddarte, cienki chibitny w sobie. Ktoby takiego zbiega bez testymonii będącego schwytał i dostawił go do Wsi moiey Kraszyna w Sieradzkim Woiewodztwie a Powiecie Szadkoskim sytuowaney, a z tego powodu, i skradzione czerw, zł: 995. wydałyby się, odbierze czerw: zł: 100. nadgrody.

Gazeta Warszawska 1825 nr 78

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 25 Czerwca r. b. o godzinie 3ciey po południu, w Mieście Woiewódzkiem Kaliszu przed W. Franciszkiem Bajerem, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie wsi Kraszyna z przyległościami Zwiasty i folwarkiem przy wsi Górkach położonym, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położoney. Wieś ta czyniła roczney dzierżawy 1505 zł. Pol. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać ma do tegoż terminu 1828 roku. — W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 roku.
J. Słowikowski.

Gazeta Warszawska 1828 nr 118

Dobra Chodaki część A. i B., do których należą Kruszyn i Zwiasty z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, położone w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, wypuszczone zostaną w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od S. Jana 1828 do tego czasu 1831 r. Termin licytacyi do wydzierżawienia Dóbr Kruszyna i Zwiastów oznaczony został na dzień 12 Czerwca 1828 roku, Dóbr Chodaki części A. i B. na dzień 13 Czerwca 1828 r. w mieście Powiatowem Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim, Rejentem Powiatu Szadkowskiego, w iego Kancellaryi, rozpoczynaiąc zawsze o godzinie 11stey zrana. Z Dóbr Kruszyna i Zwiastów płacono w ostatnim roku dzierżawnym 1530 zł: Pol: roczney dzierżawy, z Dóbr Chodaków części A. i B. cena roczney dzierżawy niewiadoma.
W Kaliszu dnia 24 Kwietnia 1828 r.
Stanisław Markowski
Komornik Tr: Cyw: Woi: Kaliskiego.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewodztwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Kraczyn z przyległością Zwiasty w powiecie Szadkowskim, obwodzie Sieradzkim sytuowana, przez licytacyą publiczną dnia u czerwca r. b. przed Wnym Wincentym Kobyłeckim Reientem powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku w kancellaryi iego o godzinie 10 zrana rozpocząć się maiącą, na lat 3 od Sgo Jana chrzciciela r. b. podług warunków u tegoż Reienta przeyrzeć się mogących, wydzierżawioną będzie. — Wieś ta przynosiła dotąd roczney dzierzawy około 2500 złp. — Co podaie do publiczney wiadomości. Kalisz d. 23 kwietnia 1831 r. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 121

(N. D.2600) Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Stosownie do art. 682 Κ. Ρ S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Jana Chryzostoma Ignacego 3-ch imion Szaniawskiego dzierżawcy dóbr Chodaki, w tychże dobrach Chodaki Okręgu Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w mieścieGubernialnem Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego, Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14, 500 aktem zajęcia przez Stanisława Jackowskiego Komornika Sądowego, w dniu 8 (20) Kwietnia 1844 r. spisanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia DOBRA ZIEMSKIE CHODAKI części A. i B. składające się z folwarku i wsi zarobnéj Chodaki A. i В z folwarku i wsi zarobnéj Kraszyn, z przyległością Zwiasty, karczmy Wygoda zwanéj pod wsią Górki Zadzimskie stojącej, oraz z gruntów w tejże wsi Górki Zadzimskie znadujących się, a do dóbr Chodaki resp do wsi Kraszyna i Zwiasty należących, dawniej Zwiastowszczyzna zwanych, z wszystkiemi przyległościami użytkami i dochodami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiéj Gminie Kraszyn położone, sukcessorów niegdy Józefa Madalińskiego, to jest:
a. Sobestyana Madalińskiego dzierżawcy dóbr Wiethininie, w tychże dobrach Wiethininie Okręgu Wartskim.
b. Bolesława Chrzanowskiego nieletniego przy swym ojcu i głównym opiekunie Grzegorzu Chrzanowskim, z własnych funduszów utrzymującym się, w mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkających dziedziczne, obejmujące rozległości wedle pomiaru przez Jeometrę Łukasza Chmielińskiego sporządzonego, w szczególności:
Wieś Chodaki A. i B. mórg 816, pr. kw. 251; grunta należą do klassy III IV i V, w której to rozległości bór sosnowy zajmuje mórg 318; nieużytki mórg 13, pr. kw. 95; oprócz tego kontrowers z dobrami Zygry obejmuje mórg 5, pr. kw. 2; łąka którą proboszcz parafii Wierzchy sprząta morga 1, pr. kw. 150; zaś wieś Kraszyn i Zwiasty, zajmuje rozległości mórg 472. pr. kw. 109, których grunta należą do klassy II III i IV, razem więc dobra Chodaki, Kraszyn i Zwiasty jako łączne z kontrowersem i łąką xiężą, obejmują włók 43, mórg 5, pr. kw.212, miary nowopolskiej.
Nakoniec grunta w Górkach Zadzimskich będące, klassy II i III, a do dóbr obecnych należące, szczegółowo w akcie zajęcia opisane, zajmują mórg 28, pr. kw. 29, miary nowopolskiej.
W dobrach tych inwentarza gruntowego dworskiego oraz fabryk i zakładów niema żadnych, jedynie tylko po dwóch spadłych gospodarzach Extrahent Szaniawski, odebrał parę wołów, parę koni, krowę, wóz bosy, żelaztwo płużne i od radła, siekierę, kosę i sierp.
W kuźni w Chodakach jest kowadło, szparag i miech kowalski.
Włościan pańszczyznę robiących jest:
A. We wsi Chodakach:
Zagrodników 6 posiadających załogę, którzy robią po 3 dni w tydzień sprzężajem lub ręczno: na daninę dają po kapłonie i jaj 30, komorników 14, z których 9 robią po 3 dni, 4 po 2 dni, а 1 po dniu ręcznej pańszczyzny na tydzień.
B. W e wsi Kraszynie:
Komorników 12, z których 10 odrabiają każdy po 3 dni, 1 zaś po 2 dni, a 1 po dniu 1 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
C. W karczmie Wygoda:
Komorników 2, z których 1 robi 3 dni, a drugi dni 2 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
Oprócz tego zagrodnicy i komornicy powyżsi odrabiają i odbywają tłuki w żniwa, i inne powinności w akcie zajęcia wyszczególnione.
Komornicy mają jedni nadane sobie role a drudzy biorą kopczyznę ze dworu.
Czynszownicy niestali są:
Wilhelm Kowalski karczmarz w Chodakach, i Wojciech Siciński w Kraszynie.
Zabudowania dworskie i wiejskie w dobrach zajętych znajdujące się, które są w akcie zajęcia opisane, wszystkie są z drzewa budowane.
Nadmienia się tu, iż dobrom Chodaki służy wolność pasania inwentarzy na territorium ościennej wsi Dzierążny szlacheckiej, niemniej części we wsi Górkach, służy także wolność pasania na pastwiskach we wsi Górkach będących. Zastrzeżone jest także w akcie zajęcia, dochodzenie całości granic i praw wszelkich, jakie części w Górkach służą.
Z dóbr tych, wieś Chodaki zostaje w dzierżawnej possessyi Jana Chryzostoma Ignacego Szaniawskiego dopóty, dopóki mu summa 36,000 złp. w dziale IV pod Nr. 6 umieszczona, wypłaconą nie będzie, a zaś wieś Kraszyn Zwiasty i grunta w Górkach, zostają bez dzierżawcy, dla tego też nad takowemi, aż do czasu przedaży zaprowadzoną została administracya w osobie Walerego Kruszewskiego w Kraszynie zamieszkałego.
Akt zajęcia wyż z daty powołanéj, Waleremu Kruszewskiemu ustanowionemu Administratorowi Janowi Szaniawskiemu Wójtowi Gminy Kraszyn, i Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniach 10 (22) Kwietnia i 29 Kwietnia (11 Maja) 1844 r. wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystéj tych dóbr w dniu 9 (21) Maja 1844 r. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego, w dniu 11 (23) t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą popiera Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału tegoż, u którego jak również w Biurze Pisarza Trybunału, warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień, każden z interessantów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży, oraz zbioru objaśnień na audyencyi publicznéj Trybunału tutejszego, w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) r. b. o godzinie 10-éj z rana nastąpi.
Kalisz dnia 12 (24) Maja 1844 r.
Fr. Wołowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 134

(N. D. 3458). Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na skutek wyroku Trybunału tutejszego w dniu 23 września (5 Października) 1866 r. z powództwa Ignacego Szaniawskiego, przeciwko Janowi Chryzostomowi Szaniawskiemu w imieniu własnym, oraz jako głównemu opiekunowi nieletnich Kunegundy, Korneli, Józefa, Stefana, Jana Kantego i Alfonsa, z niegdy Eufrozyną z Kruszewskich spłodzonych dzieci, i Erazmowi Głuchowskiemu, powyżej wymienionych nieletnich przydanemu opiekunowi, tudzież Romanji Szaniawskiej, Pełnoletniej i Helenie z Szaniawskich Wojciecha Głuchowskiego żonie zapadłego, sprzedane będą temczasowo w dniu 5 (17) Lipca r. b. o godzinie 4 z południa przed W. Gawlikowskim Sędzią delegowanym, w miejscu Posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu wydziału I dobra ziemskie Chodaki i Kraszyn, oraz Górki Zadzimskie w Okręgu Szadkowskim Powiecie Łackim położone w dwóch oddziałach, mianowicie w oddziale I. dobra Chodaki i Kraszyn a w oddziale II. dobra Górki Zadzimskie. Vadium do I Oddziału ma być złożone rs. 4,500. a do II. rs. 2,500, dalsze warunki i zbiór objaśnień przejrzane być mogą u podpisanego Patrona sprzedażą dyrygującego
Kalisz d. 25 Maja (6 Czerwca) 1867 r.
Franciszek Modrzejewski.

Dziennik Warszawski 1876 nr 18

N. D. 379. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca)1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonego, następujące dobra ziemskie za zaległości w ratach Towarzystwu należnych wystawione są, na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w M. Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
3. Dobra Chodaki, części A B, do których należą Kraszyn i Zwiasty z wszystkiemi przyległościami w O-gu Szadkowskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1,245 kop. 78, vadium do licytacji rs. 2000, licytacja, rozpocznie się od sumy rs. 21,552, termin sprzedaży d. 4 (10) Sierpnia 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 10,089 kop. 3, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Teodorem Kuszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rojentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 215

Dnia 1 lipca we wsi Kraszvn, pow. Sieradzkiego, 12-letnia Marjanna Tomczyk, kąpiąc się w stawie, utonęła.

Gazeta Kaliska 1904 nr 240

Wypadki. Na wspólnem pastwisku, we wsi Kraszyn, pow. sieradzkiego, włościanin Józef Dorcz, chcąc przeszkodzić drugiemu włościaninowi w przejeździe naładowanym wozem, wpadł pod konie i od poniesionych potłuczeń wkrótce zmarł.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 11

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 25 maja 1932 r. Nr. 7a/40/Sr.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Kraszyn.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 maja 1932 r. zostało wydane przez Ministra Reform Rolnych orzeczenie, utrzymujące w mocy orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 7 stycznia 1932 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Kraszyn, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
Za Prezesa
(—) K. Jaroński
Inspektor Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
11. Kraszyn, obejmującą: wieś Kraszyn, kolonję Krucice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1972 nr 278

Autobus PKS wpadł na ciągnik
Poważny wypadek pod Poddębicami
Wczoraj około godz. 17.20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego na szosie w miejscowości Praga pod Poddębicami. Przyczyny tego wypadku nie są jeszcze w pełni wyjaśnione. Wiadomo tylko, że na ostrym zakręcie szosy rejsowy autobus PKS uderzył w ciągnik wiozący tzw. dłużycę drzewną.
Skutki tego karambolu były fatalne. Dłużyca dosłownie rozpruła wnętrze autobusu wypełnionego pasażerami. Rannych i to bardzo poważnie, zostało kilka osób. Na miejscu wypadku niemal natychmiast zjawiły się trzy karetki ze stacji pogotowia Ratunkowego w Poddębicach. Niedługo potem przybyły dalsze z Woj. Stacji Pogotowia w Zgierzu. Natychmiast zabezpieczono niezbędną pomoc dla ofiar wypadku. Akcja ratunkowa trwała niemal godzinę i była bardzo trudna. W pewnym momencie trzeba było sprowadzić ciągnik, by rozerwać sczepione ze sobą pojazdy. Tylko w ten sposób można było uwolnić spod złomów żelastwa ranną konduktorkę autobusu. Spośród poszkodowanych w wypadku, sześć osób przewieziono natychmiast do szpitali. Dwie dalsze osoby odmówiły leczenia i na własne żądanie odwiezione zostały do domów. Kilku innym pasażerom autobusu udzielono pomocy na miejscu.
Konduktorka, której wydobycie z rozbitego autobusu nastręczało tyle trudności, odniosła stosunkowo niewielkie obrażenia. Jest to mieszkanka Łodzi, 22-letnia TERESA BEDNARKIEWICZ, zam. przy ul. Armii Ludowej. Stwierdzono u niej złamanie kości lewego śródręcza i kości strzałkowej prawej nogi. Przewieziona została do Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.
STANISŁAW RYBICKI, lat 29, zam. w Łodzi, ul. Inowrocławska, po badaniach zwolniony został do domu.
JAN JABŁOŃSKI, lat 35, zam. Łódź, ul. Wojska Polskiego, pozostał pod obserwacją lekarzy w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi.
26-letni MARIAN DĘBACKI, zam. Kruszyn, pow. poddębicki, znajduje się w szpitalu w Zgierzu.
Najcięższe obrażenia odnieśli 24-letni FRANCISZEK PIETRZAK — Choszczewa, pow. Sieradz. Oraz nie zidentyfikowany z powodu braku dokumentów MĘŻCZYZNA W WIEKU LAT 25. Stan obu jest bardzo ciężki. Lekarze bez przerwy toczą walkę o życie pacjentów.
(er)

Dziennik Łódzki 1974 nr 302


Godz. 17.30 Kraszyn pow. Poddębice. Z nieustalonych jeszcze przyczyn spaliły się 2 stodoły ze zbiorami, należące do Jana B. i Zdzisława K. W akcji gaszenia pożaru brało udział 7 jednostek OSP. Straty ok. 60 tys. zł. (jb)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza