-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Kłoniszew

Zajączkowski:
Kłoniszew-pow. poddębicki
1) 1390 T. Sir. I f. 13: Clomiszeuicze - Thomislaus de C. 2) 1391 T. Sir. I f. 27: Clonissewo - w zapisce sądowej wym. C.
3) XVI w. Ł. I, 374: Clonyschow - villa, par. Małyń, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 191: Clonyssow-par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552- 1553 P. 247: Kloniszow - w. szl., jw. 5) XIX w. SG IV, 188: Kłoniszew - wś i folw. nad Nerem, par. jw., gm. Krokocice, pow. sieradzki  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kłoniszew, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kłoniszew, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kokowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kłoniczek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 171, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Kłoniszew, wś i folw. nad rz. Ner, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń. Odl. 35 w. od Sieradza. Wś ma 29 dm., 304 mk., folw. zaś 6 dm., 19 mk. Folwark (z wsią Nowy-Świat) rozległy mr. 443; grunta orne i ogrody mr. 234, łąk mr. 34, pastwisk mr. 28, lasu mr. 29, nieużytki i place mr. 18; bud. mur. 1, drew. 11. Wieś Kłoniszew osad 37, z gruntem mr. 156; wś Nowy-Świat osad 3, z grunt. mr. 60.

Spis 1925:
Kłoniszew, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 33, folw. 2. Ludność ogółem: wś 197, folw. 35. Mężczyzn wś 89, folw. 12, kobiet wś 108, folw. 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 197, folw. 35. Podało narodowość: polską wś 197, folw. 35.

Wikipedia:
Kłoniszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KŁONISZEW, Zaborów, Busina, par. Małyń, p. poddębicki, spadkobierców Józefa Kokowskiego podczaszyca nowogrodzkiego: Busina – Inocentego, Zaborów – Kazimierza, Kłoniszew – Hipolita. Wieś i folwark nad Nerem. Wieś 29 domów307 mieszkańców, 156 mg, folwark 6 domów 19 mieszkańców, kolonia Nowy Świat osad 12, łącznie folwark i kolonia 443 mg ziemi. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, właścicielem jest Stanisław Skórzewski. (Kobyłecki 1823 k.24, SGKP t.4, s.188, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Październik
Ja, Kazimierz Frąckowicz proboszcz kościoła małyńskiego, ochrzciłem bliźnieta Szlachetnych Andrzeja Dzierzbickiego i Anny, małżonków z Bogudzic, którym nadałem imiona Albert i Urszula. Rodzicami chrzestnymi chłopca byli Wielebny Piotr Frąckowicz wikary i Szlachetna Dorota Sławińska z Zaborowa, dziewczynki zaś Andrzej Łodeński kierownik szkoły kościelnej w Małyniu i Marianna Górska z Kłoniszewa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1666

9 maj.
Ja Piotr Frąckowicz, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Pilchowskiego i Anny Marszewskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Bogusławski z Magnusów i Urodzona panna Anna Rogozińska z Kłoniszowa.


Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1734

Kłoniszew
Wydany
3? maja roku 1734 za moim pozwoleniem, Wielebny ojciec Gabriel Skrzyński, błogosławił małżeństwo Urodzonej Wielmożnej Anny z Kłoniszewa Skrzyńskiej z Urodzonym Mikołajewskim z Harbic parafii Kasmirz [Kazimierz?], poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami 1-szą w 4-tą niedzielę po święcie Paschy, 2-gą w 3-cią[?] niedzielę, trzecią koło ? świadkowie Stanisław i Jadwiga Skrzyńscy, Urodzona Wielmożna Poklękowska, Jaśnie Wielmożni Urodzeni Hieronim i Ignacy Skrzyńscy z ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Roku Pańskiego 1736 zmarł Urodzony Stanisław Skrzyński z Kłoniszewa lat plus minus osiemdziesiąt. Pochowany u ojców franciszkanów we wsi Zag?sniki.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Roku, jak wyżej, dnia 6-go ? zmarła Urodzona Jadwiga Skrzyńska z Kłoniszewa. Pochowana w kościele przed wielkim ołtarzem NMP z różańcem?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1737

Kłoniszew
Styczeń
Ja, proboszcz w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Sylwester i Stanisław Kostka, syna Urodzonego Stefana Mikołajewskiego i Anny ze Skrzyńskich Mikołajewskiej, prawowitych małżonków. Urodzony po śmierci swojej matki.Rodzicami chrzestnymi byli Adam Skrzyński tej samej Anny brat rodzony i panna Jadwiga Skotnicka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1741

Kłoniszew
Roku Pańskiego 1741, dnia 24 lipca. Ja brat Michał Bieniecki z Zakonu św, Franciszka Braci Mniejszych, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Marcina Jabkowskiego i Urodzonej Pani Katarzyny Jabkowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Pani Eleonora Timienocka i Urodzony i Wielmożny Pan Ignacy Skrzeński z ? kasztelan łęczycki.


Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1747

Kłoniszów
Dnia 4-go maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Marian, syna Wielmożnych Marcina Jabłkowskiego i Katarzyny z Mikolajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wiemożny Andrzej Dobek posesor dóbr Pieronowa i Wielmożna ze Starodworskich Hodakowska

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Kłoniszew
Dnia 24, tego samego roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Gertruda, córkę pracowitych Piotra Mackiewicza i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Stokowski i Urodzona Aleksandra z Bazanów Kiedrowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Kłoniszew
Roku jak wyżej, dnia 13 marca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Katarzyna, [córkę] Urodzonych Jana Kiedrowskiego i Aleksandry z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Hieronim Bezan dowódca straży miejskiej? i Agnieszka z Chlebowskich jego małżonka rodzice wymienionej Urodzonej Kiedrowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Kłoniszew
Roku Pańskiego 1752, dnia 28-go października. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego w Małyniu, małżeństwo Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Michala Kosowskiego regenta kowal? i panny Konstancji Bezanowej. Świadkami byli Wielmożny Stanisław Chlebowski zastępca dowódcy wojsk JKM i Rzeczypospolitej ?, Jan Chrzanowski i wielu innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Jeżew
25-go maja roku 1753. Ten sam ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Heleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Zakrzewski podczaszyc łęczycki i Urodzona Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Kłoniszew
1 listopad. Roku i dnia jak wyżej. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Franciszek Urodzonych Jana Kiedrowskiego i Aleksandry, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Michał Radoszewski stolnik gostyński poseł sieradzki i Trybunału Koronnego i Jaśnie Wielmożna Konstancja jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Kłoniszew
Dnia 21. listopada 1753. Ten sam, ochrzciłem imieniem Łukasz, syna pracowitych Michała i Marianny ogrodników, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wyrzykowski i Urodzona Marianna Bezanówna.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Kłoniszew.
7-go marca 1756 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka i Agnieszka, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Adam Rokossowski starościc bach? i Agnieszka Bazanowa babka dziewczynki.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Kwiecień
Kłoniszew
24. pożegnał świat Jaśnie Wielmożny Hieronim Bezan dowódca wojsk lat 80, opatrzony sakramentami, pochowany został w świątyni przy dużym kościele w Małyniu.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Październik
Łobudzice
Roku Pańsiego 1760, dnia 14 października po zrobieniu tego, co należało w uroczystej ceremonii chrztu syna imieniem Franciszek Jaśnie Wielmożnych Państwa Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Matką chrzestną była Jaśnie Wielmożna Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa z konieczności ceremonia niekompletna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Józef Cielecki skarbnik bielski i Salomea z Trepków Cielecka starościna prusinowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Małyń
19 marzec. Dnia tego samego jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami mianowicie Marian i Józef, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bacht? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Jan Bezan dowódca wojsk JKM i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa z synem mieszkającym w Kłoniszewie.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Magnusy
Dnia 19 kwietnia. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Agnieszka i Zofia, córkę Wielmożnych Państwa Melchiora Pniewskiego i Rozalii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Rokossowski starościc bach? i Agnieszka Bezanowa mieszkająca w dobrach Kłoniszewa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 187

(Ν. D. 4185) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj.
Do regulacyi spadków po:
l) Antonim Czyżewskim właścicielu dóbr Businy w Okręgu Szadkowskim, tudzież wierzycielu summ: 12900 rs. na dobrach Błaszkach, Gzikowie i Wilczkowicach w Okręgu Wartskim 3000 rs. na dobrach Kobyłczyce w Okręgu Częstochowskim i 900 rs. na dobrach Kłoniszewie A. i B. w Okręgu Szadkowskim zabezpieczonych. (…) wyznacza się termin na dzień 16 (28) Lutego 1845 roku przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej i z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 4 (16) Sierpnia 1844 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 216

(N. D. 4...56*) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2, po Franciszce z Suchorskich Kokowskiéj, co do summ: a) złp. 42,000 w dziale IV. pod Nr. 10; b) złp. 2000 w dziale IV. pod Nr. 7 na dobrach Kłoniszew lit. B. i tejże saméj summy złp. 2000 na dobrach Zaborowie w dziale IV. pod Nr. 8 wpisanych, tudzież: c) co do summy złp 5000 jako legatu przez Antoniego Czyżewskiego zrobionego, a w ewikcyi w dziale IV. pod Nr. 11 na dobrach Busina wpisanego mieszczącego się, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 5 (17) Kwietnia 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interesowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 7 (19) Września 1850 roku.
M. Basiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 164

(Ν. D. 3256) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Wojciecha Błaszczyka lat 32, liczącego ze służby za owczarka utrzymującego się pochodzącego ze wsi Kłoniszewa Okręgu Szadkowskiego, a następnie we wsi Zygrach mieszkającego z kąd w m-cu Czerwcu r. z. wydalił się nie wiadomo dokąd, abу się przed Sądem tutejszym do ogłoszenia wyroku Senatu w ciągu m-ca 1 stawił lub doniósł gdzie obecnie przebywa bowiem w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie.
Piotrków dnia 7 (19) Lipca 1852 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 194

(N. D. 4790) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Magdaleny Fryczyńskiej co do summy rs. 225 na dobrach Kłoniszewie A. z Ogu Szadkowskiego w dz. IV. pod N. 8 lit. f, zapisanej, na dobrach Kłoniszewie B. i Zaborowie się rozciągającej oraz co do summy rs. 356 k. 25 z dóbr Siedlątkowa, z Ogu Wartskiego spłaconej i wdepozycie Dyrekcyi Głównej Tow. Kred. Ziems. będącej
(…) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny, na d. 16 (28) Lutego 1856 r.
Kalisz d. 2 (14) Sierpnia 1855 r.
J. N. Zengteler.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 181

(N. D. 4043) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Dawida Zyttman wierzyciela summy rs. 450 na dobrach Kłoniszew, części lit. Α i Β. z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV. ad 3. wykazów ubezpieczonej, z większego kapitału rs. 1350 pochodzącej, oraz właściciela ostrzeżenia względem summy rs. 303, kop. 75 z procentem i kosztami na dobrach Kłoniszew części lit. A z Ogu Szadkowskiego w dziale IV ad 3. i pod nr 27 wykazu zapisanego, rozciągającego swe bezpieczeństwo i na dobrach Kłoniszew część Β. z tegoż Okręgu w dziale IV pod Nr. 3 i 18.
(…) Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 14 (26) Lutego 1858 r. przed sobą oznaczam.
Kalisz d. 29 Lipca (10 Sierpnia) 1857 r.
S. Rościszewski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 195

(Ν. D. 2844) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Κaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących,
5. Norbercie Kończykowskim właścicielu dóbr Czartek małych lit. В w Okręgu Wartskim leżących, oraz wierzycielu summy rs. 900 z procentem na dobrach Kłoniszew lit. A zahypotekowanej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na dobrach Kłoniszew lit. B obydwóch z Ogu Szadkowskiego. Do ukończena tych postępowań spadkowych, wyznacza się termin na d. 7 (19) Grudnia 1857 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 18 (30) Maja 1857 r.
E. Milewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 256

(N. D. 3889) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż po Józefie Truszkowskiej wierzycielce summy rs. 74 kop. 17 z procentem na dobrach Kłoniszewie Β. z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 9 w dziale IV. wykazu hypotecznego lokowanej, oraz właścicielce summy rs. 75 kop. 83, dawniej sposobem ewikcyi pod Nr. 11 i 12 w dziale IV. wykazu hypotecznego dóbr Busina z tegoż Okręgu stojącej, a obecnie z powodu spłacenia pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w depozycie Władz tego Towarzystwa znajdującej się, toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacyi tegoż spadku oznaczony jest termin na dzień 2 (14) Marca 1859 r. w Kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 2 (14) Sierpnia 1858 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 60

(N. D. 1550) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Franciszki z Kokowskich Rokossowskiej wierzycielki sum rs. 300 i rs. 225 dawniej na dobrach Kłoniszew z Ogu Szadkowskiego hypotekowanych następnie pożyczką Towarzystwa Kredytowego spłaconych, i w depozycie Władz Towarzystwa znajdujących się, otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin ostateczny pod prekluzją na d. 20 Września (2 Października 1865 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej..
Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1865 r.
Radca Dworu, Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1867 nr 39

(N. D. 837). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Ludwiki z Szeliskich Kokowskiej co do sumy rs. 4,500 na dobrach Kłoniszew A. z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanej. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 1 (13) Sierpnia 1867 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej Kalisz d. 19 (31) Stycznia 1867 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
13. Kłoniszew B. i Kłoniszew część A. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 395 k. 4, vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 6,122, termin sprzedaży d. 5 (17) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. J. T. Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 161

(Kronika pożarów). Według wiadomości otrzymanych z 10-ciu gubernij tutejszego kraju, w pierwszej połowie czerwca, miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
W gubernji kaliszskiej:
Dnia 3 (15) czerwca, (w pow. sieradzkim), we wsi Kłonidzewie stajnia zaasekurowana na 450 rs.

Kaliszanin 1875 nr 22

Dobra Kłoniszew z szadkowskiego, prze­szły na własność w tych czasach Lucjana Ko­kowskiego w szacunku 25,000 rs. Też same do­bra w 1826 r. szacowane były na rs. 6,999 kop. 90; w 1830 r. na rs. 7,500; w 1845 r. rs. 9,000, a w trzydzieści lat później wartość ich podniosła się o 16,000 rs.

Można z tego wnioskować o podnoszeniu się cen ziemi w naszych okolicach.

Dziennik Warszawski 1875 nr 223

N. D. 6895. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z powodu zaszłych śmierci:  
3. Stanisławy Kokowskiej panny współwłaścicielki sum rs. 3375 pod Nr. 2 rs. 3750 pod N. 5 i rs. 2000 pod N. 7 w Dziale IV wykazu hypotecznego dóbr Kłoniszew A. В. i okręgu Szadkowskiego zabezpieczonych, toczy się postępowanie spadkowe do uregulowania którego strony interesowane z prawami swemi w terminie daty 18 (30) Kwietnia 1876 r. w mej Kancelarji stawić się winny.
Kalisz d. 7 (19) Października 1875 r.
Teofil-Józef Kowalski, Rejent.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr. 2470 „Franciszek Spychalski", sklep rzeźniczy i kolonjalny oraz sprzedaż papierosów monopolowych we wsi Kłoniszew, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Franciszek Spychalski we wsi Kłoniszewie.

Rozwój 1920 nr 90

ś. p.
FELIKS WITUSKI
OBYWATEL ZIEMSKI
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 29 marca 1920 roku, przeżywszy lat 67.
Wyprowadzenie zwłok z Kłoniszewa do kościoła parafjalnego w Małyniu odbędzie się dnia 31 marca o godzinie 10 rano, poczem o godz. 11 nabożeństwo i złożenie zwłok tamże do grobów rodzinnych.
O smutnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych i przyjaciół w głębokim smutku pogrążeni
Żona i rodzina.
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Błażeju Jędrzejczaku, właśc. 5 mórg i współwłaśc. 5 mórg gruntu zapisanych pod Nr. 26, działu III, wykazu hip. maj. Kłoniszew A, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 45

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Katarzynie Andrzejczak, współwłaśc. 5 mórg gruntu z maj. Kłoniszów A, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 18 grudnia 1922 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 14 października 1925 r.
6725 „Antoni Włosiak", sklep kolonjalny w Kłoniszewie, gm. Kro­kocice, pow. sieradzkiego; właśc. firmy Antoni Włosiak, zam. w Kłoni­szewie.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8849. „Adam Lipiński" — sklep kolonjalno - spożywczy w Kłoniszewie, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Adam Lipiński, zam. w Kłoniszewie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21 września 1928 roku .
POSTANOWIŁ:
1) wniosek mieszkańców wsi Kłoniszew, gminy Krokocicie, powiatu sieradzkiego — z dnia 11 marca 1927 r., w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Kłoniszew, o obszarze około 99 ha,
b) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Kłoniszew, o obszarze około 12 ha, a należących do Tomasza Banasiaka, Marjany Ciecierskiej, Jakóba Andrzejczaka, Jakóba Dorcza ze wsi Kłoniszew i Józefy Kratkowej ze wsi Małyń,
c) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Kłoniszew, o obszarze około 4 ha, pozostających w szachownicy z gruntami wsi Kłoniszew i
d) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Małyń o obszarze około 2 ha, a należących do Andrzeja Pawęty ze wsi Kłoniszew.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 30 października 1928 roku.
Z p. Prezesa (-) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2557

Józefa Pawlakowa z Kłoniszewa, rezerwistka, poszukuje męża swego, Franciszka Pawlaka, który, wzięty do wojska na początku wojny, dotąd nie powrócił. Kto ma jakąkolwiek wiadomość o zaginionym, proszę zawiadomić Ks. Proboszcza parafji Małyni, p. Lutomiersk — Puczniew, w woj. Łódzkiem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
7. Kłoniszew, obejmującą: wieś Kłoniszew, folwark Kłoniszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 13

OBWIESZCZENIE SĄDU GRODZKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
z dnia 13 stycznia 1939 roku w sprawie Co 2/39.
Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli na zasadzie art. 10 Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 28 grudnia 1927 roku (Dz. U.R.P., poz. 22/28) o
uregulowaniu ciężarów i wierzytelności ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich, zawiadamia, że Urząd Wojewódzki Łódzki złożył do depozytu Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli obligacje 3% Państwowej Renty Ziemskiej na sumę nominalną 13.700 złotych w złocie oraz gotówką w kwocie 3.369 zł, 25 gr., stanowiące I ratę wynagrodzenia za przymusowo wykupioną na rzecz Państwa części nieruchomości ziemskiej „Kłoniszew lit. A. B.", położoną w gminie Krokocice, pow. sieradzkiego, b. własność Feliksa Wituskiego zamieszkałego w maj. Jeżew — Kłoniszew, gm. Krokocice, poczta Zygry.
Wierzyciele, szukający zaspokojenia z wynagrodzenia roszczeń w hipotece nieujawnionych, winni je zgłosić najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim pod rygorem, że w razie nie zgłoszenia, rozdział wynagrodzenia nastąpi według stanu ujawnionego w hipotece z pominięciem innych roszczeń, a roszczenia oparte- na prawie publicznym stracą uprzywilejowane pierwszeństwo i znaleźć będą mogły zaspokojenie tylko z reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli hipotecznych.
Sędzia Grodzki:

(—) St. Hechłacz.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza