-->

sobota, 25 maja 2013

Dobrogostowski Źreb

Zajączkowski:
Dobrogostowski Źreb -pole w Woli Łaskiej (v.) - pow. łaski
1) 1396 kop. XIX w, TP 3344 f. 210: Dobrogostowski Zrzeb - mansus agrorum. Albert z Krowicy, kasztelan lądzki, nadaje kośc. par. w Łasku (v.) unum mansum agrorum D. Z. ... cum pratis, aquis, cultis et incultis et omnibus singularumque singulis utilitatibus w Woli Łaskiej.
Uwagi: wg Ł. (I, 448) pleban łaski posiadał w Woli Łaskiej unum mansum agri et aream specialem cum horto ad ipsum laneum, nencnon et prata in octo locis, hincinde inter prata cmethonalia divisa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza