-->

czwartek, 30 maja 2013

Borki

Spis 1925:
Borki, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 25. Ludność ogółem: 145. Mężczyzn 71, kobiet 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 132, ewangelickiego 13. Podało narodowość: polską 145.

Wikipedia:
Borki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1906 nr 307

We wsi Borki, w pow. wieluńskim, spaliły się od podpalenia: dwa wodne młyny, dom mieszkalny, chlewy, obora i stodoła Emilji Wodzińskiej, ubezpieczone na 5010 rb.; straty w spalonych nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą około 1500 rb.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
2. Borki, obejmującą: wieś Borki. os. Mierzanówek.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1938 wrzesień

WIELUŃ, 22. 9. — We wsi Borki, pow. wieluńskiego pozostawiona bez opieki starszych, dwu i półletnia Kazimiera Osyda wpadła do dołu (glinianki) napełnionej wodą i utopiła się.
Nadmienić należy, że matka dziecka przebywa na robotach w Niemczech, ojciec zaś pozostawiwszy nieletnie dziecko bez opieki wyszedł z domu na pół dnia.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza