-->

piątek, 3 maja 2013

Antoniówka

Czajkowski 1783-84 r.
Antoniowka karczma, parafia grabno, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Popiel.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Antoniówka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Antoniówka,   kol., pow. łaski, gm. Wygiełzów, par. Grabno, ma 11 dm., 119 mk., 277 morg. włośc.

Spis 1925:
Antoniówka, wś, pow. łaski, gm. Wygiełzów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 151. Mężczyzn 64, kobiet 87. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 150, innego chrześc. 1. Podało narodowość: polską 150, inną 1.

Antoniówka, obecnie przysiółek w gminie Widawa.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 240

(N. D . 4777) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze cywilne i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, iżby na Jakóba Smażek v. Dworaczyka Komornika z hollendrów Krzywiec, następnie na kolonii Antoniówce w gminie Potoki Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, o kradzież prawnie poszlakowanego i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczne zwracały oko i wrazie ujęcia najbliższemu Sądowi pod strażą odstawić go rozporządziły, pomieniony Smażek ma lat 45, katolik, rodem z Osmolina, pozostawiwszy żonę i pięcioro dzieci potajemnie bez świadectwa wydalić się miał do gminy Guzów w Okręg Sochaczewski lecz i tam wynaleziony niezostał.
Tyniec pod Kaliszem dnia 18 (30) Września 1853 roku.
Sędzia Prezydujący, Radca Kollegialny,
Swierczyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7511. Na żądanie Aleksandry i Ludwika małżonków Szawłówskich, w mieście Warszawie zamieszkałych, przez Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu bronionych, i na zasadzie wyroków przez tenże Trybunał w Kaliszu wydanych, w dniu 15 (27) Września 1866 r., oraz w dniu 12 (24) Marca i w dniu 30 Kwietnia (12 Maja) 1868 r. przeciwko Edmundowi i Korneli małżonkom Dąbrowskim, oraz Antoniemu Chotkowskiemu w dobrach Patoki zamieszkałym, sprzedane będą przez publiczną sądową, w drodze działów licytacją, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającą należące do powyżej wymienionych osób, prawem niepodzielnej własności, dóbr ziemskie Patoki, w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej położone, przed W-ym Starczewskim Józefem delegowanym Sędzią tegoż Trybunału.
Dobra te składają się z folwarku Patoki, będącego przedmiotem obecnej sprzedaży należące zaś do nich wieś Patoki, oraz kolonje Antoniówka i Józefów, na skutek Najwyższego Ukazu z roku 1864 przeszły na własność włościan.
W kolonji jednak Antoniówka prowadzony jest wyszynk trunków na rzecz właściciela dóbr Patoki Ogólna rozległość wynosi mórg 1652 pręt. 55. Przygotowawcze przysądzenie odbytem będzie w d. 7 (19) Stycznia 1869 r. o godzinie 3 z południa.
Licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 39,494 kop. 9, a w brku ofiarujących tę sumę, od rs. 26,329 kop. 40.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1868 r.
Jan-Daniel Wojciechowski,
Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1931 lipiec
_________________________________________________________________________________Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wygiełzów dzieli się na gromady:
4. Józefów, obejmującą: wieś Antoniówka, wieś Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza