-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Zgórniaki

Czajkowski 1783-84 r.
Zgorniak Pustkowie att star. klonow., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Zgorniak, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Zgórniaki, pustkowie, w pow. sieradzkim, na obszarze dóbr Kuźnica.

Spis 1925:
Zgórniaki, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 13, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Zgórniaki, obecnie część wsi Grzyb w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
1. Grzyby, obejmującą: pustkowie Depa, osadę leśną Grzyby, wieś Grzyby, pustkowie Tomaniki, pustkowie Zgórniaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza