-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Tomaniki

Czajkowski 1783-84 r.
Tomanik Pustkowie att star. klonow., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Tomaniki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 24, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Tomaniki,  pustka przy błocie i wzgórzu t. n., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. 29 w. od Sieradza, ma 4 dm. W 1827 r. było 3 dm., 24 mk., par. Wojków.

Słownik Geograficzny:
Tomaniki, błoto i wzgórze koło wsi Tomaniki. 

Spis 1925:
Tomaniki, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 36. Mężczyzn 18, kobiet 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 36. Podało narodowość: polską 36.

Tomaniki (Maniki) 1839 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
1. Grzyby, obejmującą: pustkowie Depa, osadę leśną Grzyby, wieś Grzyby, pustkowie Tomaniki, pustkowie Zgórniaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza