-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Świnice Kaliskie

Czajkowski 1783-84 r.
Swinice, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Taczanowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Swiniec, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 155, odległość od miasta obwodowego 2 1/4.

Słownik Geograficzny:
Świnice Kaliskie,   wś i folw. nad odnogą rz. Prosny, pow. turecki, gm. Goszczanów, par. Chlewo, odl. od Turka 30 w.; wś ma 11 dm., 124 mk.; folw. 7 dm., 81 mk. W 1827 r. 14 dm., 155 mk. W 1888 r. fol. Ś. Kaliskie rozl. mr. 581: gr. or. i ogr. mr. 445, łąk mr. 31, past. mr. 11, lasu mr. 68, nieuż. mr. 26; bud. mur. 6, drewn. 14; płodozm. 9-pol., las nieurządzony. Wś Ś. os. 21, mr. 81. Na początku XVI w. dziesięcinę pieniężną, po fertonie z łanu, pobiera pleban w Chlewie (Łaski, L. B., II, 61). W 1579 r. Jan Rajski płacił tu od 11 łanu, 1 komor., 1 rzemieśl. (Pawiński, Wielkop., I, 111). 

Spis 1925:
Świnice, wś i folw., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 16, folw. 5. Ludność ogółem: wś 125, folw. 112. Mężczyzn wś 52, folw. 44, kobiet wś 73, folw. 68. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 125, folw. 112. Podało narodowość: polską wś 125, folw. 112. 

Wikipedia:
Świnice Kaliskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Dawniej wieś szlachecka. Do 1939 r. należała do Jadwigi i Józefa Jabłkowskich, którzy mieli dwójkę dzieci: Elżbiete i Wojciecha. Dwór istniał do ok. 1960 r. Z założenia dworskiego ocalał spichlerz i ruina kaplicy Ariańskiej z okresu baroku. Z dawnego parku jest tylko kilka drzew, wśród nich dąb - pomnik przyrody. Są też ślady po 3 stawach. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: kaplica dworska, XVIII w., nr rej.: 781/A z 29.11.1969

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ŚWINICE Kaliskie, par. Chlewo, p. sieradzki własność w 1783 roku Taczanowskiego. W 1912 wieś i kolonia po byłym folwarku o powierzchni 513 mg, jest własnością uwłaszczonych włościan i Jadwigi Jabłkowskiej. (PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1683

Dnia 16 sierpnia zmarł Urodzony Marcin Malczewski ze Świnic. Pochowany w kościele chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Styczeń
30 stycznia Urodzona Jadwiga Malczewska ze Świnic zmarła i została pochowana w kościele chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1692

Świnice
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 9-go lipca, ochrzciłem Mariannę Annę, córkę Urodzonego Ludwika ze Świnic Malczewskiego i Urodzonej Marianny z Malczewskich, ? Rodzicami chrzestnymi [byli] Paweł z Chwalęcic Biernacki i Urodzona Biernacka siostra ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Świnice
4 luty
Tego samego dnia, tego samego miesiaca jak wyżej, Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, kapłan chlewski, gacki, błogosławił związek małżeński Urodzonego Stanisława Trepki z Urodzoną panną Anną Wierzbięta Biskupską. Asystenci Urodzony Aleksander Potworowski, Franciszek Bronikowski, Józef Modlibowski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1708

Świnice dwór
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 2 grudnia ochrzciłem Andrzeja syna Urodzonego Stanisława Nekandy Trepki i matki Anny z Biskupskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Józef? Skąpski i Urodzona Teresa Pstrokońska z Kotkowa?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1710

Świnice
24 kwietnia zmarła Urodzona Franciszka Porowska, opatrzona św. sakramentami i pochowana w kościele przed ołtarzem św. Antoniego, katoliczka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1710

Czerwiec
Świnice
30 tego obecnego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Piotra Urodzonego Stanisława i Anny Trepków. Rodzicami chrzestnymi Urodzeni Józef Modlibowski ze swoją małżonką i Zofią Modlibowską z Chlewa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1712

Maj
Świnice
17 tego, ja, Stanisław Sokolski proboszcz kościoła chlewskiego, ochrzciłem Antoniego Jana Urodzonego Stanisława Trepki [brak matki] prawowitych [małżonków]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki i Wiktoria Biskupska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1712

Czerwiec
Świnice
2 tego obecnego zmarła Anna Trepczyna opatrzona sakramentami i pochowana w kościele chlewskim pod ? przy ścianie ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1716

Styczeń
Świnice dwór
12 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem imionami Marianna Agnieszka, córkę Urodzonych Macieja Przeradzkiego i Katarzyny z domu Zielonackich Przeradzkiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Zielonacki i Urodzona Teresa Pstrokońska ze Świnic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1717

Listopad
5-go tego obecnego zmarł w Świnicach Urodzony Stefan Porowski, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele chlewskim

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1718

Świnice
14 listopada, ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Sebastiana syna Urodzonych Stefana Porowskiego i Wiktorii z domu Biskupskich Porowskiej. Rodzice chrzestni Urodzony Franciszek Raciborski i panna Zofia Porowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1722

Luty
Świnice
?-go tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Walentego Urodzonych Pawła i Zofii Gałczyńskich, małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Albert i Marianna Małachowscy, brat rodzony i siostra.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1724

Maj
Świnice
25 tego obecnego. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitą Joannę Urodzonego Pawła Gałczyńskiego i Zofii z domu Kozłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Maciej Przeradzki z Urodzoną Zofią Modlibowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1724


Roku 1773 dnia 30 grudnia | Ja Jan Karwat proboszcz chlewski ochrzciłem | Świnice | Ewa Marcjanna | Wielmożny Pan Mikołaj i Pelagia ze Sczytnickich Taczanowscy, chorążowie wieluńscy, prawowite małżeństwo | Wielmożny Pan Aleksander i Rozalia Taczanowscy z Brzesek, asysta Wielmożny Pan Idzi Włoskurzewski i Urodzona Ewa Moskurzewska z Krobanowa |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772


Świnice
Dnia 19 września zmarło dziecko imieniem Michalina 15 miesięcy, Wielmożnych Mikołaja i Pelagii Taczanowskich chorążych wieluńskich. Pochowane w kaplicy chlewskiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Wilczyce
4 czerwiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, dziecko Urodzonych Walentego i Agaty Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Antoni Lenard ze Świnicy i Urodzona panna Katarzyna Jerzmanowska z Waliszewic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Świnice
13 październik
Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody dwoma imionami Maksymilian Łukasz, dziecko Wielmożnych Mikołaja i Pelagii ze Szczytnickich Taczanowskich chorążych wieluńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Kossoski stolnik brzez? i Wielmożna Rozalia Taczanowska z Krobanowa. Ceremonia dopełniona w kościele parafialnym sowin? w dekanacie Pleszew.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1793


Moskurnia
Roku jak wyżej, dnia 23 lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Magdalena Anna, dziecko Urodzonych Rafała i Katarzyny z Korzennickich Kurczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Szczucki z Falęcic i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1794

Wojcinek
Roku 1794, dnia 22 lutego. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej, urodzone dnia 12 tego samego, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Skałaski ze Stajanowa i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Jan Grącki i Kunegunda Jezierska ze Stajanowa, Urodzony Jakub Jezierski i Urodzona panna Teresa Grącka.Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1794

Wilxzyce

Roku jak wyżej, dnia 23 kwietnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Józef Wojciech, urodzone dnia 13 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka i Eleonory z Jezierskich Brzezińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław Jezierski z Gaci i Urodzona Jozafata Stanisławska z Góry. Asystenci Urodzony Wawrzyniec Stanisławski, Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic, urodzony Paweł Biszewski z Urodzoną Katarzyną Jezierską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1795


Sinnice? dnia 9 czerwca o godzinie 10 przed północą w gorączce febry zmarł Urodzony Stanisław Pytowski lat około 30, opatrzony sakramentami. Pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1796


Stojanów dwór.
Roku Pańskiego 1796, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Martyna Weronika, urodzoną dnia 29 stycznia o godzinie 1 po północy, córkę Wielmożnych Tomasza i Weroniki z Zieleńskich Żelisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Droszewski dziedzic dóbr Wojsławic i Urodzona Gertruda Gręcka z Simonic.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 165

(N. D. 3520) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Toczy się postępowanie spadkowe: 1. po Tomaszu Pętkowskim dziedzicu dóbr Świnice, (...) na pozostałych sukcessorów lub na kogo z prawa wypadnie, wyznaczonym jest na dzień 1 (13) Lutego 1841 r. w kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Trybunał zwanym utrzymywanej, na który interesentów pod prekluzyą wzywam.  
Kalisz dnia 10 (22) Lipca 1840 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.  

Gazeta Kaliska 1904 nr 101

Karolina z Glotzów Skolimowska, b. obywatelka ziemska, opatrzona św. Sakramentami, zmarła d. 11 b. m. w dom. Świnice kaliskie, przeżywszy lat 68. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy miejscowej do kościoła parafjalnego w Chlewie odbędzie się w środę. 13 b. m. o godz. 11 przed poł., skąd po solennem nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy. Co dziennie o godz. 10 rano odbywają się Msze św. przy zwłokach. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i życzliwych Dzieci i wnuki.
Gazeta Kaliska 1904 nr 166

Na sprzedaż 290 owiec wysokocienkich zdatnych do chowu. Świnice, poczta Błaszki.

Gazeta Kaliska 1905 nr 199

Ś. p. Józef Skolimowski obywatel ziemski, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Świnicach dn. 20 lipca, po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 39. Pogrzeb nastąpi dn. 23-go lipca, t. j. w niedzielę, o godz. 5-ej, na cmentarzu parafjalnym w Chlewie. Nabożeństwo żałobne zaś w poniedziałek, o godz. 10 ej rano, w tymże kościele. Na smutne te obrzędy, krewnych, przyjaciół i znajomych zaprasza w głębokim smutku pozostała rodzina. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.

Gazeta Kaliska 1907 nr 144

W Węglewskich-Holendrach, w pow. konińskim utonęła w rowie Marta Lechmann, 1 i pół roku; w podobny sposób utonęła w Świnicach, w pow. tureckim, Bronisława Kowalska, 1 i pół roku.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 74

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
1) Tomaszu Orzechowskim, współwłaśc. działki Nr. 17, przestrzeni 16 dz. 958 sąż. zapisanej pod Nr. 3, działu II wykazu hipot. kol. Świnice, lit. A, pow. Tureckiego;
Termin do zamknięcia wyżej wymienionych postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na d. 30 marca 1922 r., w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1924 nr 37

Józef Jabłkowski właściciei folwarku Świnice—Kali­skie gm. Goszczanów zagubił książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. w Kaliszu w 1923 r.
Unieważnia się

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2300

Jeżeli kto z czytelników Gazety Świątecznej może donieść coś pewnego o Józefie Polowczyku ze Świnic w parafji Chlewskiej, w stronach kaliskich, który w roku 1914 był wzięty jako zapasowy do wojska rossyjskiego i dotychczas nie wrócił do żony swej, Antoniny, zamieszkałej w Świnicach, to proszę o przesłanie takiej wiadomości pod moim adresem. Poczta Błaszki, Ksiądz Kazimierz Jung, proboszcz parafji Chlewskiej.

Echo Tureckie 1926 nr 13

Pryszczyca.
W zachodnich powiatach Wojewódziwa Łódzkiego grasuje wśród bydła rogatego zaraza, tak zwana, pryszczyca albo choroba pyska i racic.
Ostatnio pryszczyca wybuchła i w powie­cie Tureckim, a zawleczoną została prawdo­podobnie jednocześnie z sąsiedniego powia­tu Sieradzkiego, gdzie także pojawiła się.
Pryszczyca została stwierdzoną w 4 gmi­nach powiatu Tureckiego, mianowicie: w majątku i wsi Cielce gm. Grzybki, we wsi Zakrzew gm. Ostrów—Wartski, majątku Świnice gm. Goszczanów, majątku Gozdów gm. Tokary. We wszystkich zapowietrzonych miejscowościach, przy bytności powiatowe­go lekarza weterynaryjnego, zarejestrowano
kilka lub kilkanaście sztuk chorego bydła, wskazano środki zaradcze dla krótszego i lżejszego przebiegu choroby.
W celu skuteczniejszej walki z szerzącą się w powiecie zarazą wydano przez Starostwo, stosowne zarządzenia.
W związku z zarazą wstrzymane zostało w miejscowościach zapowietrzonych i zag­rożonych (20 klm. od zapowietrzonego pun­ktu) wydawanie paszportów zwierzęcych na prawo handlu bydłem rog., świńmi, owcami, jak również niedozwolony jest wszelki wy­wóz jego ze wskazanych miejscowości do czasu wygaśnięcia zarazy.
Wyjątek stanowi bydło rzeźne, zaopatrzo­ne oprócz świadectwem pochodzenia, świa­dectwem lekarsko—weterynaryjnem i wyprowodzone na niezwłoczny ubój do rzeźni, pozostającej pod dozorem lekarza weteryna­ryjnego. Wywóz zagranicę został zakazany na całym terenie Województwa Łódzkiego.
Pryszczyca jest zaraźliwą i udziela się szybko zwierzętom racicowym, a także i ludziom przez spożycie surowego mleka oraz masła i sera, pochodzących od krów chorych, wywołując ciężkie niedomagania zwłaszcza u dzieci. Zarazek znajduje się w zawartości pęcherzyków przyszczycowych, ślinie, mleku i przenosi się łatwo przez zetknięcie się zwierzęcia chorego ze zdrowem (targi jarmarki, wspólne pastwiska, wo­dopoje) lub za pośrednictwem sprzętów, sło­my siana z zarażonych obejść, a także przez odzież i obuwie ludzi. Choroba zaczyna się u bydła rog. dreszczem wysoką gorączką pier­wszego i drugiego dnia, która znika 3-go lub 4-go dnia.
Błona śluzowa jamy pyskowej zaczerwie­niona, a po upływie 2—3 dni z pyska za­czyna ciec obficie ślina, ciągnąca się, jakby w długie nitki. Zwierzęciu z trudnością moż­na otworzyć jamę pyskową. Na dziąsłach na brzegach języka, na dolnej jego powierz­chni, na wargach a także i na błonie śluzo­wej jam nosowych, występują żółtawo-białe pęcherzyki i wrzodziki, które wkrótce pęka­ją (zaraza pyskowa) oraz na skórze korony i szpary racicowej (zaraza racic). Koniec ję­zyka pozbawiony zostaje nabłonka. Na dzią­słach, na języku i w krtani tworzą się wrzo­dziki, zwierzę traci apetyt, chudnie i, aby je utrzymać przy życiu, należy kilka razy dziennie, wlewać butelką do jamy pyskowej łatwo strawny pokarm. Owce, kozy, świnie najczęściej podlegają tylko zarazie racic.
Straty wynikające z powodu panowania tej choroby u bydła zwłaszcza, jeżeli choruje w gospodarstwach znaczna ilość zwierząt, są bardzo dotkliwe, spowodowane utratą mleka oraz wychudzeniem zwierząt.
Przebieg pryszczycy u bydła rogatego bywa łagodny i złośliwy. Przy łagodnej for­mie zwierzęta lekko chorują niektóre z nich zupełnie nie zapadają i choroba w ciągu 8-12 dni kończy się bez żadnego upadku.
Niekiedy pryszczyca, z przyczyn dotąd niezbadanych, jest szczególnie złośliwą.
Oprócz choroby pyska i racic krowy mle­czne zapadają jednocześnie i na wymiona. Krowy cielne zwykle porzucają.
Stosunkowo dużo bydła zdycha, zwłaszcza jeżeli właściciel późno zwróci się o pomoc weterynaryjną. Przykład tego mamy niedaw­no we wsi Zakrzew gm. Ostrów—Wartski. W jednej zagrodzie od kilku dni chorowało bydło na pryszczycę, właściciel zwlekał z zameldowaniem o chorobie do urzędu gmin­nego lub Starostwa, rezultatem spóźnionej pomocy było, że jednej nocy padły dwie sztuki.
Reasumując powyższe dostrzegamy, że za­pobieganie szerzeniu się tej choroby polega na niezwłocznem odosobnieniu sztuk cho­rych od zdrowych, względem chorych przest­rzegać, odpowiednie pożywienie, do picia podawać czystą wodę, żłoby i sprzęty czę­sto dezynfekować, stanowiska utrzymywać w należytej czystości, a w celu skuteczkiejszej walki z tą zarazą należy niezwłocznie powiadomić o wybuchu choroby właściwego lekarza weterynaryjnego, który zaleci odpo­wiednią kurację.

K. Pietrzak (lek. wet.)

Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.

Tomasz Glądała.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 11

Ogłoszenie.
Stosownie do postanowień art. 222 p. 4 Ustawy wodnej z dn. 19. IX. 1922 Dz. Ust. Nr. 102 poz. 936 Starostwo Tureckie podaje do wiadomości wyciąg z zatwierdzonego na podstawie art. 222 p. 3 zacyt. Ustawy przez Starostwo w dniu 31 stycznia 1927 r. statutu Spółki Wodnej Świnice Kaliskie.
§ 1
Nazwa i siedziba Spółki: „Spółka Wodna Świnice Kaliskie" z siedzibą w Świnicach Kaliskich, gm. Goszczanów, poczta Błaszki.
§ 2.
Cel Spółki: a) meljoracja szczegółowa gruntów według projektu, sporządzonego przez Biuro Meljoracyjne Inż. Br. Strzeleckiego w Piotrkowie, b) utrzymanie należyte wykonanych w tym celu urządzeń i budowli.
§3.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia członków wraz z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; również na tydzień naprzód obowiązany jest powiadomić pisemnie przewodniczący
zarządu, władzę nadzorczą o zwołaniu zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Protokuły obrad zgromadzenia członków wraz z uchwałami wpisuje się do osobnej księgi protokułów. Każdy protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie zarządu.
Obrady zarządu są protokułowane, a uchwały zapisywane w przeznaczonej do tego celu księdze i dokumentowane każdorazowo podpisami obecnych.
§ 4.
Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenie członków należy:
a) wybór przewodniczącego i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
b) uchwalanie na podstawie projektu sposobu i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w należytym stanie urządzeń spółkowych,
c) zatwierdzanie przedłożonych przez zarząd rocznych sprawozdań rachunków budżetu i bilansu,
d) ustanawianie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonarjuszów spółki,
e) uchwalanie zasadniczych zmian w projekcie przy zachowaniu celu spółki, określonego w art. 2-gim statutu,
f) uchwalanie zmian w statucie spółki,
g) uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z przepisami art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania interesów spółki.
Uchwały walnego zgromadzenia członków spółki, wymienione w punktach d, e, f, g, wymagają dla uzyskania prawomocności zatwierdzenia władzy nadzorczej.
Zarząd zastępuje spółkę w sądzie i po za sądem i posiada prawa ustawowego zastępcy spółki. Pozatem do zakresu działania zarządu należy: ...
a) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków spółki,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie zamierzanych meljoracyj w myśl postanowień (art. 8 p. b) walnego zgromadzenia członków spółki i zgodnie z zatwierdzonemi planami,
c) nadzór nad wykonywaniem robót i należytem utrzymaniem wykonanych urządzeń,
d) obliczanie Ilości głosów przysługujących poszczególnym członkom spółki i rozkład kosztów i ciężarów powstałych z tytułu wykonania i utrzymania urządzeń spółki stosownie do art. 12 statutu oraz ściąganie przypadających na członków należności.
e) regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości, ewentualnie w miarę potrzeby przez osobnego urzędnika na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
f) wyznaczanie członka komisji rewizyjnej
g) przedkładanie ksiąg rachunków, umów i t. d. dla kontroli właściwym władzom oraz komisji rewizyjnej spółki,
h) decydowanie za zgodą władzy nadzorczej w sprawie przyłączenia, względnie wyłączenia poszczególnych gruntów ze spółki.
i) rejestrowanie zmian zaszłych w posiadaniu gruntów włączonych do spółki,
k) przygotowywanie wniosków na walne zgromadzenie członków spółki,
l) zwoływanie w razie potrzeby, lub na pisemne żądanie 1/3 członków walnych zgromadzeń członków spółki, a przynajmniej jeden raz do roku najdalej do końca lutego w celu przedłożenia sprawozdania i rachunków z wykonanych robót, bilansu, preliminarza budżetowego oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
m) dostarczanie w myśl art. 160 ustawy wodnej kasie skarbowej wykazów potrzebnych do ściągnięcia składek na umorzenie ewentualnych pożyczek ze Skarbu Państwa, z funduszów samorządowych, lub z publicznego zakładu kredytowego, upoważnionego statutem do udzielania takich pożyczek
§ 5.
Ogłoszenia zarządu, dotyczące członków spółki wywieszane być mają u przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego i u sołtysa wsi w miejscu do ogłoszeń przeznaczonem, widocznem i dla każdego dostępnem.
Ogłoszenia dotyczące spółki a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione są w miejscowym dzienniku wojewódzkim urzędowym i według uznania zarządu w innych pismach. Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Statut spółki z datą 31 stycznia 1927 r. wpisano do rejestru pod L. S. w/z Starosta
Turek, dnia 15 lutego 1927 r. Dr. Pajdak


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
4. Świnice - Kaliskie, obejmującą: wieś Świnice-Kaliskie i folw. Świnice-Kaliskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________Echo Tureckie 1937 nr 26

Do akt Nr. Km. 340/37
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, Aleksander Downar, mający kancelarję w mieście Turku, przy ul. 3 Maja Nr. 7, na pod­stawie art. 602 K. P. C. podaje do publicz­nej wiadomości, że dnia 5 lipca 1937 r. o godz. 11-tej w Świnicach gminy Goszczanów odbędzie się licytacja ruchomości, należą­cych do Józefa Jabłkowskiego, składających się z 10 metrów żyta, 1 źrebaka 2 letnie­go, 3 jałówek rocznych, 1 jałówki mającej około 2 lat, 1 cielaka 6-cio miesięcznego, 1 cielaka 3 mies., 20 młodych owiec i apa­ratu radiowego f-my "Elektrit" 3 lampowego i 3 świń wagi około 2 1/2 cent. każda oszacowanych na łączną sumę zł. 1.370.
Ruchomości można oglądać w dniu licy­tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik: A. DOWNAR.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza