-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Stojanów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Stoianów wielki, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 5 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
ditto mały, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Staianow, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Paraczewski, pisarz.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Staianów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 118, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Stojanów,  zwykle Stajanów, w XVI w. Stojanowo i Sthoyanowa utraque, wś i fol., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. 26 w. od Kalisza, ma 12 dm., 126 mk. W 1827 r. było 14 dm., 118 mk. W 1888 r. fol. S. rozl. 598 mr.: gr. or. i ogr. 363 mr., łąk 108 mr., pastw. 49 mr., lasu 57 mr., nieuż 21 mr.; bud. mur. 3, z drzewa 15, wiatrak. Wś S. ma 33 osad, 54 mr. Lib. Ben. Łaskiego w opisie par. Chlewo wymienia wieś "Stayanowa utraque" (II, 60). W 1579 r. S. major, własność Agnieszki Zadąbrowskiej, płaci od 21 łan., 1 ogr.; w S. minus płaci Piotr Stojanowski od 1 łana i 1 ogr., a Mikołaj Krakowski od 1 łanu (Pawiń. Wielkop., I, 111).

Spis 1925:
Stojanów, wś, kol., folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, kol. 2, folw. 2. Ludność ogółem: wś 194, kol. 14, folw. 40. Mężczyzn wś 97, kol. 8, folw. 22, kobiet wś 97, kol. 6, folw. 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 194, kol. 14, folw. 40. Podało narodowość: polską wś 194, kol. 14, folw. 40.

Wikipedia:
Stojanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. Wieś w odległości 3 km od Goszczanowa. Wspomniana po raz pierwszy w 1386 r., kiedy należała do Korabitów Stojanowskich. Była to typowa wioska szlachecka. Zachował się neoklasycystyczny dworek z 2 ćw. XIX w., murowany, parterowy, z mieszkalnym poddaszem. Na osi ganek, naroża budynku ujete w kanelowane pilastry. Układ wnętrza dwutraktowy, dach dwuspadowy. W latach 80. XX w., już jako ruinę, dwór oddano w prywatne ręce. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty: zespół dworski, XVIII w., XIX w.: dwór, nr rej.: kl.IV-73/91/56 z 1.08.1956, park, nr rej.: 306 z 28.08.1982

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
STOJANÓW par. Chlewo, p. sieradzki w 1783 roku własność Parczewskiego pisarza. W 1888 roku folwark ma 598 mg gruntów, wiatrak, wieś liczy 33 osady i ma 54 mg ziemi. (SGKP t.11, s.354)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1669

Październik
Stojanowo
? Łukasz syn Urodzonego Mikołaja Krąkowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej wspomnianego dnia 28. Rodzice chrzestni Urodzony Samuel Zelaski [Zaleski] i Anna Rusinowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1671

Stojanowo
28 Elżbieta, córka Urodzonego Mikołaja Kraszewskiego i Marianny jego prawowitej małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Krąkowski i Małgorzata Psarska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1686

Sierpień
Stojanowo
20 Regina Marianna córka Urodzonego Krzysztofa Biernackiego i Marianny małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Bratkowski ze Stojanowa i Urodzona Jadwiga Grzymska z Habierowa?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1747

Stojanów
Roku 1747-go, dnia 23 stycznia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościola parafialnego chlewskiego, błogosławiłem w obecności wiarygodnych świadków Urodzonego Kaspra Wierzchlejskiego i Franciszka Wilxyckiego oraz innych, małżeństwo Urodzonych Józefa Kownackiego z Krystyną Dziebałtowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1762

Stojanów

Roku 1747-go, dnia 23 stycznia. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościola parafialnego chlewskiego, błogosławiłem w obecności wiarygodnych świadków Urodzonego Kaspra Wierzchlejskiego i Franciszka Wilxyckiego oraz innych, małżeństwo Urodzonych Józefa Kownackiego z Krystyną Dziebałtowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1764

Stojanów
Roku, dnia. Ja niżej ochrzciłem dnia 7-go lipca imieniem Jakub, syna Urodzonych Jana i Franciszki Szołowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Huszcza, Ewa Sławińska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1764

Stajanów
Dnia 16 listopada. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnego Władysława Morawskiego i Tomasza Otockiego i wielu innych, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Józefa Zieleniewskiego z Marianną Chmieleńską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1764

Stojanów
Roku, jak wyżej, dnia 20 listopada. Ja jak wyżej brat Kapistran Bartkowski, ochrzciłem urodzoną dnia 15 bieżącego miesiąca imieniem Salomea, córkę Urodzonych Aleksandra Sławieńskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Suchorski, Elżbieta Chmielińska, asystenci Franciszek Huszcza i Marianna Chmielińska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Stojanów, roku 1776, dnia 23 stycznia zmarł Urodzony Jan Szołoski lat około 40, opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu ku wschodowi.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Stojanów
30 czerwiec

Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Aleksy Wojciech, urodzone 16 tego miesiaca, dziecko Urodzonych Józefa i Marianny z Chmieleńskich Zieleniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał i Eufrozyna Morawscy brat i siostra z Modły.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Naczesławice
Roku 1780, dnia 26 stycznia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem z wody imieniem Jan Chryzostom, chore po porodzie dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostroskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Franciszek Lewicki organista chlewski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic. Asystentami byli Wielmożny Seweryn Pągowski skarbnik poznański i Wielmożna Katarzyna Paruszewska ze Stajanowa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Stajanów, dnia 20 listopada zmarł niespodziewaną śmiercią Urodzony Tomasz z Paraszewa Paruszewski lat około 65, dziedzic dóbr górskich z przyleglościami powiatu konińskiego parafii Pleszew. Pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Stajanów dwór.
Roku Pańskiego 1787, dnia 31 stycznia. Ja Michał Paruszewski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, podczas nieobecności miejscowego proboszcza, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, mianowicie niedziela 1-sza 2-go, 2-ga 9-go, 3-cia po Epifanii, w kościele zaś ? narzeczonego poprzedzone były: pierwsza dnia 14 stycznia, 2-ga 21 3-cia 28 stycznia, również świadectwo żadnych kanoncznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Wojciecha Turskiego chorążego wojsk narodowych z Wielmożną Balbiną Paruszewską córką pisarza grodzkiego kruszwickiego. Obecni świadkowie Wielmożny Szymon Paruszewski pisarz grodzki kruszwicki, Wielmożny Stanisław Jabłkowski podstoli sieradzki, Wielmożny Tadeusz Sojecki regent grodzki bydgoski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Stajanów
Roku 1787, dnia 25 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody w chorobie, urodzone 20? tego samego, imieniem Piotr, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, prawowitych małżonków, chorążych wojsk narodowych. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Szymon i Katarzyna Paruszewscy pisarz grodzki kruszwicki, ojciec i matka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Stajanów, dnia 28 listopada zmarło dziecko imieniem Piotr dwa dni mające, Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, chorążych wojsk narodowych. Pochowane w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Stajanów
Roku Pańskiego 1789, dnia 11 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody w chorobie, urodzone dnia 6 tego samego, dwoma imionami Feliks i Stanisław, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Balbiny z Paruszewskich Turskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Szymon i Katarzyna Paruszewscy pisarz grodzki kruszwicki, ojciec i matka ze Stajanowa. Asystenci ceremonii Jaśnie Wielmożny Stanisław Łuba starosta stawski, kawalerzysta wojsk narodowych, kawaler orderu św. Stanisława i Jaśnie Wielmożna Salomea Kiełczewska chorążyna kaliska z Koźminka. Ceremonia była dopełniona 19 marca 1789 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1790

Stajanów.
Roku jak wyżej, dnia 9 grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3 tego samego, imieniem Franciszek Ksawery, dziecko Urodzonych Jakuba i Kunegundy ze Skwarskich Jeziersich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław i Julianna Jezierscy z Gaci.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1794

Wojcinek
Roku 1794, dnia 22 lutego. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej, urodzone dnia 12 tego samego, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Skałaski ze Stajanowa i Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic. Asystenci Urodzony Jan Grącki i Kunegunda Jezierska ze Stajanowa, Urodzony Jakub Jezierski i Urodzona panna Teresa Grącka.Waliszewic i Urodzona Brygida Droszewska z Sinnic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1796

Stojanów dwór.
Roku Pańskiego 1796, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Martyna Weronika, urodzoną dnia 29 stycznia o godzinie 1 po północy, córkę Wielmożnych Tomasza i Weroniki z Zieleńskich Żelisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Droszewski dziedzic dóbr Wojsławic i Urodzona Gertruda Gręcka z Simonic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1797

Stajanów
Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Józefa Eleonora, urodzoną dnia 23 o godzinie 4 po południu, córkę Wielmożnych i Urodzonych Tomasza Żelisławskich sędziego kaliskiego i Weroniki, jego prawowitej małżonki, która po porodzie zmarła dnia 4-go. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Jerzmanowski posesor Modły i Wielmożna i Urodzona Aniela Droszewska dziedziczka Wojsławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1798

Stajanów
Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imionami Magdalena i Anna, urodzoną 20 wieczorem, córkę Wielmożnego i Urodzonego Tomasza Żylisławskiego sędzigo kaliskiego i Tekli z Mieskoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Ignacy Smogorzewski sedzia kaliski, dziedzic Wilxyc ze swoją małżonką Emilią.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1800

Maj
Stajanów
Tego samego dnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonych i Wielmożnych Tomasza i Tekli z Miaskowskich Żelisławskich sędziów ziemskich kaliskich, prawowitych małżonków, dziedziców Stajanowic, której nadałem dwa imiona Domicela Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Gembarth z Namie? i Urodzona Katarzyna Gembarthowa z Zaliszyna wdowa.

Gazeta Warszawska 1827 nr 318

Po śmierci Maryanny Ordęga Panny, nastąpioney w dniu 19 Września 1825 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem kogo to interessować może, iż do przeniesienia własności summy 4920 złotych Polskich na dobrach Staianowie w Powiecie Kaliskim położonych, w Dziale IV pod Nem 10 hypotecznie zabezpieczoney, termin roczny, a mianowicie na dzień 10 Października 1828 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest praecise wyznaczony. — Kalisz dnia 9 Października 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Warszawski 1871 nr 267

N. D. 7959. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Rufina Wylazłowskiego, wierzyciela sumy rs. 3,000 na dobrach Stojanowie z Okręgu Kaliszskiego w dziale IV, pod Nr. 26 ubezpieczonej; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznaczonym zostaje termin w Kancelarji mej w Kaliszu na dzień 13 (25) Czerwca 1872 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1871 roku.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 114

N. D. 3408. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:  
6. po Konstantym Wylazłowskim, wlaścicielu dóbr Stajanowa w powiecie Kaliszskim położonych; oraz, że termin do uregulowania tych spadków został oznaczony na dzień 16 (28) Grudnia 1872 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz, d. 19 (31) Maja 1872 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 


Kaliszanin 1875 nr 24

We wsi Stajanowie

(pod Stawem) są do sprzedania młode wierzby do sadze­nia, za przystępną cenę.

Kaliszanin 1886 nr. 18


Gazeta Kaliska 1899 nr. 94


Do wypuszczenia w Dom. Stajanów. 60 mórg łąki pierwszego cięcia. Wiadomość u adw. przyś. Radwana, w Kaliszu.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 110

Uciekło z pastwiska dnia 11-go maja 5 źrebaków. z których trzy maści kasztanowatej, a dwa gniadej, wszystkie z długiemi ogonami. Uprasza się o doniesienie gdzie się takowe znajdują do J. Wylazłowskiego w Stajanowie, poczta Warta.

Kurjer Warszawski 1900 nr 242

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze d. 30 -go sierpnia:

(…) Na polach Stojanowa (własność p. Wylazłowskiego) pod Wartą badania inżenierskie wykazały pokłady rudy, które znamionują istnienie węgla kamiennego. Wobec tego inżenier Leśniewski z Dąbrowy aktem rejentalnym wydzierżawił od p. Wylazłowskiego półtorej włóki nieużytków na lat 10, celem eksploatowania mającego się tam znajdować węgla. (…).

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 4

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Stojanowie Wielkim i Małym, u członka Towarz. Racj. Polowania—p . J . Wylazłowskiego, odbyło się dn. 28. grudnia r. z doroczne polowanie, na którem w 14 strzelb zabito 235 zajęcy, 12 bażantów, 1 kozła, 1 lisa i 12 kuropatw. Królem polowania był p. Jan Nieniewski z Sendzic. Zasługuje również na wyróżnienie ośmioletni Rodzio Trepka z Poprężnik, który zabił 3 zające. Z dalszych okolic przybyli pp.: Mniewski, Przerodzki, Wojciechowski i t. d. To samo towarzystwo udało się na łowy do p. J. Żychlińskiego w Maszewie, gdzie zabito 190 zajęcy, 3 lisy, 2 puhacze i 30 kuropatw. Po skończonych łowach drużyna myśliwych spędziła mile czas do rana. W dalszym ciągu wyruszyło towarzystwo do p. I. Kurcewskiego w Zakrzewie. Pierwszego dnia polowanie odbyło się z powodzeniem, a drugiego dnia bawiono się ochoczo do rana.

Gazeta Kaliska 1907 nr 256

Znalezienie rudy żelaznej. Inżynier warszawsko piotrkowskiego okręgu górniczego ogłasza, że właściciel majątku Głuchów, gm. Tokary, pow. tureckiego, Lech Zaborowski odkrył latem r. b. rudę żelazną w dwóch miejscach: 1) na gruncie włościanina Feliksa Grabowskiego we wsi Osowiec, gm. Lubola, pow. tureckiego, w odległości 1/2 wiorsty od tej wsi, i 2) na gruntach majątku Stojanów, gm. Staw, gub. kaliskiej. Interesowani mogą podawać odpowiednie protesty piśmienne lub deklaracje do wyżej wymienionego inży niera okręgowego w ciągu miesiąca.


Rozwój 1913 nr 27

Z KRÓLESTWA.

O oszczerstwo w druku. Pan Wylazłowski, właściciel Stojanowa, zastrzelił sarnę w czasie niedozwolonym, a nazajutrz zastrzelił koźlę. O tych obu czynach, sprzecznych nietylko z przepisami obowiązującymi, ale i z obowiązkami ochrony zwierzyny, uznawanymi przez dobrych myśliwców — doniósł „Kuryer Kaliski" na podstawie listu otrzymanego od osoby wiarogodnej. Pogromca sam zaskarżył redaktora „Kuryera" p. Wincentego Szatkowskiego o oszczerstwo. Na nieszczęście dla powoda i oskarżyciela właśni jego świadkowie zeznali, że doniesienie „Kuryera" było zgodne z prawdą i sąd okręgowy w Kaliszu zwolnił redaktora od odpowiedzialności.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 20

Sąd pokoju w Bałutach, na zasadzie decyzji swojej z d. 26 stycznia 1920 r. oraz art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Antoniny z Dutkiewiczów Cicheckiej, córki Wojciecha, lat 40, urodzonej we wsi Stojanowo, pow. Kaliskiego, — ostatnio zamieszkałej w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej 27 i Głównej 46, a oskarżonej z art. 581 K. K.
Rysopis poszukiwanej nieznany a miejsce zapisania w księgach ludności stałej niewiadome.

Każdy, komu wiadome jest miejsce pobytu poszukiwanej, winien o tem bezzwłocznie zawiadomić sąd.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 49

STAROSTWO KALISKIE.
WYKAZ
unieważnionych z powodu zagubienia lub zniszczenia kart ewidencynych na zwierzęta pociągowe i wydanych odpisów w myśl par. 35 Rozporządzenia wykonawczego Min. Spraw Wojskowych z dnia 11-go maja 1922 r. (Dz. Ust Nr. 36, poz. 310) w kwartale
II-gim roku 1925.
3. Karta ewid., wydana mieszkańcowi wsi Stojanów, gm. Staw, Józefowi Bażantowi, za Nr. 57621/VII na klacz, 18 lat, wzrostu 154 cm., br. kasztanka, gwiazdka, uznaną za niezdatną. — Odpis wydano przez K. U. K. w Kaliszu, 15.IV. 1925 roku za Nr. 65059/VII.
Kalisz, dnia 20 października 1925 roku.

Starosta: (-) Stefański.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 19a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 13 grudnia 1927 roku.
8431 „Ignacy Staszczyk", sklep spożywczo - kolonjalny we wsi Stojanów, gm. Staw, pow. kaliskiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Ignacy Staszczyk, zam. w Stojanowie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO STAROSTY W KALISZU o rejestracji Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13. IV. 28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
6) Dnia 12 czerwca 1927 r. Spółka Wodna „Stojanów-Chlewo" z siedzibą w Stojanowie — statut uchwalono dnia 12 czerwca 1927 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszenie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30. VII. 1923 r. Nr. V-417/23 (Monitor Polski Nr. 196 poz. 225) tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to zgromadzenie uchwał, tudzież spraw, mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółek.
Kalisz, dnia 6 grudnia 1928 r.
Starosta wz. (—) S. Namysłowski


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 6 lipca 1928 roku
postanowił:
1) zatwierdzić wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku z dnia 11 czerwca 1928 roku Nr. 835,
2) rozszerzyć obszar scalenia wsi Goszczanów, gm. Goszczanów, pow. tureckiego przez włączenie:
1) około 3,5 ha gruntów parafji Goszczanów;
2) około 20,0 ha gruntów stanowiących część kolonji Aleksów, należących do sukcesorów Józefa Michalaka i S-rów Antoniny Sukiennikowej;
3) około 9 ha gruntów wsi Poniatów, będących w posiadaniu Michała Kurzawy, Jana Sobieraja, Pawła Ostaszewskiego, Józefa Ossolskiego, Jana Solarczyka, Antoniego Nowaka, Stanisława Similaka, Leona Jeżewskiego, Piotra Strzelczyka, Marcina Rębowskiego, Stanisława Grabarczyka, Marjanny Krawczyk, Michała Rzeźniczaka, Jana Nowaka, Józefa Habir, Pawła Nowakowskiego, Stanisława Augustyniaka i Józefa Nowaka;
4) trzy działki gruntów z kolonji Poniatów I należąca do S-rów Marciniaka Stanisława, Oleszczyka Tomasza, Tabaki Michała i Leszczyńskiego Józefa o powierzchni około 5 ha;
5) część gruntów hipotecznych kolonji Goszczanów, należacych do S-rów Antoniny Sukiennikowej, Janickiego Baltazara, Jana Juszczaka, Jana Misia i S-rów Marciniaka Stanisława;
6) gruntów Pawła Kremerysa ze wsi Rzężawa oraz gruntów kolonji Stojanów należących do Franciszka Szewczyka, Józefa Bażanta, Józefa Maciejewskiego, Pawła Kremerysa, Michaliny Klesta, Józefa i Antoniny Pawlaków, Józefa Staszczyka, Jana Felisiaka, Michała Jeziorskiego. Franciszka Pustelnika, Jana Ogłoza, Józefa Zamojskiego i Józefa Olbińskiego o przestrzeni około 30 ha w celu wyprostowania granicy obszaru scalenia ze wsią Rzężawa i kolonją Stojanów.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1929 r.
Z p. Prezesa: (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 14

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Wylazłowskim, właścicielu maj. Stajanów Wielki i Mały, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 26 sierpnia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prawa.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 57

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 października 1931 roku o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie nieruchomość, położona we wsi Stojanów, gminy Staw, pow. kaliskiego, należąca do Józefa i Bronisławy m. Bażant, która składa się: 1) z działki ziemi z majątku: „kolonja Stojanów litera A", oznaczonej na planie Nr. 21, powierzchni 2 m. 150 pr. ziemi, w tej licz­bie: 1) pół morg. łąki i 2) z działki ziemi z majątku ziemskiego: „osada Stojanów" oznacz, w/g działu II. Nr. Nr. 3, 4, 5 powierzchni 250 pr. i sad powierzchni 178 pr., na której znajduje się plac pod budynki i wiatrak z jedną parą walcy i innemi częściami.
Powyższe dwie działki ziemi w zastawie nie znajdują się, mają książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię m. Bażant, obciążone są: działka pierwsza na sumę 14881 zł. 40 gr. i 1037 dol. 8 cent., a ostatnia temi samemi długami do sumy 13200 zł. i 700 dol., sprzedane będą w całości, każda oddzielnie w/g. protokółu zajęcia z dnia 12 maja 1931 r., na żądanie Emila Hoffmana.
Licytacja rozpocznie się: działki pierwszej od sumy 2000 zł., ostatniej od 8.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
16. Stojanów, obejmującą: wieś Stojanów, kol. Stojanów, folw. Stojanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja I.
17. Wierzyciela hipotecznego dóbr STAJANÓW WIELKI i MAŁY, powiatu kali­skiego, a mianowicie: Leona Jedwaba.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławowi Feliksiakowi, współwł. 6 dz. 4048 sąż z kol. Stajanów A, pow. kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 18 czerwca 1934 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.
  ____________________________________________________________________________

  Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.
  ____________________________________________________________________________


  ___________________________________________________________


  ____________________________________________________________________________

  Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.
  ____________________________________________________________________________


  Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 88

  Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
  3) Bolesławie Felisiaku, właścicielu 21/128 części działek nr 12 i 13, o przestrzeni po 3 dzies. 2024 sąż. z kol. Stajanów A, pow. kaliskiego;
  Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 9 maja 1938 roku.
  W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 80/37.

  Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

  Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I sek­cji, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych, toczą się postępowania spadkowe:
  7) Halinie Wylazłowskiej, właścicielce 1/3 części majątku „Stajanów Wielki i Mały", pow. kaliskiego;
  8) Elizie Wylazłowskiej, wierzycielce sumy 4.000 rb., zabezpie­czonej na majątku „Stajanów Wielki i Mały", pow. kaliskiego;
  Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 marca 1939 roku i w tym terminie osoby zainteresowane w powyższych spadkach, winny się stawić w kancelarii Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I sekcji, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 56/38.


  3 komentarze:

  1. Ostatnimi właścicielami majątku w Stojanowie byli bracia Wiesław i Jerzy Wylazłowscy. Młodszy Jerzy porucznik rezerwy(kawalerzysta) zmobilizowany w 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej. Traf chciał, że znalazł się na wschodniej flance walk i dostał się do niewoli sowieckiej. Jego los został przesądzony, zginął w Katyniu i znajduje się na liście zamordowanych. W tamtym rejonie widzieli go wcześniej żołnierze jego podwładni z okolic Stojanowa, którym udało się wrócić i już było wiadomo co się z nim może stać. Po odkryciu grobów przez Niemców w 1943r, pomyłkowo bądź nie mogąc odczytać dokładnie z dokumentów miejsca urodzenia ustalono, że pochodzi ze Stojanowic w powiecie pińczowskim. Jest to nieprawda o czym informowałem Radę Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Zmian jednak nie dokonano. Co ciekawe jak ostatnio dowiedziałem się Jerzy Wylazłowski jest czczony w Czyżowicach gmina Bejsce powiat Kazimierski jako ich bohater poległy z rąk sowieckich oprawców. To dobrze, że tamtejsza społeczność pamięta i nawet sadzi dęby ale należałoby sprawę wyjaśnić bo jest pewnikiem, że wywodzi się ze Stojanowa o czym świadczą dokumenty pisane i rzeczowe. Brat Jerzego Wiesław przeżył wojnę do majątku już nie powrócił, zmarł w osamotnieniu około 1952 roku. Jego prochy przeniesione zostały po 1956roku przez oddanych mu znajomych do rodzinnego grobu znajdującego się na cmentarzu w Chlewie. Te wiadomości posiadam pewnie już tylko ja od moich rodziców mieszkających w Stojanowie i blisko znających ród Wylazłowskich h.Kolumna.

   OdpowiedzUsuń
   Odpowiedzi
   1. Myślę, że moja prababcia mogła być służką za czasów braci Wylazłowskich...tak wnioskuję z dokumetów i informacji przeczytanych tutaj. Może gdzieś są jeszcze jakies informacje? Super byłoby się dowiedzieć:)
    Mój e-mail: pietraszko3@op.pl

    Usuń
  2. Dziękuje bardzo za te cenne informacje.

   OdpowiedzUsuń