-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Sójki

Czajkowski 1783-84 r.
Soyska Pustkowie att star. klonow., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Soyka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 12, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sójki,  pust., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa. Należało do dóbr Klonowa.

Spis 1925:
Sójki, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 76. Mężczyzn 36, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76. Podało narodowość: polską 76.

Sójki, obecnie część wsi Świątki w gminie Klonowa.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 15 październik

ODGRYZIONY PALEC.
Do szpitala w Wieluniu przywieziony został Jasiak J., lat 30, mieszkaniec wsi Sójki gm. Klonowa, któremu sąsiad Łyga Wł. w bójce o miedzę odgryzł palec lewej ręki.

Echo Sieradzkie 1931 24 październik

ŚMIERĆ OD UKĄSZENIA.
Przed dwoma tyg. przywieziony został do szpitala w Wieluniu Jasiek J. mieszkaniec wsi Sójki gm.Klonowa który w czasie bójki ze szwagrem swym Łygą Wł. ugryziony został b. silnie przez tegoż w palec u lewej ręki. Jasiek po kilkudniowej kuracji w domu, przewieziony został do szpitala w Wieluniu gdzie jednak, mimo usilnych zabiegów, zmarł wskutek zakażenia krwi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
12. Świątki, obejmującą: pustk. Bery, pustk. Borki, pustk. Czekaje, pustk. Mlostki, pustk. Sujki, pustk. Staniochy, wieś Świątki, pustk. Urbany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza