-->

piątek, 12 lipca 2013

Kopiec

Spis 1925:
Kopiec, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 146. Mężczyzn 66, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 135, ewangelickiego 11. Podało narodowość: polską 146.

Kopiec, obecnie część wsi Biała w gminie Biała.

1965 r.

Echo Sieradzkie 1931 marzec

Obwieszczenie
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II, zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa Nr. 3. na zasadzie 1030 art. U. P. C obwieszcza że na żądanie Józefa Praskiego w dniu 21 marca 193l r. od godz. 10 rano we wsi Biała-Kopiec, gm. Naramiec będą sprzedawane przez licytację ruchomości należące do Pawła Napierajczyka, składające się z żyego inwentarza, zboża i maszyny do szycia i oszacowane do sprzedaży na sumę 660 zł. których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń dnia 5 marca 1931 r. Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski, Nr. spr. F 285/31.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
9. Kopiec, obejmującą: kol. Kopiec, kol. Laski, kol. Osiny.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1965 nr 54

Za 2 tys. zł zabił sąsiadkę
W Białej Kopieci pow. Wieluń zamordowana została Stanisława Dwornik. Denatka poniosła śmierć na skutek kilku uderzeń siekierą w głowę i krtań.

Organa MO ustaliły, że mordercą jest Antoni Jaskólski, który w śledztwie przyznał się do winy i wyjaśnił, że zabił sąsiadkę, gdyż ta nie oddawała pożyczonych 2 tys. zł. (kl)




Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza