-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Grabówka

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grabówka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 139, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Grabówka,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, o 17 w. od Sieradza, o 8 w. od Złoczewa. Ma 152 mk., w tem 5 izr.; 1827 roku było 136 mk. Rozl. 546 m. Dwór ma 450 m. roli ornej, 30 m. lasu, 50 m. łąk: włościanie zaś 11 m. roli or., 5 m. łąk. Kol. Wolnica Grabowska ma 29 osad, 296 m. gruntu. R. 1628 G. była własnością Wyleżyńskich. Około r. 1840 nabył ją od Cieleckich Ludwik Brodowski.

Spis 1925:
Grabówka, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 31. Ludność ogółem: wś 88, kol. 205. Mężczyzn wś 44, kol. 98, kobiet wś 44, kol. 107. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 88, kol. 182, ewangelickiego kol. 23. Podało narodowość: polską wś 88, kol. 197, niemiecką kol. 8.

Wikipedia:
Grabówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś w dokumentach pisanych pojawiła się w 1425 r. Wchodziła wówczas w skład klucza majaczewickiego, należącego do rodziny Majaczewskich herbu Poraj. W XVII w. zbudowano w południowej* części wsi na kopcu drewniany dwór, do którego wchodziło się przez mostek. Dwór zbudowany był z drewna kostkowego, kryty słomą. Komin obity był dranicami. Obok dworu stały trzy kurniki i inne zabudowania gospodarcze. W połowie XIX w. mieszkało tu 127 osób. We wsi jest sklep, stacja uzdatniania wody, punkt sprzedaży nawozów sztucznych i jednostka OSP, która posiada dwa samochody bojowe i strażnicę, rozbudowaną w latach 2000-2006. 2 lipca 2000 r. została erygowana parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
* według Pani Anny Mikołajczyk z Grabówki dwór znajdował się w części północnej wsi. "Do dnia dzisiejszego w Grabówce istnieje budynek, który był gorzelnią. Obok dwa stawy, z których czerpano wodę do chłodzenia instalacji. Obok znajdował się dwór prawdopodobnie drewniany ale na podmurówce. Teren obecnie jest zajęty pod posesję. Podczas budowy garaży wydobywano cegły i kamienie."

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GRABÓWKA i Wolnica Grabowska par. Burzenin, p. sieradzki wieś i folwark ma 152 mieszkańców 546 mg powierzchni, a kolonia Wolnica Grabowska ma 29 osad i 296 mg gruntu. W 1628 roku jest własnością Wyleżyńskich w 1783 r. Rychłowskiego. W 1834 roku Wilhelm Żeromski sprzedaje za 110 tys. zł Józefowi Cieleckiemu. Około 1840 r nabył ją od Cieleckich Ludwik Brodowski. W 1912 wieś i kolonia po zlikwidowanym folwarku mają 546 mg, właścicielami są dawni czynszownicy i spółka bankowa. (SGKP t.2, s.779, Pstrokoński 1833 k. 426, SGR 1792 nr 188 k.606-9, PGkal.)

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 6

REJENT KANCELLARYI ZIEMIAŃSKIEY WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO.
Po zmarłym Marcinie Kąsinowskim w dniu 22 Kwietnia 1829 r. otworzonem iest postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia: iż do przeniesienia na imie czyie wypadnie, tytułu własności summy 6,000 złp. z prowizyą na dobrach Grabówka z przyległością Wolnica w powiecie Sieradzkim położo­nych, w dziale IV. pod Nr. 4 dla zmarłego spadkodawcy hypotecznie zabezpieczoney, termin sześciomiesięczny, na dzień 25 Kwietnia 1831 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, wyznaczonym został.
Kalisz dnia 25 Stycznia 1831 r.
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 47

Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe, nad bezpieczeństwem kraju czuwające, ażeby na Tadeusza Musialskiego o kradzież obwinionego, w d. 12/24 Września r. b. z aresztu detencyjnego Złoczew zbiegłego; baczne oko dawać raczyły, a w razie dostrzeżenia i ujęcia, onego Sądowi naszemu lub w prost Sądowi Poprawczemu Wydziału Kaliskiego pod strażą dostawić raczyły, ku bliższemu zaś rozpoznaniu zbiega, umieszcza się następujący jego rysopis: Tadeusz Musialski, katolik, rodem z Grabówki Okręgu Sieradzkiego, utrzymujący się z służby, lat około 30 mający, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, oczu szarych, włosów ciemnych, nosa długiego. —

w Sieradzu dnia 28 Października (9 Listopada) 1843 r. Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 253

(N. D. 4494) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako też wojskowe, nad bezpieczeństwem kraju i spokojnością czuwające, ażeby na osobę Wojciecha Piechoty, o kradzież obwinionego przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, którego rysopis poniżej zamieszcza się, baczną uwagę zwracały, wrazie dostrzeżenia tegoż pod ścisłą strażą Sądowi tutejszemu dostawiły. Rysopis: liczy wieku lat 32, katolik urodzony we wsi Grabowcu Powiecie Sieradzkim wzrostu małego, twarzy okrągłej ospowatej, włosów i brwi czarnych, czoła niskiego, nosa miernego, ust szczupłych oczu szarych, znaków szczególnych niema żadnych; świeżo po wycierpianej karze z więzienia Sieradzkiego uwolniony.
w Tyńcu pod Kaliszem d. 29 Sierpnia (10 Września) 1849 r.
Za Sędziego Prezydującego,
Janczewski, Assessor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 251

(Ν. D. 4874) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych Loeblu czyli Lewku, i Cerche czyli Zerche z Szajów, obojgu małżonkach Sachs mianowicie wzglądem summ.  
(...) Dalej co do summ samej tylko Zerche Sachs należnych, mianowicie:  
6. Złp. 9000 i złp. 5000 w dz. IV. ad N. 15 wykazu hypotecznego dóbr Grabowka z przyległościami Ogu Sieradzkiego ubezpieczonych, do których przywiązany jest warunek w dz. III. pod N. 4 stojący;  
(…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 13 (25) Maja 1853 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się winni pod prekluzyą.
Kalisz d. 8 (20) Października 1852 r.
Fr. Nowosielski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1859 nr 38

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w Królestwie były pożary, skutkiem których spaliły się:

W gm. Grabówce pow. Sieradzkim stodoła, ubezpieczona na rs. 450. Oprócz tej spaliło się zboże, siano i pasza, które to ruchomości także na rs. 7000 były ubezpieczone. Pożar wynikł skutkiem podłożenia ognia przez niewyśledzonego dotąd sprawcę.

Dziennik Warszawski 1867 nr 212

N. D. 5673. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Ludwika Brodowskiego co do sum a. na dobrach Lipnik z Powiatu Wieluńskiego rs. 3,000 w dziale IV pod Nr. 19; i b. na dobrach Grabowka z Powiatu Sieradzkiego rs. 4500 w dziale IV pod Nr. 24 zahypotekowanych;
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 19 (31*) Marca 1868 r. o godzinie 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 5 (17) Września 1867 r.
Teofil Kowalski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1872 nr 43

Wiadomości krajowe. Wypadki w kraju tutejszym w pierwszej połowie stycznia 1872 roku.
W dziale nagłych wypadków śmierci największy procent (12%) dają dzieci, które poniosły śmierć w skutku poparzeń i innych przyczyn, spowodowanych niedbałym dozorem nad niemi rodziców; potem idą zabici przy nieostrożnem rąbaniu w lesie upadającemi drzewami, utonięci w rzekach i studniach, zabici i przygnieceni różnemi ciężarami. (…)
Zabici zostali podczas rąbania w lesie przez upadające drzewa: w wsi Garbówce, w powiecie sieradzkim, w gubernji kaliszskiej, kowal Michał Matuszkiewicz, lat 40, obrębując w lesie gałęzie, spadł z drzewa i zabił się na miejscu;
  
Gazeta Kaliska 1899 nr 111

Ś. p.Stefan Brodowski właściciel dóbr Grabówka w powiecie sieradzkim, po ciężkiej chorobie, zmarł d. 14 b. m., w Grabówce w wieku lat 35. Złożenie zwłok do grobów rodzinnych w Burzeninie odbędzie się d. 18 b. m., t. j. w czwartek. Na smutny ten obrzęd zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych w głębokim smutku pogrążona, rodzina.

Gazeta Kaliska 1899 nr 111

Ś. p. Stefan Brodowski, właściciel Grabówki, zmarł w dniu 15 b. m. Zwłoki powszechnie szanowanego obywatela, pochowane zostaną na cmentarzu parafjalnym w Burzeninie.

Gazeta Kaliska 1899 nr 116

Ze wsi. (Kor. wł. „Gaz. Kal."). W dniu 19 maja r. b. bardzo licznie zebrani ziemianie, pomiędzy którymi wielu było z dalszych stron, odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku zwłoki ś. p. Stefana Brodowskiego, właściciela wsi Grabówka. Młody, bo zaledwie trzydzieści kilka lat mający, życie swe ciche poświęcał dla dobra współbraci, śpiesząc z radą i czynem. Nic więc dziwnego, że pośpieszono z oddaniem ostatniej posługi i żegnano z szczerym żalem dobrego sąsiada i człowieka, którego dobre czyny były gwiazdą przewodnią w życiu. Szkoda, wielka szkoda tak użytecznego członka społeczeństwa! Jeszcze nie jeden chwalebny czyn byłby odróżnił ten wyjątkowy charakter od szarej rzeszy, gdyby pasmo dni nie przerwała nieubłagana śmierć, nie zważając, że w samym zaczątku niszczy szeroko zakreślony plan. Pozostała wdowa z córeczką znalazła wskazówkę na dalszą drogę życia w obszernym memorjale, nakreślonym ręką przedwcześnie zgasłego męża i ojca; snać przeczuwał blizki koniec zabiegów na tej ziemi i pozostawił tę wzniosłą pamiątkę swej pieczołowitości. Zwykle pozostała wdowa po obywatelu ziemskim nie jest w stanie podołać różnorodnym interesom i objąć słabym umysłem stan majątkowy. Memorjał pozostawiony dotyczy wszystkich kwestji poszczególe i osieroconym wskazuje drogę, po jakiej iść powinni. W tym samym dniu pochowano proboszcza parafji Charłupia Wielka, ks. Ryckiego. Cichy i skromny pracownik cieszył się sympatją w lepszych sferach.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 13 

Do sprzedania Powóz półkryty za 160 rubli. Wiadomość w Grabówce pod Złoczewem.  


Gazeta Kaliska 1900 nr. 51Sprzedaż majątków. Za zaległe raty towarzystwo kredytowe ziemskie sprzedało następujące majątki: 1) Grabówkę w powiecie sieradzkim, nabył za 44000 rubli p. Michał Rycharkiewicz.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 65

Sprzedaż dóbr.
Za raty, zaległe Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu, w gub. kaliskiej, sprzedano majątki:

Grabówkę, w pow. sieradzkim, nabył p. Michał Rycharkiewicz za 44,000 rbl. 

Gazeta Kaliska 1901 nr. 207

Zgon. W dniu 8 b. m. zmarł w Grabówce, pow. sieradzkiego, ś. p. Antoni Rybarkiewicz, b. obywatel ziemski pow. tureckiego. 

Gazeta Świąteczna 1905 nr 1292

O opiekę nad zdrowiem. Z Burzenina, miasteczka nad rzeką Wartą w guberńji kaliskiej, piszą do nas: Mamy w miasteczku ze 14-tu rzeźników, ale każdy z nich bije bydło i świnie na swoją rękę, bez żadnego dozoru lekarskiego, nie troszcząc się o to, czy zwierzęta zabijane są zdrowe, czy chore. Główna rzecz, —aby były tanie. Często daje się słyszeć, że u tego lub owego gospodarza zachorowała krowa, ale rzeźnik z Burzenina kupił ją za parę rubli, a potem zarżnął. i mięso rozprzedał. Takich wypadków w roku zdarza się kilka. Nikt nad tem nie czuwa; ci, do kogo to należy, patrzą przez spary, bo nie słyszałem, aby kiedy oglądano mięso w sklepie rzeźniczym. Niedawno zdarzył się tu wypadek, świadczący również o braku opieki nad zdrowiem naszem. Wójt sąsiedniej gminy zawiadomił, iż pewnemu gospodarzowi w Grabówce wściekła się jałówka, i że ją zarznięto. Zanim jednak ktoś wybrał się sprawdzić to i zawiadomić dozór lekarski, tymczasem mięso zaśmiardło, i weterynarz polecił je zakopać, nie mogąc rozpoznać, czy było ze zdrowego, czy z chorego bydlęcia. Czy się też kiedy doczekamy tego, żeby dbano o nasze zdrowie? Obywatel

Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec

Grabówka, w w. XVIII, majątek Szołowskich, Kobierzyckich Nałęczów, później Żeromskich i Bieleckich, w końcu od połowy XIX w. Ładów-Brodowskich, ze śmiercią przedwczesną Stefana Brodowskiego zakupiona przez Rybarkiewicza uległa kolonizacji, piękny dwór rozebrano, ogród i park wycięto, a budynki rozebrano, lub uległy pożarowi.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Wincentym Mularczyku, właścicielu działki gruntu przestrzeni 10 dzies. 637 sąż., zapisanej w dziale II wyk. hipot. dóbr „Grabówka B", pow. Sieradzkiego, pod Nr 17;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 lipca 1921 r. w kancelarii notarjusza Bzowskiego w Kaliszu.

Ziemia Sieradzka 1921 luty

W dniu 20-ym stycznia r. b. z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza wsi Grabówka, gm. Majaczewice, Józefa Kulifera. Spaliła się stodoła, wozownia, zboże w słomie i różne narzędzia gospodarskie. Straty wynoszą około 97,500 mk.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 11

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Skiba vel Skibińskim, współwłaśc. 5 dzies. 298,5 sąż. z maj. Grabówka, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 sierpnia 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Kacprze Derdaku, współwłaśc. 10 dz. 1085 sąż. z maj. Grabówka B, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 czerwca 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym i zgłosić swoje prawa, pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 39

Stanisław Skibiński, syn Józefa i Katarzyny, z Semenków, robotnik, wyzn. rz.-kat., urodz. w dniu 14 kwietnia 1888 roku, zamieszkały dawniej We wsi Grabówka, gm. Majaczewice, pow. Sieradzki, zabrany w roku 1914 wskutek mobilizacji do armji rosyjskiej do 7 Rewelskiego p. p. nie daje o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu, jest poszukiwany przez Powiatową Komendę Uzupełnień Łask w Sieradzu, wskutek prośby jego żony Zofji Skibińskiej o uznanie go za zaginionego.
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu lub zaginięciu do zawiadomienia o tem P. K. U. Łask w Sieradzu w ciągu 3-ch miesięcy od ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na L. dz. 17822/III.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 46

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
1) Wincentym Ruszkowskim, właśc. działki 7 dz, 2001 saż., oznaczo­nej na planie Nr. 5, zapisanej w dziale 11 wyk. hip. majątku Grabówka, pow. sieradzkiego, pod Nr. 9;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 grudnia 1926 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu. 

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 86

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwie­szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marjannie Włochacz, właśc. 5 dzies. 297 sąż. z maj. Grabów­ka A, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 7 maja 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2481

Marj. Kuliferowa ze wsi Grabówka gm. Majaczewic, poszukuje męża Romana Kulifera, który w roku 1919-ym wyjechał na roboty do Niemiec i przebywał w miejscowości „Meklemburg-Schwerin” i dotąd nie daje żadnej wiadomości o sobie. Ktoby wiedział o jego życiu lub śmierci, proszony jest uprzejme o zawiadomienie Ks. Proboszcza parafji Burzenina, poczta Burzenin, w powiecie sieradzkim, województwie Łódzkiem.

 Ziemia Sieradzka 1930 marzec

Dn. 19 ub. m. pomiędzy godz. 11 a 12 we wsi Kol. Grabowskiej, gm. Majaczewice na szkodę Ketwora Augusta spłonęła jedna stodoła, a w niej zboże w słomie, pasza dla inwentarza, jedna sieczkarnia i jedna młocarnia. Straty wynoszą 2550 zł. Pożar spowodowały jego dzieci, bawiące się zapałkami w stodole Albina lat 4 i Rajnold lat 3.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 6 listopada 1930 roku
11886. „Antonina Jurczyńska", sklep spożywczy w kolonji Gra­bówka, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Antonina Jurczyńska, zam. w kol. Grabówka.

  Echo Sieradzkie 1931 luty 


Wybuchł pożar w zabudowaniach gospodyni Józefy Wlazlakowej, zamieszkałej we wsi Grabówka, gminy Majaczewice. Spalił się dom mieszkalny z przybudowaną oborą i chlewami, wartości około 800 złotych. Spalony dom był ubezpieczony. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono pożar powstał skutkiem wadliwej budowy komina.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 17


Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Jakóbie Kuliferze i Katarzynie Kulifer, właścicielach działki Nr. 6 obszaru 7 dzies. 820 sąż. z pod Nr. 11 działu II wykazu hip. maj. Grabówka lit. A, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 sierpnia 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
4. Grabówka, obejmującą: kolonję Grabówka W., kolonję Grabówka A., kolonję Grabówka B., wieś Grabówka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 lipiec

„GROŹNY" KONKURENT MONOPOLU TYTONIOWEGO...
Zioło Emil rolnik zam. w Kolonji Grabówka uprzykrzywszy sobie palenie „Cowboi" i „Cienkich" postanowił sobie sam zasadzić odpowiednie „zioła". Wyeliminował przeto, ze swej po sesji wszystkie kwiaty i zaprowadził dość obszerną bo aż 584 metrów kwadratowych liczącą plantacja tytoniową.
O tak „groźnym" konkurencie P. M. T. dowiedziała się Str. Gran. Insp. Wieluń która urządziła u Zioła przed wczesne żniwo na plantacji niszcząc protokularnie wypielęgnowane przez Zioło „zioła"...
Teraz niefortunny plantator napewno palić przestanie lub też wróci do „Cienkich" i „Cowboi" i poprze Państwowy Monopol Tytoniowy.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:

2) Rozalji Druciarek vel Druciarz, właścicielce działki Nr. 7 obsza­ru 10 dziesięcin 1032 sążni z pod Nr. 14 działu II wykazu hipotecznego majątku Grabówka B (ros.) powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 5 marca 1936 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 72

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marcinie i Zofji małżonkach Derdak, właścicielach działki Nr. 2, obszaru 8 dziesięcin 2191 sążni z majątku Grabówka lit. Б. powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wy­znaczono na dzień 8 grudnia 1935 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
7) Konstantym Ruszkowskim, właścicielu 2 działek gruntu nr nr 1 i 5, o pow. nr 1 — 5 dzies. 298 saż. i nr 5 — 5 dzies. 300 saż. z maj. Grabówka (B), pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 15

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Długoszu, właścicielu działki gruntu nr 14, o powierzchni 5 dzies. 292 saż. z maj. Grabówka A, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 28 sierpnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 24/38.

Dziennik Łódzki 1974 nr 97

Grabówka pow. Sieradz, spłonęła drewniana stodoła w obejściu Weroniki K. Straty 30 tys. zł.
(ch)

3 komentarze: