-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Grabina

Spis 1925:
Grabina, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 27. Mężczyzn 14, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 1, ewangelickiego 26. Podało narodowość: polską 1, niemiecką 26.

Wikipedia:
Grabina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 28

Sprzedaż dóbr. W tych dniach u rejenta Cedrowskiego sprzedane zostały z wolnej ręki dobra Grabina w pow. łaskim, które od dotychczasowego właściciela p. Winnickiego, kupili pp. Mazaraki i Łępiccy. Grabina obejmuje włók 15.

Goniec Łódzki 1902 nr 162

§ Z okolicy. Sprzedane zostały z wolnej ręki dobra Grabina w pow. łaskim, które od dotychczasowego właściciela p. Winnickiego kupili pp. Mazaraki i Łępiccy. Grabina obejmuje włók 15. 

Gazeta Łódzka 1915 nr. 245

Łask. We wsi Grabinie gm. Pruszków skradziono gospodarzowi Janowi Jeskemu 3 konie wartości 4000 marek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

Ogłoszenie.
Starostwo Łaskie ogłasza, że w dniu 21 marca 1927 r. na zasadzie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 19.9 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej we wsi Grabina Łaska, gm. Pruszków, pow. Łaskiego, woj. Łódzkiego.
Spółka nosi nazwę: ,.Spółka Drenarska w Grabinie Łaskiej".
Celem Spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dn. 18 marca 1927 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).

Starosta w z. (—) Łazarski, referendarz.

Dziennik Łódzki 1971 nr 92


W Grabinie, pow. Łask, spaliła się stodoła, a w niej motocykl. Straty wynoszą 30 tysięcy złotych. I ten pożar wznieciło dziecko.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza