-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Gajowa rzeka

Słownik Geograficzny:  
Gajowa,  rzeka, poczyna się w pow. tureckim w niskiem położeniu, przy zbiegu trzech wsi: Strzałkowa, Gozdowa i Lipicz, płynie ku płd. pod Wroniawy i Goszczanów, później skręca ku zach., uchodzi w pow. kaliski i przybrawszy kierunek płn. -zach. płynie pod os. Koźminek a za Osuchowem i młynem zwanym Murowaniec wpada z lewego brzegu do Swędrni. Długa 22 w. (ob. Kaliszanin N. 57 z dnia 19 lipca 1872 r.). J. Bl.

Kaliszanin 1872 nr 57


W Nr 54 „Kaliszanina czytamy w artykule pod tytułem: „Opis niektórych miast gubernji Ka­liskiej," że miasteczko Koźminek, leży nad Swędrą (?) Struga nad którą leży Koźminek, bierze swój początek w nizkiem położeniu, gdzie zbiega­ją się trzy narożniki wsiów: Strzałkowa, Gozdowa, i Lipicz, zwie się ona Gajowa, dzieli Lipicze od dóbr chocimskich, Wroniawy od Kaszewa, a po­tem idąc ku zachodowi przerzyna grunta Goszcza­nowa, Sulmowa, Woli Tłomokowej, Trzebin, Świ­nie, Gaci, Moskórniej, Raszaw, Koźminka, a do­piero za Osuchowem i młynem zwanym „Muro­waniec" łączy się z Swędrnią" która zrosiwszy grunta dembśkie, rożdżałskie, nędzerzewskie, wi­niarskie, wpada pod wsią Rajskowem do Prosny. Koźminek nie leży zatem nad Swędrnią, ale nad Gajową.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza