-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Bolesławiec / Bolesławów

Słownik Geograficzny: 
Bolesławów , zob. Rembieszów.

Spis 1925 r.
Bolesławice, kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Spisano łącznie z wsią Rembieszów.

Bolesławiec, obecnie część wsi Branica w gminie Zapolice.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 30

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
8) i 9) Kazimierzu Barskim i Stefanie Barskim, synach Bolesława, współwłaśc. działki gruntu Nr. 11, przestrzeni 2 dziesięciny 1.350 sąż. kw. z folwarku Jelno i Bolesławiec, pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 października 1929 roku, co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 15 w kancelarji pisarza wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie zaś co do punktu 12 w kancelarji Marjana Byczkowskiego notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
4. Branica, obejmującą: wieś Branica Rembieszowska, wieś Branica Kalinowska, folwark Bolesławiec parc.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 59

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Jakubie Pięknym, zmarłym w dniu 5 kwietnia 1931 r. w Helenowie, właścicielu działki nr 8, o powierzchni 5 dzies. 412 sąż. (dział II nr 5) i współwłaścicielu działki nr 7, o powierzchni 10 dzies. 616 sąż. kw (dział II nr 32) uregulowanych w księdze Folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. nr 63 m;
12) Michale Szwedzińskim, zmarłym we wsi Jelny, pow. łaskiego, w dn. 14 sierpnia 1924 r., właścicielu działki nr 1 powierzchni 5 dz. 560 sąż. kw (dział II nr 1) uregulowanego w księdze Folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. nr 63 ш;
13) Mariannie Czarneckiej, zmarłej we wsi Jelno, pow. łaskiego, w dn. 19 sierpnia 1921 r., właścicielce działki nr 2, o powierzchni 5 dz. 300 sąż. (dz. II — 12) uregulowanej w księdze Folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. 63 ш;
26) Andrzeju Zamarlickim, zmarłym w Woźnikach, w dn. 26 lutego 1924 roku, właścicielu działki gruntu nr 18, zawierającej powierzchni 2 dzies. 1350 sąż. kw. uregulowanej w dziale II pod nr 21 wykazu fol­warku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. nr 63 m;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 stycznia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez, pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 609/37.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 65

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Józefie Wdowińskim, zmarłym w dn. 22 października 1921 r., właścicielu 1/4 niepodzielnej części 3 dzies. 680 1/sąż. kw., uregulowanej w dziale II pod nr 41 (wn. 104) wykazu hipotecznego folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. hip. 63 ш;
8) Stanisławie Wdowińskim, zmarłym w dn. 9 stycznia 1922 r., właścicielu 1/4 niepodzielnej części 3 dzies. 680 1/sąż. kw., uregulowa­nych w dziale II pod nr 41 (wn. 104) wykazu hipotecznego folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. hip. 63 ш;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 17 lutego 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 706/37.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 72

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska III — niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
4) Józefie Tomczyku, zmarłym w dniu 8 czerwca 1931 r., współ­właścicielu 6/7 niepodzielnych części działki nr 7 — dział II do nr 32 ad. 1, 2, 3, 4 i 7 i do nr 32 ad. 5— uregulowanej w księdze folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. nr 63;
12) Marku Rzeźniku, zmarłym w Pstrokoniach w dniu 13 marca 1920 r., właścicielu działki nr 1, o pow. 5 dzies. 300 sąż., uregulowanej w dziale II do nr 11 wykazu hipotecznego folwarku Jelno i Bolesławice, pow. łaskiego, rep. nr 63.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 11 marca 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 781/37.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza