-->

sobota, 21 października 2017

Inwentarz dóbr Nowa Wieś (1813)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1814. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

Maiętność Nowowieyska.
XIII. Wieś Nowawieś z folwarkiem.
Budynki Dworskie.

93.o Dwor z drzewa rzniętego, dach włoski pod szkudłami stary. Komin z gruntu murowany. Do ktorego sieni wchodząc drzwi na zawiasach z klamką. W sieni podłoga z dyli, posowa z tarcic, z tey sieni drzwi do kuchenki na zawiasach z haczykiem, i schody na gore z drzwiami na pałągu żelaznym z wrzecądzem i szkoblami. Po lewey stronie dwa pokoie z podłogami i posowami z tarcic, w pierwszym pokoiu okien dwa, z ktorych iedne połowy z zawiaskami i haczykami do otwierania: piec dwa pokoie grzeiący, częscią z cegły a częscią z kafli, kominek z cegły, w drugim pokoiu podobne iak wyzey dwa okna, kominek z cegły. Drzwi do pierwszego pokoiu z sieni na zawiasach z klamką i haczykiem, drugie drzwi do drugiego pokoiu składane, takze na zawiasach z zamkiem kluczem i haczykiem oraz dwiema zasuwkami u dołu i u gory. Z drugiego pokoiu drzwi także na zawiasach z klamką i haczykiem do kuchenki, w ktorey iest kominek z sabatnikiem, posowa z tarcic, okno iedno. Z tey kuchenki komorka przystawiona pod snopkami, do ktorey drzwi na zawiasach. W komorze podłoga z dyli stara, posowa z tarcic, okienko małe, w ktorym iedna tylko tafelka szklana, drzwi do wychodu na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami.— Na drugiey stronie izba czeladna, do ktorey drzwi z sieni na zawiasach z klamką i haczykiem, w tey izbie kominek i piec z sabatnikiem z cegły, okien dwa, w ktorych brakuie tafel piąciu, podłoga z cegły, posowa z tarcic. Z izby tey drzwi na zawiasach z wrzecądzem i dwiema szkoblami do komory, w ktorey posowa z tarcic, drzwi do wychodu w tył na zawiasach z zaporą drewnianą.—
Za tym dworkiem, ogrodek płatami ogrodzony, w ktorym ze trzydziesci sztuk drzewa sliwkowego.—
Owczarnia z drzewa rzniętego, dach słomiany, u spodu dwiema szorami szkudeł obity, z dwiema dymnikami, w ktorych są drzwiczki. Wrot dwoie na wylot, u iednych prągło z kuną żelazną i dwiema szkoblami. Drzwi małych dwoie, iedne z nich z wrzecądzem i dwiema szkoblami. Posowa czyli pokład z łat.
Spichrz w słupy murowane między ktoremi sciany z drzewa rzniętego. Dach słomiany włoski z dwiema szorami szkudeł u spodu i u gory. Drzwi dwoie na zawiasach żelaznych z wrzecądzami dwiema i czterma szkoblami, u iednych zamek polski u drugich francuzki z kluczami. Ten przegrodzony scianą na dwie częsci w pierwszey przegrodzie samsiekow sześć, w drugiey samsiekow trzy, podłogi i posowy z tarcic, okienek cztery zasuwanych. Z iednego spichrza są schody na gorę z drzwiami na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami. Na gorze trzy samsieki z tarcic do sypania zboża.—W dachu dwa dymniki z drzwiczkami u iednego wrzecądz z szkoblami, u drugiego haczyk.—
Stodoła w słupy murowane /: z ktorych tylko dziesięc słupow wapnem obrzuconych :/ między słupami sciany z drzewa rzniętego podmurowane— Klepiska dwa. Samsieki trzy. Dach słomiany z dwiema szorami szkudeł u dołu. Wrot czworo z wrzecądzami i szkoblami, na przodzie zamykane kłotkami, na tyle kotkami. Tył iest nadmurowany w słupach co trzeba naprawic.
Stodoła druga podobna ze wszystkim poprzedzaiącey o dwoch klepiskach. Oprocz, iż żaden słup nieiest obrzucony wapnem, na iednym boku wpełnie fundament rozwalił się.
Przy tey stodole chlewik dla cieląt, przystawiony z drzewa rzniętego pod snopkami z drzwiami na biegunach i zatyczką.—
Za tą stodołą szopa z drzewa rzniętego w słupy drewniane. Dach słomiany. Wrota na biegunach.—
Stodoła trzecia z drzewa rzniętego częscią nowego, częscią starego. Dach słomiany o dwoch klepiskach i trzech samsiekach. Wrot czworo z wrzecądzami i szkoblami z przodu na kłotki i klucze zamykane.—
Stodoła czwarta z drzewa kostkowego stara o iednym klepisku z dwiema samsiekami. Wrot dwoie z wrzecądzami i szkoblami, na przodzie kłotkami zamykane. Dach słomiany, stary.—
Stodoła piąta podobna poprzedzaiącey. Obora w słupy murowane, nie bielone, sciany z drzewa rzniętego. Dach słomiany z dwiema szorami szkudeł u dołu. Wrot dwoie na biegunach, drzwi iedne, pokład z łat łupanych. Są w tey oborze złoby z drabinami.—
Obora druga podobna zupełnie poprzedzaiącey, oprocz że nie ma złobow ani drabin.
Staynie dwie razem z wozownią w szrodku z drzewa rzniętego. Dach słomiany z dwiema szorami szkudeł u spodu.—Drzwi do pierwszey stayni z wrzecądzem i szkoblami, do drugiey drzwi z zaporą drewnianą. Do wozowni wrota z wrzecądzem i szkoblami, podłogi z dylow, posowy z łat. Żłoby w obudwoch stayniach z drabinami.— Przy tych stayniach na boku przystawiona szopa na wozy, sciany z drzewa rzniętego. Dach słomiany.—
Kurniki z drzewa rzniętego, dach włoski pod szkudłami, pokład z tarcic, podłogi z dylow, drzwi pięcioro z wrzecądzami i szkoblami. Wystawa na słupkach z kratami z tyczek, z tey wystawy schody na gorę z drzwiami, ktore maią wrzecądz z dwiema szkoblami.—
Chlewy z drzewa rzniętego, dach słomiany, drzwi czworo na biegunach, z tych dwoie z dwiema wrzecądzami i czterma szkoblami, pokład z łat, podłoga z dylow, w chlewach są koryta.—
Sklep przed spikrzem i stodołą z kamieni zrobiony, ziemią nakryty. Drzwi z wrzecądzem i dwiema szkoblami.—
W podworzu studnie dwie ocembrowane, maiące słupy z kosiorami, u iedney studni wiadro z żelazną obręczą.—
Podworze na około balami ogrodzone z dwoygiem wrot z tarcic.—Za oborami sad, w ktorym drzewo owocowe, iako to: sliwki, lubki, wisnie, gruszki polne i jabłka lesne. Cztery kwatery do włoszczyzny. Na około łatami ogrodzony, a obstrzępiony głogiem, maiący wrota z tarcic na biegunach.—
W tyle za tym sadem tarnia z wystawą na dwoch słupach, z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Drzwi na biegunach, okno iedno szklane, posowa z tarcic.—

Budynki Wieyskie.

94.o Dwoiaki pod numerem 2.m stare z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Komin z gliny. Drzwi wszystkich sześcioro. Ma sien, dwie izby, i dwie komory, okien dwa, piece dwa i kominki dwa z cegły, posowy z dyli. Stodoła o iednym samsieku, i oborka.
95.o Chałupa pod numerem 3.m nowa z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Komin z gliny. Drzwi troie. Ma sień, izbę, komorę, okno iedno, piec z kominkiem z gliny posowę z dyli. Przy chałupie przystawiona iest stodoła o iednym samsieku, oraz chlewik.
96.o Chałupa pod numerem czwartym stara, z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin z gliny. Drzwi czworo. Ma sien, izbę, komorę, dwa okna, piec z kominkiem z gliny, posowę z dyli.— Stodoła zła o iednym samsieku i oborka stara.
97.o Chałupa pod numerem 5.m nowa, z drzewa częscią rzniętego częscią kostkowego. Dach słomiany, komin murowany. Drzwi czworo. Ma sien, dwie izby, i komorę, okien dwa, piece dwa kominki dwa z cegły, posowy z dyli.— Stodoła stara o dwoch samsiekach, i oborka przy chałupie.
98.o Chałupa pod numerem 6.m stara, z drzewa rzniętego. Dach słomiany, komin z gliny. Drzwi pięcioro. Ma sien, dwie izby, dwie komory, dwa okna, ieden piec dwie izby grzeiący, dwa kominki z cegły, posowy z dyli. Do niey tylko chlewik należy.—
99.o Chałupa pod numerem 7.m, stara, z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin z gliny. Drzwi czworo. Ma sien, izbe, komorę, dwa okna, piec z kominkiem z gliny, posowe z dyli.—Stodoła o dwoch samsiekach, obora i staienka.—
100.o Chałupa pod numerem 8.m nowa, z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Komin murowany.—Drzwi szescioro. Ma dwie sienie, dwie izby, dwie komory, dwa okna, ieden piec grzeiący obydwie izby, dwa kominki, posowy z tarcic. Stodoła o dwoch samsiekach i oborka.—
101.o Chałup sześć pod numerami 9.m 10.m 11.m 12.m 13.m i 14.m nowe podmurowane, z drzewa rzniętego maiące słupy murowane: Dachy słomiane. Kominy z gliny. Drzwi po czworo, po iedney sieni izbie i komorze. W kazdey izbie okno iedno, piec, kominek, posowy z dyli. Do kazdey nalezy stodoła o dwoch samsiekach i obora— Lecz z tych chałup iedna pod numerem 10.m ma dwa okna.
102.o Kuznia nowa z drzewa rzniętego. Dach szkudlany. Komin murowany. Drzwi czworo. Ma sien do kowadła, izbę i komorę, okno, i piec z kominkiem z cegły, posowę z tarcic. Stodołe pod snopkami o iednym samsieku.—
103.o Karczma stara z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Komin z gliny nadmurowany. Drzwi czworo, przy ktorych dwa haczyki i klamka iedna. Sień, izba, i komora, okien dwoie, piec z kominkiem z cegły, posowa z dyli. Stodoła o iednym samsieku, i oborka.— Staynia wiezdna, z drzewa rzniętego, stara, dach słomiany. Wrot dwoie na wylot na biegunach. Złob ieden. Drzwi z sieni do stayni.
104.o Chałupy cztery pod numerami 17.m 18.m 19.m i 20.m z drzewa rzniętego w filary czyli słupy murowane, przyciesi takze murowane. Dachy słomiane, kominy z gliny. W kazdey chałupie drzwi czworo, sien, izba, komora, okno, piec z kominkiem z cegły, posowy z dyli. Maią stodoły o dwoch samsiekach, oborki, i staienki.
105.o Chałupy dwie pod numerami 21.m i 22.m z drzewa rzniętego w słupy murowane przyciesi także murowane. Dachy słomiane. Kominy z gliny. Każda ma szescioro drzwi, sien, dwie izby, dwie komory, okien dwa, dwa kominki, ieden piec dwie izby grzeiący, posowy z dyli. Jedna chałupa ma do tego stodołę o iednym samsieku, i oborę, a druga tylko oborę przystawioną do chałupy.—
106.o Chałupa pod numerem 23.m nowa, z drzewa rzniętego, dach słomiany. Komin murowany. Drzwi ma pięcioro, sienie dwie, izby dwie, komorę iednę, okien dwa, piece dwa i kominki dwa z cegły, posowe z tarcic. Stodołę o iednym samsieku.—
107.o Chałupa pod numerem 24.m stara, z drzewa rzniętego dach słomiany, komin z gliny. Ma drzwi pięcioro, sień, dwie izby, komory dwie, okien dwa, piec ieden, kominki dwa z gliny, posowę z dyli, stodołę o dwoch samsiekach i oborki dwie.

XIV. Pustkowie Borowiska

108.o Chałupy dwie pod numerami 1.m i 3.m stare z drzewa kostkowego, dachy słomiane. Kominy z gliny, kazda ma drzwi czworo, sień, izbę, komorę, okno, piec i kominek z gliny, posowy z dyli, stodołę o iednym samsieku, oborę, a ostatnia i staienkę.
109.o Chałupa pod numerem 2.m nowa, z drzewa rzniętego, ma drzwi troie, resztę co pierwsza.
110.o Dwoiaki pod numerem 4.m nowe, z drzewa rzniętego, maią drzwi szescioro, sienie dwie, izby dwie, komory dwie, okna dwa, kominki dwa i piece dwa z cegły, posowę z tarcic, resztę jak pierwsza.—

XV. Folwark Dury

111.o Dom folwarczny z drzewa rzniętego. Dach słomiany, komin z gliny, drzwi wszystkich pięcioro z dwiema tylko haczykami. Ma sień, izby dwie, komory dwie, w każdey izbie okno iedno, piec i kominek z cegły, posowy z tarcic i w komorach.
Obora z drzewa rzniętego. Dach słomiany. Wrot dwoie na wylot, drzwi dwoje, pokład z łat, dymniki dwa w dachu z drzwiczkami, złoby z drabinami w połowie obory.
Stodoła z drzewa rzniętego o dwoch klepiskach, trzech samsiekach. Dach słomiany. Wrot czworo z wrzecądzami i szkoblami, z przodu kłotkami zamykane.
Studnia przed folwarkiem ocembrowana z słupem, prągłem, wiadrem i korytem.
Całe podworze z budynkami na około płatami ogrodzone, z wrotami i fortką z łat.

Budynki Wiejskie

112.o Chałupa pod numerem 2.m stara z drzewa kostkowego. Dach słomiany, komin z gliny. Ma drzwi troie, sień, izbę, komorę, okno, piec i kominek z gliny, posowę z dyli, stodołę o iednym samsieku i oborkę.
113.o Dwoiaki pod numerem 3.m maią drzwi szescioro, izby dwie, komory dwie, okien dwa, piece dwa, kominki dwa, stodoł dwie, oborki dwie, resztę jak poprzedzaiąca.

XVI. Wieś Potok

114.o Chałup dwie pod numerami 1.m i 2.m z drzewa kostkowego stare. Dachy słomiane stare, kominy z gliny. Kazda ma drzwi czworo, sień, izbę, komorę, okno, piec i kominek z gliny, posowy z dyli, stodołę o dwóch samsiekach i oborkę.
115.o Chałupa pod numerem 3.m nowa z drzewa rzniętego; resztę ma wszystkiego co poprzedzaiące.
116.o Karczma bez stayni pod numerem 4.m stara, z drzewa kostkowego. Ma dwa okna, stodołę o iednym samsieku, oborkę i staienkę, resztę jak poprzedzaiące.
117.o Chałupa pod numerem 5.m stara z drzewa kostkowego. Dach słomiany, komin z gliny. Ma drzwi troie, sień, izbę, komorę, okno, piec z kominkiem z cegły, posowę z dyli, stodołę o iednym samsieku przy chałupie i oborkę przy stodole.
118.o Chałupa pod numerem 6.m stara z drzewa kostkowego. Dach słomiany, komin z gliny. Ma drzwi dwoie, sień, izbę bez komory, okno, piec i kominek z gliny, posowę z dyli, stodołę o iednym samsieku przystawioną do chałupy i oborkę przy stodole.
119.o Dom pod numerem 7.m gdzie mieszkał potaznik, z drzewa kostkowego, stary dach pod szkudłami. Komin z gliny. Ma drzwi czworo, sień, izbę, komorę, okna dwa, piec i kominek z cegły, posowę z dyli, stodołę o iednym samsieku i oborkę osobną. Naprzeciw tego domu szopa od popiołow z drzewa kostkowego, dach pod dranicami czyli deskami, stara zruynowana.
120.o Dwoiaki pod numerem 8.m z drzewa kostkowego stare, dach słomiany, komin z gliny. Ma drzwi siedmioro, sień, izby dwie, komory dwie, okna dwa, piece dwa, kominki dwa z cegły, posowę z dyli. Stodołę o iednym samsieku i oborkę.
121.o Chałupa pod numerem 9.m stara zła, ma to wszystko co chałupa pod numerem szostym.
122.o Chałupa pod numerem 10.m z drzewa rzniętego dobra. Dach słomiany, komin z gliny nadmurowany. Ma drzwi czworo, sień, izbę, komorę, okien dwa, piec i kominek z gliny, posowę z dyli, stodołę o 1. samsieku i oborkę. Przy tey chałupie kuznia dobra z drzewa rzniętego, dach pod szkudłami, komin z gliny. Ma iednę drzwi na biegunach, okno iedno małe tylko zasuwane, posowę z dyli. Studnia ocembrowana z słupem i kosiorem.
123.o Dwoiaki pod numerem 11.m nowe z drzewa rzniętego iuz przez teraznieyszą Panią Dożywotnią Jasnie Wielmożną Błeszyńską Starościnę postawione. Maią dach słomiany, komin z gruntu murowany, drzwi szescioro, sienie dwie, izby dwie, komory dwie, okien trzy, piece dwa, kominki dwa z cegły, posowy z tarcic, stodołę o dwoch samsiekach i oborkę przy stodole.
124.o Chałupka pod numerem 12.m z drzewa kostkowego zupełnie stara zła. Ma dach słomiany, kominisko z gliny, drzwi dwoie, sień, izbę, okienko, piec i kominek z gliny, posowę z dyli.
Na koniec wzmiankuie się, iż co się tycze kominow wieyskich w Noweywsi, z tych iest cztery murowanych, piętnascie nadmurowanych, a cztery całe z gliny.

Ile zas w tych maiętnosciach Złoczowskiey i Nowowieyskiey znayduie się gospodarzy, czynszownikow i komornikow iakie maią zakłady, iakie daią czynsze i iakie odbywaią robocizny, załącza się w tym mieyscu Tabella to wszystko wykazuiąca. O mieszczanach złoczewskich, zagrodzie w Hucie szklaney i młynarzach, mowić tu przychodzi, że ci do niczego więcey nie są obowiązani iak do płacenia czynszow pienięznych, co okazuią numera począwszy od 1.o do 94.o potym 108. 130. 131. i 132. w Reiestrze Czynszowym pod literą A. do inwentarza pozostałosci dnia trzeciego maia roku bieżącego 1813.o zaczętego dołączonym wzmiankowane.

Tabella* wykazuiąca Gospodarzy, Komornikow i Czynszownikow, ich zakłady, czynsze, robocizny i powinności; a to w Maiętnościach Złoczowskiey i Nowowieyskiey Roku 1813.o

Rożność Gospodarzy. Każdy z nich.

Ma. Daie. Przędzie. Odrabia.Pułrolnicy

Zagrodnicy

Komornicy

Czynszownicy
Inwenta. Zapomożkę. Daniny. na tydzien. w zniwa.

Konie Woły Krowy woz. płog. radło. kosa. Sierp. Siekiera. Szliy para złote. grosze. kapłony. kury. jayca. sztukę. Bydłem. ręczno . Tłuk.

dni. dni. dni.
1 Wies Złoczowska 10 '' '' '' 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 '' 15 1 3 albo 6 3

2 Do Borzęckie 6 '' '' '' 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9 1 '' 15 1 3 6 3

3 Do Do " 1 " " " " " " " " 1 " 1 " 1 27 " " 8 1 " 3 2

4 Do Buynow 6 " " " " 4 1 1 1 1 1 " 1 " 2 9 1 " 15 1 3 6 3

5 Do " 5 " " " " " " " " 1 " 1 " 1 27 " " 8 1 " 3 2 z tych dwoch Zagrodnikow robi tylko po 2 dni w tydzień
6 Cegielnia " 5 " " " " " " " " 1 " 1 " 1 27 " " 8 1 " 3 2 z tych ieden Zagrodnikow robi tylko dwa dni w tydzień
7 Do Garcarz Tokarski " " " 1 " " " " " " " " " " 18 " " " " " " " "

8 Czarna 9 " " " " 4 1 1 1 1 1 " 1 " 2 9 1 " 15 1 3 6 3 Tylko 1. ma szle.
9 Huta Stara 9 " " " 2 2 1 1 1 1 " 1 1 1 2 9 1 " 15 1 3 6 3 w maiętnosci Złoczowskiey Pułrolnicy i Zagrodnicy strożą po kolei odbywaią oprocz 4 radzcow.- Kobiety zas procz komornic chodzą do płokania owiec i ich strzyżenia, także do sadzenia warzywa czasem. Komornice biorą po zagonie. Roli oraney na warzywo . Trzody nie masz.-
10 Do " 2 " " " " " " " " " 1 1 " 1 27 " " 8 1 " 3 2
11 Pustkowie Lesiak " " " 1 " " " " " " " " " " 60 " " " " " " " 12
12 Wieś Huta szklamna 10 " " " 2 2 1 1 1 1 1 " 1 1 2 9 1 " 15 1 3 6 3
13 Do " 9 " " " " " " " " 1 " 1 " 1 27 " " 8 1 " 3 2
14 Miklesz 6 " " " 2 2 1 1 1 1 1 " 1 1 2 9 1 " 15 1 3 6 3 w maiętnosci Nowowieyskiey Pułrolnicy i Zagrodnicy strożą koleyno odbywaią. Sadze wymiataią. Chodzą do płokania i strzyżenia owiec i do sadzenia warzywa.
Czynszownicy sadze wymiataią i chodzą do płokania i strzyżenia owiec.
Komornice do sadzenia warzywa chodzą, i biorą po iednym zagonie roli oraney na kartofle.- Gmina trzodnicę wysyła do pasania, albo rocznią utrzymuie.-
15 Do " 2 " " " " " " " " 1 " 1 " 1 27 " " 8 1 " 4 2
16 Nowawieś 10 " " " 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 " " 2 " 15 1 3 6 3
17 Do " 7 " " " " " " " " 1 1 1 " " " " " " 1 " 3 3
18 Borowisko " 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 " 3 3
19 Do Golemboski " " " 1 " " " " " " " " " " 1/2 " 2 " " 1 " " 6
20 Do Zarnoski " " " 1 " " " " " " " " " " 50 "15 1 " " 3
21 Do Bednarz " " " 1 " " " " " " " " " " 24 " " " 15 1 " " 3

22 Dury " 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 " 3 3

23 Potok 3 " " " 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 " " 2 " 15 1 3 6 3

24 Do " 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 " 3 3

25 Do " " " 3 " " " " " " " " " " 60

1

15 1 " " 3 każdy osobno, tyle daie
26 Do " " " 2 " " " " " " " " " " 50 " 1

15 1 " " 3 I tu podobnie
27 Do Mikosiak " " " " " " " " " " " " " " 44 " 1

15 1 " " 3

28 Do Kołodziey " " " 1 " " " " " " " " " " 40 " 1

15 1 " " 3

29 Do Sobkowa " " " 1 " " " " " " " " " " 36 " 1

15 1 " " 3

30 Do Piotroski " " " 1 " " " " " " " " " " 28 " 1 " 15 1 " " 3

31 Do Woyciech Respondek " " " 1 " " " " " " " " " " " 80 1 " 15 1 " " 3Summa 69 36

15


Gatunek Kazdy Odrabia
Czynszu daie przędzie sztukę co tydzień w zniwa
komornicy czynszownicy

złote grosze kapłony dni dni
1 Wieś Buynow. Karczmarz " 1 60 " 310
2
"Borzęckie. Komornic
3 " " " " " 1 "
3
"Borowisko. Do
2 " " " " 1 1 1
4
"Czarna Do
3 " " " " " 1 "
5
"Do Karczmarz
" 1 40 " " " " 12
6
"Dury Komornica
1 "

1 1 1
7
"Huta stara Komornic
2 " " " " " 1 "
8
"Huta szklana Karczmarz
" 1 40 " 3 " " 12
9
"Miklesz Komornic
4 " " " " " 1 "
10
"Nowawieś Karczmarz
" 1 50 " " " " 12
11
"Do Komornikow
6 " " " " 1 2 3
12
"Do Komornic
9 " " " " 1 1 1
13
"Olesnica Karczmarz
" 1 40 " " " " 6
14
"Potok Do
" 1 60 " 6 " " 12
15
"Do Komornica
1 " " " " 1 1 1
16
"Złoczowska Komornic
3 " " " " " 1 "
Summa 34 6 290 " 12


Bor Nowowieyski.

5.o Bor na wschod słonca ku granicom Lipna naywięcey lesny i cos ma drzewa sosnowego w okrąg obeymuie z puł cwierci mili.
6.o Bor na zachod słońca Paza zwany, ku granicom grojeckim i ostrowskim leżący. Ma drzewo lesne i częsc sosnowego; będzie go w okrąg z puł mili.—
Po ukonczeniu ktorego opisu stanu maiętnosci Złoczowskiey i Nowowieyskiey oswiadcza się, że przystępiono będzie do opisu stanu dobr maiętnosci Brzezińskiey.— Poczym gdy nie było więcey do wyrażenia, ten akt po przeczytaniu głosnym i przyięciu strony stawaiące, iako też dway swiadkowie przymioty prawem przepisane maiący, Ichmość Panowie Walenty Dąbrowski, magazynu dozorca w Złoczowie, i Jakob Ruszkowski, nauczyciel, w Brzezniu zamieszkali, i Pisarz Aktowy Powiatu Sieradzkiego, rękami własnemi podpisali.—


(podpisy)

* Aby informacje z tabeli były czytelne należy je wkleić do edytora tekstowego i powiększyć czcionkę. Przypis autora bloga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz